משרד החינוך

משרד החינוך
בניין לב רם
מידע כללי
מנכ"ל/ית שמואל אבואב
ממשלה ישראל ממשלת ישראל
שר/ה יואב גלנט מ-17 במאי 2020
שמות קודמים משרד החינוך, התרבות והספורט
משרד החינוך והתרבות
edu.gov.il

משרד החינוך הוא אחד ממשרדי הממשלה בישראל. המשרד אחראי על החינוך התת-אקדמי בישראל, כלומר על גני הילדים, בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי. שר החינוך הנוכחי הוא יואב גלנט.

בעבר היה משרד החינוך אמון גם על תחומי ההשכלה הגבוהה עד אשר פוצל והאחריות על תחומים אלו הועברה למשרד לענייני השכלה גבוהה ומשלימה. בפועל הפיצול בין המשרדים עדיין לא התקיים ותחומי ההשכלה הגבוהה עדיין נמצאים תחת משרד החינוך לעד תושלם הקמת המשרד החדש.

כן, היה אמון על כלל הפעילות התרבותית בישראל כגון: קולנוע, תיאטרון, מוזיקה וכן על ענפי הספורט והעיסוק הספורטיבי בישראל. בתחום זה נכללו בין השאר תמיכה בספורטאים ישראלים וארגון השתתפות ישראלית באירועי ספורט בינלאומיים כדוגמת האולימפיאדה. האחריות על תחומי התרבות והספורט הועברה למשרד התרבות והספורט.

היסטוריה

השר והמשרד
בעברית ארכאית
 • וזיר השכלת העם - "משלתת אחת בשם המורים ארץ-הישראלים נתקבלה ביום השלישי שעבר בבקר על ידי וזיר השכלת העם. הוזיר קבל את חברי המשלחת בסבר פנים ויברך את המורים לבואם מצרימה." (המורים ארץ-הישראליים במצרים, דואר היום, 28 במרץ 1926)
 • שר השכלת העם - "הרב האינספעקטאר קאצעגעלעגבויגען זכה לשאת תודה בכתב מאת כבוד שר השכלת העם המיניסטער שירינסקי שיחמאטאוו בשנת 1853." (חדשות, הכרמל, 14 במאי 1861)
 • משמרת השכלת העם - "סטמבול. היה מבחן התלמידים בתלמוד תורה באורטקייויי, ובתוך הבאים בא גם אחד מצד משמרת השכלת העם (המערף)." (דברי ימי השבוע, הצבי, 24 ביולי 1891)

הקמת המשרד והשנים הראשונות (1949–1960)

בממשלה הזמנית שהוקמה במאי 1948 לא הוקם משרד חינוך ולא נבחר שר חינוך. משרד החינוך הוקם רק במרץ 1949 כהמשך של מחלקת החינוך של הוועד הלאומי ובראשו הועמד זלמן שזר[1]. המבנה הארגוני הראשוני של המשרד כלל את אגף התרבות ואגף החינוך. מערכת החינוך בעת הקמת המדינה הייתה חצי פרטית, כאשר רובם הגדול של בתי הספר השתייכו לאחד מארבעה זרמי חינוך: זרם העובדים, זרם כללי, זרם דתי והחינוך העצמאי של אגודת ישראל. בשנת 1949 נחקק ביוזמת משרד החינוך חוק לימוד חובה, שחייב תלמידים ללמוד אך ורק בבתי ספר מוכרים. עם קליטת העלייה ההמונית, הקים משרד החינוך בתי ספר משלו במחנות העולים ובמעברות ואסר על הקמת בתי ספר מתחרים. גורמים דתיים טענו שבמקרים רבים בתי ספר אלו אינם מאפשרים לתלמידים ללמוד תורה לפי רצונם, מודחים כנגד שמירת המצוות ואף נשמעו האשמות חמורות יותר, למשל שבמעברות מסוימות חויבו התלמידים לגזוז את פאותיהם. האשמות אלו גרמו למשבר חריף בממשלה ולהקמת ועדת חקירה (ועדת פרומקין). הוועדה אישרה את ההאשמות באופן חלקי והביאה להתפטרות של מספר בכירים במשרד החינוך.

בשנת 1953, הוביל משרד החינוך בראשות פרופ' בן-ציון דינור לחקיקת חוק חינוך ממלכתי, שהלאים את בתי הספר של שלושת הזרמים איחד את בתי הספר של זרם העובדים והזרם הכללי למערכת החינוך הממלכתית והפך את בתי הספר של הזרם הדתי למערכת החינוך הממלכתי-דתי.

1960–1977

בשנות השישים החל החינוך לעבור שינוי מתבנית של חינוך אידאולוגי לתבנית של חינוך מדעי. בשל קליטת העולים הרבים שהגיעו לארץ ולא הסכימו "ליישר קו" לפי הנורמות המקובלות שניסה בית הספר להנחיל להם, ובעקבות הפיכת החינוך לחינוך ממלכתי, החלו בתי הספר לעסוק פחות בחינוך ויותר בהקניית ידע שיאפשר לתלמידיו להתמצא במדע וטכנולוגיה ברמות גבוהות. במסגרת זו הוארכו שנות החינוך החובה (לבני 14–16), פותחה ההשכלה הגבוהה, ונוצרו תוכניות לתלמידים טעוני טיפוח. שר החינוך זלמן ארן הוביל רפורמה גדולה בחינוך, במסגרתה הוקמו חטיבות ביניים אזוריות בהם הונהגה אינטגרציה, רחב החינוך העל – יסודי בעיירות הפיתוח ופותח החינוך המקצועי.

בעקבות מפקד אוכלוסין שנערך בישראל ב-1961 נמצא שיעור אנאלפביתיות גבוה ועל כן הוצא לפועל "המבצע לביעור הבערות" במסגרתו נעשתה השלמת השכלה למבוגרים, בתחום השפה, הקריאה והכתיבה. באמצע שנות ה-70 היוזמה הוחלפה בתוכנית תהיל"ה.

1977–2006

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.

בשנות ה-90 ולאחריהן היו מספר שביתות מורים, לדוגמה שביתת ארגון המורים ב-2008. בעקבות השביתות נחתמו מספר הסכמי השכר והוצעו לפועל מספר רפורמות כדוגמת רפורמת עוז לתמורה. כן הושקה רפורמה בשם אופק חדש המבוססת על דו"ח ועדת דוברת.

ב-2003 הושקה התוכנית 100 מושגי יסוד אשר בוטלה ב-2006.

מאז 2006

במסגרת הקמת ממשלת ישראל ה-31 הופרדו תיקי התרבות והספורט מתיק החינוך, והועברו למשרד המדע והטכנולוגיה. לתפקיד שרת החינוך בממשלה זו מונתה פרופ' יולי תמיר, וכשר המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט כיהן אופיר פינס. גם בממשלה ה-32 נשמרה ההפרדה בין החינוך לבין התרבות והספורט. לתפקיד שר החינוך מונה גדעון סער, ותחומי התרבות והספורט הופרדו למשרד עצמאי בראשותה של לימור לבנת, מחוץ למשרד המדע. בממשלה ה-33 שי פירון כיהן כשר החינוך ולימור לבנת המשיכה לכהן כשרת התרבות והספורט, ובממשלה ה-34 נפתלי בנט כיהן כשר החינוך ומירי רגב מכהנת כשרת התרבות והספורט. בעקבות אי הצלחה להקים ממשלה לאחר הבחירות באפריל 2019 וקיום בחירות חדשות באוקטובר 2019, פוטר נפתלי בנט ובמקומו מונה רפי פרץ לשר החינוך בממשלה הזמנית.

עם השבעת הממשלה ה-35 מונה יואב גלנט לתפקיד שר החינוך, כאשר במקביל תחום ההשכלה הגבוהה פוצל ממשרד החינוך והועבר למשרד מקביל בראשותו יעמוד זאב אלקין.

מדיניות ויוזמות בשנות ה-2000

משרד החינוך היה המשרד הראשון בישראל ומשרד החינוך הראשון בעולם שהפעיל מערכת מחשוב ענן לבתי הספר[2].

בתשע"א גובשה תוכנית התקשוב הלאומית במטרה לקדם פדגוגיה ולמידה בבתי הספר תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת והטמעתן בתוכנית הלימודים.

בשנים 2013–2014 קידם משרד החינוך את הסדרת הפעילות של גורמים חיצוניים בתוך בתי הספר הממלכתיים, בשיח בין המשרד, השלטון המקומי, נציגי הורים, המגזר העסקי וגורמים פילנתרופיים, במסגרת מה שכונה "השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך". במסגרת ההסדרה גיבש המשרד מאגר של תוכניות חיצוניות שלהן שותפות כלשהי עם נציג ממטה משרד החינוך[3].

תקציב משרד החינוך

בשנת 2016 היה תקציב משרד החינוך 50.9 מיליארד שקל, כש-70% ממנו מיועד לתשלום שכר של עובדי הוראה[4]. בתקציב המדינה לשנת 2019 הפך תקציב המשרד לשני בגודלו מבין משרדי הממשלה, אחרי משרד הביטחון[5].

מבנה המשרד ויחידותיו

הנהלת המשרד

יחידות המשרד כוללות:

 • שר החינוך
 • המנהל הכללי
 • אגף בכיר קשרי חוץ
 • דוברת וממונה על יחסי ציבור
 • חשב בכיר
  יועצת משפטית
 • מדען ראשי
 • המזכירות הפדגוגית

מינהלים

 • מינהל ההון האנושי
 • מינהל כלכלה ולתקציבים
 • המינהל הפדגוגי
 • מינהל תאום ובקרה
 • מינהל עובדי הוראה
 • אגף בכיר כח אדם בהוראה
 • מינהל חברה ונוער
 • מינהל הפיתוח
 • מינהל מדע וטכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע
 • מינהל החינוך הדתי
 • מינהל ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת חירום
 • אגף בכיר מוסדות תורניים
 • אגף בכיר בחינות
 • מינהל רישוי בקרה ואכיפה
 • אגף בכיר תפעול רכש ולוגיסטיקה

מחוזות

המדען הראשי

משרת המדען הראשי במשרד החינוך אוישה לראשונה בשנת 1974 על ידי פרופ' עוזר שילד. המדען הראשי עוסק בעיצוב מדיניות המחקר בתחום החינוך, קביעת קריטריונים להקצאת משאבים למחקר, קביעת עדיפויות מחקר בתחומי החינוך השונים ויצירת מסגרות ונהלים מתאימים לביצוע יעיל של מחקרים והפצת ממצאיהם. בנוסף אמון על שילוב ידע ומדע בשירות המדיניות, סיוע בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות על בסיס ידע מדעי, איתור בעיות אשר לצורך טיפולן ראוי להסתייע בידע מדעי וקביעת המדיניות בנוגע לפעולות ההערכה של מדיניות המשרד ותוכניותיו.

למשרת המדען ממונה בדרך כלל איש אקדמיה בכיר מתחום מדעי והערכת החינוך, בין המדענים הראשיים של משרד החינוך היו פרופ' פרלה נשר, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה, פרופ' יוסף באשי, פרופ' זמירה מברך, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, פרופ' דוד נבו, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ופרופ' סידני שטראוס, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2009 הועסק ד"ר גבי אביטל במסגרת תקופת ניסיון ופוטר ב-2010 על ידי מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני.

מאוקטובר 2013 עד 2016 כיהן בתפקיד פרופ' עמי וולנסקי מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. החליף אותו ד"ר איתי אשר שנפטר בספטמבר 2019[6].

המזכירות הפדגוגית

המזכירות הפדגוגית היא הסמכות העליונה במשרד החינוך בכל הנושאים הפדגוגיים של מערכת החינוך והזרוע להתוויית המדיניות הפדגוגית של המשרד.

פעילות המזכירות הפדגוגית: תכנון פדגוגי, סיוע לשר ולהנהלת המשרד בעיצוב המדיניות הפדגוגית, גיבוש מדיניות הוראת המקצועות ודרכי ההערכה, עידוד והפעלת ניסויים ויוזמות המשמשים כתשומה לגיבוש מדיניות כללית. מקצועות הלימוד הנלמדים במערכת החינוך מגני הילדים ועד המכללות להכשרת מורים, נמצאים תחת אחריותה של המזכירות הפדגוגית ועומדים בלב פעילותה.

אחריות זו כוללת את מדיניות המקצוע, בניית תוכנית הלימוד, קביעת תוכני הלימוד, ליווי הכשרה ופיתוח של המורים המקצועיים, פיקוח ומעקב על הוראת המקצועות השונים הטמעתם ופיתוחם בשטח, בחינות הבגרות, חומרי הלימוד ועזרי ההוראה, חידושים מחקרים ופרויקטים, ייצוג המקצוע בישראל ומחוצה לה.

בין העומדים בראשות המזכירות הפדגוגית היו פרופ' יעקב כץ, פרופ' ענת זוהר, ד"ר צבי צמרת, פרופ' עפרה מייזלס, ד״ר ניר מיכאלי, ד״ר משה ויינשטוק. בראש המזכירות הפדגוגית עומדת החל מחודש אוגוסט 2018, ד"ר מירי שליסל.

המינהל למדע ולטכנולוגיה

יחידה מקצועית העוסקת בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך למדעים, חינוך לטכנולוגיה וחינוך ליישומי מחשב בחינוך. שלושת התחומים משולבים באופן אינטגרטיבי האחד בשני במטרה להצמיח בוגרים של מערכת החינוך, שיהיו בעלי ידע ומיומנויות הנדרשות לשילוב בחברה, בתעשייה ובמחקר בעידן הידע.

במסגרת פעילויות המינהל, מתקיימות קייטנות קיץ דיגיטליות לתלמידים ברחבי ישראל החל מכיתות ד'. הקייטנות מועברות על ידי מורים מוסמכים, באמצעות למידה וירטואלית מרחוק.

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה. הרשות פועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, המשרת את כל בעלי העניין במערכת החינוך ומחוצה לה. כדי להבטיח שראמ"ה תוכל למלא את ייעודה היא הוקמה כרשות עצמאית פנים-ממשלתית, במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך, המדווחת ישירות לשר החינוך, ופעילותה תעוגן בחוק ראמ"ה.

יחידות סמך

שרי החינוך וסגניהם

פער בין כהונותיהם של שרים שונים, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
שרי החינוך[7]
מספר דיוקן שם
(תקופת חיים)
מפלגהתוארתחילת כהונהסיום כהונה ממשלה
1 זלמן שזר

(1889-1974)

מפא"ישר החינוך והתרבות10 במרץ 19491 בנובמבר 1950 ממשלת ישראל הראשונה
2 דוד רמז

(1886-1951)

1 בנובמבר 195019 במאי 1951 ממשלת ישראל השנייה
3 דוד בן-גוריון

(1886-1973)

19 במאי 19518 באוקטובר 1951
4 בן-ציון דינור

(1884-1973)

לא היה חבר כנסת8 באוקטובר 19513 בנובמבר 1955 ממשלת ישראל השלישית
ממשלת ישראל הרביעית
ממשלת ישראל החמישית
ממשלת ישראל השישית
5 זלמן ארן

(1899-1970)

מפא"י3 בנובמבר 195510 במאי 1960 ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
ממשלת ישראל התשיעית
6 אבא אבן

(1915-2002)

10 בנובמבר 1960 26 ביוני 1963
ממשלת ישראל העשירית
(5) זלמן ארן

(1899-1970)

26 ביוני 1963 15 בדצמבר 1969 ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
המערך
מפא"י
ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
7 יגאל אלון

(1918-1980)

15 בדצמבר 19693 ביוני 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
ממשלת ישראל השש עשרה
8 אהרן ידלין

(1926-)

3 ביוני 197420 ביוני 1977 ממשלת ישראל השבע עשרה
9 זבולון המר

(1936-1998)

מפד"לשר החינוך, התרבות והספורט20 ביוני 197713 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל השמונה עשרה
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
גשר - מרכז ציוני דתי
מפד"ל
10 קובץ:Yitzhak Navon by Chaim Topol.JPG יצחק נבון

(1921-2015)

המערך
העבודה
שר החינוך והתרבות13 בספטמבר 198415 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ואחת
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
ממשלת ישראל העשרים ושלוש
מ"מ יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד15 במרץ 199011 ביוני 1990
(9) זבולון המר

(1936-1998)

מפד"לשר החינוך, התרבות והספורט11 ביוני 199013 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
11 שולמית אלוני

(1927-2014)

מרצ
רצ
שרת החינוך והתרבות13 ביולי 199211 במאי 1993 ממשלת ישראל העשרים וחמש
12 אמנון רובינשטיין

(1931-)

מרצ
שינוי
שר החינוך, התרבות והספורט 7 ביוני 1993 18 ביוני 1996
ממשלת ישראל העשרים ושש
(9) זבולון המר

(1936-1998)

מפד"ל18 ביוני 199620 בינואר 1998 ממשלת ישראל העשרים ושבע
13 יצחק לוי

(1947-)

25 בפברואר 19986 ביולי 1999
14 יוסי שריד

(1940-2015)

מרצשר החינוך6 ביולי 199924 ביוני 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
מ"מ אהוד ברק

(1942-)

ישראל אחת
העבודה
24 בספטמבר 20007 במרץ 2001
15 לימור לבנת

(1950-)

הליכודשרת החינוך, התרבות והספורט7 במרץ 200115 בינואר 2006 ממשלת ישראל העשרים ותשע
ממשלת ישראל השלושים
16 מאיר שטרית

(1948-)

קדימה שר החינוך, התרבות והספורט 18 בינואר 20064 במאי 2006
17 יולי תמיר

(1954-)

עבודה-מימד
העבודה
שרת החינוך 4 במאי 2006 31 במרץ 2009 ממשלת ישראל השלושים ואחת
העבודה
18 גדעון סער

(1966-)

הליכוד-אח"י
הליכוד
שר החינוך31 במרץ 200918 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
הליכוד - ישראל ביתנו
הליכוד
19 שי פירון

(1965-)

יש עתיד18 במרץ 20134 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
מ"מ בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד4 בדצמבר 201414 במאי 2015
20 נפתלי בנט

(1972-)

הבית היהודי14 במאי 20154 ביוני 2019 ממשלת ישראל השלושים וארבע
הימין החדש
21 רפי פרץ

(1956-)

איחוד מפלגות הימין
הבית היהודי
23 ביוני 2019 17 במאי 2020
ימינה
הבית היהודי
הבית היהודי – האיחוד הלאומי
הבית היהודי
ימינה
הבית היהודי
22 יואב גלנט

(1958-)

הליכוד 17 במאי 2020 מכהן ממשלת ישראל השלושים וחמש

סגני שר החינוך

דיוקן שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת כהונה סוף הכהונה ממשלה
קלמן כהנא

(1910-1991)

פועלי אגודת ישראל בן-ציון דינור 4 בנובמבר 1951 18 בספטמבר 1952 הממשלה השלישית
משה אונא

(1902-1989)

מפד"ל
הפועל המזרחי
זלמן ארן 22 במרץ 1956 1 ביולי 1958 הממשלה השביעית והממשלה השמינית
מפד"ל
קובץ:Assaf ami.jpg עמי אסף

(1903-1963)

מפא"י 28 בדצמבר 1959 17 במאי 1963 הממשלה התשיעית והממשלה העשירית
אבא אבן
קלמן כהנא

(1910-1991)

פועלי אגודת ישראל 29 בנובמבר 1961 22 בנובמבר 1965 הממשלה העשירית, הממשלה האחת עשרה והממשלה השתים עשרה
זלמן ארן
אהרן ידלין

(1926-)

מפא"י 1 ביוני 1964 17 בנובמבר 1969 הממשלה האחת עשרה, הממשלה השתים עשרה, הממשלה השלוש עשרה והממשלה הארבע עשרה
המערך
מפא"י
העבודה
המערך
העבודה
קלמן כהנא

(1910-1991)

פועלי אגודת ישראל 17 בינואר 1966 15 בדצמבר 1969 הממשלה השלוש עשרה והממשלה הארבע עשרה
אהרן ידלין

(1926-)

המערך
העבודה
יגאל אלון 22 בדצמבר 1969 26 ביולי 1972 הממשלה החמש עשרה
מיכאל חזני

(1913-1975)

מפד"ל 22 בדצמבר 1969 1 בספטמבר 1970
אבנר חי שאקי

(1926-2005)

1 בספטמבר 1970 17 ביולי 1972
זבולון המר

(1936-1998)

16 בינואר 1973 20 בינואר 1974
מרים גלזר-תעסה

(1929-)

הליכוד
חרות
זבולון המר 11 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 הממשלה התשע עשרה והממשלה העשרים
קובץ:Pinchas goldstein.jpg פנחס גולדשטיין

(1939-2007)

המפלגה לקידום הרעיון הציוני 20 בנובמבר 1990 13 ביולי 1992 הממשלה העשרים וארבע
משה מאיה

(1938-)

ש"ס שולמית אלוני 29 ביולי 1992 12 בספטמבר 1993 הממשלה העשרים וחמש
אמנון רובינשטיין
קובץ:Micha Goldman.jpg מיכה גולדמן

(1948-)

העבודה 4 באוגוסט 1992 18 ביוני 1996 הממשלה העשרים וחמש והממשלה העשרים ושש
משה פלד

(1945-)

הליכוד-גשר-צומת
צומת
זבולון המר 8 ביולי 1996 20 בינואר 1998 הממשלה העשרים ושבע
יצחק לוי 28 בינואר 1998 2 בנובמבר 1998
אליעזר זנדברג

(1962-)

2 בנובמבר 1998 6 ביולי 1999
מפלגת המרכז
משולם נהרי

(1951-)

ש"ס יוסי שריד 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 הממשלה העשרים ושמונה
שאול יהלום

(1947-)

מפד"ל 5 באוגוסט 1999 12 ביולי 2000
משולם נהרי

(1951-)

ש"ס לימור לבנת 7 במרץ 2001 20 במאי 2002 הממשלה העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
אברהם רביץ

(1934-2009)

יהדות התורה
דגל התורה
16 באפריל 2001 28 בפברואר 2003
צבי הנדל

(1949-)

האיחוד הלאומי
תקומה
5 במרץ 2003 6 ביוני 2004 הממשלה השלושים
מיכאל מלכיאור

(1954-)

עבודה-מימד
מימד
11 בינואר 2005 20 ביוני 2005
מג'לי והבה

(1954-)

הליכוד 20 ביוני 2005 4 במאי 2006
קדימה
מאיר שטרית
מאיר פרוש

(1955-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
גדעון סער 6 באפריל 2009 6 בפברואר 2011 הממשלה השלושים ושתיים
מנחם אליעזר מוזס

(1946-)

9 בפברואר 2011 18 במרץ 2013
קובץ:Avi Wartzman1.JPG אבי וורצמן

(1970-)

הבית היהודי שי פירון 19 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 הממשלה השלושים ושלוש
בנימין נתניהו 8 בדצמבר 2014 31 במרץ 2015
מאיר פרוש

(1955-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
נפתלי בנט 19 במאי 2015 17 במאי 2020 הממשלה השלושים וארבע
רפי פרץ

מנכ"לי משרד החינוך

מספר שם תחילת כהונה סיום כהונה
1 ברוך בן יהודה 1948 1951
2 אליעזר ריגר 1951 1954
3 משה אבידור 1954 1960
4 חנוך רינות 1960 1967
5 יעקב שריד 1967 1970
6 אלעד פלד 1970 1976
7 אליעזר שמואלי 1976 1986
8 שמשון שושני 1986 1989
9 דן שרון 1989 1990
10 זבולון אורלב 1990 1992
(8) שמשון שושני 1993 1996
11 בן ציון דל 1996 1999
12 שלומית עמיחי 1999 2001
13 רונית תירוש 2001 2005
- עמירה חיים (מ"מ)[8] 2005 2006
14 שמואל אבואב 2006[9] 2007
(12) שלומית עמיחי 2007[10] 2009
(8) שמשון שושני 2009[11] 2011
15 דלית שטאובר 2011[12] 2013
16 מיכל כהן 2013[13] 2017
(14) שמואל אבואב 2017[14] מכהן

ראו גם

לקריאה נוספת

 • אישים ומעשים בישראל: ספר היובל, הוצאת מקסם, 1998

עיינו גם בפורטל

קובץ:P Education.png

פורטל החינוך הוא שער למגוון נושאים הקשורים בחינוך ובהשכלה, בהם מוסדות, אישים, מושגים ועוד.


קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. יוסף יונאי, מתווה לחינוך במדינה העברית, דור לדור ל"א, תשס"ז, עמ' 13
 2. ענן חינוכי
 3. השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך - כינוס ראשון, 7.1.2014 והשולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך - כינוס שני, 11.3.2014, באתר האינטרנט של "שיתופים – לקידום החברה האזרחית"
 4. מבקר המדינה, משרד החינוך - תקציב משרד החינוך - היבטים בתכנון, בפיקוח ובבקרה, מבקר המדינה, 1 בנובמבר 2016
 5. זאב קליין, אושר תקציב המדינה לשנת 2019, באתר ישראל היום, 15 במרץ 2018 06:53
 6. מת המדען הראשי של משרד החינוך, ד"ר איתי אשר
 7. כל השרים במשרד החינוך והתרבות, באתר הכנסת
 8. הארכת מינויה של ממלאת מקום המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט, החלטה מספר 4744 של ממשלת ישראל, משנת 2006, באתר של משרד ראש הממשלה
 9. מינוי המנהל הכללי של משרד החינוך, החלטה מספר 42 של ממשלת ישראל, משנת 2006, באתר של משרד ראש הממשלה
 10. מינוי המנהלת הכללית של משרד החינוך, החלטה מספר 2439 של ממשלת ישראל, משנת 2007, באתר של משרד ראש הממשלה
 11. מינוי מנהל הכללי של משרד החינוך, החלטה מספר 25 של ממשלת ישראל, משנת 2009, באתר של משרד ראש הממשלה
 12. מינוי המנהלת הכללית במשרד החינוך, החלטה מספר 3717 של ממשלת ישראל, משנת 2011, באתר של משרד ראש הממשלה
 13. מינוי המנהלת הכללית במשרד החינוך, החלטה מספר 762 של ממשלת ישראל, משנת 2013, באתר של משרד ראש הממשלה
 14. מינוי מנהל כללי של משרד החינוך, החלטה מספר 2519 של ממשלת ישראל, משנת 2017, באתר של משרד ראש הממשלה
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.