התאזרחות

התאזרחות (נטורליזציה) הוא ההליך המשפטי שבו מי שאינו אזרח במדינה כלשהי יכול לרכוש אזרחות של אותה המדינה. כללי התאזרחות שונים ממדינה למדינה, וכוללים בדרך כלל דרישה לתושבות במדינה לזמן של מספר שנים במדינה עד לבקשת האזרחות, ולעיתים גם דרישות נוספות כגון הפגנת ידע ובקיאות בשפת המדינה, בתרבותה, בתולדותיה, בחוקיה ובמבנה הפוליטי שלה; ובדרך כלל גם הבטחה, הצהרה, התחיבות או שבועה לציית ולקיים את חוקיה של אותה המדינה. בנוסף, יש מדינות הדורשות מהמתאזרח לוותר על אזרחויות אחרות בהן הוא מחזיק, כלומר הן אוסרות על אחזקה של יותר מאזרחות אחת.

במהלך מאות השנים האחרונות, ובפרט לאחר מלחמת העולם השנייה, עם העמקת הגלובליזציה הבינלאומית, אפשר לראות עלייה חדה במספרם של מהגרים ופליטים אשר עוזבים את מדינותיהם, ומבקשים לרכוש אזרחות זרה במדינות אחרות. רכישת אזרחות זרה נעשית בדרך כלל על-מנת לשפר את איכות החיים של המתאזרח, את זכויותיו הפוליטיות, קבלת הגנה כתוצאה מרדיפה פוליטית או אידאולוגית, רצון להשגת ביטחון אישי רב יותר, וסיבות נוספות אחרות.

תהליך ההתאזרחות

תהליך ההתאזרחות כולל בדרך כלל מגורי קבע של מספר שנים במדינת היעד, בקשת אזרחות, גיל סף מינימלי לבקשה, הפגנת ידע ובקיאות בשפת המדינה ובקורותיה, הצהרת נאמנות למדינת היעד, ולעיתים גם ויתור על אזרחויות אחרות שאינן של מדינת היעד, הוכחת עצמאות כלכלית, ועבר פלילי נקי.

רכישת תושבות

ברוב מדינות העולם הליך ההתאזרחות כולל חיוב לתושבות במדינה של מספר שנים קודם קבלת האזרחות (לרוב בין 3 ל-6 שנים). האפשרויות המובילות לרכישת תושבות ברוב המדינות היא קבלת אשרת שהייה במדינה, בדרך כלל באמצעות אשרת עבודה או אשרת לימודים במדינת היעד.

רכישת אזרחות

לאחר מגורים של מספר שנים במדינת היעד - עומדים למתאזרח מספר דרישות נוספות עד שיזכה באזרחות המקומית, השונות במעט ממדינה למדינה, המפורטות בטבלה שלהלן:

דרישות להתאזרחות במדינות שונות ברחבי העולם
דגלמדינהמגורים במדינהידע ובקיאותאזרחות כפולהאחר
אוסטריהאוסטריהישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרים חריגים זמן המגורים הנדרש עשוי להתקצר (פליטים יכולים להסתפק ב-6 שנים וכך גם אזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי)נדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הגרמניתאזרחות כפולה אסורהבמקרה והמתאזרח הא עובד בשירות הציבורי במדינתו, או ששירת שירות צבאי שאינו שירות חובה במדינתו, הוא מאבד את זכותו להתאזרחות
אוסטרליהאוסטרליהישנה דרישה לתושבות קבע 4 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בסיסית בשפה האנגלית (פטור לאנשים בני 60 ומעלה). בנוסף, על המתאזרח לגלות הבנה לגבי הזכויות והחובות שלו מעצם היותו אזרח אוסטרלי (גם - פטור לאנשים בני 60 ומעלה)אזרחות כפולה מותרת
איטליהאיטליהישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרים חריגים זמן המגורים הנדרש עשוי להתקצר (פליטים יכולים להסתפק ב-5 שנים, ואזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי יכולים להסתפק ב-4 שנים)אין צורך להפגין ידע כלשהואזרחות כפולה מותרתעל המתאזרח להוכיח שיש לו אמצעים כספיים מינימליים, ושהוא חסר עבר פלילי
אירלנדאירלנדישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות, כאשר גם תושבות בצפון אירלנד נחשבת למרות שזו להלכה טריטוריה בריטיתאין צורך להפגין ידע כלשהואזרחות כפולה מותרת, אך אסורה אזרחות שנרכשה (אזרחות שהאדם לא נולד אליה, אלא רכש במהלך חייו באמצעות התאזרחות)הענקת האזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר המשפטים המקומי. בנוסף, על מנת לזכות באזרחות יש להפגין עצמאות כלכלית, ולהיות חסר עבר פלילי משמעותי
ארגנטינהארגנטינהישנה דרישה לתושבות קבע 2 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הספרדית מקנה עדיפותאזרחות כפולה מותרתלא זכאי לאזרחות אדם אשר היה מצוי בהליך פלילי משמעותי בתקופת התושבות שלה בה
ארצות הבריתארצות הבריתישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותיש צורך להפגין בקיאות בסיסית בשפה האנגלית. בנוסף, יש לענות נכונה על שש שאלות מתוך עשר שאלות במסגרת מבחן על קורותיה של ארצות הברית ועל המבנה הפוליטי שלהאזרחות כפולה מותרתעדיפות לאנשים ששירתו בצבא ארצות הברית. להרחבה ראו: חוק האזרחות האמריקני
בולגריהבולגריהישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת בקיאות בשפה הבולגריתאזרחות כפולה אסורה (מלבד אזרחויות של שווייץ ומדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי)לא זכאי לאזרחות אדם שנחקר או נשפט על ידי רשויות המדינה בתקופת התושבות שלו בה
בלגיהבלגיהישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. פליטים ומחוסרי אזרחות יכולים להסתפק בשנתייםאין צורך להפגין ידע כלשהואזרחות כפולה אסורה
הממלכה המאוחדתבריטניהישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותיש להפגין ידע ובקיאות בשפה האנגלית (ברך כלל ניתן פטור לבני 65 שנים ומעלה)אזרחות כפולה מותרתעל מנת לזכות באזרחות יש להוכיח שפיות נפשית ו"התנהגות חיובית"
גרמניהגרמניהישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הגרמנית, בקורותיה של גרמניה ואודות המבנה הפוליטי שלהאזרחות כפולה אסורה (מלבד אזרחיות של שווייץ ומדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי)על המתאזרח להוכיח עצמאות כלכלית. בנוסף, קורבנות התקופה הנאצית יכולים לבקש בקשת חריגים לאזרחות
דנמרקדנמרקישנה דרישה לתושבות קבע 9 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הדנית ובתרבות וההיסטוריה המקומיתאזרחות כפולה אסורה
הולנדהולנדישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה ההולנדית ובקורות המדינהאזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים)במקרה והמתאזרח ביצע עבירות פליליות משמעותיות במהלך שנות שהותו כתושב קבע, הוא איננו זכאי להתאזרחות
הונגריההונגריהישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה ההונגרית. בנוסף יש לעבור בהצלחה מבן על היסודות החוקתיים של המדינהאזרחות כפולה מותרתעל המתאזרח להיות חסר עבר פלילי
טורקיהטורקיהישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת בקיאות בשפה הטורקיתאזרחות כפולה מותרתעל המתאזרח להיות עצמאי כלכלית
ישראלישראל (שלא באמצעות חוק השבות)ישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת בקיאות בסיסית בשפה העבריתאזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים)עדיפות לאדם ששירת שירות סדיר בצה"ל. הענקת האזרחות נתונה לשיקול דעתו של שר הפנים. להרחבה ראו: חוק האזרחות הישראלי
נורווגיהנורווגיהישנה דרישה לתושבות קבע 7 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הנורווגית או בשפה הסאמית. יש גם אפשרות להסתפק בהפגנת ידע בשפות סקנדינביות אחרות (שוודית, דנית או פינית)אזרחות כפולה אסורה (למעט מקרים חריגים)על המתאזרח להיות חסר עבר פלילי
ספרדספרדישנה דרישה לתושבות קבע 10 שנים קודם קבלת האזרחות (מתאזרחים אשר הוכרו כפליטים יכולים להסתפק ב-5 שנים, וכך גם אזרחי פורטוגל, הפיליפינים, אנדורה, מדינות שונות באמריקה הלטינית או יהודים המוכיחים כי הם צאצאי מגורשי ספרד)אין צורך להפגין ידע כלשהואסורה החזקה של יותר משתי אזרחויות מלבד זו הספרדית
פוליןקובץ:Flag of Poland.svgפוליןישנה דרישה לתושבות קבע 3 שנים קודם קבלת האזרחות, שנתיים לפליטיםנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הפולניתאזרחות כפולה מותרת, אך לא בכל המקריםעל המתאזרח להוכיח שהוא מחזיק במקור הכנסה קבוע. להרחבה ראו: חוק האזרחות הפולני
פינלנדפינלנדישנה דרישה לתושבות קבע 6 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הפיניתאזרחות כפולה מותרתעל המתאזרח להוכיח שיש לו אמצעים כספיים מינימליים, ושהוא חסר עבר פלילי
צרפתצרפתישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. לסטודנטים אשר למדו לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה בצרפת - ישנה דרישה לתושבות קבע של שנתיים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הצרפתיתאזרחות כפולה מותרתעדיפות לבעלי מקצועות אשר הממשלה המקומית רואה בהם מקצועות היכולים לתרום למדינה
קנדהקנדהישנה דרישה לתושבות קבע 3 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה האנגלית או הצרפתית. בנוסף, אדם שגילו בין 18 ל-54, צריך לענות נכונה על 15 שאלות מתוך 20 במסגרת מבחן על קורותיה של קנדה, הגאוגרפיה שלה, על המבנה הפוליטי שלה ועל הזכויות והחובות של אזרח קנדיאזרחות כפולה מותרתלא זכאי לאזרחות אדם שנמצא בהליך פלילי, או שמוכר כפושע מלחמה
רומניהרומניהישנה דרישה לתושבות קבע 8 שנים קודם קבלת האזרחותנדרשת הפגנת ידע ובקיאות בשפה הרומנית ובתרבות המקומיתאזרחות כפולה מותרתיש לקבל תעודת יושר מהמשטרה המקומית
שוודיהשוודיהישנה דרישה לתושבות קבע 5 שנים קודם קבלת האזרחות. לאנשים אשר הוכרו כפליטים ישנה דרישה לתושבות קבע של 4 שנים קודם קבלת האזרחות ולתושבי מדינות המועצה הנורדית שנתיים בלבדאין צורך להפגין ידע כלשהואזרחות כפולה מותרת
שווייץשווייץישנה דרישה לתושבות קבע 12 שנים קודם קבלת האזרחות. במקרה וגיל המתאזרח נמוך מ-20, הספירה של שנות התושבות כפולהנדרשת הפגנת ידע ובקיאות באחת מלשונותיה הרשמיות של שווייץ: גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש. בנוסף, יש להראות ידע בהרגלים, המנהגים והמסורות של שווייץאזרחות כפולה מותרתהאזרחות מוענקת על ידי הקנטונים של שווייץ ולא על ידי השלטון המרכזי

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.