הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא רשות פנים ממשלתית עצמאית, המשמשת כזרוע אכיפה עצמאית, בעלת מומחיות, המרכזת בלעדית:

  • מתן הנחיות מחייבות של הממונה על הרשות (פרטי הממונה) להתנהגות נורמטיבית בקשר בבין העוסק (מידע לעוסקים) והצרכן (מידע לצרכנים)
  • כל תהליכי האכיפה של הוראות חוק הגנת הצרכן (אכיפה)
  • רגולציה בתחום הגנת הצרכן

מקור הקמת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. החלטת ממשלה מספר 4167 מאוגוסט 2005. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2006 (התשס"ו – 2006) תיקון מס' 20 בחוק הגנת הצרכן. מקור הסמכות מקור הסמכות של הממונה ושל הרשות נקבע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981: לרשות תקציב עצמאי הנקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציבי נפרד.

הממונה על הרשות

הממונה על הרשות הוא עו"ד מיכאל אטלן, אשר מונה על ידי הממשלה ביום 2.4.2017. תפקידי הממונה יהיו כדלקמן: לפקח על ב​יצוע הוראות חוק הגנת הצרכן. לטפל בתלונות שראה בהן ממש על הפרת הוראות חוק זה או על פגיעה אחרת בצרכן. לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני צרכנות. לטפל בהגבלות בין עוסק לצרכן, הפוגעות ביכולת הצרכן לעבור מעוסק לעוסק. לטפל בכל עניין אחר הקשור להגנת הצרכן ואשר לא הוטל בדין על רשות אחרת. בנוסף הוקנו לממונה סמכויות נוספות מכוח החוקים הבאים: חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996. חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982.

מישורי פעולה של הרשות

טיפול באמצעות הליכים מנהליים ופליליים בהפרות לפי חוק הגנת הצרכן האסורות ובכלל זה הטעיה כלפי צרכנים, הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליהם וביטולי עסקאות. פרסום הנחיות מחייבות לעוסק לגבי שיטות המסחר השונות, לרבות דרכי פרסום ודרכי שיווק – הן בין עוסק לצרכן והן בין עוסק לעוסק. הרשות פועלת לקידום החקיקה בהתאמה לצורכי השוק והגנה על ציבור הצרכנים ועידוד הסחר ההוגן. הכוונה נורמטיבית של הרשות על ידי החלטה מקדמית (Pre-Ruling) שתאפשר לעוסק הכוונה נורמטיבית טרם מעשה בשאלות הנוגעות לפירוש החוק על ידי הרשות. מתן חו"ד בהסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות צרכניות. גיבוש ויישום אכיפה עצמית בקרב עוסקים. הסברה והעלאת מודעות בקרב עוסקים וצרכנים. הרשות חברה ופעילה בארגונים בינלאומיים כגון: OECD, ICPEN ועוד. שיתוף פעולה עם גורמי פנים וחוץ. ניתוח השוק ואיתור כשלים ומגמות.

​מבנה הרשות

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא רשות אכיפה עצמאית, פנים ממשלתית, בעלת מומחיות המרכזת בלעדית את כל תהליכי האכיפה בתחום הגנת הצרכן במדינת ישראל. פעילות הרשות מרוכזת תחת קורת גג אחת. הרשות כוללת את לשכת הממונה על הרשות וארבע יחידות מקצועיות הפועלות כל אחת בתחומה תוך שיתוף פעולה ותאום ביניהן: היחידה המשפטית, היחידה לאסטרטגיה, תכנון, ניהול ידע והפחתת נטל רגולטורי, היחידה לחקירות ומודיעין, היחידה לאסדרה, מנהל ותקצוב ויחידת הכלכלן הראשי.​

קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.