הלכה ברורה (ספר)

הלכה ברורה הוא סדרת ספרים על השולחן ערוך שחיבר הרב דוד יוסף. הספר בנוי במבנה המקביל לספר משנה ברורה, עם דברי פוסקי בני ספרד והלכות הנוגעות לעניינים שהתחדשו בדור האחרון (כגון חשמל וכדומה). בחלק העליון מופיעים דברי השולחן ערוך ועליו ההלכה ברורה (המקביל למשנה ברורה), בירור הלכה (מקביל לביאור הלכה) ושער הציון.

תוכן הספר

תכניו של הספר נערכו על ידי המחבר יחד עם צוות אברכים שבראשו הוא עומד. על כל סעיף בשולחן ערוך מובאות ההלכות הקשורות לסעיף ובנוסף לכך מובאים טעמי ההלכה ומקורות ההלכה, הפסיקה בספר היא על פי כללי הפסיקה שקיבל מאביו הרב עובדיה יוסף.

הספר כולל שלושה חלקים, בדומה לספר משנה ברורה:

  • הלכה ברורה - ההלכות הקשורות לאותו סעיף לפי השולחן ערוך.
  • בירור הלכה - ובו בירורי הלכה ומשא ומתן הלכה והערות והארות בעניינים הצריכים עיון ובירור.
  • שער הציון - ובו ציוני מקורות בהלכה מדברי רבותינו חכמי התלמוד ועד רבותינו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

ובנוסף הספר מכיל נספח בשם "שו"ת אוצרות יוסף" ובו שאלות ותשובות בהלכה בעניינים אקטואליים.

הוצאת הספר

הספר נכתב על בסיס שיעור שנותן הרב דוד יוסף בכל שבת.

עד כה יצאו 14 כרכים המבארים את הלכות השכמת הבוקר ותפילת שחרית וכל הקשור בתפילה (תפילין, ק"ש וכו'). הכרכים הראשונים (עד הכרך השביעי) הגיעו בסימני השולחן ערוך לסימן קכ"ז ודברו על ענייני תפילה וברכות. כרך ח' הוא הכרך הראשון שמתעסק בהלכות ברכות, בשנת תשע"ב יצא לאור הכרך הי"ג שהתחיל לעסוק בהלכות שבת. בשנת תשע"ד יצאו שני כרכים חדשים העוסקים בדיני "אמירה לנוכרי בשבת", וכן בדין "הנאה ממלאכת נכרי בשבת" (בשולחן ערוך סימנים: רנ"ב, רע"ו, ש"ז, שכ"ה ועוד). בשנת תשע"ה יצא כרך נוסף על סימן שי"ח. הכרכים הוקדשו לעילוי נשמת אביו הרב עובדיה יוסף. בשנת תשע"ז יצא חלק ארבעה עשר (הלכות שבת ח"ב, סימנים רנג-רנט). בשנת תשע"ח יצא חלק ט"ו (הלכות שבת ח"ג, סימנים רס-רסו).

כמו כן, יצאו לאור 2 חלקים של קיצור שולחן ערוך הלכה ברורה (סימנים: א-קכ"ז, קכ"ח-רל"ט).

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.