הומוגניות והטרוגניות

הומוגניות והטרוגניות הם מונחים הפכים, הומוגניות מציין כי האובייקט או המערכת מורכבים מרכיבים אחידים הדומים במאפייניהם הטרוגניות מציין כי האובייקט או המערכת מורכבים ממכלול מרכיבים, השונים במאפייניהם.

הומוגניות והטרוגניות מיושמים בשימוש נרחב בתחומים רבים במדעים דוגמת כימיה, גנטיקה, מתמטיקה, וסוציולוגיה. גם בתחומים נוספים דוגמת אדריכלות מוזיקה וקולינריה

אטימולגיה

הומו (ביוונית עתיקה: ὅμο) - קידומת שבאה לציין "שווה" או "אחיד" אותו-דבר (לדוגמה: הומונימיה) לעומת הטרו שהוא "שונה" לא אחיד (לדוגמה: הטרוכרומיה).

היבטים סטטיסטיים

בסטטיסטיקה השונות היא המדד להערכה ולניתוח של הטרוגניות. בניסוח סטטיסטי, כאשר מדובר על "היגד הטרוגני", הכוונה היא שמדד הפיזור או סטיית התקן שלו הם גבוהים. הומוגניות (סטטיסטיקה) הוא מצב שבו לכל חלק מאוסף של נתונים יש אותם מאפיינים סטטיסטיים כמו לאוסף המלא.

הטרוגניות והומוגניות אנושית

במדעי החברה ההטרוגניות וההומגניות באות לידי ביטוי בהבדלים בין אישיים ובקולקטיביזם. הבדלים וחיבורים אלו נוצרים בעקבות השפעה משולבת של תורשה וסביבה.

קיימת גם הטרוגניות בין קבוצות חברתיות שונות והיא באה לידי ביטוי בין היתר בהבדלים בין-תרבותיים.

ראו גם

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.