הרב יעקב משה הלל

הרב יעקב משה הלל
לידה 1945 (76 בערך)
מקום פעילות ישראל
השתייכות חרדים
תחומי עיסוק ראש ישיבת המקובלים אהבת שלום

הרב יעקב משה הלל (נולד בכ"ט באב תש"ה, 8 באוגוסט 1945) הוא ראש ישיבת המקובלים חברת אהבת שלום בירושלים.

ביוגרפיה

נולד בהודו למשה הלל (נכדו של הרב אברהם הלל שכיהן כאב"ד בעיראק). בבחרותו חי באנגליה, שם למד בישיבת גייטסהד, ולאחר מכן עלה לישראל ולמד בישיבת פוניבז' בבני ברק. נשוי לציונה, בתו של הרב יצחק אוחנה, שהיה רבה הראשי של קריית שמונה.

לאחר נישואיו למד במכון להכשרת דיינים ורבנים שהקים הראשון לציון הרב יצחק נסים, ובמכון הארי פישל. את יסודות חכמת הקבלה למד בין היתר אצל הרב מרדכי עטיה (הסב).

מאז שנת תשל"ב הוא מוסר שיעורים יומיים בקבלה. בתחילת שנות ה-70 הקים בירושלים את ישיבת המקובלים "חברת אהבת שלום", על שם חבורת המקובלים בראשות רבי שלום שרעבי, וכיהן בראשותה עם הרב דוד בצרי. בהמשך פרש הרב בצרי והקים את ישיבת השלום. הרב הלל מכהן גם כנשיא של ארגונים ומוסדות, הבולטים שבהם הם ארגון 'שלום לעם' שפועל להחזרה בתשובה של בני נוער וסמינר בנות אלישבע בירושלים. הוא עומד בראש רשת כוללים "אליבא דהלכתא" - כוללי ערב ללימוד הלכה, שבהם אלפי אברכים, בעיקר באזור ירושלים.

הרב הלל נחשב לבעל השקפה קנאית, בפרט ביחס לחברה הספרדית, המתונה בדרך כלל מזו האשכנזית. עם זאת, בשונה מהקנאים האשכנזים הוא מכבד כל רב מובהק, גם אם מדובר בציוני דתי או רב המחזיק במשרה ממשלתית. בספריו נזכר לא אחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב הלל היה מקורב לרבי יצחק כדורי, והיה בקשר מיוחד עם הרב מרדכי אליהו. הרב הלל מוסר שיעורים גם באנגלית.

הרב הלל כתב עשרות ספרים. המכון להוצאת ספרים שבראשותו הוציא לאור מאות כרכים של ספרי מחברים מהדורות הקודמים, רובם מכתבי יד. הוא מחזיק באוסף נדיר של כתבי יד עתיקים, בעיקר בתחום הקבלה. הרב הלל עסק בבחרותו בציור, ואחד מציוריו נמכר בכ-40,000 דולר[דרוש מקור].

לרב הלל 18 ילדים, חלקם מלמדים במוסדותיו.

הרב הלל נוהג לשיר מידי שנה במעמד ההקפות השניות שמתקיים במוסדותיו, השירים הם פיוטים שעברו עיבוד מוזיקלי, חלקם על ידו.

מספריו

 • אהבת שלום - על הרש"ש, שיטתו בקבלה וחיבוריו
 • סידור כוונות אהבת שלום - (6 כרכים) הגדה של פסח, חנוכה ופורים, ספירת העומר, כוונות חג השבועותף סוכות וכוונות נענועי הלולב. כרך נוסף כולל: כוונות הסעודה, כוונות ברכות הנהנין, כוונות הצדקה, כוונות פדיון נפש לחולה. בכל כרך מופיע קונטרס "שפת הים" ובו ביאור על הכוונות.
 • שפת הים - (7 כרכים) ביאורים בסדרי הכוונות על פי הרש"ש. יצאו לאור כרכים: שבועות, פסח, שובבי"ם, חנוכה, ספירת העומר, סעודה וברכות הנהנין.
 • ושבתה הארץ - בעניין סדר הכוונות בשנת השמיטה. כולל קונטרס "כנסייה לשם שמים" לקט מגדולי הדורות בנושא הכוונות בשנת השמיטה. וכן מאמר "בעניין סדר הכוונות בשנת היובל".
 • שרשי הים - (5 כרכים) ביאורים על ספר עץ חיים של רבי חיים ויטל. כולל פירוש המבאר את דבריו וכן ביאורים וחידושים
 • שרשי הים - חידושים וביאורים על שער התיקון מתוך ספר עץ חיים של רבי חיים ויטל
 • אספקלריא דנהרא - ביאור על הקדמת רחובות הנהר של הרש"ש. מכיל שני פירושים, ביאור רהוט בשם "נהרא ופשטא", ועיונים וביאורים בשם "מעמקי הים".
 • וישב הים - (3 כרכים) שאלות ותשובות הלכה למעשה על ארבעת חלקי שולחן ערוך, משולבים בהנהגות על פי הקבלה
 • גלי הים - פירושים חידושים וביאורים על שער הכוונות להאר"י ונהר שלום וסידור הכוונות לרש"ש
 • הבן בחכמה - (3 כרכים) מאמרים וביאורים בתורת הקבלה ובכוונות הרש"ש
 • ביאורים והגהות על כתבי יד של המקובל רבי שאול דויק הכהן - על ספר "פאת השדה", בכתבי האר"י והרש"ש
 • רוח הים - (2 כרכים) שיחות ומאמרים על ימים נוראים, פסח ושבועות
 • תקנת השבים - מאמרים בגדרי התשובה והתיקון על החטאים, ובפרט בעניין ימי השובבים. כולל קונטרס "פודה ומציל" סדרי תפילות ותיקונים לימי השובבים, וסדר פדיון "פ"ד תעניות"
 • עד הגל הזה - על ל"ג בעומר והילולא דרבי שמעון בר יוחאי
 • בנין אריאל פתח שער השמים - מבנה העולמות העליונים
 • תמים תהיה - ביאור מצוות "תמים תהיה עם אלוקיך", וחובת ההתרחקות מקבלה מעשית ומקובלים מתחזים
 • רני עקרה - ילקוט פקידת עקרות ועקרים, כולל עצות, סגולות, תפילות ודברי נחמה
 • עמודי הוראה - ביאור על ספר "מורה באצבע" מרבי חיים יוסף דוד אזולאי
 • גבורת האר"י - תשובות ומאמרים בעניין קביעת ההלכה במחלוקת בין הפוסקים והמקובלים וכללי הפסיקה כדעת המקובלים
 • ישמח משה
 • תהלות יוסף - תולדות רבינו יוסף חיים מבגדאד
 • ויצץ ציץ - קונטרס המבאר שגם לפי הקבלה יש מצווה שייראו הציציות של הטלית קטן לעיני כל
 • עוטר ישראל בתפארה - בעניין הנחת תפילין של רש"י ושל רבינו תם, האם להניחם ביחד או בזה אחרי זה
 • בין זרועות עולם - פסק בעניין כיוון העמדת המיטה בין דרום וצפון.
 • ילקוט פטר חמור - בהלכות ובענייני פדיון פטר חמור, נערך עם חברי המכון של ישיבת "חברת אהבת שלום"
 • סידור תפילת רפאל - עם הלכות ומוסר מספרי החיד"א, נערך עם חברי המכון של ישיבת "חברת אהבת שלום"
 • "בן איש חי - תולדותיו, קורותיו ומורשתו לדורות", בהוצאת "מרכז שלום לעם"
 • כתבוני לדורות - תיאור השתלשלות כתיבת תורת האר"י. לטענת יוסף אביב"י חלקים נרחבים מהספר הועתקו מספרו בנין אריאל.[1]

דברי תורתו מתפרסמים גם בירחון מקבציאל

לקריאה נוספת

 • יונתן מאיר, 'גילוי וגילוי בהסתר: על "ממשיכי" הרי"ל אשלג, ההתנגדות להם והפצת ספרות הסוד', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית, טז (תשס"ז), עמ' 151–258

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.