יום כיפור קטן

יום כיפור קטן ביהדות הוא שם למנהגי צום ותענית, ואמירת סליחות, שיש הנוהגים לקיימם בכל ערב ראש חודש, וכשחל ראש חודש בשבת, מקדימים ליום חמישי. ראשיתו של המנהג כנראה בצפת והוא מוזכר בספר "מנות הלוי" לרבי שלמה אלקבץ ובתורת הקבלה לרבי משה קורדוברו. עם זאת היה המנהג כבר ידוע באשכנז באמצע המאה ה-15 והוא מוזכר בספר "לקט יושר".

מקור המנהג

מנהג זה מבטא רעיון ששורשיו כבר במקרא (בספר במדבר, פרק כ"ח, פסוק ט"ו, כאשר הקב"ה מצווה את עם ישראל להביא קרבן חטאת בראש חודש) ולפיו ראש חודש הוא יום דין וכפרה על עוונות לצד היותו יום חג.

מאוחר יותר בא רעיון זה לידי ביטוי (אם כי מעורפל) בתלמוד (תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף ט עמוד ב, ובתלמוד בבלי, מסכת חולין , דף ס עמוד ב) בדבר היות קרבן ראש חודש כפרה של אלקים כביכול על כך שמיעט את אור הלבנה בשבעת ימי הבריאה.

כך התפתח הרעיון, שמשום שראש חודש הוא יום דין הרי שיש לנהוג ביום זה בהתאם: בכובד ראש ובחיקוי של מנהגי יום הכפרה בה' הידיעה, הלא הוא יום כיפור.

הבעיה הייתה שראש חודש נחשב ליום של שמחה דווקא, והתענית בו אסורה; ולכן הנהיגו מקובלים במאה ה-15, כגון רבי משה קורדובירו, את המנהג להתענות בערב ראש חודש. המנהג אינו מופיע בשולחן ערוך, אך רבי חזקיה די סילוה מזכירו בספרו "פרי חדש" על אורח חיים.

עם השנים הלך והתקבע סדר מיוחד לערב ראש חודש והוא סדר יום כיפור קטן הנאמר ביחד עם תפילת מנחה. את תפילת "סדר יום כיפור קטן" יש הנוהגים להתפלל בלי קשר לתענית ואף אם אין אדם שצם באותו יום קוראים את כולו.

סדר הסליחות

 • אמירת פרק ק"ב בתהילים -"תפילה לעני".
 • הסליחה "יום זה" שחיברו רבי יהודה אריה ממודנה.
 • פרק כ' בתהילים - "למנצח- יענך".
 • כמה פסוקים ואחר כך הפסוק "השיבנו" שלוש פעמים. ולאחריו אל מלך ו-י"ג מידות.
 • הסליחה "משאת כפי"[1] שחיברו רבי מרדכי בר שבתי. ולאחריו אל מלך ו-י"ג מידות.
 • הסליחה "בשר עמך"[1] שחיברו רבי אליעזר בר מרדכי הלוי. ולאחריו אל מלך ו-י"ג מידות.
 • שמונה פסוקים שמוזכר בהם המילה טוב
 • הסליחה "בת עמי לא תחשה"[1] ראשי חרוזיו מלמד ששם כותבו הוא בנימין. ולאחריו אל מלך ו-י"ג מידות.
 • הסליחה רחמנא אידכר לן ולאחריו אל מלך ו-י"ג מידות.
 • "אל תעש עמנו" שהוא חלק מפיוט הנאמר במוסף של יום הכיפורים.
 • הוידוי הגדול של רבינו ניסים.
 • אל ארך אפיים ו-י"ג מידות.
 • קבלת מלכות שמים על ידי הפסוקים "שמע ישראל" "ברוך שם" שלוש פעמים "ד' הוא האלקים" שבע פעמים ו-"ד' מלך"
 • הפיוט עננו ופרק ח' בתהילים- "למנצח על הגיתית"

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים


שגיאות פרמטריות בתבנית:ניווט קבוצות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

 1. 1 2 3 מתוך סליחות למנחה ביום כיפור
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.