משרד הבריאות

משרד הבריאות
מטה משרד הבריאות, במגדלי הבירה בירושלים
מידע כללי
מנכ"ל/ית חזי לוי
ממשלה ממשלת ישראל ישראל
שר/ה יולי אדלשטיין מ-17 במאי 2020
סגן שר יואב קיש
מטה מרכזי מגדלי הבירה בירושלים
http://www.health.gov.il

משרד הבריאות
(למפת ירושלים רגילה)
 
משרד הבריאות

משרד הבריאות הוא אחד ממשרדי הממשלה בישראל. משרד זה אחראי על נושא הבריאות בישראל, ובכלל זה:

משרד הבריאות הוא המחזיק והמפעיל של בתי החולים הגדולים במדינה, ותקציבו הוא התקציב השלישי בגודלו בממשלה (לאחר משרד הביטחון ומשרד החינוך). למרות זאת, משרד הבריאות אינו נחשב כמשרד בעל עוצמה בתוך הממשלה, עקב ריבוי הבעיות וחוסר יכולת ממשית לעריכת שינויים משמעותיים וברי-מדידה בזמן קצר, בתחום הבריאות. תפקיד שר הבריאות אינו, בדרך כלל, תפקיד מבוקש, בין השאר בשל הקושי למנות בו מינויים פוליטיים. משרד הבריאות הוא אחד ממשרדי הממשלה היחידים שמנהלו הכללי מתמנה מתחום המקצוע הרלוונטי, רפואה. בדרך כלל התמנה המנכ"ל מבין מנהלי בתי החולים הממשלתיים, או קציני רפואה ראשיים לשעבר, אך בתחילת המאה ה-21 הפך התפקיד לפחות אטרקטיבי, ונוצר קושי למצוא מועמדים מתאימים המעוניינים בתפקיד.

בתחילת 2020 נדרש משרד הבריאות להתמודד עם מגפת הקורונה - הכנת מערכת הבריאות לטיפול בחולים והוצאת הנחיות להסגר על מיליוני ישראלים לשם מניעת התפשטות המחלה.

מבנה המשרד

מטה משרד הבריאות מחולקת לחטיבות ואגפים העוסקים בקביעת מדיניות ביחס לנושאים השונים עליהם אחראי המשרד. כמו כן פועלות שבע לשכות בריאות מחוזיות ועוד כתשע לשכות נפתיות כיחידות שטח של המשרד, האחראיות על ביצוע תפקידי המשרד ברמה המקומית.

בנוסף, מפעיל המשרד, כיחידות סמך, מספר בתי חולים כללים, בתי חולים לחולי נפש ומרכזים גריאטריים. לשכות הבריאות מפעילות כיחידות סמך שלהן שירותים רפואיים בקהילה כגון תחנות לבריאות המשפחה, או תחנות אם וילד (טיפות חלב).

משרד הבריאות מספק שירותי בריאות לציבור באופן ישיר מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתחומי רפואת התלמיד, בריאות הנפש, רפואה מונעת, גריאטריה ורכישת מכשירי שיקום ועזרים לניידות.

הבניין המרכזי של המשרד, בו יושבים שר הבריאות והנהלת המשרד, נמצא במגדלי הבירה בירושלים (לשם עבר במהלך שנת 2013 לאחר שהיה שנים רבות בשכונת סן סימון בעיר). יחידות ושלוחות של המשרד נמצאות במקומות רבים בארץ.

מחיר שירותים

היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר)

יחידה זו הוקמה בשנת 1993. היא מטפלת ברישוי ובפיקוח של אביזרים ומכשירים רפואיים בישראל. היא עוקבת אחר שיווק האביזרים, בוחנת את ייבואם לישראל ובייצואם לחו"ל. המחלקה פעילה במסגרות מקצועיות שונות במשרד הבריאות ומחוץ לו, כגון ועדות להכללת אמ"רים בסל שירותי הבריאות וועדות תקינה במכון התקנים הישראלי. במהלך שנת 2010 טיפלה היחידה בכ-8000 בקשות יבוא חד פעמיות, מעל 2000 בקשות ועדכונים לאישור לפי צו יבוא חופשי ומעל 50 בקשות לתרומה לרשות הפלסטינית. כמו כן טיפלה היחידה בכ-1000 רישומים בפנקס האמ"ר וסייעה ליצואנים.

הטבות

משרד הבריאות מעניק תוספת שכר לרופאים מומחים העוברים לעבוד מהמרכז לפריפריה,[1][2] אך ביטלו אפשרות זו למתמחים.[3]

תעריפי אשפוז ושאר שירותים

בשנת 2006 נקבעו תעריפי אשפוז ושאר שירותים כשמחיר יום אשפוז או ניתוח נע בין 188-746,027 ש"ח.[4][5] כשמחיר הזמנת אמבולנס נע בין 330 -2,500 ש"ח, תלוי במרחק והאם היה עילה סבירה להזמין את האמבולנס.[6] במקרה של אירוע (פציעה, מוות, התאבדות או ההתקף פסיכיאטרי הדורש פינוי) במקום עסק, חברת תיירות, מלון, משרד ממשלתי, בית ספר או מקום עבודה ופינוי אדם לאשפוז או הפניה לרופא או פסיכיאטר. על אותו גורם (עסק, חברת תיירות, מלון, משרד ממשלתי, בית ספר או מקום עבודה) לשלם את מחיר הפינוי, אשפוז וטיפול בנפגע.[7] תלמידי בית ספר מבוטחים ישירות על ידי משרד החינוך ובמקרה של פגיעה, גם בזמן חופשה או במהלך החופש הגדול, ואף מחוץ לתחומי בית הספר, ניתן לבקש כיסוי ביטוח מבית הספר, כשעל חברת הביטוח לחסות את כלל ההוצאות.[8] במקרה של ביטוח כפול, ניתן לבקש את דמי הפיצויים משתי פוליסות הביטוח, כששתי חברות הביטוח מחויבות לשלם את הפיצויים. זאת, אף על פי שינסו לגרום לתובע להאמין כי ביכולתו לגבות פיצויים רק מטעם אחד מהפוליסות.[9]

המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי

ערך מורחב – המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי

בהוראת פרק י"א בחוק ביטוח בריאות ממלכתי הוקמה במשרד הבריאות המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי (או בשמה המקוצר מועצת הבריאות), מועצה מייעצת בת 46 חברים לייעוץ לשר במגוון תחומים.

ביקורת

 • טרם נקבעה חקיקה שתחייב רופאים להציע לבני זוג לבצע בדיקה גנטית לבדיקת אפשרות למחלות והתאמה גנטית טרם נישואים.[10][11]
 • טרם נחקקו חקיקות המחייבות פיטורי עובדים לאחר מקרה של הפרת שמירה על סודיות רפואית, או במקרה של התעללות בחוסים מצד מטפלים/ות, אחים/יות, רופאים/ות וכו'. למרות שמשרד הבריאות ממשיך לקבל פניות שבועיות בנושא זה, הן מצד התקשורת והן מצד גורמים פרטיים.[12][13][14][15]
 • טרם הוחלפו כלל מכשירי ה-CT ב-MRI בבתי החולים וקופות החולים הממשלתיים. בנוסף טרם נחקקו חקיקות שייחיבו רופאים לשלוח מטופלים לבדיקות MRI - במקרה וידרשו זאת, על-מנת להימנע מאפשרות קרינה מבדיקות ה-CT. עד היום מתעדפים קרובי משפחה של עובדי שירותי הבריאות או מקורבים לבדיקות אלו.[16]

שרי הבריאות

מספר תמונה שם
(תקופת חיים)
מפלגה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עבריתאריך לועזי
1 חיים משה שפירא

(1902-1970)

הפועל המזרחי ה' באייר ה'תש"ח ח' בתשרי ה'תשי"ב 14 במאי 1948 8 באוקטובר 1951 הממשלה הזמנית
החזית הדתית המאוחדת
הפועל המזרחי
ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
הפועל המזרחי
2 יוסף בורג

(1909-1999)

ח' בתשרי ה'תשי"ב ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 195124 בדצמבר 1952 ממשלת ישראל השלישית
3 יוסף ספיר

(1902-1972)

הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג י"א בטבת ה'תשי"ג24 בדצמבר 195229 בדצמבר 1952 ממשלת ישראל הרביעית
4 יוסף סרלין

(1906-1974)

י"א בטבת ה'תשי"ג ט' בתמוז ה'תשט"ו 29 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955
ממשלת ישראל החמישית
5 דב יוסף

(1899-1980)

מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו י"ח בחשוון ה'תשט"ז29 ביוני 19553 בנובמבר 1955 ממשלת ישראל השישית
6 ישראל ברזילי

(1913-1970)

מפ"ם י"ח בחשוון ה'תשט"ז כ"ג בחשוון ה'תשכ"ב 3 בנובמבר 19552 בנובמבר 1961 ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
ממשלת ישראל התשיעית
(1) חיים משה שפירא

(1902-1970)

מפד"ל כ"ג בחשוון ה'תשכ"ב כ' בטבת ה'תשכ"ו 2 בנובמבר 196112 בינואר 1966 ממשלת ישראל העשירית
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
(6) ישראל ברזילי

(1913-1970)

לא היה חבר כנסת כ' בטבת ה'תשכ"ו ו' בטבת ה'תש"ל 12 בינואר 196615 בדצמבר 1969 ממשלת ישראל השלוש עשרה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
7 חיים גבתי

(1901-1990)

המערך
העבודה
י"ג בטבת ה'תש"ל כ"ג בתמוז ה'תש"ל22 בדצמבר 196927 ביולי 1970 ממשלת ישראל החמש עשרה
8 ויקטור שם-טוב

(1915-2014)

לא היה חבר כנסת כ"ג בתמוז ה'תש"ל ד' בתמוז ה'תשל"ז 27 ביולי 1970 20 ביוני 1977
ממשלת ישראל השש עשרה
ממשלת ישראל השבע עשרה
9 אליעזר שוסטק

(1911-2001)

הליכוד
לע"ם
ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז באלול ה'תשמ"ד 20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל השמונה עשרה
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
10 מרדכי גור

(1930-1995)

המערך
העבודה
ט"ז באלול ה'תשמ"ד י"ז בתשרי ה'תשמ"ז 13 בספטמבר 198420 באוקטובר 1986 ממשלת ישראל העשרים ואחת
11 שושנה ארבלי-אלמוזלינו

(1926-2015)

י"ז בתשרי ה'תשמ"ז י"ד בטבת ה'תשמ"ט 20 באוקטובר 198622 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ושתיים
12 יעקב צור

(1937-)

י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 198815 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
13 יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד י"ח באדר ה'תש"ן י"ח בסיוון ה'תש"ן15 במרץ 199011 ביוני 1990
14 אהוד אולמרט

(1945-)

י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 199013 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
15 חיים רמון

(1950-)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב כ"ז בשבט ה'תשנ"ד13 ביולי 19928 בפברואר 1994 ממשלת ישראל העשרים וחמש
16 יצחק רבין

(1922-1995)

כ"ז בשבט ה'תשנ"ד כ"ב בסיוון ה'תשנ"ד 8 בפברואר 19941 ביוני 1994
17 אפרים סנה

(1944-)

כ"ב בסיוון ה'תשנ"ד א' בתמוז ה'תשנ"ו 1 ביוני 1994 18 ביוני 1996
ממשלת ישראל העשרים ושש
18 צחי הנגבי

(1957-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
א' בתמוז ה'תשנ"ו א' בכסלו ה'תשנ"ז18 ביוני 199612 בנובמבר 1996 ממשלת ישראל העשרים ושבע
19 יהושע מצא

(1931-)

א' בכסלו ה'תשנ"ז כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 12 בנובמבר 1996 6 ביולי 1999
הליכוד
20 שלמה בניזרי

(1961-)

ש"ס כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט ח' בתמוז ה'תש"ס6 ביולי 199911 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
21 רוני מילוא

(1949-)

מפלגת המרכז ח' בתמוז ה'תש"ס י"ב באדר ה'תשס"א10 באוגוסט 20007 במרץ 2001
22 נסים דהן

(1954-)

ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א י"ב בסיוון ה'תשס"ב7 במרץ 200123 במאי 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
23 אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד י"ב בסיוון ה'תשס"ב כ"ג בסיוון ה'תשס"ב23 במאי 20023 ביוני 2002
(22) נסים דהן

(1954-)

ש"ס כ"ג בסיוון ה'תשס"ב כ"ו באדר א' ה'תשס"ג3 ביוני 200228 בפברואר 2003
24 דני נוה

(1960-)

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ט"ו בטבת ה'תשס"ו28 בפברואר 200315 בינואר 2006 ממשלת ישראל השלושים
(14) אהוד אולמרט

(1945-)

קדימה ט"ו בטבת ה'תשס"ו י"ח בטבת ה'תשס"ו15 בינואר 200618 בינואר 2006
25 יעקב אדרי

(1950-)

י"ח בטבת ה'תשס"ו ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 20064 במאי 2006
26 יעקב בן יזרי

(1927-2018)

גיל ו' באייר ה'תשס"ו ו' בניסן ה'תשס"ט4 במאי 200631 במרץ 2009 ממשלת ישראל השלושים ואחת
27 בנימין נתניהו[17]

(1949-)

הליכוד-אח"י
הליכוד
ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 200918 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
הליכוד - ישראל ביתנו
הליכוד
28 יעל גרמן

(1947-)

יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג י"ב בכסלו ה'תשע"ה18 במרץ 20134 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
(27) בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה י"ח באלול ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 2 בספטמבר 2015
ממשלת ישראל השלושים וארבע
29 יעקב ליצמן

(1948-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
י"ח באלול ה'תשע"ה י' בכסלו ה'תשע"ח2 בספטמבר 201528 בנובמבר 2017
(27) בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד י' בכסלו ה'תשע"ח א' טבת ה'תש"ף28 בנובמבר 201729 בדצמבר 2019
(29) יעקב ליצמן

(1948-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
א' טבת ה'תש"ף כ"ג באייר ה'תש"ף 29 בדצמבר 201917 במאי 2020
30 יולי אדלשטיין

(1958-)

הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף מכהן 17 במאי 2020 מכהן ממשלת ישראל השלושים וחמש

סגני שרים

תמונה שם
(תקופת חיים)
מפלגה סגן לשר תחילת כהונה סיום כהונה ממשלה
יצחק רפאל

(1914-1999)

מפד"ל חיים משה שפירא 6 בנובמבר 1961 22 במרץ 1965 ממשלת ישראל העשירית
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
ישראל שלמה בן-מאיר

(1910-1971)

24 במרץ 1965 12 בינואר 1966
עבד אל-עזיז א-זועבי

(1926-1974)

המערך
מפ"ם
ויקטור שם-טוב 24 במאי 1971 14 בפברואר 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
שושנה ארבלי-אלמוזלינו

(1926-2015)

המערך
העבודה
מרדכי גור 24 בספטמבר 1984 20 באוקטובר 1986 ממשלת ישראל העשרים ואחת
קובץ:אליעזר מזרחי.jpeg אליעזר מזרחי

(1945-)

גאולת ישראל אהוד אולמרט 25 ביוני 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
קובץ:נואף מסאלחה.jpeg נואף מסאלחה

(1943-)

העבודה חיים רמון 4 באוגוסט 1992 18 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים וחמש
יצחק רבין
אפרים סנה
ממשלת ישראל העשרים ושש
שלמה בניזרי

(1961-)

ש"ס צחי הנגבי 13 באוגוסט 1996 6 ביולי 1999 ממשלת ישראל העשרים ושבע
יהושע מצא
יעקב ליצמן[17]

(1948-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
בנימין נתניהו 6 באפריל 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
צחי הנגבי

(1957-)

הליכוד 24 בדצמבר 2014 14 במאי 2015 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
יעקב ליצמן[17]

(1948-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
19 במאי 2015 2 בספטמבר 2015 ממשלת ישראל השלושים וארבע
10 בינואר 2018 29 בדצמבר 2019

מנכ"לי משרד הבריאות

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
מספרדיוקןשםתחילת כהונהסיום כהונה הערה
1אברהם קצנלסון1948מרץ 1949
2יוסף מאירמאי 1949ספטמבר 1950
3חיים שיבאדצמבר 1950דצמבר 1952
4שמעון בטיש1953ינואר 1960
5גדעון מר19561957
6שאול זימן1960מאי 1963
7רפאל גז'בין19631971
8ברוך פדה19711974
9יעקב מנצ'ל19741977
10מרדכי שני
11ברוך מודןאוגוסט 1979
12דן מיכאלי19841986
13תיאו דב גולןדצמבר 1986דצמבר 1987
14יורם לס19881989
15משה משיח19891993
16מרדכי שני
17מאיר אורןפברואר 1995אוגוסט 1996
18גבי ברבש19961999
19יהושע שמר19992001
20בעז לב20002003
21אבי ישראלי20032009
22איתן חי-עםיולי 2009מרץ 2010
23קובץ:פרופ' רוני גמזו.jpgרוני גמזומאי 20102014
24ארנון אפקיוני 2014יולי 2015
25משה בר סימן טוביולי 2015מכהן המנכ"ל הראשון שאינו מגיע מעולם הרפואה

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. מענקים למקצועות במצוקה ו/או בפריפריה. ההסתדרות הרפואית בישראל.
 2. אורית א. בראון, הממשלה סיכמה על מענקים מוגדלים לרופאים שיעברו לפריפריה, מעריב (עיתון), 31 במרץ 2016
 3. יואב אבן, יבוטלו המענקים למתמחים בפריפריה, באתר ‏מאקו
 4. תקציבים ותעריפים. משרד הבריאות.
 5. תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ - משרד הבריאות
 6. יהודית יהב, מזמינים אמבולנס: כמה זה עולה ומתי מקבלים החזר, באתר ynet, 4 בפברואר 2005
 7. חוק העונשין, תשל"ז-1977. נבו.
 8. כל מה שרציתם לדעת על ביטוח תלמידים בבית הספר. משרד החינוך.
 9. ביטוח כפל תאונה.
 10. רשלנות רפואית בלידה. רשלנות רפואית.
 11. רשלנות רפואית בבדיקות קדם הריון. שאלה משפטית.
 12. עידו אפרתי, משרד הבריאות שינה כיוון: למרות פרשות ההתעללות, בתי החולים הפסיכיאטריים הפרטיים ימשיכו לפעול, באתר הארץ, 22.12.2015
 13. פשעי משרד הרווחה. אמנון לוי בתכניתו "שומר מסך" .
 14. פז שוורץ, תיעוד מזעזע: התעללות קשה בחוסים חסרי ישע במוסד "אילנית", באתר של "רשת 13" (במקור, מאתר "nana10")
 15. דודו דהן, קטגוריה: התעללות בחוסים. המכון לחקר העבודה הסוציאלית.
 16. איילת רוזן, מה עדיף – בדיקת CT או MRI?, באתר ‏מאקו
 17. 1 2 3 סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן מסיעת יהדות התורה, ניהל את ענייני המשרד באופן שוטף
מגפת הקורונה
קורונה
SARS-CoV-2 (נגיף)COVID-19 (מחלה)
התפשטות בעולם
אפריקה אלג'יריהאתיופיהגבוןג'יבוטיגינאה המשווניתדרום אפריקהכף ורדהלובמצריםמרוקוסודאןתוניסיה
אסיה אוזבקיסטןאזרבייג'ןאיחוד האמירויות הערביותאינדונזיהאיראןארמניהבחרייןגאורגיההודוהפיליפיניםטאיוואןטורקיהיפןירדןישראל (הרשות הפלסטינית) • כוויתלבנוןסוריהסיןסינגפורעומאןעיראקערב הסעודיתקוריאה הדרומיתקטר
אירופה אוסטריהאוקראינהאיטליהאיסלנדאירלנדאלבניהאנדורהאסטוניהבולגריהבוסניה והרצגובינהבלארוסבלגיהגרמניהדנמרקהולנדהממלכה המאוחדתהונגריהיווןלוקסמבורגליכטנשטייןמולדובהמונקומקדוניה הצפוניתנורווגיהסלובקיהסן מרינוספרדסרביהפוליןפורטוגלצ'כיהצרפתקרואטיהקריית הוותיקןרומניהרוסיהשוודיהשווייץ
אמריקה הצפונית ארצות הבריתגואטמלההרפובליקה הדומיניקניתמקסיקופנמהקנדה
אמריקה הדרומית ארגנטינהבוליביהברזילפרגוואיפרוקולומביה
אוקיאניה אוסטרליהניו זילנד
אחר אוניות תענוגות (גרנד פרינססדיימונד פרינסס) • נושאות מטוסים (שארל דה גולתאודור רוזוולט)
מוסדות ומרכזים רפואיים
מרכזים לבקרת מחלות המרכז הלאומי לבקרת מחלותאירופהארצות הבריתהודוהרפובליקה העממית של סיןמלזיהקוריאה הדרומיתרוסיה
מרכזי רפואה ובידוד בית החולים המרכזי של ווהאןבית החולים חוושנשאןבית החולים ליישנשאןהמרכז הרפואי האזורי דבי מאונטיין • אוניות בתי חולים • בית החולים קנברה • בית החולים יורקשייר והאמבר • התמוטטות מלון שינג'יה אקספרס
ארגונים ארגון הבריאות העולמיהמכון הלאומי לווירולוגיה • הקבינט הלאומי של אוסטרליה • הקואליציה לחידושי מוכנות למגפה • כוח המשימה הבין-סוכנותית בנושא מחלות זיהומיות מתעוררות • כוח המשימה להאצת מחלות וירוסים • מכון ווהאן לווירולוגיהמשרד הבריאותהמכון למחקר ביולוגי בישראלמשרד הבריאות של רוסיהמכון גאמליהמכון וקטורנציבות הבריאות הלאומית של סיןהסוכנות לבריאות הציבורכוח המשימה של הבית הלבן לנגיף הקורונההמטה המבצעי לתיאום הרשויות המבצעות במאבק בנגיף הקורונההסוכנות הרגולטורית לתרופות ומוצרי בריאות (הממלכה המאוחדת)סוכנות התרופות האירופיתמינהל המזון והתרופות
נושאים
בעיות והגבלות זכויות האדם • חירום בריאות הציבור בדאגה הבינלאומית • מגבלת נסיעות • מידע שגוי • פינויים • תגובות מקומיות
מניעה וטיפול בדיקת קורונהריחוק חברתימספר ההתרבות הבסיסיהסגר (בריאות)בידוד (בריאות) • חסינות העדר • פיתוח תרופות וחיסונים (BNT162b2 BriLife EpiVacCorona Gam-COVID-Vac mRNA-1273 AZD1222)
השפעה חברתית-כלכלית אירוויזיון • ביטולי אירועים • דת • כלכלה (מלחמת מחירי הנפט) • חינוךספורט (אולימפיאדת טוקיו 2020) • מוזיקה • פוליטיקה • קולנוע • תעופה • הסביבה • יחסי חוץ • פשיעה • מדע וטכנולוגיה
אישים
מפיצים, אנשי מקצוע ברפואה איי פן • ג'אנג וונג-ג'ונג • ליו ון • לי ונליאנג • קורונה רינטואן • שיי לינקה
חוקרים גואן יי • ג'ונג נאנשאן • ג'ורג' פ. גאו • זנג גואנג • וואנג גואנגפה • יואן קוווק-יונג • כריסטיאן דרוסטן • לי לאנג'ואן • ניל פרגוסון • שי ז'נגלי
בעלי תפקידים תאודרוס אדהנום גברה-יסוס (יו"ר ארגון הבריאות העולמי) • מייקל ג'יי ראיין (מנכ"ל תוכנית חירום הבריאות של ארגון הבריאות העולמי) • מריה ואן קירשובה (האחראית הטכנית על תגובת התפרצות נגיף הקורונה) • נעמיצ'י סוזוקי (מושל הוקאידו) • סטלה קיריאקידס (נציבת האיחוד האירופי לבטיחות ובטיחות מזון)
אחרים לי זהואה • צ'ן צ'יושי • קנטרו איווטה • אנדרס טגנל
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.