כוכבים בהירים

כוכבים בהירים בולטים בשמי הלילה משום שהם קרובים יחסית לכדור הארץ או משום שהבהירות המוחלטת שלהם גדולה במיוחד. זו רשימת 50 הכוכבים הבהירים ביותר בשמי הלילה[1] (עד דרגת בהירות 2.0) כפי שהם נצפים בעין. משום כך דרגת הבהירות מתייחסת לבהירות באור נראה בלבד; וכוכבים כפולים מופיעים ברשימה על פי הבהירות הכוללת של המערכת ולא בנפרד.

להשוואה, ניתנת הבהירות הנראית המקסימלית של הגופים במערכת השמש, שניתנים לצפייה בעין:

הכוכב הבהיר ביותר (באופן מוחלט) המוכר כיום הוא LBV 1806-20. בהירותו המוחלטת היא 14.2- ובהירותו הנראית 8.4. הכוכב מאיר בעוצמת הארה של 38,000,000 שמשות.

שם ציון באייר בהירות מרחק
שנות אור)
קישור חיצוני
נראית מוחלטת
0 השמש 0010A-26.73 0480A4.82 0010A0.000016
1 סיריוס α בכלב גדול 0020A-1.44 0430A1.43 0030A8.6 סיריוס ב-SIMBAD
2 קאנופוס α בשדרית 0030A-0.62 0050A-5.64 0310A310 קאנופוס ב-SIMBAD
3 אלפא קנטאורי α בקנטאור 0040A-0.28 0470A4.06 0020A4.4 אלפא קנטאורי ב-SIMBAD
4 ארקטורוס α ברועה הדובים 0050A-0.05 0360A-0.31 0090A37 ארקטורוס ב-SIMBAD
5 וגה α בנבל 0060A0.03 0410A0.58 0070A25 וגה ב-SIMBAD
6 קאפלה α בעגלון 0070A0.08 0350A-0.50 0100A42 קאפלה ב-SIMBAD
7 ריג'ל β באוריון 0080A0.18 משתנה 0030A-6.70 משתנה 0430A770 ריגל ב-SIMBAD
8 פרוקיון α בכלב קטן 0090A0.40 0460A2.65 0040A11 פרוקיון ב-SIMBAD
9 אכרנר α בארידנוס 0100A0.45 0200A-2.77 0240A144 אכרנר ב-SIMBAD
10 ביטלג'וז α באוריון 0110A0.45 משתנה 0100A-5.10 משתנה 0360A430 ביטלג'וז ב-SIMBAD
11 הדר β בקנטאור 0120A0.60 0060A-5.45 0400A530 הדר ב-SIMBAD
12 אלטאיר α בנשר 0130A0.76 0450A2.18 0050A17 אלטאיר ב-SIMBAD
13 אקרוקס α בצלב הדרומי 0135A0.77 0130A-4.19 0320A320 אקרוקס ב-SIMBAD
14 אלדברן α בשור 0140A0.85 משתנה 0300A-0.65 משתנה 0120A65 אלדברן ב-SIMBAD
15 ספיקה α בבתולה 0150A0.98 משתנה 0190A-3.56 משתנה 0290A260 ספיקה ב-SIMBAD
16 אנטארס α בעקרב 0160A1.06 משתנה 0070A-5.28 משתנה 0420A600 אנטארס ב-SIMBAD
17 פולוקס β בתאומים 0170A1.16 0420A1.09 0080A34 פולוקס ב-SIMBAD
18 פומלהוט α בדג דרומי 0180A1.17 0440A1.73 0060A25 פומלאוט ב-SIMBAD
19 דנב α בברבור 0190A1.25 0010A-6.95 0470A1400 דנב ב-SIMBAD
20 מימוזה β בצלב הדרומי 0200A1.25 משתנה 0150A-3.92 משתנה 0330A350 מימוזה ב-SIMBAD
21 רגולוס α באריה 0210A1.36 0340A-0.52 0140A78 רגולוס ב-SIMBAD
22 אדרה ε בכלב גדול 0220A1.50 0110A-4.80 0370A430 אדרה ב-SIMBAD
23 קסטור α בתאומים 0230A1.58 0400A0.56 0110A52 קסטור ב-SIMBAD
24 גקרוקס γ בצלב הדרומי 0240A1.59 0330A-0.56 0170A88 גקרוקס ב-SIMBAD
25 שאולה λ בעקרב 0250A1.62 0170A-3.60 0340A365 שאולה ב-SIMBAD
26 בלטריקס γ באוריון 0260A1.64 0220A-2.69 0280A240 בלטריקס ב-SIMBAD
27 אל-נאת' β בשור 0270A1.65 0260A-1.37 0230A130 אל נאת' ב-SIMBAD
28 מיאפלסידוס β בשדרית 0280A1.67 0280A-1.00 0210A111 מיאפלסידוס ב-SIMBAD
29 אלנילם ε באוריון 0280A1.69 0040A-6.40 0460A1300 אלנילם ב-SIMBAD
30 אל-נאיר α בעגור 0280A1.73 0290A-0.69 0180A101 אל נאיר ב-SIMBAD
31 אלניטק ζ באוריון 0290A1.74 0080A-5.25 0440A820 אלניטק ב-SIMBAD
32 רגור γ במפרש 0300A1.75 0090A-5.25 0450A840 רגור ב-SIMBAD
33 אליות ε בדובה הגדולה 0310A1.76 0370A-0.22 0160A81 אליות ב-SIMBAD
34 קאוס אוסטרליס ε בקשת 0320A1.79 0250A-1.45 0250A145 קאוס אוסטרליס ב-SIMBAD
35 מירפק α בפרסאוס 0330A1.79 0120A-4.47 0410A590 מירפק ב-SIMBAD
36 דובהה α בדובה הגדולה 0340A1.81 0270A-1.04 0220A124 דובהה ב-SIMBAD
37 וזן δ בכלב גדול 0350A1.83 0020A-6.87 0480A1800 וזן ב-SIMBAD
38 אלקאיד η בדובה הגדולה 0360A1.85 0320A-0.58 0190A101 אלקאיד ב-SIMBAD
39 אוויור ε בשדרית 0370A1.86 משתנה 0115A-4.58 משתנה 0425A630 אוויור ב-SIMBAD
40 סרגס θ בעקרב 0380A1.86 0210A-2.75 0300A270 סרגס ב-SIMBAD
41 מנקלינן β בעגלון 0390A1.90 משתנה 0375A-0.10 משתנה 0165A82 מנקלינן ב-SIMBAD
42 אטרייה α במשולש דרומי 0400A1.91 0160A-3.63 0350A420 אטרייה ב-SIMBAD
43 אלהנה γ בתאומים 0410A1.93 0310A-0.60 0200A105 אלהנה ב-SIMBAD
44 דלתא במפרש δ במפרש 0420A1.93 משתנה 0380A0.00 משתנה 0150A80 דלתא במפרש ב-SIMBAD
45 פיקוק α בטווס 0430A1.94 0230A-1.80 0260A180 פיקוק ב-SIMBAD
46 פולריס α בדובה הקטנה 0440A1.97 משתנה 0180A-3.59 משתנה 0380A430 פולריס ב-SIMBAD
47 מירזם β בכלב גדול 0450A1.98 משתנה 0140A-3.95 משתנה 0390A500 מורזים ב-SIMBAD
48 אלפארד α בנחש מים 0460A1.99 0240A-1.71 0270A180 אלפארד ב-SIMBAD
49 אלג'יבה γ באריה 0470A2.00 0285A-0.93 0225A126 אלג'יבה ב-SIMBAD
50 המל α בטלה 0480A2.01 0390A0.48 0130A66 המל ב-SIMBAD

הערות שוליים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.