חושן משפט

חושן משפט או בקיצור חו"מ הוא שמו של החלק הרביעי והאחרון בספר ארבעה טורים של רבי יעקב בן אשר ושל החלק המקביל לו בשולחן ערוך.

מקור השם "חושן משפט" נובע מהפסוק "ועשית חושן משפט מעשה חושב"[1] וזאת משום המילה משפט המורה על עיסוקו של הספר בדיני ממונות.

כיום משמש הביטוי חושן משפט למכלול הדינים הנוגעים לדיני ממונות.

תוכן חושן משפט

 • ע"ה - צ"ו הלכות טוען ונטען
 • צ"ז - ק"ו הלכות גביית מלווה
 • קכ"א הלכות עושה שליח לגבות חוב
 • קכ"ט - קל"ב הלכות ערב
 • קע"א - קע"ד הלכות חלוקת שותפות
 • קפ"ט - רכ"ו הלכות מקח וממכר.
 • רע"ב הלכות עוברי דרכים
 • רע"ו - רפ"ט הלכות נחלות
 • ר"צ הלכות אפוטרופוס
 • של"ט - שמ"ז הלכות שאלה
 • שפ"ח מאבד ממון חבירו בידו ומוסר ומלשין
 • שפ"ט - תי"ט נזקי ממון

נושאי כלים וספרים בולטים

על דפי השולחן ערוך על פי רוב מופיעים נושאי הכלים המופיעים בכל חלקי השולחן ערוך (ט"ז, באר היטב, באר הגולה, ביאור הגר"א, חידושי רבי עקיבא איגר, חידושי חתם סופר, חכמת שלמה ופתחי תשובה) ובנוסף מופיעים הספרים המיוחדים לחושן משפט:

בחלק מהמהדורות נוספו גם חידושי ההפלאה, קונטרס הספיקות, משובב נתיבות, לוח סימנים מבעל הסמ"ע, משכנות יעקב, נחלת צבי מבעל ה"פתחי תשובה" ו"פרי מגדים" לרב שמואל בן אלכסנדר.

ספרים בולטים נוספים הם: אורים ותומים, שער משפט, משפט שלום ואולם המשפט.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. שמות כח, טו
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.