יורה דעה

יורה דעה או בקיצור יו"ד הוא שמו של החלק השני בספר ארבעה טורים של רבי יעקב בן אשר ושל החלק המקביל לו בשולחן ערוך.

הדינים הנכללים בחלק יורה דעה נוגעים להלכות איסור והיתר, ונחשבים כשניים בחשיבותם רק להלכות המובאות בחלק אורח חיים, ההלכות הנוגעות ליומיום.

כיום משתמשים בשם יורה דעה גם כדי להגדיר את מכלול הדינים הנוגעים לדיני איסור והיתר, כגון: תערובות, נדרים ונידה.

תוכן יורה דעה בטור ובשו"ע

מפרשים על השולחן ערוך - יורה דעה

חיבורים שנדפסו סביב החיבור שולחן ערוך

 • באר הגולה - לרבי משה רבקש.
 • ט"ז (טורי זהב) - לרבי דוד הלוי סגל.
 • ש״ך (שפתי כהן) - לרבי שבתי כהן.
 • באר היטב - לרבי זכריה מנדל בן אריה לייב מבעלז.
 • נקודות הכסף (הערות על הט״ז) לרבי שבתי כהן.
 • דף האחרון (הערות על הש״ך) לרבי דוד הלוי סגל.
 • הגהות הט״ז (הערות על הש״ך) לרבי דוד הלוי סגל.
 • זהב מזוקק (הערות על הש״ך) לרבי דוד הלוי סגל.
 • ביאור הגר"א - להגאון מווילנה.
 • פתחי תשובה - לרבי אברהם צבי הירש אייזנשטט.
 • בית הלל - לרבי הלל הירץ.
 • גיליון מהרש״א - לרבי שלמה איגר בנו של רבי עקיבא איגר.
 • דגול מרבבה - לרבי יחזקאל לאנדא.
 • חידושי הגרשוני - לרבי גרשון אשכנזי.
 • חידושי רע״ק - לרבי עקיבא איגר.
 • יד אברהם - לרבי אברהם משכיל לאיתן.
 • יד אפרים - לרבי אפרים זלמן מרגליות אב"ד בראד.
 • מחצית השקל (על הלכות מליחה ונידה) לרבי שמואל הלוי קעלין.
 • נחלת צבי - לרבי אברהם צבי הירש אייזנשטט.
 • תורת השלמים (על הלכות נידה) לרבי יעקב רישר מפראג.

חיבורים שנדפסו בנפרד

 • אשל אברהם - לרבי אברהם אופנהיים.
 • אמרי ברוך - לרבי ברוך תאומים פרנקל.
 • ברכי יוסף - לרבי חיים יוסף דוד אזולאי החיד״א.
 • דברי שאול, יוסף דעת - לרבי יוסף שאול הלוי נתנזון.
 • חוות דעת - לרבי יעקב לורברבוים.
 • חידושי אבן העוזר - לרבי בנימין עוזר מקלימנטוב.
 • חידושי הרי״ם - לרבי יצחק מאיר אלתר.
 • יד שאול יד יוסף - לרבי יוסף שאול הלוי נתנזון.
 • ישועות יעקב - לרבי יעקב משולם אורנשטיין.
 • כנסת הגדולה - לרבי חיים בנבנישתי.
 • כף החיים (עד סימן קיט) לרבי יעקב חיים סופר.
 • כרתי ופלתי - לרבי יהונתן אייבשיץ.
 • לבוש עטרת זהב - לרבי מרדכי יפה.
 • לבושי שרד - לרבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורוקא ובסוף ימיו בצפת.
 • לבושי שרד תנינא - לרבי דוד שלמה אייבשיץ.
 • לקט הקמח - לרבי משה חאגיז.
 • נמוקי הרי״ב - לרבי יהודה בכרך.
 • סדרי טהרה (על הלכות נידה) לרבי אלחנן אשכנזי.
 • ספר המדע (על הלכות רבית) לרבי יהונתן אייבשיץ.
 • עקרי דינים (עקרי הד״ט) - לרבי דניאל טירני.
 • ערוך השולחן - לרבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין אב"ד נאוואהרדאק.
 • פרי חדש - לרבי חזקיה די סילוה.
 • פרי מגדים - לרבי יוסף תאומים.
 • פרי תואר (פירות גינוסר) - לרבי חיים בן עטר.
 • צבי לצדיק - לרבי צבי הירש קלישר.
 • קנין דעה - לרבי מאיר פוזנר.
 • ראשי בשמים (עד סימן קי) לרבי דוד משרקי.
 • שבט יהודה - לרבי יהודה עייאש.
 • שלחן גבוה - לרבי יוסף מולכו.
 • שולחן ערוך הרב ( על 22 סימנים) לרבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא.
 • שערי דעה - לרבי אלעזר לעוו.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.