מצוף

מצוף הוא מתקן הצף על פני המים ומשמש למטרות שונות. מצוף עשוי להיות עגון (נייח) או נסחף. מצופים מצוידים בדרך כלל באמצעי התרעה המבליטים את נוכחותם במים, בעזרת צבע בולט, צופר, פעמון, או עיצוב המזוהה בנקל במכ"ם.

סוגי מצופים

למצופים שימושים רבים ומגוונים. בין הבולטים בהם:

  • סמן ימי - זהו מצוף המשמש כלי עזר בניווט ימי, הוא עשוי לסמן גבולות של תעלת שיט, או אזורים מסוכנים בשיט.
  • מצוף צוללת - הוא מתקן המשמש לסימון מיקומה של צוללת ולתקשורת עימה בעת חירום.
  • מצוף סונאר - מצוף המשמש למלחמה בצוללות ומצויד בסונאר.
  • מצוף צוללים - מצוף הנמצא בשימוש על ידי צוללים להתריע על מיקום מתחת לפני המים.
  • מצוף סימון נתיב שיט - מצוף הנמצא בנתיב כניסה לנמל או לנתיב שיט אחר.
  • מצוף רתיקה - מצוף שאליו ניתן לחבר כבל עגינה מכלי שיט.
  • מצוף עוגן - מצוף המחובר בכבל אל עוגן אונייה כדי להקל על חילוץ העוגן בעת הרמתו.
  • מצוף חיזוי מזג אוויר - מצוף המצויד בציוד חיזוי כגון מד טמפרטורה, מד לחץ אוויר, מד מהירות רוח וכן אנטנה המאפשרת העברת נתוני מכשירי החיזוי למרכז חיזוי, בדרך כלל בתקשורת לוויינים. לעיתים מצופים אלה אינם מעוגנים אלא נסחפים בזרמי הים.

קישורים חיצוניים

  • Data Buoy Cooperation Panel אתר לשיתוף פעולה בינלאומי בנושא מצופי חיזוי מזג אוויר (באנגלית)
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.