מלכי אשור

רשימת מלכי אשור מקורה מרשימות שונות שהתגלו בחפירות הארכאולוגיות השונות. מתחילת האלף השני לפנה"ס, רשמו פקידים אשוריים שנקראו לימו את המאורעות והעסקים המסחריים שאירעו באשור.

מקורות המידע לרשימת המלכים

בעונת החפירות הארכאולוגיות של שנת 1932/3 שהתקיימה בדור שרוכין נמצאה רשימת מלכים אשוריים שנקראת "רשימת המלכים מחורסבאד" וכללה 107 מלכים ([1]Khorsabad King List). רשימה זו הסתיימה במלך אשור-ניררי החמישי. רשימה כמעט זהה התגלתה בשנת 1953 בעיראק על ידי סטודנט שהביאה לארצות הברית. רשימה זו כללה שני מלכים נוספים והגיעה עד סוף מלכותו של שלמנאסר החמישי שנת 722 לפנה"ס. רשימה זאת נקראת "רשימת SDAS" ([2]SDAS List). ב-1927 התפרסמה רשימה של מלכים על ידי החוקר הסורי אסעד נסואי ( Essad Nassouhi) רשימה זאת התבססה על לוחות בכתב יתדות שהיו במצב מאד גרוע. רשימה זאת נקראת "Nassouhi Assyrian King List"[3]

המלכים הקדומים ברשימה מופיעים רק בציון שמם, החל מארישום הראשון שהיה המלך ה-33 ברשימה, צוינו שנות המלוכה ליד שמם של המלכים, בחלק מהמקרים צוינו שמות היורשים.

הממצאים כוללים רשימה שלמה המתייחסת למלכים מסוף המאה ה-10 לפנה"ס ועד אמצע המאה ה-6 לפנה"ס. מתקופות קדומות יותר נמצאו רשימות מקוטעות יותר. התיארוך המדויק של הרשימות מתקופת האימפריה האשורית החדשה נעשה בעזרת ציון ליקוי החמה ברשימות שהתרחש בשנת 763 לפנה"ס בתקופת מלכותו של אשור-דן השלישי. רשימות אלה הושוו לרשימות אחרות מהעולם העתיק כמו רשימת פרעוני מצרים ורשימת מלכי בבל. הממצאים כוללים שבע רשימות של מלכים מהתקופה הנאו בבלית משנת 747 ועד 539 לפנה"ס.

רשימת מלכים נוספת שעזרה לתיארוך הוא ה"קאנון של תלמי" (Ptolemy's Canon) רשימה כרונולוגית שחוברה על ידי האסטרונום תלמי שחי באלכסנדריה במאה השנייה לספירה, וכללה מלכים אשוריים ובבלים משנת 747 לפנה"ס, וכללה גם מלכים פרסיים, מקדונים, תלמיים ומלכים רומאיים עד שנת 160 לספירה. רשימות אלה תרמו לקביעת הכרונולוגיה של המזרח הקרוב העתיק.

ראשיתה של אשור - מלכים קדומים

על פי רשימת מלכי אשור. הרשימה כוללת 29 מלכים המחולקים לשלוש קבוצות. 17 מלכים שעל פי תיאורם "גרו באוהלים". המלך הראשון "תודיה" (Tudiya) מלך בסוף המאה ה-25 לפנה"ס תחילת המאה ה-24 לפנה"ס. המלך האחרון מבין המלכים ש"גרו באוהלים", "אפיאשל" (Apiashal) נכלל גם ברשימה של 10 מלכים ששם האב שלהם ידוע. בנוסף כללה הרשימה עוד 3 מלכים בעלי שמות חורים שמלכו במאה ה-21, תקופת מלכותם אינה ידועה. אחריהם עלה לשלטון פוזור-אשור הראשון שאתו החלה התקופה הנקראת בהיסטוריה של אשור "אשור הקדומה".

יש חוקרים שהעלו את ההשערה שהמלכים ש"גרו באוהלים" ו"המלכים ששם אביהם ידוע", לא מלכו מעולם על אשור, והם הוספו לרשימת המלכים על ידי שמשי-אדד הראשון מלך ממוצא אמורי שהשתלט על אשור, ורצה לקבל הכרה במלכותו. חיזוק להשערה זאת נמצא בכך ששמות מלכים אלה תואמים למדי לשמות המלכים המופיעים בגנאלוגיה של חמורבי מלך ממוצא אמורי שמלך בתקופה הבבלית הקדומה בבבל, זו הייתה כנראה מסורת אמורית קדומה ששני המלכים ייחסו לעצמם[4].

אשור הקדומה

הערה - במקורות העתיקים, לא תמיד מופיע המידע של תקופת שלטון של כל מלך, ולכן יש פעמים פער בתקופת השלטון של מלכים ברשימות שונות של חוקרים שונים. יש להתייחס למידע של טווח השנים של תקופת המלוכה, כהערכה שנותנת מושג למועד המלוכה ואורכה.

השושלת של פוזור-אושור הראשון

שם מלךשנות מלוכה לפנה"סהערות
פוזור-אשור הראשוןהמלך ה-30 ברשימת המלכים.
ייסד שושלת חדשה בסוף המאה ה-21 תחילת המאה ה-20 לפנה"ס לערך, על פי הכרונולוגיה התיכונה[5].
שלים-אהום כנראה בנו של פוזור-אשור הראשון. תקופת מלכותו אינה ידועה
אילושומה מלך בסביבות 1990 לפנה"ס לערךבנו של שלים-אהום. בתקופתו התנהל סחר בין אשור עם המושבות באנטוליה
ארישום הראשון מלך 1974–1935 לפי הכרונולוגיה התיכונה1910–1871 לפנה"ס לפי הכרונולוגיה הנמוכה בנו של אילושומה.
בתקופתו התנהל סחר בין אשור עם המושבות באנטוליה
איקונום 1921-1934 לפי הכרונולוגיה התיכונה1857-1870 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של אילושימה
סרגון הראשון 1920–1881 כרונולוגיה תיכונה1856–1817 לפנה"ס כרונולוגיה נמוכה
פוזור-אשור השני 1873-1880 פי הכרונולוגיה התיכונה1809-1816 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של סרגון הראשון
נרם-סין 1840-1872 על פי הכנרונולוגיה התיכונה1776-1808 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של פוזור-אשור השני
ארישום השני 1809-1840 על פי הכרונולוגיה התיכונה1775–1748 לפנה"ס לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של נרם סין

השושלת של שמשי אדד הראשון

שם מלךשנות מלוכה לפנה"סהערות
שמשי-אדד הראשון 1776-1808מלך אמורי יסד שושלת חדשה בצפון מוסופוטמיה, כבש את אשור ונכלל ברשימות עתיקות של מלכי אשור
אִשְמֵי-דגן הראשון1776–1736 לפנה"סבנו של שמשי-אדד הראשון. מלך 40 שנה. בן זמנו של חמורבי בבבל.
מות-אשחור תקופת מלוכה לא ידועהבנו של אשמי-דגן הראשון. שמו לא מופיע ברשימת המלכים הסטנדרטית, אלא בטקסט מארכיון מארי. ייתכן ומלך רק באכלתום ייתכן ומלך במקביל לאשור-דוגול
רימוש תקופת מלוכה לא ידועהכנראה ממשפחתו ומצאצאיו של שמשי-אדד הראשון, מופיע רק בשבר של רשימת מלכים אלטרנטיבית. ייתכן ומלך רק באכלתום.
אסינום תקופת מלוכה לא ידועהנכדו של שמשי-אדד הראשון. סולק על ידי פוזור-סין בגלל שהיה אמורי, ובכך אפשר את עלייתו לשלטון של אשור-דוגול. שמו לא מופיע ברשימות המלכים, אלא רק בכתובת של פוזור-סין

תקופת תוהו ובוהו

במחצית השנייה של המאה ה-18 לפנה"ס שהייתה תקופת התוהו של שלטון בבל והאמורים באשור וגם לאחריו, שלטו באשור 7 מלכים בלתי חוקיים. כולם נקראו ברשימות "בנו של אף אחד"

  • אשור-דוגול
  • אשור-אפלה-אידי
  • נסיר-סין
  • סין-נמיר
  • איפקי-אישתר
  • אדד-סלולו

השושלת של אדסי

שם מלךשנות מלוכה לפנה"סהערות
אדאסי 1701-1720אחרון המלכים הבלתי חוקיים ששלטו באשור.
נקרא "בנו של אף אחד" כי שם אביו לא היה ידוע ולא היה משושלת המלוכה.
בל-באני1691-1701בנו של אדסי. נחשב מייסד השושולת האדסית
ליבאיה1674-1690בנו של בל בני
שארמה-אדד הראשון1662-1673בנו של ליבאיה, או אחיו של בל-בל באני
איפטר-סין 1649-1661ייתכן והיה בנו של שארמה-אדד הראשון, אבל גם ייתכן שהיה אחיו של בל-באני, יחד עם שארמה-אדד הראשון וליבאיה
בזאיה 1622-1649בנו של איפטר-סין
לוליה 1616-1621בנו של אף אחד, לא משושלת המלוכה.
שו-נינואה 1602-16151567–1554 לפנה"ס ?, בנו של בזאיה ממשיך את השושלת האדסית
שארמה-אדד השני1559-1601בנו של שו-נינואה
ארישום השלישי 1586-1598בנו של שו-נינואה
שמשי-אדד השני 1580-1585בנו של ארישום השלישי
אשמי-דגן השני 1562-1579בנו של שמשי-אדד השני
שמשי-אדד השלישי 1548-1562בנו של אשמי-דגן השני
אשור-ניררי הראשון 1522-15471534–1509 לפנה"ס ? בנו של אשמי-דגן השני
פוזור-אשור השלישי 1498-15211503–1479 לפנה"ס ? בנו של אשור-ניררי הראשון
אנליל-נסיר הראשון 1484-14971479–1466 לפנה"ס ? בנו של פוזור-אשור השלישי
נור-אילי 1471-14831466–1454 לפנה"ס ? בנו של אנליל-נסיר הראשון
אשור-שדוני מלך חודש אחד בשנת 1471 או שנת 1454בנו של נור-אילי
אשור-רבי הראשון 1451-14701453–1435 לפנה"ס ? בנו של אנליל-נסיר הראשון
אשור-נדין-אהה הראשון 1431-1450בנו של אשור-רבי הראשון
אנליל-נסיר השני 1425-14301420–1414 לפנה"ס ? אחיו של אשור-נדין-אהה הראשון
אשור-ניררי השני 1418-14241414–1408 לפנה"ס ? בנו של אנליל-נסיר השני
אשור-בל-ניששו 1409-14171407–1398 לפנה"ס ?) בנו של אשור-ניררי השני
אשור-רים-ניששו 1401-14081398–1391 לפנה"ס ?) בנו של אשור-בל-ניששו. במקור אחד מופיע כבנו של אשור-ניררי השני
אשור-נדין-אהה השני 1391-1400בנו של אשור-רים-ניששו

אשור התיכונה

שם מלךשנות מלוכה לפנה"סהערות
אריבה-אדד הראשון 1364-1390(1380 - 1354 ? לפנה"ס). בנו של אשור-בל-ניששו ואחיו של קודמו אשור-נדין-אהה השני
אשור-אובליט הראשון 1321-13561354 לפנה"ס/ 1318 לפנה"ס). בנו של אריבה-אדד הראשון
אנליל-ניררי 1319-1330(1317 - 1308 ? לפנה"ס). בנו של אשור-אובליט הראשון
אריק-דין-אילי 1308-13191307 - 1296 ? לפנה"ס. בנו של אנליל-ניררי
אדד-ניררי הראשון1275-1307(1295 - 1263 ? לפנה"ס) בנו של אנליל-ניררי. בן זמנו של נזי-מרוטאש מלך בבל מהתקופה הכשית
שלמנאסר הראשון 1244-1274(1235-1256 ? לפנה"ס)) בנו של אדד-ניררי הראשון
תוכולתי-נינורתה הראשון 1207-1243בנו של שלמנאסר הראשון. בן זמנו של כשתיליש הרביעי מלך בבל מהתקופה הכשית
אשור-נדין-אפלי 1203-1206בנו של תוכולתי-נינורתה הראשון
אשור-ניררי השלישי 1197-1202היה נכדו של תוכולתי-נינורתה הראשון, וכנראה בנו של אשור-נדין-אפלי. בן זמנו של אדד-שומה-אושור מלך בבל
אנליל-כודורי-אושור 1192-1196היה בנו של תוכולתי-נינורתה הראשון
נינורתה-אפאל-אקור 1179-1192אביו היה אילי-פאדה ראש השרים של אשור-ניררי השלישי ומלך חניגלבת. הוא היה ממשפחת המלוכה.
הוא לא היה יורש ישיר לשושלת המלוכה. יש ויכוח לגבי אורך תקופת מלוכתו, האם מלך 3 שנים או 13 שנים

אשור התיכונה עם תיארוך מוסכם

החל ממועד מלוכתו של המלך אשור-דן הראשון, התיארוך של המלכים הוא עקבי ואינו תלוי בשיטת החישוב של כרונולוגיה תיכונה/נמוכה.

שם מלךשנות מלוכה לפנה"סהערות
אשור-דן הראשון 1133-1179בנו של נינורתה-אפאל-אקור. פלש לבבל בתקופת זבאבה-שומה-אידין
נינורתה-תוכולתי-אשור 1133בנו של אשור-דן הראשון
מוטקיל-נוסקו 1133בנו של אשור-דן הראשון
אשור-רש-אישי הראשון 1115-1133בנו של מוטקיל-נוסקו
תגלת-פלאסר הראשון1076-1115נלחם במלך הבבלי אנליל-נדין-אפלי
אשאריד-אפאל-אקור 1074-1076בנו של תגלת-פלאסר הראשון
אשור-בל-כלה 1056-1074בנו של תגלת-פלאסר הראשון
אריבה-אדד השני 1054-1056בנו של אשור-בל-כלה
שמשי-אדד הרביעי 1050-1154בנו של תגלת-פלאסר הראשון
אשורנצירפל הראשון 1031-1050בנו של שמשי-אדד הרביעי
שלמנאסר השני 1019-1031בנו של אשורנצירפל הראשון
אשור-ניררי הרביעי 1013-1019בנו של שלמנאסר השני
אשור-רבִּ השני 972-1012בנו של אשורנצירפל הראשון
אשור-רֵש אִשִ השני 967-971בנו של אשור-רבי השני
תגלת-פלאסר השני935-966בנו של אשור-רש אישי השני, בן זמנו של נבו-מוכין-אפלי מלך בבל
אשור-דן השני 912-934בנו של תגלת-פלאסר השני. בן זמנו של מר-ביטי-אחה-אידינה מלך בבל

האימפריה האשורית החדשה

רשימה של מלכי אשור לדורותיהם באימפריה האשורית החדשה, בתקופה זאת התקיימו שתיים או שלוש שושלות מלוכה:

שם המלךתמונהשנות מלוכה לפנה"סהערות
אדד-נִרַרִ השני911 עד 891בנו של אשור-דן השני שחרר את אשור מאחיזתם של הארמים ובכך פתח תקופה חדשה באשור
תִכֻלתִ נִנֻרתַּ השני891 עד 884בנו של אדד-ניררי השני, הרחיב את תחום שלטונה של אשור
אשורנצירפל השני883 עד 859בנו של תוכולתי נינורתה השני
שלמנאסר השלישי858 עד 824בנו של אשורנצירפל השני
שמשי-אדד החמישי824 עד 811בנו של שלמנאסר השלישי
אדד-נִרַרִ השלישי811 עד 783בנו של שמשי-אדד החמישי
שלמנאסר הרביעי783 עד 773בנו של אדד-ניררי השלישי
אשור-דן השלישי773 עד 755בנו של אדד-ניררי השלישי
אשור-ניררי החמישי755 עד 745בנו של אדד-ניררי השלישי
תיגלת פלאסר השלישי745 עד 727גנרל ומושל העיר כלח תפס את השלטון על אשור לאחר מרד.
שלמנאסר החמישי726 עד 722בנו של תגלת פלסר השלישי
סרגון השני721 עד 705כבש את שומרון והביא לחורבן ממלכת ישראל. מוצאו לא ברור ייתכן והיה בנו הצעיר של תגלת פלאסר השלישי,
וייתכן שהיה מורד שעלה למלוכה לאחר תפיסת השלטון באשור
סנחריב704 עד 681פלש ליהודה בימי המלך חזקיהו, כבש את לכיש, אבל לא הצליח לכבוש את ירושלים. היה בנו של סרגון השני
אסרחדון681 עד 669בנו של סנחריב ושל אשתו נַקִיַה-זַכּוּתּוּ. בן זמנו של תרהקה מלך מצרים
אשורבניפל668 עד 631בנו של אסרחדון. היה אחד המלכים הבודדים בתקופתו שידע קרוא וכתוב. הקים את ספריית אשורבניפל. בן זמנו של תרהקה מלך מצרים
אשור-אתיל-אילני631 עד 627בנו של אשורבניפל
סין שֻם לִשִר626לאחר מות אשור-אתיל-אילני, עלה לשלטון אחיו סין-שר-אישכון. סין-שום-לישיר מרד בו ומלך 3 חודשים על חלק מהמלכה
סין-שר-אישכון627 עד 612בנו של אשורבניפל. בסוף שלטונו נפלה נינווה בידי הבבלים, והבירה עברה בידי יורשו לחרן
אשור אֻבַּלִט השני612 עד 609המלך האשורי האחרון, אחריו נעלמה אשור מבימת ההיסטוריה

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.