יחידת מיטב

מיטב
Meitav.png
תג יחידת מיטב
פרטים
מדינה ישראל  ישראל
שיוך צה"ל  צה"ל
סוג יחידה
בסיס האם מחנה תל השומר
תאריך הקמה 26 במאי 2006
פיקוד
יחידת אם אגף כוח האדם
דרגת המפקד   אלוף-משנה
מפקדים מפקדי היחידה

"מיטב" היא היחידה הצבאית המופקדת על ביצוע הליכי המיון והשיבוץ של כלל המיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) והחיילים בצה"ל. היחידה שייכת לחטיבת תכנון ומנהל כח האדם (חתומכ"א) והיא תחת פיקוד אגף כוח האדם (אכ"א). מפקד היחידה הנוכחי הוא אלוף-משנה נמרוד ארז׳ואן. היחידה הוקמה ב-23 במאי 2006 מאיחודן של שתי יחידות: בסיס קליטה ומיון (בקו"ם) ומנהל הגיוס (מנה"ג).

הטיפול באוכלוסיית המיועדים לשירות ביטחון נעשה באמצעות לשכות הגיוס, הפזורות בחמש ערים מרכזיות בארץ. הלשכות כפופות מבחינה מקצועית לענפים השונים במפקדת מיטב, המנהלים את כל הליכי הרישום וההתייצבות הראשוניים בלשכת הגיוס, בדיקת התאמה לגיוס, איתור קדם צבאי וכדומה. הליך הגיוס עצמו מתבצע במתחם הקליטה במחנה דורי (תל השומר). בנוסף מטופלות במיטב בקשות פרט שונות של כלל החיילים בצבא (למשל, קיצור שירות), וכן ישנן אוכלוסיות משרתים מסוימות הכפופות למיטב (כגון: מתנדבים, תלמידי ישיבות הסדר ובעלי פטור זמני).

היסטוריה

עם הקמת צה"ל הוקמה יחידת "קֶלֶט", יחידת הקליטה והמיון. במלחמת העצמאות שימש מחנה יונה כבסיס הקלט הראשון. בהמשך היחידה שכנה במחנה צריפין והייתה באחריות אגף משאבי אנוש במשרד הביטחון. יחידת "קלט" הייתה אחראית על קליטת חיילים, והייתה מופרדת מן "המכון הפסיכוטכני הצבאי" - היחידה האחראית על המיון והאבחון. בסוף שנות ה-50 אוחדו הקלט ויחידת המיון, הועברו מצריפין למחנה תל השומר ויצרו את "בסיס הקליטה והמיון".[1] בשנת 1966 הועברה האחריות על מיון ושיבוץ ממשרד הביטחון לצה"ל, והיחידה עברה לשיפוט הצבא.

תגי יחידות שהתמזגו למיטב ב-2006

מפקדי מיטב לאורך השנים

מפקדתקופההערות
אל"ם אמיר רוגובסקי2005 - 2007החל תפקידו כרמ"ג (ראש מנהל גיוס) ומפקד בקו"ם והקים את הגוף המאוחד (מיטב), בתחילת 2009 קודם לדרגת תא"ל ומונה לרח"ט תומכ"א.
אל"ם משה אלוש2007 - 2008
אל"ם גדי אגמון2008 - 2012
אל"ם גיל בן-שאול2012 - 2014בעברו סגן מפקד מיטב הראשון. לאחר מכן התמנה לקשל"פ העורף, וב-1 בינואר 2012 מונה למפקד מיטב, לאחר מכן מונה לרמ"ח הפרט.
אל"ם ערן שני2014 - 2016בעברו, ראש ענף תגבורת סדיר. לאחר מכן התמנה לרמ"ח משא"ן אט"ל. ב-24 ביולי 2014 מונה למפקד מיטב ולאחר מכן קודם לדרגת תא"ל ומונה לרח"ט תומכ"א.
אל"ם יוסי מצליח2016 -2019
אל"ם נמרוד ארז׳ואן2019 -מכהן

מבנה

 • ענף קו"ל (מדורים: קליטה, משא"ן לוגיסטיקה ובינוי) - ענף זה מאחד תחתיו את כלל תחומי האחריות הלוגיסטית ביחידה (מזון והובלות, אפסנאויות שונות, מחלקת רכב, בינוי ואבטחה וכולי). בנוסף אחראי הענף על מתחם הקליטה (שרשרת החיול ורחבת האוטובוסים) ועל הניהול הלוגיסטי של המתחם (את ההחלטה לאן לשנע את החיילים מבצע ענף תגבורת סדיר). כמו כן, בסוף שנת 2008 שולב בענף מדור משא"ן (משאבי אנוש), המרכז את תחום כוח האדם והסגל (תנאי שירות, חינוך וכולי) ביחידה, שבעבר היה כפוף למפקד הארגון.
  • מדור קליטה - הגוף המתכלל את יום גיוסו של החייל מרגע קליטתו במתחם הקליטה ועד פינויו לבסיס הטירונים. מדור קליטה אחראי על שרשרת החיול, אפסנאות הקליטה, הלנת המתגייסים ביום גיוסם (חיילים המיועדים ליח"ש בלבד), מרפאת מיטב ומעצר מיטב אשר מתעסק באוכלוסיית המשתמטים מצה"ל, סרבני החיול, סרבני הפינוי ועברייני משמעת למיניהם.
  • מדור אבחון והערכה - מטפל בפניות חיילים לגורם בריאות הנפש בזמן שהותם במיטב.
 • ענף תגבורת סדיר - הענף האחראי לגיוס כלל חיילי וחיילות צה"ל ואחראי על שיבוצם למערך הלוחם ותומך הלחימה.
  • מדור סדיר ומעבר - המדור האחראי על שיבוץ חיילים במקצועות לחימה ות"ל.
   • תא ר"ם 4א - (תנה"ג) - התא האמון על כלל החיילים עד להכשרתם הראשונית ביחידות השונות, כמו כן התא מתעסק בכל נושא הבקרה התהליכית, ניהול הגיוס, ניתוח נתונים, שיבוצים ועוד.
   • תא הצבות - התא אחראי על הצבת המלש"בים לסמכויות המתגייסים להכשרה ראשונית, והעברת נתוניהם ליחידות הקולטות.
   • משרד תנועה ולחימה - המשרד האמון על קליטת חיילים שנפלטו מיחידות צה"ל והפנייתם לגורמים הישימים בהם: קציני מיון, ועדות רפואיות ואפסנאות לצורך שיבוץ מחדש. המשרד אמון על צווי הצבה לחיילים המגיעים ליחידות השונות, קליטת חיילים ומשתמטים מהכלא, מעביר אותם את שרשרת החיול ומשם לקבלת שיבוץ/פטור משירות צבאי וכן הצבה ביחידה הבאה.
   • ר"ם 8 - יחידה בפני עצמה הכפופה למדור סדיר ביחידת מיטב האחראית על דחיות השירות בצבא לחיילי סדיר בלבד. בתא ר"ם 8 נמצא מש"ק (מפקד שאינו קצין) אחד בלבד האמון על טיפול החיילים בדח"ש (דחיית שירות) כאשר הוא כפוף לראש משרד תנועה ולחימה.
   • פלוגת ממתינים - פלוגה האחראית על המתנתם של חיילים המשתבצים במשרד תנועה ולחימה עד להתחלת טירונות/קורס להם מיועדים.
  • מדור נשים - המדור העוסק באוכלוסיית הנשים המועמדות לשירות ביטחון ובתוכו נמנה תא בת-חיל (האחראי לטיפול במלש"ביות בוגרות חינוך ממלכתי דתי). המדור מקביל למדור סדיר ומעבר המתעסק באוכלוסיות הגברים.
  • מדור בני ישיבות (בני"ש) - המדור האחראי על כוח האדם של ישיבות ההסדר, הן בעת שחיילי ההסדר בישיבה והן כשהם בצבא. בסמכותו לקבוע מועדי ושיבוצי גיוס, הוא מטפל בעניינים השוטפים של החיילים בני הישיבות ומשחררם לישיבותיהם בסיום השירות. המדור עובד מול ראשי ישיבות הסדר ומול איגוד ישיבות ההסדר (ארגון הגג של ישיבות ההסדר).
  • מדור איתור ומיון (מדור איתור קד"ץ בעברו) - המדור האחראי על האיתור הקדם צבאי של רוב אוכלוסיית הבנות והבנים בעלי פרופיל 64 ומטה פרט למקצועות אחדים. המדור אחראי על האיתור למקצועות נרחבים כגון: רכזת חינוך וידיעת הארץ, מדריכות חי"ר (חיל רגלים), תוכניתנים, פרמדיקים, רכזת ת"ש וכדומה. מדור איתור קד"צ נחשב כמוביל בחשיבותו ביחידת מיטב ובעל גורם משמעותי בקביעת תהליך הגיוס.
  • מדור תכנון סיירות ולחימה - המדור האחראי על האיתור הקדם צבאי לסיירות, טיס ושיבוץ כלל הלוחמים במערך צה"ל.
 • ענף גיוס - מורכב ממדור פרט, מדור פסיכוטכני, מדור תנועה (המדור האחראי לתהליך המעבר של כל המתגייסים ברגעים שבהם הם הופכים ממלש"בים לחיילים עד רגע שיבוצם ביחידה, לקביעת ימי גיוס ולהכנת תחזיות גיוס) ומדור ביקורת התייצבות.
  • מרכז המידע והשירות - המרכז אחראי על מתן מענה לאוכלוסיית המלש"בים בתחומי הגיוס והשיבוץ לצה"ל. פועל באופן שוטף בטלפון "כוכבית גיוס". בנוסף גם מפעיל את עמוד הפייסבוק של היחידה.
 • ענף קד"ץ - מורכב ממרכז המידע והשירות, מדור איתור קד"ץ, מדור קד"ץ נהיגה, מדור עתודה אקדמאית, מדור עתודות ושוחרים. (ב-2014 פורק ומדוריו עברו לענפים אחרים).
 • ענף עצמה - הענף האחראי על תנועת כ"א במהלך השירות, מבדקי קצונה, הכשרות מיוחדות כגון נתיב לגיור ועל מדור נפקדים ועריקים.

הענף עתיד להתפרק עד אוגוסט 2019.

  • מדור עריקים - המדור היחיד במיטב העוסק גם באוכלוסיית המילואים. אחראי לטיפול ומעקב אחר כל אוכלוסיית העריקים בצבא ולהביא להסגרתם או למעצרם ושיפוטם בשיתוף עם מדור העריקים במפקדת קצין המשטרה הצבאית ועם פרקליטות עריקים. עתיד לעבור לשלישות רמת גן באוגוסט 2019.
  • מדור תנופה - עתיד לעבור לענף תגבורת סדיר והוא כולל בתוכו מס' תאים: ר"מ ד' - מרכז את הטיפול בחיילים בעלי פרופיל 24 זמני. ר"מ 3ב' - מרכז את הטיפול בחיילים שנעצרו, נכלאו או נידונו לעבודות שירות על ידי משטרת ישראל, ומקיים להם וועדות התאמה לשירות בהתאם. תא קיצור שירות - מטפל בבקשות קיצור שירות מסיבות של לימודים, ת"ש וכדומה של חיילים בסמכות מז"י ובחיילים מסמכויות אחרות (אוויר, ים) שנדחתה בקשתם וערערו, תא קיצור שירות אחראי גם על אישורי דח"ש לחיילים הנמצאים בשירות סדיר. תא תנועה- התא האחראי על תנועה בין סמכותית בצה"ל, הצהרות בנים יחידים ללחימה, מימוש הנחיות גחל"ת ושינויי מקצוע. תא ספורטאים ומצטיינים- האחראי על כלל החיילים הספורטאים והאומנים של צה"ל. תא שינוי שיבוץ - מטפל בבקשות חיילים לשינוי השיבוץ (טופס 55). תא וועדות - אחראי על כלל וועדות ההתאמה לשירות (וה"ל) של כלל צה"ל, וכמו כן מקיים את "ועדות סמים" בהן נידונים חיילים שמואשמים בשימוש בסמים בעת שירותם, העונש יכול לכלול שחרור חריג מיידי מצה"ל ללא הטבות ואף מאסר.
  • מדור מבדק - אחראי על המבחנים הפסיכולוגיים והפסיכוטכניים לחיילים המועמדים לקורס קצינים. לצורך כך מגיעים החיילים ל"יום המבדק" בתל השומר. בנוסף, אחראי המדור על שאלוני התאמה לקצונה המועברים לחיילים בסיום טירונות, קורס או אימון מתקדם. המדור הועבר למדעי ההתנהגות.
  • מדור השכלה ועלייה - אחראי על הוצאת חיילים לקורס נתיב לגיור. המדור הועבר למקח״ר במאי 2019.
  • מדור יחב״מ - מדור אשר אחראי על תחקור דרגות גבוהות (מדרגת סג״מ ועד דרגת אל״מ). המדור הועבר למתקן סיווג בחיל הים ביוני 2019.
  • מדור מקא״מ - אחראי על אוכלסיית חיילי המקא״מ. בנוסף, אחראי המדור על שיבוץ חיילים לתפקידים והוצאתם לדח״ש במידת הצורך. המדור פורק במרץ 2018.
 • ענף מב"ט (משאבים, בקרה וטכנולוגיות) (לשעבר או"ב) - הענף האחראי על ארגון כלל התהליכים היחידתיים. כיום, הענף מורכב מתחומי הבקרה והידע, מדור מיכון ומדור או"מ (ארגון ומשאבים).
  • תחומי הבקרה והידע - אחראי על בקרת כלל הארגון באמצעות בקרה תקופתית הנערכת על ידי סגל המדור, ניהול מערכת החריגים היחידתית ועל אתר ניהול הידע המשמש את כלל היחידה בניהול תוכניות עבודה, ביצוע תחקירי אירוע וכולי. בנוסף, המדור הוביל את תהליך ההסמכה של הארגון לתקן האיכות ISO 9001:2000.
  • מדור תקשוב (לשעבר מיכון) - המדור האחראי על כלל תהליכי המחשוב והתקשורת במערכות המידע המרכזיות של מיטב. עם איחוד מנה"ג ובקו"ם, עסק המדור גם באפיון, פיתוח ותחזוקה שוטפת של מערכות המידע של מנהל הגיוס, עד להקמתו של ענף ERP. ב-2014 התאחד המדור עם מדור טו"פ (טכנולוגיות ופיתוח), והוסיף תחתיו עוד תחומי אחריות - כגון רכש ציוד מחשוב, הטמעת טכנולוגיות וחידושים, רישום וניהול קורסי המיחשוב ביחידה וכולי.
  • מדור או"ש - ארגון ושיטות (לשעבר או"ם) - אחראי על משאבי היחידה: העמדתם, חלוקתם לגורמים השונים, ניהולם וניהול בקרות ומעקבים. בין המשאבים שנמצאים באחריות המדור - תקציבים, תקינת הגוף, משאבי כ"א ועוד.
  • מדור מע"מ (מערכות מידע, לשעבר או"פ) - המדור האחראי על אפיון, פיתוח ותחזוקה של כמה ממערכות המידע בשימוש היחידה.

מדור זה מתחלק לשלושה צוותים:

צוות מתגייסים - הצוות האחראי על תחזוקת אתר ״מתגייסים ברשת״.

צוות מרום - אחראי בעיקר על אפיון, פיתוח ותחזוקת מערכת ה-SAP ביחידה.

צוות נחשון - אחראי על תחזוקה ופיתוח מערכת הנחשון (מערכות חיצוניות) ועל קשר עם גורמים חוץ יחידתיים.

 • לשכת הגיוס ברשת - בסוף שנת 2010 הוקמה במיטב לשכת הגיוס ברשת. לא מדובר בלשכה פיזית, אלא בלשכה אשר הרעיון העומד מאחוריה הוא טיפול בכל מה שאינו מחייב התייצבות פיזית של המלש"ב.
  • מדור תוכן וניו מדיה (לשעבר אינטרנט) - אחראי על יצירת וכתיבת התוכן לאתר האינטרנט בנוסף אחראי גם על עמוד הפייסבוק של יחידת מיטב, עמוד האינסטגרם של יחידת מיטב "mitgaisim". המדור אחראי על שירותי הגרפיקה, הצילום והעריכה של כל יחידת מיטב.
  • מדור קד"ץ (קדם צבאי) - אחראי על מענה של פניות הנוגעות למיונים הקדם צבאיים, יום המא"ה, ימי סיירות ועוד.
  • מדור מתנדבים - אחראי על טיפול בכלל אוכלוסיית המלש"בים המתנדבים לשירות ואף מפעיל מוקד עצמאי לנושא.
  • המדור הפסיכוטכני - אחראי על מענה של פניות הנוגעות לנושאים הפסיכוטכניים כגון קב"א, דפ"ר וריאיון אישי.
  • מדור גיוס - אחראי על מענה של פניות הנוגעות לתאריך גיוס, אחראי על מיצוי ראשוני של אוכלוסיית המלש"בים וכן על בקרת הליכי הגיוס של המלש"ב.
  • מדור קהילה ת"ש - אחראי על מענה של פניות בנושאי תנאי שירות ומסלול קד"ץ נהיגה ועל הקשר של מיטב עם עמותות וארגונים. בנוסף המדור מפעיל "לשכת גיוס ניידת" שהתפקיד שלה הוא לסייר בין בתי הספר בארץ ולתת מענה לשאלות המלש"בים פנים מול פנים.

לשכות הגיוס

תחת יחידת מיטב נמצאות לשכות הגיוס, הפרוסות ברחבי הארץ (תל השומר, באר שבע, טבריה, חיפה וירושלים). לשכות הגיוס אמונות על תהליך המיון לשירות ביטחון, הכולל צו ראשון, קביעת פרופיל רפואי, שיבוץ במקצוע צבאי וכיוצא בזה.

ראו גם

לקריאה נוספת

 • ד"ר דני אשר, כל בחור וטוב לנשק- תולדות מערך הגיוס,יחידת מיטב, משרד הביטחון, 2014, 194 עמודים.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. אלכס דורון, "לאן נעלם ה"קלט"?", בתוך הערך "חיל השלישות", האנציקלופדיה לצבא וביטחון – "צה"ל בחילו", הוצאת רביבים (מהדורת מעריב), 1982, כרך 15, עמ' 88.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.