מסכת

מַסֶּכֶת[1] היא ספר המרכיב את המשנה והגמרא, כאשר המשנה והגמרא מחולקים לנושאים שונים ובכל מסכת נידון נושא אחד.

שורש המילה

מקובל להניח כי משמעותה של המילה נולדה מהמילה המקראית מסכת -מארג של חוטים, "וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אִם תַּאַרְגִי אֶת שֶׁבַע מַחְלְפוֹת רֹאשִׁי עִם הַמַּסָּכֶת" (ספר שופטים, פרק ט"ז, פסוק י"ג) "והמסכת הפרוסה הרי זו מצטרפת" (תוספתא נגעים פ"ה). ובהשאלה: מארג של נושאים רבים בהקשר רציף.

אמנם, בספר "מעשה רוקח", מובאים עוד כמה פירושים למילה על דרך הפשט והרמז.[2]

חלוקת המסכתות

החלוקה הראשונית של המשנה והגמרא היא לשישה סדרים. קיימות שתי חלוקות, שלכל אחת מהן עזר זיכרון מתאים:

כל אחד מהסדרים מורכב ממסכתות. ההתייחסות לטקסט במשנה ובגמרא נעשית על-פי המסכת שבה הוא נמצא.

המסכת עוסקת ביסודה בדיון מקיף בנושא אחד, הנרמז בשם המסכת. המסכת הראשונה, מסכת ברכות, למשל, עוסקת בהלכות הקשורות בברכות ובתפילות. כך לדוגמה מסכת ביצה העוסקת בהלכות יום טוב נקראת גם (שם פחות מצוי) מסכת יום טוב.

כמעט כל המסכתות נמצאות במשנה. ישנן מסכתות, המודפסות בסוף סדר נזיקין בגמרא שלא נכנסו לסדר המשנה כגון מסכת סופרים מסכת דרך ארץ ועוד, מסכתות אלו ידועות בשם מסכתות קטנות. למרבית מסכתות המשנה יש תלמוד בבלי או תלמוד ירושלמי, כאשר למסכתות מסדר זרעים קיים תלמוד ירושלמי בלבד (למעט מסכת ברכות שקיימת בשני התלמודים) ולמסכתות מסדר קדשים קיים תלמוד בבלי בלבד. למסכתות סדר טהרות אין גמרא בכלל למעט מסכת נדה. לרובן המכריע של המסכתות קיימת תוספתא.

מדרשי מסכת

קיימים מדרשים הערוכים בצורת מסכת, שמותם: מסכת גן עדן, מסכת גיהנום, מסכת חיבוט הקבר.

סדר המסכתות

מסכתות המשנה

מסכתות המשנה מסודרות בתוך כל סדר לפי גודלן הנמדד על פי מספר הפרקים בכל מסכת: מן המסכת בעלת מספר הפרקים הגדול ביותר המופיעה ראשונה ועד למסכת בעלת מספר הפרקים הקטן ביותר והמופיעה בסוף הסדר, וכפי שניתן לראות בטבלה שלהלן.[3] יוצא דופן ביניהם הוא סדר זרעים, וחלקו החוקרים והמפרשים בניסיון להסביר חריגה זו.

סדר זרעים פרקים סדר מועד פרקים סדר נשים פרקים סדר נזיקין פרקים סדר קדשים פרקים סדר טהרות פרקים
ברכות9שבת24יבמות16מסכת נזיקין[4]30זבחים14כלים30
פיאה8עירובין10כתובות13סנהדרין11מנחות13אהלות18
דמאי7פסחים10נדרים11מכות3חולין12נגעים14
כלאים9שקלים8נזיר9שבועות8בכורות9פרה12
שביעית10יומא8סוטה9עדיות8ערכין9טהרות10
תרומות11סוכה5גיטין9עבודה זרה5תמורה7מקואות10
מעשרות5ביצה5קידושין4אבות5[5]כריתות6נידה10
מעשר שני5ראש השנה4הוריות3מעילה6מכשירין6
חלה4תענית4תמיד7זבים5
ערלה3מגילה4מידות5טבול יום4
ביכורים4[6]מועד קטן3קינים3ידיים4
חגיגה3עוקצים3

עם זאת, סדר המסכתות היה שונה אצל חלק מהראשונים. שתי דוגמאות מובהקות לכך הם הרמב"ם והמאירי, המפרטים את סדר המסכתות שלפניהם, ואף מסבירים אותו – וקל לראות שהוא שונה במידת מה מהסדר שלפנינו.

הערות שוליים

  1. ברבים מַסֶּכְתּוֹת
  2. מעשה רוקח, סוף פתיחתו למשנה
  3. ראו למשל: רי"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ח"ב, עמ' 982 ואילך.
  4. מסכת זו מפוצלת בדפוסים לשלוש מסכתות – בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבכל אחת מהן 10 פרקים – אך בתחילה הן היו, ככל הנראה, מסכת אחת.
  5. הפרק שישי שבדפוסי המשנה, פרק "קנין תורה", הוא אוסף ברייתות ואיננו חלק מקורי של המסכת.
  6. מקורו של הפרק הרביעי שבדפוסים, פרק "אנדרוגינוס", הוא בתוספתא, והוא כנראה אינו חלק מקורי של המסכת.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.