מחלקת ביטחון המדינה (ליטא)

מחלקת ביטחון המדינה
Valstybės saugumo departamentas
מידע כללי
תחום שיפוט ליטא  ליטא
משרד אחראי נשיא ליטא
סוכנות קודמת האגף הליטאי של קג"ב
מנהל/ת דריוס יאונישקיס
מטה מרכזי וילנה, ליטא
VSD.Lt

מחלקת ביטחון המדינה של ליטאליטאית: Valstybės saugumo departamentas, VSD בראשי תיבות) היא שירות המודיעין והביטחון הפנימי של ליטא האחראי לאיסוף מודיעין למטרות סיכול ריגול ומניעת חתרנות.

המחלקה הוקמה ב-26 במרץ 1990 כיורשת הקג"ב של ליטא הסובייטית.

בשנים 19902010 ביצעה תפקידי אבטחת אישים ואבטחת התקשורת הממשלתית, הגנה על סודות מדינה ומידע חסוי, אבטחת מתקנים ממשלתיים והענקת אישורי שהייה לתיירים, ניהול חקירות ומאבק בשחיתות שלטונית, תפקידים שהועברו אחר כך לסוכנויות ייעודיות ברפורמה משנת 2010.

היסטוריה

מחלקת ביטחון המדינה הוקמה ביוזמת ממשלת ליטא במרץ 1990,שבועיים לאחר הקמת הרפובליקה הליטאית.

בשנת 1991 הגוף אורגן מחדש בשם שירות הביטחון הלאומי, שאורגן מחדש שוב בשנת 1992 כשירות הביטחון הליטאי.

בשנת 1994 השירות אורגן מחדש והחל להיקרא מחלקת ביטחון המדינה בעוד הפרלמנט הליטאי מאשרר את חוק מחלקת ביטחון המדינה שהגדיר את תחומי סמכויותיה של המחלקה, שכללו לא רק איסוף מודיעין בלבד אלא גם חקירת פשעים חמורים, אבטחת האינטרסים הכלכליים של המדינה, אבטחת אישים בכירים ומתקני ממשל אסטרטגיים, הגנה על התקשורת הממשלתית, חקירת פשעים הנוגעים לשחיתות בממשלה ועוד.

בינואר 2010 הוחלט כי על מחלקת ביטחון המדינה יוטלו תפקידי איסוף מודיעין בלבד, ללא מעורבות בתחומים אחרים. משמעות הדבר הייתה קיצוץ בסמכויות הארגון והפיכתו מגוף אכיפת חוק לגוף מודיעיני בלבד ותפקידי מניעת ריגול וחתרנות, ללא סמכויות חקירה. המחלקה החלה לפעול במסגרת הסמכויות החדשות בהתאם לחוק שהתקבל בשנת 2012 והפך את מחלקת ביטחון המדינה לגוף א-פוליטי מודיעיני.

מנהלים

מנהל הארגון מכהן במשך תקופת כהונה של חמש שנים. הוא ממונה על ידי נשיא ליטא באישור הפרלמנט הליטאי.

 • מצ'יס לאורינקוס (1990 - 1991)
 • ויקטוראס זדליס (1991)
 • זיגמאס ואישווילה (1991 - 1992)
 • באליס גז'אוסקאס (1992)
 • פטראס פלומפה (1992 - 1993)
 • יורגיס יורגליס (1993 - 1998)
 • מ. לאורינקוס (1998 - 2004)
 • ארווידס פוציוס (2004 - 2007)
 • פובילאס מלאקאוסקאס (2007 - 2009)
 • גדימינאס גרינה (2010 - 2015)
 • דריוס יאונישקיס (2015 - ואילך)

קישורים חיצוניים

ארגוני ביון לאומיים
ביון חוץ
אוסטרליה ואסיה ASISEABXKXVEVAKSISGISIB/RAWMNBהמוסדGIDINISביטחון המדינההסוכנות לתיאום ביון לאומיסירבּאר
אירופה SZRUAISE Välisluureametקד"בBNDSISIHMİTEYPCNIAWDGSESIESVRNDBDARKYPNIS
אמריקה הדרומית והצפונית AFICIAABINCNICSISDNIDI
אפריקה DRSSASSהמודיעין הכלליהמודיעין הלובימינהל המחקר והתיעוד
ביטחון פנים
אוסטרליה ואסיה ASIOMXXDTXהמשרד לביטחון לאומישב"כPSIAביטחון הפניםNZSISהביטחון הכללי הסוריהביטחון הפוליטיביטחון המדינההביטחון הכללילשכת החקירות הלאומיתביטחון המדינהמשרד המודיעין (איראן)ק.נ.בGKNBNIABINסוכנות החקירות הלאומית (הודו)לשכת החקירות
אירופה SBUBVT‏AISIDANSMI5BfVAHSRELVSDBIAAWBSupo‏DGSISRIפס"בSAPO
אמריקה הדרומית והצפונית FBI‏RCMP‏SEBIN‏
אפריקה הביטחון הלאומי המצרי • SSA • NSANIS
מודיעין צבאי
אוסטרליה ואסיה DIOאמ"ןמטה מודיעין ההגנההמוח'בראת אל-עסכריההמודיעין הצבאי הכלליהלשכה לביטחון לאומי
אירופה HURSIMMADגר"וDRMSKW
אמריקה הדרומית והצפונית DNIEMDIADCIM • CFIB
אפריקה SANDF
מודיעין אותות ולוחמת סייבר
אוסטרליה ואסיה ASDיחידה 8200GCSBאגף 121
אירופה DSTZSIOACGCHQ HIהכוח להגנת סייברספצסביאזהיחידה למבצעי מידע
אמריקה הדרומית והצפונית NSACSE
אפריקה NCC
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.