הוועדה לתכנון ולתקצוב

הוועדה לתכנון ולתקצוב, הידועה יותר בראשי תיבות שמה - ות"ת היא ועדה הפועלת במסגרת המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ואחראית על חלוקת תקציב המדינה המוקדש להשכלה גבוהה לאוניברסיטאות ולמכללות הפועלות בישראל.

בשנת 1972 הוקמה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) כוועדת משנה של המל"ג, כדי לחלק את תקציבי המדינה למוסדות להשכלה גבוהה בין המוסדות. בהתאם לכך הוחלט במל"ג בשנת 1975 לתת סמכות לות"ת לעניין קבלת עובדים ומינויים ולעניין העברת נכסים של המל"ג. ב-6 ביוני 1977, ניתנה למל"ג גושפנקה בהחלטת הממשלה 666, שבה הממשלה סמכה את ידה על הות"ת כוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג והחינוך הגבוה בישראל[1].

הות”ת מונה שבעה חברים: ארבעה פרופסורים, מהם חמישה בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה הגבוהה בשטחים שונים, מתוכם אחד ממוסד מתוקצב להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה ושניים מחוגי הכלכלה במובן הרחב של המילה. כיום, פרופ' יפה זילברשץ מכהנת כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב. חברי ות"ת מתמנים על ידי שר החינוך ובאישור המל"ג לתקופה של שלוש שנים.

כיוון שחלק ניכר מתקציב האוניברסיטאות מוקצב באמצעות ות"ת, יש לוועדה השפעה גדולה על מבנה ההשכלה הגבוהה בישראל.

תקצוב מוסדות להשכלה גבוהה

התפקיד העיקרי של הות”ת שנקבע בהחלטת ממשלה משנת 1977,הוא להציע את תקציבי ההשכלה גבוהה ולחלקם בין המוסדות להשכלה גבוהה.

סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, קובע אמות מידה לפעולתה של ות"ת:

תקצוב המדינה במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שהמדינה משתתפת בתקציביהם, יהיה על פי אמות מידה שוויוניות, שתיקבענה, בין היתר, בהתחשב בסוגי המוסדות ובתוכניות הפיתוח, ההוראה והמחקר שאישרה המועצה, ועדה מועדותיה שהוסמכה לכך או משרד החינוך, התרבות והספורט, הכול לפי העניין.

אחד השיקולים הבולטים לתקצוב המוסדות מתבסס על הפרסומים האקדמיים שלהם. לכן מוסדות השכלה גבוהה מובילים מתווה להטמעת מערכת CRIS ארצית לניטור פרסומים, במטרה לשפר את מודל התקצוב של ות"ת.

יעדי התוכנית הרב שנתית

  • הקמת תשתיות מחקר ועידוד המצוינות המחקרית-מדעית, תוך הפיכת מדינת ישראל למעצמת ידע ולמובילה בתחומי המחקר הבסיסי ובכלל זה, מדעי המחשב
  • שילוב אוכלוסיות ייחודיות במערכת ההשכלה הגבוהה
  • חדשנות בהוראה ושיפור איכות ההוראה, בדגש על קורסים מקוונים
  • חיזוק "מקצועות ההיי-טק" - הכשרת הון אנושי איכותי והתאמתו לצורכי המשק והתעסוקה
  • חיזוק הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה - התמקדות בתלמידי תואר שני ופוסט-דוקטורנטים
  • קידום נשים באקדמיה – הכוונת נשים למחקר אקדמי וקידום נשים לסגל אקדמי בכיר 

תקציב ות"ת

תקציב ות"ת מוערך בכ-11 מיליארד שקלים בשנה. במסגרת יישום התוכנית הרב שנתית (2017-2022) יגדל בסיס התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה באופן מדורג ומדי שנה במאות מיליוני שקלים. סה"כ התוספת התקציבית המצטברת נאמדת בכ-שבעה מיליארד ₪, כך שבסיום התוכנית הרב שנתית תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה יעמוד על כ-12 מיליארד שקלים בשנה - הגדול ביותר שהיה מאז הקמת המועצה להשכלה גבוהה.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.