יקיר העיר תל אביב-יפו

יקיר העיר תל אביב-יפו
תיאור תואר הוקרה על פעילות ציבורית

יַקיר העיר הוא תואר כבוד שמעניקה עיריית תל אביב-יפו מדי שנה, מאז 1976, לאישים שונים לאות הוקרה על פועלם הציבורי.

בחירה

את היַקירים בוחרת ועדה שרוב חבריה הם חברי מועצת העיר. יושב ראש הוועדה הנוכחי הוא ראש העירייה, רון חולדאי. התואר מוענק אחת לשנה בטקס ביום העצמאות ל-12 אישים, כמספר שבטי ישראל. עם זאת, הוועדה רשאית להעניק את האות למספר רב יותר של אישים אם יש צורך.

תקנון העירייה קובע: "האות יוענק ליחיד (שאינו חבר בני אדם), תושב/ת תל אביב-יפו שגילו/ה 70 שנים לפחות בעת קבלת האות, אשר מתגורר/ת או התגורר/ה בתל אביב-יפו במשך פרק זמן משמעותי". ככלל, הפרס מוענק לתושָבי תל אביב או לאישים שפעלו בה ובכך תרמו לקידומה ולהתפתחותה. עם זאת, יש לכך יוצאים מן הכלל, כגון הפרס שהוענק למרים בן-פורת ב-1982 והכרה בחסידי אומות העולם המתגוררים בעיר כיקיריה.

בשנת 2007 התעוררה סערה ציבורית עקב כוונת הוועדה להעניק את התואר למיקי מזר, שהודתה במסגרת עסקת טיעון באחריותה לזיהום מי הים, בעת שכיהנה כיו"ר איגוד ערים דן לביוב. מזר הודיעה כי תוותר על התואר[1], אך זה הוענק לה לבסוף, כעבור שנתיים.

בשנת 2015, התואר הוענק לנשים בלבד על מנת להכיר בחשיבות תרומתן וכן להעצים עשייה נשית בעיר.

יקירי העיר

שנהשנה עבריתיקירי העיר
1976תשל"ו
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1977תשל"ז
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1978תשל"ח
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1979תשל"ט
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1980תש"ם
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • אריה אלחנני
 • יוסף אפרת
 • יהודה ארליך
 • חיים בדיחי
 • מיכאל בן-גל
 • יצחק רחמים בן-יורם
 • אהרון בקר
 • חמדה גלעדי
 • דב דונר
 • הלל כהן
 • פריץ לוינזון
 • אליעזר מטלון
 • יוליוס סלפטר
 • יחיא זכריה עמרני
 • צבי קלמנטינובסקי
 • ארוין רבאו
 • שושנה רסקין
1981תשמ"א
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1982תשמ"ב
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1983תשמ"ג
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1984תשמ"ד
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1985תשמ"ה
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • מיה ארבטובה
 • אריה ארזי
 • רבקה בורשטיין-ארבר
 • חיים בר-אבא
 • אהרון (אהרונצ'יק) בר-אל
 • לאה גיחון-מרגלית
 • ישראל דננברג
 • אריה הראל
 • יעקב זליבנסקי
 • אריה פילץ
 • סעדיה-יפת שרעבי
 • אריה תורג'מן
1986תשמ"ו
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • אליעזר אזולאי
 • יעקב באר
 • מאיר ברוך
 • אברהם צבי
 • צבי ברנשטיין
 • זאב ויינר
 • משה וילנסקי
 • אלברט ורסנו
 • ליפשה זמסון-סגל
 • נתנאל מטלון
 • דבורה נצר
 • יצחק שבטיאל
 • אברהם שניר
 • דב שפירא
1987תשמ"ז
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: רובין דימיטרוב, הלנה כורזים, יוספה לוסביצקי, רות לינדר, מריה רולירד, ידביגה שיינבאום

1988תשמ"ח
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: ספירו דנקוב, מרים (מריה) טננבאום, מיכאל מיכאלוב

1989תשמ"ט
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • שמואל אביצור
 • אליהו אברהם אוחנה
 • פרץ אוניקובסקי
 • גרדה אוקס
 • יעקב גולדין
 • דוד יוטן
 • יהודה (ז'ק) יעקובי
 • אידוב כהן
 • משולם לוינשטיין
 • לילי מנחם
 • צילה עמידרור
 • יוסף עצטה
 • שרגא קנטור
 • צבי רנר
 • פינחס שינמן
 • שלמה יעקב שלוש
 • שולמית תילאיוף

חסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: מודסטה ברנק, ורני צבגרמן- מונש, סטפן רצ'ינסקי

1990תש"ן
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1991תשנ"א
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1992תשנ"ב
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1993תשנ"ג
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: מלדן איבנוב

1994תשנ"ד
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1995תשנ"ה
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: ולדס דרופס

1996תשנ”ו
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1997תשנ"ז
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1998תשנ"ח
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
1999תשנ"ט
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2000תש”ס
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2001תשס"א
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידת אומות העולם אירנה דרגיצ’ביץ’

2002תשס"ב
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2003תשס”ג
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2004תשס"ד
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2005תשס"ה
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חסידת אומות העולם תושבת תל–אביב-יפו: זופיה אבני

2006תשס”ו
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2007תשס”ז
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2008תשס”ח
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2009תשס”ט
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2010תש”ע
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2011תשע”א
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • תמר אבידר
 • שאול ביבר
 • טובה בן-דב
 • יהודית בנד
 • אברהם זאב גרינברג
 • דן דרין
 • שאול זינר
 • אפרים טורגובניק
 • מרדכי יצהרי
 • אברהם כספי
 • דוד מנצור
 • שלמה משיח
 • מרים נוביק בבל
 • ברוך ניסקה
 • רות סלפטר
2012תשע”ב
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2013תשע”ג
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2014תשע”ד
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2015תשע”ה
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2016תשע”ו
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2017תשע”ז
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
 • פנחס (פיני) בן שחר
 • סועאד ג'ובראן
 • ישראל גוריון
 • יהודית הירשברג
 • צביה טוויק ביבי
 • יוסף לוי (דקלון)
 • אנט סלין
 • אורי עופר
 • תהילה עופר
 • פרג' פרי
 • שולמית קרייטלר
 • מרק רוסנובסקי
 • מאיר ברימן
 • ברוך גולדפינגר
2018תשע”ח
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
2019 תשע"ט
שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. דבורה גינזבורג ורונה דיוויס, מוותרת על הזכות, באתר nrg, 8 במרץ 2007
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.