לשכת ראש ממשלת ישראל

לשכת ראש ממשלת ישראל (מכונה לעיתים גם "האקווריום" או "הכוורת") היא מערך אנשים או פמליה, המסייעת לראש הממשלה בניהול סדר יומו, ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו.

אין להתבלבל בינה לבין משרד ראש הממשלה שהוא ישות חוקית, שאחראית על משרד-העל הממשלתי בראשו עומדים ראש הממשלה ומנכ"ל המשרד, כמו גם גופים נוספים (כמו מזכיר הממשלה, המזכיר הצבאי לראש הממשלה, המטה לביטחון לאומי, המטה החברתי כלכלי, המועצה הלאומית לכלכלה) שאינם חלק מלשכת ראש הממשלה.

בראש הלשכה, עומד ראש הסגל, הידוע גם כראש לשכת ראש הממשלה.

תיאור תפקידה[1]

לשכת ראש הממשלה מנהלת את שגרת יומו של ראש הממשלה ואת עבודתו השוטפת. בראשה עומד ראש הלשכה המנהל את לוח הזמנים של ראש הממשלה, ומשמש כאיש הקשר בין ראש הממשלה לבין גורמים שונים במשרד ובקואליציה. לשכת ראש הממשלה כוללת את מנהל הלשכה, עוזרים וצוות מזכירות. ללשכה כפופים יועצי ראש הממשלה בנושאים השונים. עם זאת, עבודתם המקצועית של יועצי ראש הממשלה בתחומים כלכליים חברתיים מלווה על ידי מנכ“ל משרד ראש הממשלה.

מבנה לשכת ראש הממשלה[1][2][3][4]

לפי סעיף 02.511 בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) מפורטים משרות במטה ראש הממשלה.

משרות במטה לשכת ראש הממשלה

 • ראש לשכת ראש הממשלה (ראש הסגל) - אשר חיון;
  • מנהלת לשכת ראש הממשלה - חני בליוויס;
   • שש משרות מזכירות לראש הממשלה (שתיים מתוכן תכהנה במשרות קבועות והשאר במשרות אמון)[1];
   • משרות נהגים על-פי ההיקף שייקבע באישור נציבות שירות המדינה.
  • ראש מערך ההסברה הלאומי ויועץ התקשורת של ראש הממשלה:
  • יועצים:
   • שתי משרות של יועצי ראש הממשלה לענייני תקשורת - עופר גולן;
   • יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת (יועץ ראש הממשלה לענייני חקיקה);
   • יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים;
   • יועץ ראש הממשלה לתכתובת;
   • יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים (היועץ המדיני לראש הממשלה);
   • שש משרות של עוזרים ויועצים לראש הממשלה לנושאים שונים שיוגדרו על-פי צרכיו ושיקול דעתו של ראש הממשלה;
   • עד חמש משרות נוספות של עוזרים ויועצים לראש הממשלה לנושאים שונים שיוגדרו על-פי צרכיו, בכפוף לאישור ועדת משנה שתמנה ועדת השירות מבין חברי ועדת השירות;
   • עוזר פוליטי אשר יועסק בחוזה קבלני לתקופה שלא תעלה על כהונתו של ראש הממשלה ולא יהיה עובד מדינה.

בין תפקידי הייעוץ הקיימים כיום:

 • דובר פוליטי של ראש הממשלה - יונתן אוריך;
 • יועץ ניו-מדיה של ראש הממשלה - טופז לוק;
 • יועץ ראש הממשלה לתקשורת זרה/בינלאומית וקשרי חוץ;
 • דובר ראש הממשלה לשפה הערבית - אופיר גנדלמן;
 • יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות;
 • יועצת ראש הממשלה לענייני חרדים - רבקה פאלוך;
 • יועץ ראש הממשלה לענייני עולי אתיופיה.

סוגי משרות

החלוקה הפנימית של משרות האמון האישיות של ראש הממשלה היא: 38 משרות אמון בלשכת ראש הממשלה, שמונה משרות אמון אישיות במועצה הלאומית לכלכלה ושתי משרות אמון אישיות במעון ראש הממשלה. נכון למועד כתיבת שורות אלו, כל המשרות במועצה הלאומית לכלכלה, למעט משרת ראש המועצה, הומרו למשרות מקצועיות.

רשימת משרות במעון ראש הממשלה[3]

 • יועץ מעון ראש הממשלה (משרת אמון);
 • מנהל לשכת מעון ראש הממשלה (משרת אמון);
 • יועץ תפעול מעון ראש הממשלה;
 • עוזרי תפעול מעון ראש הממשלה;
 • עובד מטבח במעון ראש הממשלה;
 • עובדי משק בית, שמספרן ייקבע בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה.

לשכת אשת ראש הממשלה[5][6]

מנהלת לשכת אשת ראש הממשלה - ציפי נבון.

לשכות ראשי ממשלה לשעבר[3]

לפי סעיף 02.511 בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) קיימות שלוש משרות בלשכות של ראשי ממשלה לשעבר:

 • יועץ ראש הממשלה לשעבר;
 • מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר;
 • נהג ראש הממשלה לשעבר.

ראו גם

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.