ים ירחי

ים ירחי או ימה ירחיתלטינית: Mare, "מַארֶה"; וברבים: Maria, "מַארִיָה") הוא כינוי למישור בזלת גדול וכהה על ירח כדור הארץ, שנוצר בהתפרצות געשית עתיקת יומין. אסטרונומים מוקדמים חשבו בטעות שמישורי הבזלת הם ימים, ומכאן מקור הכינוי מַארֶה, שפירושו בלטינית 'ים'. בשל הרכבם הכימי העשיר בתרכובות ברזל, מישורי הבזלת מחזירים את אור השמש פחות טוב מ-'רמות' הירח, ולכן נראים כהים יותר לעין הבלתי-מזוינת. המאריה מכסים כ-30% משטחו של הצד הקרוב והנראה של הירח, ו-2% מצידו הרחוק. המאריה בצד הרחוק של הירח קטנים יותר, ורובם נמצאים במכתשים גדולים שבהם הייתה זרימה געשית מועטה.

במפת הירח מצוינים 22 מאריה[1], שהקטן ביותר קוטרו כ-150 ק"מ (ים הנחש), והגדול ביותר קוטרו כ-1,596 ק"מ (ים הקור). הקוטר הממוצע הוא כ-515 ק"מ. לשם השוואה, קוטרו של אוקיינוס הסערות, תוואי גאולוגי משמעותי שיש המחשיבים אותו כמארה גם כן, הוא כ-2,568 ק"מ.

מערכת המונחים המסורתית לירח כוללת גם אוקיינוס אחד, ותוואים בעלי מאפיינים דומים למארה, אך קטנים יותר, המכונים לַאקוֹס (אגם), פַּאלוֹס (ביצה) וסִינוּס (מפרץ).

פיזור

המאריה אינם מפוזרים באופן שווה על פני הירח, ורובם ממוקמים בצד הקרוב של הירח. הסיבות לכך עדיין נתונות לדיון בקהילה המדעית. יש שפע של הסברים, שגויים ברובם, באשר לסיבה האפשרית להתפלגות מרחבית זו:

 1. מאחר שברבים מהמאריה ממלאה הבזלת אגנים נמוכים שנוצרו מפגיעת מטאורים, יש שסברו שפגיעת המטאור גרמה בדרך כלשהי להתפרצות הגעשית. לרוב, עם זאת, הפעילות הגעשית התרחשה הרבה לאחר הפגיעה, ולפיכך הקשר הסיבתי בין השניים הוא קלוש.
 2. הועלתה השערה כי שדה הכבידה של הארץ עשוי לעודד התפרצויות בצד הקרוב של הירח, יותר מאשר בצדו המרוחק. אולם, במערכת ייחוס המסתובבת עם הירח, התאוצה הצנטריפוגלית שווה בעוצמתה לתאוצת המשיכה של הארץ, ומנוגדת לה בכיוונה, כך שהן מבטלות זו את זו. כוח הגאות של כדור הארץ גורם, בהדרגה, לעיוות צורתו של הירח, לכדי אליפסואיד מוארך, שצירו הארוך מצביע אל הארץ וממנה. כאנלוגיה, יש לזכור כי תופעת הגאות והשפל מתרחשת פעמיים ביממה, ומושפעת הן מן הנקודה הקרובה ביותר לירח, והן מן הנקודה המרוחקת ממנו ביותר.
 3. מאחר שבזלת המאריה דחוסה יותר מסלעי המחדר הוולקני המרכיבים את הקרום העליון של הירח, הועלתה ההשערה לפיה התפרצויות הבזלת נוטות להתרחש במקומות נמוכים בהם הקרום הוא דק. עם זאת, בנקודה הנמוכה ביותר על הירח, הנמצאת באגן הקוטב הדרומי - אֵיְטְקֶן (בצד הרחוק), יש דווקא מעט לבה בזלתית. זאת ועוד, הקרום מתחת לאגן זה הוא כנראה דק יותר מאשר הקרום שמתחת לאוקיינוס הסערות. ייתכן שעובי הקרום מווסת את כמות הלבה הבזלתית המגיעה בסופו של דבר אל פני השטח, אך עובי הקרום לבדו אינו הגורם השולט בהתפלגות בזלת המאריה[2].
 4. הועלתה השערה כי ישנו קשר כלשהו בין בזלת המאריה לבין ההקפה הסינכרונית של הירח סביב כדור הארץ. עם זאת, מקורו של מומנט הכוח הכבידתי הגורם ל-tidal despinning הוא אך ורק ממומנט ההתמד של הגוף (ראו גם נעילת גיאות), ולמישורי הבזלת תרומה זניחה לכך. בנוסף, התחזית היא שההאטה הסיבובית עקב כוחות הגיאות התרחשה במהירות , בעוד שרוב התפרצויות הבזלת אירעו הרבה לאחר מכן.

כאמור לעיל, הקהילה המדעית עדיין דנה באשר לסיבת ההתפלגות המרחבית של המאריה על הירח. בהתבסס על נתונים עדכניים שהושגו מספקטרומטר של קרני הגמא של משימת לונר פרוספקטור (Lunar Prospector), נראה שחלק גדול מהאלמנטים מיצרי החום (בצורת KREEP) שעל הירח ממוקמים באזורי אוקיינוס הסערות ואגן הגשמים (אזורים אלה מכונים מישור סערות KREEP)[3][4][5]. ההגברה בייצור החום הנגרמת מריכוזם של אלמנטי ה-KREEP, קשורה כמעט בוודאות למשך ולעוצמה של הפעילות הגעשית באזורים אלה. עם זאת, אין הסכמה באשר למנגנון שהביא לדחיסת ה-KREEP באזורים אלה[6].

הרכב

בזלת המאריה מחולקת באופן כללי לשלוש סדרות, בהתבסס על הכימיה של האלמנט העיקרי בה, טיטניום. מדוגמאות סלעים שנאספו במשימות אפולו, נראה היה שהבזלת מקובצת לסדרות בדידות: בזלת high-Ti, בזלת low-Ti ובזלת very low-Ti. לאחר משימת קלמנטיין שאספה נתונים גלובליים בחישה מרחוק, הוברר שבין הסדרות השונות יש רצף מתמשך של ריכוזי טיטניום, ושסדרת high-Ti אינה מצויה בשפע. תכולת הטיטאניה (TiO2) בבזלת המאריה עשויה להגיע ל-15% ממשקל הסלע, בעוד שבבזלת בכדור הארץ התכולה נמוכה משמעותית מ-4%. חלוקות גיאוכימיות אחרות מתבססות על ריכוז האלומיניום והאשלגן.

ימות הירח

ימות ואוקיינוסים

ה"ימות" (Maria) וה"אוקיינוס" (Oceanus) שעל הירח:

ימות הירח
שם הימה שם לטיני קו אורך קו רוחב קוטר
ים הנחשים Mare Anguis 22.6° N 67.7° E 150
הים הדרומי (הים האוסטרלי) Mare Australe 38.9° S 93.0° E 603
הים הידוע Mare Cognitum 10.0° S 23.1° W 376
ים המשברים Mare Crisium 17.0° N 59.1° E 418
ים הפוריות Mare Fecunditatis 7.8° S 51.3° E 909
ים הקור Mare Frigoris 56.0° N 1.4° E 1,596
ים הומבולדט Mare Humboldtianum 56.8° N 81.5° E 273
ים הלחות Mare Humorum 24.4° S 38.6° W 389
ים הגשמים Mare Imbrium 32.8° N 15.6° W 1,123
ים הפיקחות Mare Ingenii 33.7° S 163.5° E 318
ים האיים Mare Insularum 7.5° N 30.9° W 513
ים הקצה Mare Marginis 13.3° N 86.1° E 420
ים מוסקבה (הים המוסקובי) Mare Moscoviense 27.3° N 147.9° E 277
ים הנקטר Mare Nectaris 15.2° S 35.5° E 333
ים העננים Mare Nubium 21.3° S 16.6° W 715
הים המזרחי (הים האוריינטלי) Mare Orientale 19.4° S 92.8° W 327
ים הרוגע Mare Serenitatis 28.0° N 17.5° E 707
ים סמיית' Mare Smythii 1.3° N 87.5° E 373
הים הקוצף Mare Spumans 1.1° N 65.1° E 139
ים השלווה Mare Tranquillitatis 8.5° N 31.4° E 873
ים הגלים Mare Undarum 6.8° N 68.4° E 243
ים האדים Mare Vaporum 13.3° N 3.6° E 245
אוקיינוס הסערות Oceanus Procellarum 18.4° N 57.4° W 2,568

"ים החלומות" (Mare Desiderii) שזוהה בעבר אינו מזוהה כיום כים.

ימות נוספות על הירח הם:

 • הים הקטן (Mare Parvum)
 • הים הבדוי (Mare Incognitum)
 • הים החדש (Mare Novum)
 • ים סטרובה (Mare Struve)

אגמי הירח (Lacus)

ימות קטנות על גבי הירח מכונות "אגמי הירח" ובלטינית "lacus":

אגמי הירח
שם שם לטיני קו רוחב קו אורך קוטר (קילומטרים)
אגם הקיץ Lacus Aestatis 15.0° S 69.0° W 90
אגם האביב Lacus Autumni 9.9° S 83.9° W 183
אגם הטוּב Lacus Bonitatis 23.2° N 43.7° E 92
אגם הצער Lacus Doloris 17.1° N 9.0° E 110
אגם המצוינות Lacus Excellentiae 35.4° S 44.0° W 184
אגם השמחה Lacus Felicitatis 19.0° N 5.0° E 90
אגם האושר Lacus Gaudii 16.2° N 12.6° E 113
אגם החורף Lacus Hiemalis 15.0° N 14.0° E 50
אגם העדינות (אגם הרוך) Lacus Lenitatis 14.0° N 12.0° E 80
אגם הפאר Lacus Luxuriae 19.0° N 176.0° E 50
אגם המוות Lacus Mortis 45.0° N 27.2° E 151
אגם השכחה Lacus Oblivionis 21.0° S 168.0° W 50
אגם השנאה Lacus Odii 19.0° N 7.0° E 70
אגם ההתמדה Lacus Perseverantiae 8.0° N 62.0° E 70
אגם הבדידות Lacus Solitudinis 27.8° S 104.3° E 139
אגם החלומות Lacus Somniorum 38.0° N 29.2° E 384
אגם התקווה Lacus Spei 43.0° N 65.0° E 80
אגם הזמן Lacus Temporis 45.9° N 58.4° E 117
אגם הפחד Lacus Timoris 38.8° S 27.3° W 117
אגם האביב Lacus Veris 16.5° S 86.1° W 396

מפרצים (Sinus) וביצות (Paludes)

מפרצי הירח מכונים בשם הלטיני "sinus", וביצות הירח מכונות בשם הלטיני: "palus":

מפרצי וביצות הירח
שם שם לטיני קו רוחב קו אורך קוטר (בקילומטרים)
ביצת המגפות Palus Epidemiarum 32.0° S 28.2° W 286
ביצת הרקבון Palus Putredinis 26.5° N 0.4° E 161
ביצת השינה Palus Somni 14.1° N 45.0° E 143
מפרץ הגלים Sinus Aestuum 10.9° N 8.8° W 290
מפרץ האהבה Sinus Amoris 18.1° N 39.1° E 130
מפרץ הקשיחות Sinus Asperitatis 3.8° S 27.4° E 206
מפרץ ההרמוניה (מפרץ ההתאמה) Sinus Concordiae 10.8° N 43.2° E 142
מפרץ האמון Sinus Fidei 18.0° N 2.0° E 70
מפרץ הכבוד Sinus Honoris 11.7° N 18.1° E 109
מפרץ הקשתות Sinus Iridum 44.1° N 31.5° W 236
מפרץ לונה Sinus Lunicus 31.8° N 1.4° W 126
מפרץ החצות Sinus Medii 2.4° N 1.7° E 335
מפרץ הטל Sinus Roris 54.0° N 56.6° W 202
מפרץ ההצלחה Sinus Successus 0.9° N 59.0° E 132

מפרץ נוסף הוא מפרץ הערפילים (Palus Nebularum) הממוקם ב-38.0° צפון, 1.0° מזרח. אולם מפרץ זה לא הוכר רשמית.

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

 1. Lunar Mare, NASA
 2. Mark Wieczorek, Maria Zuber, and Roger Phillips (2001). "The role of magma buoyancy on the eruption of lunar basalts". Earth Planet. Sci. Lett. 185: 71-83.
 3. Mark Wieczorek and 15 coauthors (2006). "The constitution and structure of the lunar interior". Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60: 221-364.
 4. G. Jeffrey Taylor (August 31, 2000). A New Moon for the Twenty-First Century
 5. Bradley. Jolliff, Jeffrey Gillis, Larry Haskin, Randy Korotev, and Mark Wieczorek (2000). "Major lunar crustal terranes". J. Geophys. Res.: 4197-4216.
 6. Charles Shearer and 15 coauthors (2006). "Thermal and magmatic evolution of the Moon". Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60: 365-518.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.