חילוק מודולרי

חילוק מודולרי הוא פעולת חילוק המתבצעת בין מספרים שלמים בחשבון מודולרי.

בהינתן שני מספרים שלמים ומודולוס , תוצאת החילוק המודולרי של עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle b} ב־עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} היא מספר המקיים:

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle az\equiv b\pmod{m}}

למשל

כי

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle 6\cdot3=18\equiv2\pmod{8}}

קיום ויחידות

בניגוד לשלוש פעולות החשבון האחרות, תוצאת החילוק המודולרי לא תמיד קיימת. למשל, המספר עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle 1/2\pmod{8}} אינו קיים, כי אין שלם עבורו עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle 2z\equiv1\pmod{8}} .

תנאי הכרחי ומספיק לכך שהתוצאה תתקיים היא, שהמ.מ.ג.ב מחלק את עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle b} .

בדוגמה למעלה, המ.מ.ג.ב של 8 ו־2 הוא 2, והמחולק 1 אינו מתחלק ב־2, ולכן תוצאת החילוק אינה קיימת.


בניגוד לשלוש פעולות החשבון האחרות, תוצאת החילוק המודולרי אינה בהכרח יחידה. למשל:

כי .

באופן כללי, אם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle z\equiv b/a\pmod{m}} אזי לכל מספר שלם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle k}

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle z+k\cdot\frac{m}{\gcd(a,m)}\equiv b/a\pmod{m}}

כי לכל עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle k} מתקיים

עיבוד הנוסחה נכשל (שגיאת המרה. השרת ("https://en.wikipedia.org/api/rest_") השיב: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle a\cdot \left(z+k\cdot {\frac {m}{\gcd(a,m)}}\right)\equiv az+k\cdot {\frac {a}{\gcd(a,m)}}\cdot m\equiv az\equiv a{\pmod {m}}}

תוצאת החילוק היא יחידה מודולו המספר עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \frac{m}{\gcd(a,m)}} .

חישוב

ניתן לחשב חילוק מודולרי על ידי חישוב הופכי כפלי מודולרי של המחלק עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} , אם הוא קיים. בפרט, אם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a^{-1}} הוא ההופכי הכפלי המודולרי של עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} מודולו , אז על־פי ההגדרה:

ומכאן

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle z\equiv b\cdot a^{-1}\pmod{m}}

אולם, ישנם מקרים שבהם ההופכי הכפלי המודולרי אינו קיים – כאשר ל־עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a,m} ישנו מחלק משותף גדול מ־1 (ראו הופכי כפלי מודולרי), ועדיין ניתן לבצע חילוק. לפיכך טוב יותר לבצע חילוק ישירות בעזרת אלגוריתם אוקלידס המורחב. אלגוריתם זה מוצא את המ.מ.ג.ב של שני מספרים נתונים, ובנוסף לכך מחשב שני מספרים עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle x,y} המקיימים את המשוואה:

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle ax+my=d=\gcd(a,m)}

כאמור בסעיף הקודם, ניתן לבצע את החילוק אם ורק אם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle b} הוא כפולה שלמה של , כלומר כאשר קיים מספר שלם עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle q} עבורו

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle b=qd}

במקרה זה ניתן להכפיל את המשוואה הקודמת ב־עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle q} ולקבל:

מכאן, על־פי הגדרת החשבון המודולרי:

עיבוד הנוסחה נכשל (MathML עם גיבוי SVG או PNG (מומלץ לדפדפנים מודרניים ולכלי נגישות): תגובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle aqx\equiv b\pmod{m}}

ומכאן הוא תוצאת החילוק.

לפניכם מימוש מעשי של האלגוריתם בשפת C++:[1]

/**
 * Euclid's extended algorithm:
 * Given a,b, Find gcd,x,y that solve the equation:
 * ax + by = gcd(a,b)
 * @see http://en.wikipedia.org/wiki/Modular_multiplicative_inverse#Computation
 */
void xgcd (int a, int b,
	int& gcd, int& x, int& y) {
	x=0, y=1; 
	int u=1, v=0, m, n, q, r;
	gcd = b;
	while (a!=0) {
		q=gcd/a; r=gcd%a;
		m=x-u*q; n=y-v*q;
		gcd=a; a=r; x=u; y=v; u=m; v=n;
	}
}


/**
 * Modular division:
 * @return integer z such that: z * B mod m == A.
 * If there is more than one (i.e. when gcd(B,m)>1) - returns the smallest such integer
 */
int divide (int A, int B, int m) {
	assert (0 <= A && A<m);
	assert (0 <= B && B<m);

	int gcd, x, y;
	xgcd (B, m, gcd, x, y); // x B + y m = gcd(B,m)
	if (A%gcd == 0) {    
		int q = A / gcd;    // x q B + y q m = m gcd = A
		return ((x + m)*q) % (m/gcd);  // Return the smallest result possible
	} else {
		throw "no quotient";
	}
}

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. מסתמך על מימוש בשפת פייתון בדף en:Modular multiplicative inverse.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.