מסכת בבא מציעא

בָּבָא מְצִיעָא הוא החלק השני והאמצעי של מסכת נזיקין, הפותחת את סדר נזיקין שבמשנה. פירוש השם בארמית הוא "השער האמצעי", כאשר לפניה נמצאת בבא קמא - השער הראשון, ולאחריה בבא בתרא - השער האחרון.

חלוקת מסכת נזיקין לשערים היא בבלית, ואילו בארץ ישראל המסכת נחשבה תמיד כמסכת אחת. החלוקה לשלושה חלקים נעשתה באופן טכני - עשרה פרקים בכל מסכת - כאשר מבחינה תוכנית ניתן היה לחלק אחרת את המסכת; כך לדוגמה הפרק האחרון של בבא מציעא עוסק באותו נושא כמו הפרק הראשון של בבא בתרא. בתוספתא של המסכת מחולקת גם היא לפנינו ל"בבות", עם אחד עשר פרקים בכל "בבא", כאשר המקבילה לפרק א' של בבא בתרא נמצאת (יחד עם המקבילה לפרק י' של בבא מציעא) בפרק י"א של "בבא מציעא".

בתלמוד בבלי יש למסכת זו 118 דפים.

מסכת בבא מציעא ככלל עוסקת בתביעות וטענות שבין אדם לחברו שלא מחמת נזק, כגון דיני אבידה ומציאה, דיני שומרים ואחריותם, דיני הלוואות, אונאה, ריבית ושכירות.

חלוקת המסכת

המאירי מחלק את ענייני המסכת לשמונה חלקים:

 1. דיני מציאה והשבת אבידה[1]
 2. דיני פיקדון וחיוב השומרים[2]
 3. ענייני הקנאה של מטלטלין, קנין כסף וחליפין, ודיני אונאה במקח וממכר[3]
 4. דיני ריבית[4]
 5. דיני שכירות[5]
 6. דיני שכירות בתים[6]
 7. דיני קבלנות, פרעון שכר שכיר, והנוטל משכון מחברו[7]
 8. דין בית משותף[8]

מיקומה של המסכת בסדר נזיקין

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, מכיוון שנושאיה המרכזים של המסכת הם בטענות ופקדונות, דיני שכירות דיני השואל והשכיר, ראוי לחבר אותה אחרי דיני הנזיקין שבמסכת בבא-קמא, כמו שעשתה התורה שאחרי דיני חבלות[9] ודיני שור[10], בור[11] והבער[12], דיברה על דיני ארבעה שומרים[13].

פרקי המסכת

 1. שנים אוחזין בטלית (שמונה משניות[14]) – דיני חלוקת מציאה.
 2. אלו מציאות שלו (אחת עשר משניות) – הלכות השבת אבידה.
 3. המפקיד אצל חברו (שתים עשרה משניות) – דיני פקדון.
 4. הזהב קונה את הכסף (שתים עשרה משניות) - התייחסות לשערי מטבעות, דיני ממון "חריף" וממון שאינו "חריף" והיחס ביניהם; דיני אונאה.
 5. איזהו נשך (אחת עשר משניות) – הלכות ריבית.
 6. השוכר את האומנין (שמונה משניות) – דיני שכירות, פועל שביטל עבודה שהוזמנה.
 7. השוכר את הפועלים (אחת עשר משניות) – חובות מעביד לפועליו. בגמרא יש הרחבה על דמותו של רבי אלעזר בנו של רשב"י והרחבה על דמותם של רבי יוחנן וריש לקיש.
 8. השואל את הפרה (תשע משניות) – שואל ומשאיל וענייני שכירות בתים
 9. המקבל שדה מחברו (שלוש עשרה משניות) - ענייני קבלנות, אריסות, חכירות ומצרנות. כמו כן עוסק הפרק בדיני פרעון, שכר שכיר ודיני הבא למשכן את חברו.
 10. הבית והעלייה (שש משניות) – נושא פרק זה הוא שותפות, המשך לנושא זה יש בפרק הראשון במסכת הבאה במשנה (מסכת בבא בתרא).

בסה"כ יש במסכת 101 משניות.

סוגיות מפורסמות במסכת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.