המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל היא עמותה שנוסדה ב-1972, על ידי ממשלת ישראל במטרה להפעיל מתנדבים שיעסקו בפעילות התורמת לצמצום פערים בחברה הישראלית.

ייעודה של המועצה הכפלת ההתנדבות בישראל ובין השנים 2009 ל-2014 עלתה ההתנדבות מ-15% ל-28% מהציבור. כן יעד ההתנדבות לצעירים הגעה ל-70% בתוך 5 שנים (עד 2020) ולכלל הציבור 50% התנדבות.[דרוש מקור]

במהלך השנים, הן מפאת היותה של העמותה הגוף המנוסה והדינמי בנושא ההתנדבות והן עקב התמיכה לה זכתה מממשלת ישראל הפכה המועצה לארגון גג בנושא ההתנדבות.

המועצה מאגדת בתוכה ארגונים וולונטריים וציבוריים המפעילים מתנדבים בשירותים החברתיים ועוסקת בייעוץ והדרכה לארגוני מתנדבים.

העמותה מוכרת כמקום עבודה לבנות שירות לאומי.

אותות ופרסים המוענקים על ידי העמותה

פורטל ההתנדבות

המועצה מנהלת באתרה את פורטל התנדבות בישראל בשיתוף: ג'וינט ישראל, החברה למתנ"סים, יחידת ההתנדבות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, עמותת רוח טובה, המרכז הישראלי להתנדבות נוער, יד שרה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, מיקרוסופט ישראל, אינטל ישראל וחברות נוספות.

הפורטל נועד לרכז את כל נושא ההתנדבות באתר אחד.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.