משפחה מעריכית

בהסתברות ובסטטיסטיקה, משפחה מעריכית היא קבוצה של התפלגויות בעלות צורה מסוימת, המתוארת להלן. צורה מיוחדת זו נבחרה מסיבות של נוחות מתמטית, עקב מספר תכונות אלגבריות שימושיות, וכן עקב כלליותה, שכן התפלגויות ממשפחה מעריכית הן התפלגויות מאוד "טבעיות" ונפוצות. המושג "משפחה מעריכית" מיוחס לא.ג'.ג. פיטמן לג'ורג' דרמויס ולברנרד קופמן בשנים 1936-1935. לעיתים נעשה שימוש בביטוי מחלקה מעריכית במקום "משפחה מעריכית".

המשפחה המעריכית של ההתפלגויות מספקת מסגרת כללית לבחירה של אלטרנטיבה אפשרית אחרת לניסוח הפרמטרי של ההתפלגות, במונחים של "פרמטרים טבעיים", וכן להגדרת סטטיסטים שימושיים הידועים בתור: "הסטטיסטים הטבעיים המספיקים" של המשפחה (ראו להלן).

דוגמאות

רוב ההתפלגויות הידועות ביותר שייכות למשפחה המעריכית, למשל:

כמו כן גם ההתפלגויות הבאות שייכות למשפחה המעריכית, בהינתן שאחד מהפרמטרים שלהן קבוע:

דוגמאות להתפלגויות ידועות שאינן שייכות למשפחה המעריכית הן התפלגות t, וההתפלגות האחידה.

הגדרה

משפחה מעריכית 1-פרמטרית היא קבוצת ההתפלגויות שפונקציית הצפיפות שלהן (או פונקציית ההסתברות שלהן, עבור התפלגויות בדידות) ניתנת להצגה בצורה:

כאשר (T(x), h(x), η(θ, ו-(A(θ הן פונקציות, x הוא המשתנה המקרי, ו-θ הוא הפרמטר של פונקציית הצפיפות (או פונקציית ההסתברות).

הגדרה אלטרנטיבית היא קבוצת ההתפלגויות הניתנות להצגה בצורה:

או באופן שקול:

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.