ממשל זמין

Gov.il - האתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי
תמונת הדף הראשי של האתר, אוגוסט 2016
נתונים כלליים
בעלות ממשלת ישראל

יחידת ממשל זמין מפתחת אמצעים דיגיטליים עבור הממשלה, על מנת לאפשר לציבור לצרוך שירותים ומידע ממשלתי באופן מקוון. תוך שכך, פועלת יחידת ממשל זמין להנגשת שירותים ממשלתיים ומידע לאזרחים ולעסקים[1], לחיבור גופי הממשל לשירותי אינטרנט ולהבטחת איכות אבטחת המידע הרגיש המצוי בשרתים[2][3]. היחידה הוקמה בשנת 1997, ומהווה חלק מרשות התקשוב הממשלתי שבמשרד ראש הממשלה. בשנת 2014 דירג האו"ם את ישראל במקום ה-13  מתוך 193 המדינות החברות בארגון ברמת השירותים הדיגיטליים המוענקים לאזרחים[4]. היחידה מונה כ-400 עובדים, ובראשה עומד יוגב שמני. 

רקע

יחידת ממשל זמין החלה לפעול במאי 2002, לאחר שממשלת ישראל החליטה על הקמתה כפרויקט. קדם לה פרויקט תהיל"ה, שהחל כבר בשנת 1997. במרץ 2012 עבר הפרויקט להיות חלק מרשות התקשוב הממשלתי, ובינואר 2015 החל לפעול כיחידה ברשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה[5]

פעילות

פעילות יחידת ממשל זמין מבוצעת על ידי המערכים הבאים: 

מערך יישומים

יישום שירותים לציבור על גבי הפלטפורמות הטכנולוגיות הקיימות בממשל זמין, ניתוח מערכות מידע, ניהול פרויקטים וניהול מוקד התמיכה הטכנית המוענקת לאזרחים.​

מערך לקוחות ומטה

ניהול הפעילות העסקית עבור האזרחים, בעלי העסקים ומשרדי הממשלה בתחום הרכש וההתקשרויות, משאבי האנוש ותקציב היחידה.​

מערך IT

תפעול ותחזוקת תשתית אירוח האתרים והשירותים לאזרח, תשתיות התקשורת והאינטרנט, כלי ההפצה והדואר, ואספקת תמיכה טכנית ללקוחות באמצעות מוקד בקרה הפועל 24 שעות ביממה, לאורך כל ימות השבוע ובמשך כל השנה.

מערך הגנה בסייבר

הגדרת מדיניות אבטחת המידע, ניטור כלל הפעילות בתחום הסייבר תוך ביצוע מחקר ואנליזה פנימיים, בחינות חוסן לאתרי האינטרנט, לתשתיות  ולשירותים השונים והטמעת הסמכות בינלאומיות, הסמכות ישראליות והסמכות רגולטוריות[5][6].​

מערך פיתוח ובדיקות

פיתוח פלטפורמות אפליקטיביות, מוצרים ופרויקטים, וביצוע מחקרים ובדיקות למוצרים אלה.

מערך זהות דיגיטלית

הקמת תשתיות זהות דיגיטלית, תפעולן ותחזוקתן, וביסוס מוקד ידע מקצועי לטכנולוגיות מתקדמות בניהול זהויות בערוצי שירות שונים.​

מוצרים ושירותים

יחידת ממשל זמין מספקת למשרדי הממשלה את השירותים הבאים:

כלי דואר והפצה

השירותים הניתנים במסגרת זו הם סנכרון נתונים בין הטלפון הנייד והמחשב, משלוח הודעות טקסט, ניהול רשימות תפוצה ודיוור, הפצת דואר חיצוני, דואר קב"טים מאובטח והפניית דואר.

מוצרי ענן

המוצרים בקטגוריה זו כוללים סביבות פיתוח וירטואליות, פלטפורמת סקרים ויצירת דפי נחיתה.

תשתיות אינטרנט

פלטפורמות אירוח אתרים וגלישה מאובטחת המוטמעות בשרידות גבוהה ובהקפדה על איכות ההגנה על המידע המסווג הקיים במשרדי הממשלה[7].

תקשורת מאובטחת

יצירת סביבה מאובטחת להעברת תכנים רגישים הדורשים אבטחת מידע ברמה גבוהה מאוד, ופיתוח מוצרים לזיהוי משתמשים הנעזרים בסביבות המכילים מידע מסווג. מערך הכספות הוא כלי מרכזי, שנועד לאפשר העברת מידע אישי וטפסים חתומים דיגיטלית ממשרדי הממשלה לאזרחים ולבתי עסק. מערך זה נועד להחליף את הצורך במשלוח מכתב רשום, זאת על ידי מנגנון לאישור קבלת ההודעה, וזיהוי מוחלט של שולח ההודעה והוכחת אמינותה

פלטפורמות Gov

שירות הטפסים

פלטפורמת טפסים מקוונים, בה נשמרת רמה גבוהה של אבטחת מידע כדי לוודא שעותק מודפס של הטופס ייחשב כהעתק נאמן למקור.

תשלומים

מערכת מסחר אלקטרוני המאפשרת לכל גוף ממשלתי לנהל שירות תשלומים וירטואלי. בין סוגי התשלומים הקיימים ניתן למצוא:

 • תשלום של שוברים והודעות תשלום שנשלחות לאזרח, כגון רישיון נהיגה.
 • תשלום אגרות ממשלתיות, כמו אגרות של רשם הפטנטים במשרד המשפטים.
 • רכישה מקוונת של ספרים, סרטים ופרסומים שונים שיוצאים לאור במשרדי הממשלה.
 • הגשת בקשה לקבלת מידע ממשרד ממשלתי על סמך חוק חופש המידע.

בשנת 2010 בוצעו בשירות התשלומים הממשלתי 2.9 מיליון עסקאות, בשנת 2014 בוצעו 4 מיליון פעולות תשלום[8] ובשנת 2015 4.7 מיליון פעולות, מתוכן 2.6 מיליון פעולות שהן מקוונות במלואן, ללא צורך להגיע ללשכות. שיעור התשלומים המבוצעים באופן מקוון עמד בשנת 2015 על כ-36%.[9]

Data Gov

פרסום מאגרים המכילים מידע ממשלתי[10] ומיועדים לשמש כבסיסי נתונים לפיתוח אפליקציות על ידי יחידים ועסקים.

עמדות שירות

יצירת זמינות דיגיטלית לאוכלוסיות ללא אפשרות גישה לאינטרנט, וללא תלות בשעות הפתיחה של הלשכות במשרדי הממשלה.

אפליקציות מובייל

פיתוח ועיצוב יישומים לאייפון ולאנדרואיד תוך שמירה על אחידות בין כל משרדי הממשלה. האפליקציה המובילה היא זו המשמשת לביצוע תשלומים באמצעות טלפון נייד, אשר עלתה לאוויר באפריל 2012, ומאפשרת לאזרח לבצע בקלות תשלומים ממשלתיים נפוצים כמו חידוש רישיון נהיגה ורישיון רכב, תשלום קנסות משטרה, תשלום אגרת טלוויזיה ועוד.

שירות המכרזים המקוונים הממשלתי

שירות המכרזים המקוונים הממשלתי מאפשר למשרדי הממשלה לנהל מכרזים מקוונים, בזמן אמת, מול גופים המעוניינים לספק שירות לממשלה. המכרזים המקוונים מאפשרים שמירה על שקיפות מול משתתפי המכרז ומעודד תחרות הוגנת ומתן הצעות טובות מאלו שהיו מתקבלות בתנאי מכרז אחרים.

רישוי זמין

מערכת מידע מבוססת שכבות GIS להגשת היתרי בנייה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, היוצרת ממשק לוועדות התכנון ולמגישי ההצעות ומהווה מרכז בקרה על תהליכים. לאחר הגשת הבקשה מקבל המשתמש חיווי על התקדמות התהליך, וגורמי הביצוע מקבלים התראות בהתאם[11]. המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וגופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבנייה והביצוע של עבודות הבנייה, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת תיק מידע, דרך בקשה להיתר בנייה וקבלת היתר בנייה, ניהול ובקרה על שלבי הביצוע – ועד לקבלת תעודת גמר. המערכת יוצרת ממשק בין הוועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע - רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית והרשות הארצית לכבאות והצלה – מערכת מבנה אחיד לתוכנית (מבא"ת), רשם המקרקעין, רשם המהנדסים והאדריכלים, רשם ההנדסאים ושרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל. מערכת רישוי זמין מהווה תחליף לתוכנית ההגשה המודפסת על גבי ניירות, ומאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים.

אתר Gov.il

בשנת 2015 השיקה יחידת ממשל זמין את אתר gov.il החדש[12]. האתר מרכז שירותים ומידע ממשלתי מכלל משרדי הממשלה, בממשק אחד, חדשני ונוח לשימוש, ומקדם ערכים של נגישות, קוד פתוח, תמיכה בכל סוגי המכשירים והדפדפנים[13][14]. זאת לצד קידום של צריכת שירותי הממשלה באופן מקוון, מכל מקום ובכל עת.

עם כניסתו לתוקף של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנת 1998 נעשו צעדים משמעותיים כדי להחיל את החוק על תחומי החיים השונים, בהם הנגישות לרשת האינטרנט המשמשת כלי מרכזי בחייהם של אנשים עם מוגבלות – כבדי ראייה, כבדי שמיעה ואנשים עם לקויות קוגניטיביות, כמו גם אזרחים שאינם דוברי עברית[9].

ממשל זמין לילדים

פורטל הילדים על הגובה! הוקם על מנת לחבר את הילדים והנוער לנושאים אקטואליים, אזרחיים ולאומיים. הפורטל הוקם על ידי ממשל זמין ועמותת סנונית, ומאפשר חשיפה למגוון נושאים הנוגעים לחיי הילדים במדינת ישראל, באמצעות משחקים, פעילויות למידה אינטראקטיביות וספרים דיגיטליים.

 • איפה הכסף? – הדרכה על שימוש בכסף, צרכנות, חיסכון וניהול תקציב במשפחה, בעסקים, בחברה ובמדינה. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם משרד האוצר.
 • מחוברים – הדרכה להבנת מסרים המועברים בתקשורת, והדרכה לצפייה ביקורתית בטלוויזיה ובפרסומות, לגלישה חכמה ברשת ולהתנהגות אחראית ובטוחה בעולם רב-ערוצי. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם משרד התקשורת והרשות השנייה.
 • בית הספר לשוטרים – הדרכה שנועדה להעניק הסברים על תפקידי המשטרה וחשיבות שמירת החוק, ומתן כללי התנהגות בטוחה ואפילו פענוח פשעים. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם משטרת ישראל.
 • מועד וזיכרון – הדרכה המציגה מידע על ימי הזיכרון של המדינה וימי החג, ופעילויות מתאימות לכל אחד מימים אלה. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם לשכת העיתונות הממשלתית.
 • חדר החדשות – ממשק שנועד לעודד מעורבות חברתית ואזרחית, ולהעניק לילדים כלים לצריכה ביקורתית של מידע ותקשורת.
 • זה כל הסיפור – סיפורים ושירים, העוסקים בהתמודדותם של ילדים עם מצבים שונים במהלך חייהם, ונועדו לסייע בפיתוח כישורי חיים ומשאבי התמודדות.
 • סבבה – הדרכה אינטראקטיבית המדגישה את חשיבות השימוש הנבון במים, משמעותה של הפרדת הפסולת ומיחזור. ההדרכה נבנתה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
 • כחול ולבן – הדרכה לעידוד צריכת מוצרים שנוצרו בישראל. נבנתה בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה.
 • בו"ם – הדרכה המציגה את חשיבות ההקפדה על תזונה נכונה בשילוב פעילות גופנית, לשמירה על אורח חיים בריא בקרב הציבור והפרט. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם משרד התרבות והספורט, משרד החינוך ומשרד הבריאות.
 • אנרגטי – הדרכה בנושא שימוש זהיר בחשמל. ההדרכה נבנתה בשיתוף עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וחברת החשמל.
 • כיכר המדינה – הדרכה להכרת מוסדות המדינה והסברים על פעילות מבקר המדינה.
 • ירושלים שלי – מצגת חווייתית המציגה אתרים מרכזיים בעיר הבירה של ישראל ואת ההיסטוריה שלה. המצגת נבנתה בשיתוף עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. שטרן, אורן (7 במאי 2015). "להתקדם מממשל זמין לממשל יוזם". כלכליסט - www.calcalist.co.il. בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 2. ארקין דן, 'יום השואה הדיגיטלי' בישראל הסתיים בקול דממה דקה, www.israeldefense.co.il, 2015-04-08
 3. זיו, אמיתי (8 באפריל 2015). "ההישג הגדול של "השואה הדיגיטלית" שהבטיחו ההאקרים - השמעת פסוקי קוראן ברדיו". TheMarker. בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 4. ברוך חזקי, "הממשלה הופכת זמינה ונגישה יותר", ערוץ 7, 2015-12-08
 5. 1 2 קונפורטס, יהודה (1 באפריל 2015). "התקשוב הממשלתי ממתין לפקודה: נוע תנוע!". אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות (בעברית). בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 6. אורבך, מאיר (3 באפריל 2014). "מנהל ממשל זמין: "ההסכם עם גוגל הוא לא מכירת נכסי מדינה"". כלכליסט - www.calcalist.co.il. בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 7. הטוני, יוסי (29 ביולי 2014). "אופיר בן אבי, ממשל זמין: "כמות המתקפות הקיברנטיות שאנו חווים - פי שלושה מאשר בעמוד ענן"". אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות (בעברית). בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 8. קונפורטס, יהודה (4 בינואר 2015). "אופיר בן אבי, ממשל זמין: "ישראל היא אחת המובילות בשירותים דיגיטליים לאזרח"". אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות (בעברית). בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 9. 1 2 מיכל רז-חיימוביץ', בדיקת "גלובס": איך האתר החדש של המשרדים הממשלתיים? - גלובס, Globes, 2016-02-16
 10. כביר, עומר (26 באוקטובר 2016). "מאגרי המידע הממשלתיים יהיו שקופים לציבור כברירת מחדל". כלכליסט - www.calcalist.co.il. בדיקה אחרונה ב-1 בספטמבר 2016. 
 11. קונפורטס יהודה, כיצד ה-IT מסייע להוזלת מחירי הדירות?, אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות, 27-12-2015
 12. אתר משרד ראש הממשלה, הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", http://www.pmo.gov.il, 10-10-2014
 13. זיו, אמיתי (16 בינואר 2016). "בקרוב: פנייה למס הכנסה וביטוח לאומי גם באמצעות האי-מייל". TheMarker. בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
 14. הטוני, יוסי (17 בדצמבר 2015). "אופיר בן אבי, ממשל זמין: "שילוב כל שירותי הממשלה יעלה את רמת השירות לאזרח"". אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות (בעברית). בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016. 
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.