ייעוץ פנסיוני

ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ייעוץ פנסיוני הוא מתן ייעוץ לאדם בנוגע להשקעתו בתוכנית ביטוח פנסיוני, קופת גמל או קרן השתלמות.

הסדרת הייעוץ הפנסיוני בישראל

עד רפורמת בכר היה עניין הייעוץ הפנסיוני בישראל מוסדר במידה מצומצמת, והוא ניתן על ידי בנקים, סוכני ביטוח וגורמים נוספים שעסקו בשיווק של מוצרים פנסיוניים. לא נעשתה הבחנה בין פעולת השיווק ופעולת הייעוץ.

בעקבות רפורמת בכר, חוקקה הכנסת בשנת 2005 את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בו לראשונה ניתנה הגדרה לעיסוק הייעוץ פנסיוני. "ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

עניין הזיקה, הוא אשר מבדיל את היועץ הפנסיוני מסוכן הביטוח הפנסיוני או ממשווק פנסיוני. בעוד שהאחרונים מתוגמלים וקשורים בהסכמים עם גופים מוסדיים שונים (בתי השקעות וחברות ביטוח), היועץ הפנסיוני רשאי להיות מתוגמל אך ורק בשכר טרחה אותו ישלם לו הלקוח. הפרדת הזיקה של בעל הרישיון מן המוצר הפנסיוני מאפשרת לבעל הרישיון לתת ייעוץ אובייקטיבי ללקוח ומאפשרת לו לראות לנגד עיניו את האינטרסים הבלעדיים של הלקוח ולשאוף להשגת מטרותיו של הלקוח תוך התחשבות בצרכיו של הלקוח.

בחינת הכדאיות של החיסכון הפנסיוני על ידי היועץ הפנסיוני תעשה אך ורק לאחר בירור צרכיו של הלקוח, מצבו הכספי של הלקוח, בירור על החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיונים אחרים, מצב בריאותו של הלקוח, מצבו המשפחתי והתעסוקתי ועוד נסיבות הצריכות לעניין ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם. היועץ הפנסיוני יתאים את סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח. כאשר בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה מתוך כלל המוצרים הפנסיונים של כלל הגופים המוסדיים.

חברות העוסקות בייעוץ פנסיוני מחויבות ברישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני ומתחלקות לשני סוגים: תאגיד ייעוץ פנסיוני הרשאי ומקבל עמלות הפצה מגופים פיננסיים, עמלות אלה מוגבלות בגובהן חייבות להיות אחידות בכל הגופים עימם יש לתאגיד הסכם. מסלול זה מקובל בעיקר בבנקים בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני אך גם בחלק מהחברות הפרטיות המתווה שני הינו חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני המותנה שאי-קבלת עמלות הפצה מכל סוג שהוא ואי-ביצוע פעולות מול גופים פנסיוניים, במקרה זה מובטחת האובייקטיביות והנאמנות המלאה ללקוח וחלק מחברות אלה מורשות ומספקות גם ייעוץ ביטוחי אובייקטיבי בנושאי תשלומים לחברות ביטוח בגין ביטוחים אישיים ומשפחתיים כולל ביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה, נכות בריאות, סיעוד וכו'.

החוק מגדיר מהו מוצר פנסיוני וקובע רשימה של סוגי המוצרים:

  1. קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח;
  2. קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;
  3. קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;
  4. קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;
  5. קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;
  6. קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;
  7. קרן השתלמות;
  8. תוכנית ביטוח, מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שהתיר אותה המפקח על הביטוח והכלולה בקופות הגמל המנויות לעיל, או בקרן השתלמות, או הנמכרת אגב אחת מאלה;
  9. כל סוג מוצר אחר שקבע שר האוצר;

יועץ פנסיוני

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.

היועץ הפנסיוני נדרש להציג בקיאות וידע רחב מתחומים שונים כגון: ביטוח, מיסוי, ניהול סיכונים, ניהול השקעות, דיני עבודה, דיני נזיקין ועוד.

שירות הייעוץ הניתן בידי היועץ הפנסיוני או בידי תאגיד ייעוץ פנסיוני חייב להיות מגובה בהסכם ייעוץ כקבוע בחוק. ההסכם מגדיר, בין היתר, את האופן שבו יקבל היועץ שכר הטרחה עבור שירותו, את מחויבותו לסודיות, ואת מחויבותו לבחינה מעמיקה של צרכיו והיבטים רלוונטיים נוספים של הלקוח.

קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.