הכרונולוגיה המקראית והמסורתית

חסר בערך זה אספקלריה תורנית. המידע המצוי בערך זה כתוב מנקודת מבט של חול ללא אספקלריה תורנית מספקת.
אנא אל תסירו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הכרונולוגיה במסורת מבוססת על התנ"ך ואחריו על ספרים נוספים - בעיקר על מדרשי האגדה, כפי שרוכזו וסודרו בספר "סדר עולם". כרונולוגיה זו נהוגה ברוב ספרי תולדות עם ישראל שהתחברו אחרי התלמוד, ובהם: ספר הישר, ספר יוחסין השלם, סדר עולם זוטא, אגרת רב שרירא גאון, ספר הקבלה, שלשלת הקבלה, צמח דוד וסדר הדורות. הכרונולוגיה של המדרש מסתיימת בחורבן בית המקדש השני, ומשם ואילך הכרונולוגיה המקובלת במחקר תואמת לה.

מניין השנים בלוח העברי

ערך מורחב – מניין השנים בלוח העברי

ציון רוב השנים בערך זה הם על פי מניין השנים של בעל סדר עולם רבה, כלומר, שנים שלמות לאדם הראשון, אבל לפי מניין השנים הנהוג כיום - מניין השנים לבריאת העולם - יש להוסיף שנתיים על מניינו של בעל הסדר עולם ושנה אחת למניין הגמרא[1]. כמו כן, אין להשוות בין מניין השנים המובא כאן למניין השנים בספירה הנוצרית.

תולדות האנושות

מפסוקי התנ"ך בספר בראשית עולה שירידת יעקב ובניו למצרים הייתה אחרי שמלאו 2238 שנים לבריאת אדם הראשון [דרושה הבהרה][2]. בני ישראל היו במצרים 210 שנים;[3], ויציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת אדם הראשון. על הפסוק "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" (בראשית, ט"ו, י"ג), מוסבר שהספירה של 400 השנים מתחילה מלידת יצחק (2048)[4]. בית המקדש הראשון נבנה 480 שנה לאחר יציאת מצרים[5]. בית ראשון עמד 410 שנה[6]. לאחר מכן יצאו ישראל לגלות בבל שנמשכה 70 שנה[7]. לאחר מכן נבנה בית המקדש השני שעמד 420 שנה[8].

נבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון בשנת 19 למלכותו[9], מלכותו התקיימה 45 שנה, אחריו מלך בנו אויל מרודך 22 שנה[10], אחריו מלך בלשאצר 3 שנים, אחריו מלך דריווש המדי שנה אחת, אחריו מלך כורש הפרסי 3 שנים (שאז התחילה מלכות פרס בכל העולם[11]), אחריו מלך אחשוורוש 14 שנה, אחריו מלך בנו (מאסתר המלכה[12]) דריווש הפרסי[13]. על פי נתונים אלו, נס פורים, שהתרחש בשנת 13 למלכות אחשוורוש, (ככתוב במגילת אסתר) היה כשמלאו 3405 שנים לבריאת אדם.

הדורות הראשונים

בפשר אריכות הימים המופלגת של ראשי הדורות הראשונים, כתב רבי סעדיה גאון: "כדי שירבו זרעם... כדי שיראה כל אחד מהם בנים ובני בנים בחייו"[14]. לעומת זאת, הרמב"ם כתב; "אני אומר שלא היה אותם החיים אלא אותו האיש האמור לבדו, אבל שאר האדם חיו החיים הטבעיים הרגילים, ותהיה הנדירות הזו באותו האדם, אם על ידי גורמים רבים במזונו והנהגתו, או על דרך הנס ונוהג לפי דרכו, ולא ייתכן לומר בו זולת זה"[15]. בדומה לכך כתב ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו; "מזונותיהם היו מוכשרים יותר לגרום לאריכות ימים... חוץ מזה זיכה אותם אלוקים בחיים ארוכים יותר על צדקתם ועל התועלת שבהמצאותיהם..."[16].

לוח כרונולוגי מאדם עד יעקב

האישיות נולד נפטר משך חייו הוליד בגיל
אדם09309300[17]
שת1301042912105
אנוש235114090590
קינן325123591070
מהללאל395129089565
ירד4601422962162
חנוך62298736565
מתושלח6871656969187
למך8741651777182
נח10562006950500[18]
שם15582158600100
ארפכשד1658209643835
שלח1693212643330
עבר1723218746434
פלג1757199623930
רעו1787202623932
שרוג1819204923030
נחור1849199714829
תרח1878208320570
אברהם1948212317586[19]
יצחק 2048 2228 180 60
יעקב 2108 2255 147 84

מלכי יהודה וישראל

ערך מורחב – מלכי יהודה וישראל

לפי הכרונולוגיה התנ"ךית והמסורתית התחילה תקופת המלכים בשנת ב'תתפ"א (879 לפנה"ס), ונמשכה 457 שנה עד חורבן בית המקדש הראשון בשנת ג'של"ח (422 לפנה"ס).

מפרשי התנ"ך וכותבי הדורות מציינים, שישנם מלכים שמספרי שנות מלכותם (המוזכרים בנ"ך) הם שנים "מקוטעות", כלומר, שישנם שנים שנמנו גם למלך הקודם וגם למלך הבא, כיון שכל אחד מלך בחלק מאותה שנה. עקב כך, המפרשים נחלקו (בשינויים קלים) לגבי תאריכי שנות מלכותם.

השנים החסרות

ערך מורחב – השנים החסרות

ההשוואה בין הכרונולוגיה המסורתית לכרונולוגיה המדעית מעלה פער של כ-165 שנה. לפי סדר עולם רבה, בית המקדש השני עמד על תלו במשך 420 שנה. חורבן בית שני אירע בערך בשנת 70 לספירת הנוצרים, ומכאן שהמקדש השני הוקם ב-350 לפסה"נ. כיוון שגלות בבל נמשכה על פי הכרונולוגיה המסורתית 70 שנה בלבד, עולה כי חורבן בית ראשון אירע בשנת 421 לפנה"ס. ואמנם, לפי התיארוך המקובל במחקר, מלכות בבל, שהחריבה את בית המקדש, נעלמה מן העולם קרוב למאה ועשרים שנה קודם לכן (הכיבוש הפרסי אירע בשנת 539 לפנה"ס). התיארוך המקובל בקרב היסטוריונים לחורבן הבית הראשון הוא 586 לפנה"ס. קיים אפוא פער של כ-165 שנה בין הכרונולוגיות השונות[20]. הבעיה הוטלה לחיקה של האימפריה הפרסית, שלפי הכרונולוגיה המקובלת התקיימה למעלה ממאתיים שנה (539 -331 לפנה"ס), ולפי סדר עולם - 52 שנה בלבד. המדרש מתארך את התקופה הפרסית באופן מינימליסטי, לפי מלכי פרס המוזכרים בתנ"ך בלבד. כמו כן, בהתאם לברייתא המובאת בתלמוד הבבלי[21], מניח המדרש שכורש, דריווש וארתחשסתא הם שלושה שמות של מלך אחד.

תקופות בתולדות עם ישראל

תיקוף חז"לאורכההסתיימהלבריאת העולםלספירה הנוצריתמקום
מאדם עד נח1056 שנהלידת נח1056-03759 לפנה"ס - 2703 לפנה"סמסופוטמיה
מנח עד אברהם892 שנהלידת אברהם1948-10562703 לפנה"ס - 1811 לפנה"סמסופוטמיה
שלושת האבות307 שנהפטירת יעקב2255-19481811 לפנה"ס - 1504 לפנה"סארץ ישראל
ישראל במצרים210 שנהיציאת מצרים2448-22381521 לפנה"ס - 1311 לפנה"סמצרים העתיקה
ישראל במדבר40 שנההכניסה לארץ2488-24481311 לפנה"ס - 1271 לפנה"סמדבר סיני
שופטים[22]393 שנההמלכת שאול2881-24881271 לפנה"ס - 878 לפנה"סארץ ישראל
מלכים457 שנהחורבן בית ראשון3338-2881878 לפנה"ס - 421 לפנה"סארץ ישראל
סופרים
ואנשי כנסת הגדולה
110 שנהסוף הנבואה3448-3338421 לפנה"ס - 311 לפנה"סארץ ישראל

נקודות ציון

אירוע תאריך עברי תאריך לועזי תאריך מדויק מקורות
תחילת בריאת העולם 0 או 1- 3759 לפנה"ס לרבי יהושע בכ"ה באדר, לרבי אליעזר בכ"ה באלול האדם נברא בראש חודש והבריאה ארכה שישה ימים
בריאת אדם הראשון 0 3759 לפנה"ס לרבי יהושע בא' בניסן, לרבי אליעזר בא' בתשרי תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י עמוד ב
הולדת נח 1056 2703 לפנה"ס
המבול 1656 2103 לפנה"ס לרבי יהושע י"ז באייר, לרבי אליעזר י"ז בחשון סדר עולם פרק ד'
הולדת אברהם 1948 1811 לפנה"ס לר' יהושע בחודש ניסן, לר' אליעזר בחודש תשרי תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י עמוד ב
עקידת יצחק 2085[23] 1674 לפנה"ס יש אומרים בא' בתשרי, ויש אומרים בי' בתשרי ראה זוהר פרשת ויצא
הגירת השבטים למצרים 2238 1521 לפנה"ס
יציאת מצרים 2448 1311 לפנה"ס ט"ו בניסן, לחכמים ביום שישי לרבי יוסי ביום חמישי תלמוד בבלי, מסכת שבת , דף פו עמוד א עד דף פח
מעמד הר סיני 2448 1311 לפנה"ס בשבת, לחכמים בו' בסיוון ולרבי יוסי בז' בסיוון תלמוד בבלי, מסכת שבת , דף פו עמוד א עד דף פח
הקמת המשכן
חטא המרגלים
2449 1310 לפנה"ס המשכן הוקם בראש חודש ניסן
חטא המרגלים התרחש בתשעה באב
ספר שמות, פרק מ', פסוק י"ז
הכניסה לארץ ישראל 2488 1271 לפנה"ס כ"ח בניסן, בשבת, סדר עולם פרק י"א (היום השביעי של הקפת יריחו)
פטירת יהושע בן נון 2516 1243 לפנה"ס כ"ו בניסן שולחן ערוך, אורח חיים תק"פ ב'
כינון מלכות דוד 2884 875 לפנה"ס
בנין בית המקדש הראשון, שלמה 2928 831 לפנה"ס בחודש אייר ספר מלכים א', פרק ו', פסוק ל"ז
גלות עשרת השבטים 3205 554 לפנה"ס
תחילת מלכות נבוכדנצר 3319 440 לפנה"ס
חורבן בית המקדש הראשון 3338 421 לפנה"ס ט' באב, במוצאי שבת תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף יא עמוד ב
הכרזת כורש 3390[24] 369 לפנה"ס
פורים 3405 354 לפנה"ס י"ג באדר מגילת אסתר, פרק ט', פסוק א'
בנין בית המקדש השני 3408 351 לפנה"ס כ"ד בכסלו ספר חגי, פרק ב', פסוק י"ח
עליית עזרא 3415 344 לפנה"ס
תום הנבואה[25]
תחילת מניין השטרות
3448 311 לפנה"ס
חנוכה[26] 3622 137-8 לפנה"ס כ"ה בכסלו ספר חשמונאים א' פרק ד' פס' נ"א
חורבן בית המקדש השני 3828[27] 70 לספירה ט' באב, במוצאי שבת תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף יא עמוד ב

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. לפי מניין הסדר עולם והאמוראים, א' בתשרי שבו נברא האדם (לדעת ר' אליעזר שהעולם נברא בתשרי) הוא ראש השנה של שנה א' לבריאה, ואילו לפי המניין הנהוג כיום מונים את חמשת הימים שקדמו לבריאת אדם הראשון כשנה א' לבריאה (שנת תהו) וא' בתשרי הוא ראש השנה של שנה ב' לבריאה.
 2. ספר בראשית, פרק מ"ז, פסוק ט'
 3. תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף לב עמוד א במדבר רבה, פרשה י"ג ועוד
 4. סדר עולם, פרק ג'.
 5. ספר מלכים א', פרק ו', פסוק א'
 6. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט עמוד א, וכן מחשבון המלכים משלמה ועד צדקיהו
 7. ספר ירמיה, פרק כ"ט, פסוק י'. ספר דברי הימים ב', פרק ל"ו, פסוק כ"א
 8. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט עמוד א, תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ט עמוד א, תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף יב עמוד ב. וכן דניאל נתנבא שבית המקדש השני יעמוד 420 שנה - ספר דניאל, פרק ט', פסוקים כ"ה-כ"ו
 9. ספר ירמיה, פרק נ"ב, פסוק י"ב וספר מלכים ב', פרק כ"ה, פסוק ח'
 10. שהם 23 מקוטעות, וכדברי הגמרא במגילה י"א ע"ב
 11. סדר הדורות ג' אלפים ש"צ
 12. ויקרא רבה יג ה
 13. ספר דניאל, פרק ט' על פי תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף יא עמוד ב
 14. רס"ג מהדורת צוקר עמוד 327
 15. מורה נבוכים חלק אות מז, מהדורת קאפח, עמוד רסט. הרמב"ן חלק על דברי הרמב"ם האלו, והריטב"א הגן על דברי הרמב"ם
 16. קדמוניות א ג ט, מהדורת שליט סעיפים 104-108
 17. גילו בעת לידת קין (בראשית רבה, פרשה כ"ב, פסקה ב'); שת נולד מאוחר יותר, כשאדם היה בגיל 130.
 18. גילו בעת לידת יפת (בראשית, ה', ל"ב); שם נולד שנתיים מאוחר יותר, כשנח היה בגיל 502.
 19. גילו בעת לידת ישמעאל (בראשית, ט"ז, ט"ז); יצחק נולד 14 שנה מאוחר יותר, כשאברהם היה בגיל 100.
 20. , כלומר שנת ה'תש"ע (5770) אמורה להיות השנה ה'תתקל"ו (5936) לבריאת העולם.
 21. תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף ג עמוד ב
 22. ויהושע בן נון הוא השופט הראשון (ר' דוד גנז בספרו צמח דוד, וכן העתיק בעל סדר הדורות). רבי אברהם זכות כתבו בספרו "ספר יוחסין" (מאמר ראשון, האלף השלישי, המאה השישית): "שפט יהושע כ"ח שנה"
 23. שמות רבה, פרשה א, א. וכן ברש"י ספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק כ'
 24. ספר עזרא, פרק א', פסוק א'
 25. הכוזרי מאמר ג' לט, סה
 26. תלמוד בבלי ע"ז ט ע"א. שם כתוב שבבית שני בארץ ישראל שלטה פרס 34 שנה ואחריה יון 180 שנה ואחר כך התחילה מלכות חשמונאי.
 27. דבר זה שנוי במחלוקת ראשונים. מה שכתוב למעלה הוא לשיטת הרמב"ם, רבנו חננאל ורבנו תם, ואילו לשיטת ר"י והרשב"ם הבית חרב בשנת 3829.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.