מרכז TEC לטכנולוגיה, לחינוך ולשונות תרבותית

המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות (Technology, Education and Cultural diversity) הוקם בשנת 2005 על ידי ד"ר מירי שינפלד, ד"ר איליין חוטר וד"ר אסמאא גנאיים.

תחילתו של המיזם בכנס משותף וירטואלי שארגנו המייסדות בהיותן ראשות תקשוב, ובתמיכתם של ד"ר יוסי אסף - ראש מכללת סמינר הקיבוצים, בני בהגון - ראש מכללת תלפיות, וד"ר מוחמד עיסאווי - ראש  מכללת אלקאסמי.

לאור ההצלחה הגדולה של הכנס פיתחו (בשיתוף) שלוש מייסדות המיזם קורס מקוון ללימוד כלים שיתופיים ברשת האינטרנט המשמשים להוראת דיסציפלינות שונות. על סמך קורס זה נחנכה באוקטובר 2005 התוכנית "סביבות הוראה מתקדמות", המבוססת על מודל שפיתח מרכז TEC,​ ולפיו סטודנטים ממכללות שונות לומדים יחדיו ברשת בכלים סינכרוניים וא-סינכרוניים, בקבוצות מעורבות (רב-תרבותיות), יוצרים יחדיו חומרי למידה והוראה ומתנסים בסביבות הוראה מתקדמות. במהלך השנים הצטרפו לתוכנית בהדרגה סטודנטים ומרציהם מעשר מכללות שונות מהמגזר הערבי, מהמגזר הממלכתי-דתי ומהמגזר היהודי-ממלכתי.

בשנת 2009 נחנכה תוכנית "טק-אמירים" לתלמידים מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים בשלושת המגזרים, בשיתוף הסטודנטים להוראה מהתוכנית "סביבות הוראה מתקדמות". במסגרת התוכנית למדו יחדיו במרשתת תלמידי כיתות ה'-ו' באשכולות של שלושה בתי ספר משלושת המגזרים, ביצעו עבודות חקר משותפות ולבסוף נפגשו פנים אל פנים.  בשנת 2014 השתתפו בו 15 בתי ספר, ובספטמבר 2015 הוא הפך לחלק מתוכנית TEC4Schools - מיזם משותף עם משרד החינוך שנועד להוביל פעילויות שיתופיות של למידה והוראה בין קבוצות מורים ותלמידים מתרבויות שונות. בתוכנית משתתפות כיתות ה' ממגזרים שונים מכל רחבי הארץ, שלומדות יחד בשיתוף במרשתת. בכל שנה משתתפים בתוכנית כ-3,000 ילדים יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים, מיותר ממאה בתי ספר, ומשתלבות בה כיתות מהחינוך המיוחד וכיתות מחו"ל. עוד פותחו במסגרת TEC4Schools שתי תוכניות באנגלית ובמדעים, ובהן משתתפים בתי ספר מחטיבת הביניים.

בשנת 2011 עבר מרכז TEC למכון מופ"ת, ושנה לאחר מכן החל לקיים קורסים אקדמיים דיסציפלינריים ברוח מודל TEC. הקורס הראשון היה בתחום המדעים והשתתפו בו שלוש מכללות: תלפיות, אלקאסמי ואורנים. הקורס התרחב, ובשנת 2016 השתתפו בו שבע מכללות מהמגזרים השונים בארץ.

בשנת 2014 נפתח קורס דיסציפלינרי באנגלית בנושא "חשיפת תרבויות באמצעות ספרות אנגלית". קורס זה התחיל אף הוא עם שלוש מכללות מהמגזרים השונים, ובשנת 2016 השתתפו בו חמש מכללות.

בשנת 2015 נפתח קורס לתואר השני MTEACH . פרויקטים נוספים לתואר השני מתקיימים חלקית במכללת קיי, סמינר הקיבוצים ומכללת גורדון. לתואר השני שותפים גם סטודנטים מאוניברסיטת קאסל מגרמניה וסטודנטים מהאוניברסיטה של טקסס באוסטין.

בסך הכל משתתפים מדי שנה כ-500 סטודנטים מישראל ומאוניברסיטאות בעולם.

הפרויקטים של המרכז הדגש הוא על הכרת האחר מתוך קיום עבודה שיתופית.

מרכז TEC מקיים קשרים עם גופים בין-לאומיים והציג בכנסים בארצות הברית, במדינות שונות באירופה ובכנסים מקוונים. המרכז מעוניין בפיתוח קשרים עם גופים נוספים.

מודל TEC

המודל פותח על ידי מייסדות המרכז ונועד לפתח אמון באמצעות סביבות למידה שיתופיות מקוונות. מודל זה מרחיב את תאוריית המגע (Contact Hypothesis) של אלפורט ​(Allport, 1954), ולפיה ניתן להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה, אשר נתמך על ידי גוף מוסדי כלשהו. במודל טק (TEC) הקשרים בין קבוצות בקונפליקט מתבססים בעיקר על האינטרנט. הקשר ויצירת האמון שבין הסטודנטים מתפתחים בהדרגה: בתחילה הקשר הוא טקסטואלי, לאחר מכן הקשר הוא קולי, ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פנים. להלן רכיביו הבסיסיים של המודל:

א. מפגשים

תקופת היכרות בת שנה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית. העבודה בקורס מתפתחת בסדר זה: עבודה קבוצתית א-סינכרונית, עבודה סינכרונית קולית, עבודה סינכרונית המשלבת קול ותמונה (וידאו-קונפרנס), פגישה פנים אל פנים.

ב. תכנים לימודיים והערכה

המטלה המרכזית בקורס מתבססת על שיטת למידה המבוססת על פתרון בעיות (PBL)   והנושאים הנלמדים אינם טעונים. הסטודנטים מקבלים רשימה של נושאים ויכולים להציע נושאים נוספים הרלוונטיים לחינוך, כדי שהתוצרים יפותחו כיחידות לימוד שיילמדו בבתי הספר וישמשו את כלל המורים ברשת. הערכת המשימות הקבוצתיות נעשית על פי מחוונים שמפתח צוות המרצים בקורס, והיא כוללת רכיבים המתייחסים לשיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, כך שהציון מורכב מציון אישי ומציון קבוצתי. בסוף שנת הלימודים מתקיימת הצגה של פרויקטים קבוצתיים.

ג. טכנולוגיה

חשיפה, שימוש והערכה של כלים טכנולוגיים עדכניים סינכרוניים וא-סינכרוניים, כולל כלים המאפשרים קישורים בין משתתפים המרוחקים זה מזה (פיזית ותרבותית) ועבודה קבוצתית. כלים אלו אטרקטיביים לדור המורים החדש. הקורס חושף ומחדד את השיטות לשימוש בכלים האינטרנטיים ואת התאמת   השיטות לתוכן הלימודי ולעבודה קבוצתית מקוונת.

קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.