חיה מושקא שניאורסון

הרבנית חיה מושקא שניאורסון (כונתה 'מוסיה') (כ"ה באדר ה'תרס"א - כ"ב בשבט ה'תשמ"ח) הייתה בתו של רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי מחב"ד, ואשתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד.

קורות חייה

חיה מושקא שניאורסון נולדה ב-כ"ה באדר ה'תרס"א בעיירה בבינוביטש שליד לובביץ', בת לרבנית נחמה דינה שניאורסון ולרבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי מחב"ד. היא נקראה על שם אשתו של הצמח צדק, חיה מושקא.

בשנת תרע"ו עברה משפחתה לגור ברוסטוב על הדון בעקבות מלחמת העולם הראשונה. בתרפ"ה קיבלה מאביה ייפוי כוח לקבל בשמו כסף או מסמכים וסמכות להעביר ייפוי כוח זה גם לאחרים[1]. לאחר שאביה נאסר בשנת ה'תרפ"ז, בעוון הפצת יהדות, נטלה שניאורסון חלק במאמצים לשחרורו, והצטרפה אליו לגלות בקאסטרמה והייתה הראשונה שבישרה לקהל החסידים את בשורת השיחרור של אביה.

בשנת ה'תרפ"ט נישאה לרבי מנחם מנדל בוורשה ועקרה יחד אתו לברלין. לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בשנת ה'תרצ"ג הם ברחו לפריז, ובשנת ה'תש"א, לאחר כיבוש צרפת על ידי הנאצים, נמלטו לארצות הברית והצטרפו לאביה בשכונת קראון הייטס בברוקלין שבניו יורק. לאחר פטירת אביה, מונה בעלה לאדמו"ר חסידות חב"ד.

חסידים מספרים כי לרבנית שניאורסון היה תפקיד בתהליך הכתרתו של בעלה כאדמו"ר חסידות חב"ד. לאחר שאביה נפטר פנו זקני החסידים לבעלה שיקח על עצמו את עול הנשיאות והוא סירב במשך שנה שלמה (י' בשבט ה'תש"י - י' בשבט ה'תשי"א) עד שהרבנית שניאורסון אמרה לו "לא ייתכן ששלושים שנות ההקרבה והמסירות של אבי ירדו לטמיון"[2]. עוד ידוע שבשעה שהייתה מתקשרת למרכז חב"ד העולמי - 770 לבקש את הרבי הייתה מזדהה בתור "גברת שניאורסון מפרזידנט סטריט", מטעמי צניעות. כשהוקם ארגון נשי ובנות חב"ד הוזמנה שניאורסון לעמוד בראשו, אך סירבה לתפקיד.

שניאורסון העידה במשפט הספרים, ובעדותה אמרה "אבי, הרבי, ביחד עם כל ספריו וענייניו שייך לחסידים". בפסק הדין הורה בית המשפט לבארי גור-ארי להחזיר את הספרים לאגודת חסידי חב"ד.

שניאורסון נפטרה במרכז הרפואי 'קורונל' במנהטן בכ"ב שבט ב-ה'תשמ"ח לאחר מחלה קצרה, ונקברה בבית הקברות היהודי "מונטיפיורי" שבקווינס, מימין לקבר סבתה שטערנא שרה ואמה נחמה דינה ומול אוהל הרבי מליובאוויטש, בו קבורים בעלה ואביה.

לאחר פטירתה ייסד הרבי מחב"ד קרן צדקה על שמה, בשם "קרן חמ"ש" (חיה מושקא שניאורסון) בחודש אדר ה'תשמ"ח הונחה אבן הפינה לקמפוס חמ"ש של "בית רבקה" בניו יורק, וכיום הקמפוס הוא בית-הספר הגדול בעולם לבנות-חב"ד. קיימים עשרות בתי ספר ומוסדות חינוכיים נוספים קרואים על שמה, המגזין בית משיח מוציא לאור עלון שנקרא עטרת חיה, ובקרב חסידי חב"ד מקובל מאד לקרוא לבנות בשמה[3].

עץ שושלת חב"ד ליובאוויטש

מקרא:

 • עץ זה מתמקד באדמו"רי חב"ד ליובאוויטש בלבד[hebrew 1] לעץ משפחת שניאורסון[4], לעץ המלא של כל אדמורי חב"ד וכן למקורות והסברים ראה עץ שושלת חב"ד
 • דורות האדמו"רים:      דור ראשון      דור שני      דור שלישי      דור רביעי      דור חמישי      דור שישי      דור שביעי
 • לכל אדמו"ר נרשם בסוגריים השנים בהם שימש כאדמו"ר
 • לכל אדמו"ר נרשם 'אדמו"ר' ושם התואר באם ישנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי
שניאור זלמן מלאדי
(תקל"ג-תקע"ג)
אדמו"ר הזקן
בעל התניא


מייסד חסידות חב"ד
 
הרבנית
סטערנא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
שיינא
 
רבי
דובער שניאורי
(תקע"ג-תקפ"ח)
אדמו"ר האמצעי
 
 
 
הרבנית
דבורה לאה
אלטשולר
 
רבי
שלום שכנא
אלטשולר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית דבורה לאה
טברסקי [hebrew 2]
 
 
 
 
 
הרבנית
חיה שרה אלכסנדר
 
הרבנית
חיה מושקא
שניאורסון
 
רבי מנחם
מנדל שניאורסון
(תקפ"ח-תרכ"ו)
אדמו"ר הצמח צדק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
חנה שניאורסון
 
רבי
יוסף יצחק
שניאורסון
מאוורוטש[hebrew 3]
 
הרבנית
רבקה
שניאורסון
אשתו השניה
 
רבי
שמואל שניאורסון
(תרכ"ו-תרמ"ג)
אדמו"ר המהר"ש
 
 
רבי
ישראל נח
שניאורסון
 
רבי
ברוך שלום
שניאורסון
 
רבי חיים
שניאור זלמן
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי לוי יצחק שניאורסון
 
 
הרבנית סטערנה
אשתו הראשונה [hebrew 4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
שטערנא שרה
שניאורסון
 
רבי
שלום דובער
שניאורסון

(תרמ"ג-תר"פ)
אדמו"ר הרש"ב
 
רבי
אברהם
שניאורסון
 
 
 
רבי
ברוך שניאור
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי
יוסף יצחק
שניאורסון

(תר"פ-תש"י)
אדמו"ר הריי"צ
 
הרבנית
נחמה דינה
שניאורסון
 
הרבנית
חנה
שניאורסון
 
רבי
לוי יצחק
שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרבנית
חיה מושקא
שניאורסון

 
רבי
מנחם מנדל
שניאורסון

(תש"י-תשנ"ד)
אדמו"ר הרבי מלוּבָּבִיץ'
 
 1. כאשר אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש, הם נכדים של בעל התניא בדרכים נוספת - הוכנסו בעץ הדרכים הנוספות בהם הם מיוחסים אליו
 2. בעלה רבי יעקב ישראל טברסקי. לשאר צאציהם ראה עץ משפחת טברסקי - ענף צ'רקס שניאורסון
 3. לשאר צאציהם ראה עץ משפחת טברסקי - ענף צ'רקס
 4. נפטרה שלושה חודשים לאחר נישואיהם

לקריאה נוספת

 • קובץ הרבנית, יצא לאור לרגל 15 שנה לפטירתה (כ"ב שבט תשס"ג) ובמהדורה מחודשת לרגל 25 שנה לפטירתה (כ"ב שבט תשע"ג) על ידי ועד תלמידי התמימים העולמי, בו רוכזו רוב הפרטים הידועים מחייה.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. באתר 'אור חיה'.
 2. קובץ "הרבנית" בהוצאת ועד תלמידי התמימים העולמי, עמ' 66 (מהדורת תשע"ג).
 3. פול ברגר, נעים מאוד, חיה מושקה, באתר הארץ, 21 בדצמבר 2011
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.