המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
מידע כללי
מנכ"ל/ית אריאל משעל
ממשלה ממשלת ישראל ישראל
שר/ה אריה דרעי מ-14 במאי 2015
סגן שר משולם נהרי
שמות קודמים משרד המשנה לראש הממשלה
http://www.vpmo.gov.il

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל שעד נובמבר 2015 נקרא "המשרד לפיתוח הנגב והגליל",[1] הוא משרד ממשלתי אשר אחראי על פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והצבתם בראש סדרי העדיפויות של מדינת ישראל.

המשרד, אשר בתחילתו נקרא "משרד המשנה לראש הממשלה", הוקם בחודש ינואר 2005 מתוקף החלטת ממשלת ישראל, על מנת לטפל בתחומי התעסוקה והתעשייה, דיור והתיישבות, חינוך וחברה בנגב ובגליל תוך ביצוע פרויקטים מחוללי מפנה. ב-7 במאי 2006 החליטה הממשלה לשנות את שם המשרד ל"משרד לפיתוח הנגב והגליל".[2] שמעון פרס עמד בראש המשרד מיום הקמתו. כיום מכהן במשרד השר אריה דרעי ומנכ"ל המשרד כיום הוא אריאל משעל.

פעילות המשרד

"הרשות לפיתוח הנגב" ו"הרשות לפיתוח הגליל" משמשות כזרוע המבצעת של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומיישמות את מדיניות המשרד בפועל. "ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל"' בראשות השר לפיתוח הנגב והגליל, משמשת ככלי לקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבים לפעולות פיתוח בנגב ובגליל תוך תיאום מול משרדי הממשלה וגופים חוץ-ממשלתיים.

הרשות לפיתוח הנגב
הוקמה בשנת 1991 ומורכבת ממועצה מנהלת בת 61 חברים אשר בראשה עומד יעקב טרנר ראש עיריית באר שבע לשעבר. המועצה כוללת את ראשי הרשויות בנגב, מנהלי משרדי הממשלה, נציגי שרים, נציגי האוניברסיטה ובית החולים, נציגי לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים.
תפקידיה העיקריים של הרשות הם ליזום תוכניות לעידוד יזמות ופעילות לפיתוח כלכלי וחברתי של הנגב, לתאם בין משרדי הממשלה וגופים הפועלים לפיתוח הנגב, ליזום מחקרים ולספק מידע הנוגע ליזמות ופעילות בנגב.
הרשות לפיתוח הגליל
תאגיד שהוקם בשנת 1993 ומורכב ממועצה הכוללת את ראשי כל הרשויות המוניציפליות בגליל, נציגי ממשלה, נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, נציגי ההסתדרות החדשה, הסתדרות הפועלים החקלאיים, ארגוני העצמאים, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, תושבי הגליל ונציגי ציבור הממונים על ידי השר לפיתוח הנגב והגליל.
תפקידיה העיקריים הם קידום פעילות לפיתוח כלכלי, חברתי ומדעי-טכנולוגי של הגליל, תיאום בין משרדי הממשלה והגופים הפועלים לפיתוחו של הגליל וכן ליזום מחקרים ולספק מידע הנוגע ליזמות כלכלית בגליל.
ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל
בוועדה מתקבלות החלטות הכוללות איגום משאבים תקציבי של משרדי ממשלה אחרים. כמו כן, היא מהווה במה להעלאת נושאים בעלי חשיבות לאומית לפיתוח הנגב והגליל על סדר היום הציבורי, קבלת דיווח על התקדמות פרויקטים, שחרור חסמים המעכבים התקדמות וקבלת החלטות על אופיים ועתידם של הנגב והגליל.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל פועל במגוון רחב של תחומים:

קטע זה אינו מעודכן, ומאז העריכה האחרונה של הערך אירעו מאורעות הדורשים את עדכונו. כל חלקו השני של הפרק, לאחר הצגת שלושת חלקי המשרד, מכיל מידע שנכון לאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים
  • אישור והעברת הטבות ותקציבים בלמעלה מ-200 מיליון ש"ח לחיזוק הנגב והגליל - ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל אישרה החלטות במיליוני שקלים לטובת חיזוק הנגב והגליל, בין ההחלטות אושרו שורת הטבות לאנשי קבע שהתיישבו קבע בנגב, פתרונות דיור לקבוצות התיישבות ברחבי הנגב והגליל במטרה לקלוט מתיישבים ועולים חדשים וקבוצות צעירות, והעמקת סבסוד עלויות הפיתוח ביישובי הגדר- עקב עלויות הפיתוח הכבדות ביישובים הללו כתוצאה ממיקומם הגאוגרפי והמצב הביטחוני- שמגדיל את החשיבות בפיתוחם ובהרחבתם.
  • תעסוקה – קידום והגדלת מקורות תעסוקה קיימים בגליל ובנגב, טיפוח וליווי יזמים לפתיחת עסקים קטנים ועידוד מעסיקים גדולים להעתיק את עסקיהם מהמרכז לנגב ולגליל. במסגרת התוכנית לפיתוח הנגב הושקעו למעלה מ 164 מיליון ₪ למינוף כלכלי של הנגב, הגדלה משמעותית של מקורות התעסוקה, סיוע ליזמות מקומית ועסקים קטנים ומתן תמריצים למשקיעים שיעבירו את פעילותם הכלכלית לנגב.
  • התיישבות – קידום ההתיישבות והרחבת מגוון אפשרויות המגורים בנגב ובגליל תוך תמיכה בערים, עיירות, יישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים. המשרד פועל במספר אפיקים: סבסוד עלויות פיתוח לבנייה ביישובים בנגב, הקמת עמותת איילים התורמת לחיזוק מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל באמצעות התיישבות של סטודנטים וצעירים ביישובים קהילתיים ובערים, ועידוד תושבים חוזרים להתיישב בנגב ובגליל תוך מגוון הטבות בנושאי דיור, תעסוקה, חינוך, תשלומים ועוד.
  • חינוך, השכלה גבוהה ומחקר – המשרד יוזם פרויקטים חינוכיים שונים החל מהגברת פעילויות למצוינות, דרך מימון חוגי העשרה ועד לעידוד ההשכלה הגבוהה ברחבי הנגב והגליל באמצעות סבסוד לימודים ובניית מעונות סטודנטים. כמו כן, פועל המשרד בהקמת והגדלת מכוני מחקר ומרכזי פיתוח בתחומי ההיי טק, תעשייה וחקלאות. בין הפרויקטים: הקמת המכון האקדמי מיג"ל, הקמת המרכז לפתרונות מים מתקדמים בשדה בוקר, הקמת פארק המדע "מדערום", התוכנית לטיפוח מצוינות בחברה הבדואית והקמת מרכז מחקר פיתוח אזורי לחברה הבדואית.
המשרד לפיתוח הגליל והנגב בשיתוף "קדימה מדע" חברו לצורך הרחבת פרויקט כיתות חכמות בגליל, והוקצו תקציבים להתקנת כ-400 כיתות חכמות בשלב ראשון הכוללות כיתות ממחושבות, לוחות אינטראקטיביים למורים, תוכנת הידברות, גישה לאינטרנט וערכות נוספות המאפשרות אינטראקציה בתהליך הלמידה.
המשרד לקח חלק בהקמת בית הספר לרפואה בצפת ב-2011. הסטודנטים שיילמדו בבית הספר החדש יוכלו לקבל מלגת לימודים מהמדינה - בתנאי שיתחייבו לעבוד ולהתגורר בגליל לתקופה מסוימת בסיום התואר. במקביל, פועל המשרד להקמת אוניברסיטה רב-קמפוסית שמבוססת על המכללות והמוסדות האקדמאיים הקיימים בגליל.
  • פיתוח התיירות – המשרד תומך ומסייע בפיתוח התיירות בנגב ובגליל. המשרד תומך בפיתוח תשתיות תיירותיות ברחבי הנגב ופיתוח תיירות כפרית בנגב. בין הפרויקטים: שיקום פארק נחל באר שבע, הקמת חממות התיירות, סיוע בפסטיבלים בנגב ובגליל ומיתוג התיירות הדרוזית.
  • חברה ורווחה – המשרד פועל לקידום פרויקטים בתחומי הרווחה בגליל ובנגב וביניהם: הקמת "כישורית אל מנארה" - כפר לאנשים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגליל, פרויקט כפר נהר הירדן המסייע לילדים הסובלים ממחלות קשות, ופרויקט "עלה הנגב" המסייע למתבגרים הסובלים מליקויים גופניים או שכליים. פרויט נוסף שקידם המשרד הוא הקמת מרכז טיפולי הידרותרפי לאוכלוסייה מיוחדת בגליל העליון.
  • תרבות: ב-2011 המשרד לפיתוח הנגב העביר מיליון שקלים וחצי מתוך סך כל 12 מיליוני השקלים שנדרשו למימון הקמת היכל התרבות בקריית ארבע.[3]
  • בחודש ספטמבר 2006 אישרה הממשלה בהחלטה מס' 561 את התוכנית לחיזוק חיפה והצפון על רקע מלחמת לבנון השנייה שהחלה בחודשים יולי ואוגוסט 2006.
  • בחודש נובמבר 2006 אישרה הממשלה בהחלטה מס' 747 את התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב אשר מטרתה למנף כלכלית את הנגב ולפתחו במטרה לחזק את תושביו ולעודד מעבר של מתיישבים חדשים אליו.

שרי המשרד לפיתוח הנגב והגליל

השר לפיתוח הנגב והגלילתחילת הכהונהסיום הכהונהסיעה
שמעון פרס10 בינואר 200523 בנובמבר 2005העבודה-מימד
אריאל שרון23 בנובמבר 20054 בינואר 2006קדימה
אהוד אולמרט4 בינואר 200618 בינואר 2006קדימה
יעקב אדרי18 בינואר 20064 במאי 2006קדימה
שמעון פרס4 במאי 200613 ביוני 2007קדימה
יעקב אדרי13 ביוני 200731 במרץ 2009קדימה
סילבן שלום31 במרץ 200914 במאי 2015הליכוד
אריה דרעי14 במאי 2015מכהןש"ס

שמעון פרס היה השר הראשון לכהן בתפקיד, החל מהקמתו של המשרד ב-10 בינואר 2005 ועד להיבחרו לנשיאות המדינה ב-13 ביוני 2007.[4] פרס הכיר בחשיבותו הרבה של המשרד וראה בו כממשיך את מורשתו של דוד בן-גוריון. הוא טען כי "על ממשלת ישראל מוטלת החובה לחזק ולפתח את הנגב, ולדאוג כי כל תושביו יזכו לתעסוקה, חינוך ואיכות חיים ברמה גבוהה, כמו תושבי מרכז הארץ. הדבר יביא לשינוי חיוני ומהותי ליישובי הנגב, בהתאם למורשתו של רבי ומורי, דוד בן-גוריון".[5] עם סיום כהונתו כשר לפיתוח הנגב והגליל ציין פרס כי "בשנתיים לקיומו של המשרד ברור לכל, שבלי נגב וגליל חזקים - אין עתיד למדינת ישראל".[6]

לאחר פרס החליפו חבר הכנסת ושר הבריאות לשעבר יעקב אדרי בתפקיד. אדרי נכנס לתפקיד ב-4 ביולי 2007 במקביל לכהונתו כשר לקליטת עלייה. עם מינויו לתפקיד ציין אדרי כי "מבחינתי זו שליחות חשובה לישראל ברמה הלאומית. יש לי את הכבוד והעונג להמשיך את דרכו של פרס".[7]

עם הקמת הממשלה ה-32, ציפו כי לא ימונה לתפקיד שר במשרה מלאה, אלא סגן שר, איוב קרא. לבסוף, סילבן שלום מונה לתפקיד המשנה לרה"מ וגם כשר לפיתוח הנגב והגליל, כאשר מתחתיו מכהן סגן השר איוב קרא. למשרד הוקצו כתקציב כ-160 מיליון ש"ח.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.