מסכת נזיקין

מסכת נזיקין היא מסכת במשנה שפתחה את סדר נזיקין, ועסקה בכל דיני הממונות. מפאת גודלה, חולקה המסכת לשלושה "שערים", של עשרה פרקים כל אחד, וכך הם ידועים היום.

חלקיה הם:

חלוקת המסכת לשלושה היא בבלית, ואילו בארץ ישראל המסכת נחשבה תמיד כמסכת אחת. החלוקה לשלושה חלקים נעשתה באופן טכני - עשרה פרקים בכל מסכת - כאשר מבחינה תוכנית ניתן היה לחלק אחרת את המסכת; כך לדוגמה הפרק האחרון של בבא מציעא עוסק באותו נושא כמו הפרק הראשון של בבא בתרא. בתוספתא של המסכת מחולקת גם היא לפנינו ל"בבות", עם אחד עשר פרקים בכל "בבא", כאשר המקבילה לפרק א' של בבא בתרא נמצאת (יחד עם המקבילה לפרק י' של בבא מציעא) בפרק י"א של "בבא מציעא".

מסכתא דנזיקין מן תלמודא בבלאה ביה תלתה באבי דמתקריין בבא קמא, בבא מציעאה ובבא בתרא... דאיכתב בגירונא... בשנת ד' תתקמ"ד"

פקסימיליה – כתב-יד של מסכת נזיקין מגירונה מהמאה העשירית לאלף החמישי
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.