דרגות צה"ל

הדְרָגות בצה"ל מבטאות את רמתו של הפרט בצבא ביחס לאחרים.

הדרגות בצה"ל מחולקות לשלוש קבוצות: דרגות החוגרים, טוראי עד סמל ראשון; דרגות נגדים, מדרגת רב־סמל עד דרגת רב־נגד; ודרגות קצינים, מדרגת סגן משנה עד דרגת רב־אלוף. סימני הדרגה של החוגרים נענדים על הזרוע, בין המרפק לכתף, ואילו דרגות הנגדים והקצינים נענדות על כותפות החולצה.

דרָגות רבות בצה"ל נקראות ביומיום בראשי התיבות שלהן. ראשי תיבות בני שלוש אותיות, נהוג לבטאם כמילה המנוקדת בשני קמצים, אחד בכל אחת משתי האותיות הראשונות בראשי התיבות. כך, למשל, רב־סמל בכיר נכתב רס"ב ומבוטא רָסָ"בּ.

קבלת דרגה וקידום בדרגה

לכל דרגה מדַרְגות צה"ל דרישות ותנאים שונים לקבלתה ורק בעמידה בהם ניתן להיות זכאי לה ולענוד אותה.
חיילים וחיילות יתקדמו מדרגה לדרגה על פי שני מדדים עיקריים: הזמן שחולף מאז שקיבל את דרגתו הקודמת, או קורסים והכשרות שעבר. קידום על פי זמן שחלף מכונה בצה"ל "פז"ם", ראשי תיבות של "פרק זמן מינימלי". הפז"מ משתנה על פי תפקידו של החייל והמערך שבו הוא או היא משרתים: באופן כללי, הפז"מ הנדרש לקידום בדרגה קצר יותר אצל חיילים במערך הלוחם, ארוך יותר אצל חיילים תומכי לחימה ואורך עוד יותר אצל חיילים עורפיים.

הדרגה הבסיסית ביותר, דרגת טוראי, ניתנת לכל חייל וחיילת עם גיוסם. חיילים עורפיים יקבלו דרגת רב-טוראי (רב"ט) עשרה חודשים לאחר גיוסם, חיילים המוגדרים תומכי לחימה יזכו לקידום לדרגה זו שמונה חודשים לאחר גיוסם, ואילו לוחמים יזכו בדרגה זו לא לפי פז"מ אלא עם סיום מסלול ההכשרה שלהם. בדומה, דרגת סמל תוענק לחיילים עורפיים לאחר שנה ו-9 חודשים מעת גיוסם. חיילים תומכי לחימה יקודמו לדרגה זו 18 חודשים לאחר גיוסם, וחיילים קרביים יזכו לה 14 חודשים לאחר הגיוס. ואולם, חיילים המסיימים קורסים שונים, כמו קורס מ"כים, קורס מפקדי טנקים וכדומה, יזכו לדרגה עם סיום הקורס.[1]

דרגת הקצונה הבסיסית, סגן משנה, ניתנת לחיילים וחיילות שסיימו קורס קצינים. חיילים וחיילות שסיימו קורס חובלים וקורס טיס יזכו לדרגת סגן עם סיום הקורס. גם הקצינים יתקדמו בשלבים הראשונים על פי פז"ם: סגן משנה יתקדם לדרגת סגן לאחר שנה, וקידום לדרגת סרן יהיה לאחר שלוש שנים בדרגת סגן. עם זאת, חלק מהקידום יהיה תלוי במעבר קורסים שונים.[1]

מסלולי פז"ם שונים

לאנשי הקבע קיימים מסלולי קידום ייעודיים, המאפשרים קיצור פז"ם בין דרגות או הארכתו בהתאם למסלול.

נגדים יכולים במהלך שירותם לעבור קורס קצינים ולעבור למסלול הקידום של קצינים. נגדים מדרגת רב-סמל (עם ותק של שנה, לפחות) ומעלה יזכו בדרגת סגן עם סיום קורס הקצינים במקום דרגת סגן משנה, ובהמשך שירותם כקצינים הם יכולים להיכנס למסלולי שירות בהם מקוצר פרק הזמן המינימלי שעליהם לעבור כדי להתקדם בדרגה, המאפשרים קבלת דרגת רב-סרן בתוך חמש שנים מקבלת הדרגה.

מניין משך הפז"ם מוקפא אם חייל נעדר משירות סדיר שלא ברשות, מרצה עונש מאסר (זמן המכונה "תקופה בלתי נמנית" או "תב"ן שלילי") או שנמצא בדחיית שירות (תקופה המוגדרת כ"תב"ן חיובי"). כמו כן, חייל שנשפט לתקופת מאסר בכלא צבאי לא יקודם בדרגה למשך שנה מתאריך המשפט. חייל הנמצא בשבי, או מוגדר כנעדר, מקודם בדרגות כאילו לא נעדר מן השירות, על פי מסלולו. רון ארד, הנעדר מאז אוקטובר 1986, קודם מדרגת סרן לדרגת סגן-אלוף במהלך השנים.

בנוסף למדדי הפז"ם והשלמת קורסים, ישנם שיקולים נוספים.

 • קידום לדרגת סגן-אלוף ומעלה, תלויה באישור קצינים בכירים: עלייה לדרגת סגן-אלוף היא באישור אלוף ובאישור ראש אכ"א או הרמטכ"ל; קידום לדרגות אלוף-משנה, תת-אלוף ואלוף תלויה באישור הרמטכ"ל ושר הביטחון; ומינוי לדרגת רב-אלוף תלויה באישור ממשלת ישראל.[1] גם קידום לדרגת רב-נגד תלויה בהערכה אישית ולא בפז"ם.[1]
 • לעיתים תלוי מתן הדרגה בשירות בתפקיד שהתקן שלו מאפשר מתן דרגה זו. כך למשל, מינוי של קצין למפקד פלוגה מאפשר קידומו לדרגת רב-סרן.
 • לעיתים ניתנת לחייל דרגה אישית, בזכות הישגיו האישיים המיוחדים, אף שאינו עומד בכללים הרגילים לקבלת הדרגה.

הורדה בדרגה היא צעד חריג, הננקט כעונש בבית דין צבאי (ובמקרים נדירים בדין משמעתי) על עבירה חמורה. העונש עשוי להיות הורדה בדרגה אחת או יותר עד כדי הורדה מכל הדרגות (כלומר לדרגת טוראי). בנוסף, בעבירות חמורות במיוחד עשוי בית דין צבאי לגזור על נאשם גירוש מהצבא, עונש הכולל שלילת כל דרגה צבאית, כפי שנעשה למשל בעניינו של תת-אלוף רמי דותן שגורש מהצבא לאחר שהורשע בקבלת שוחד.

רב-אלוף גדי איזנקוט, הרמטכ"ל ה-21, קבע מסלול קבע חדש, ועל פיו ישנם שערי מעבר לאורך מסלול שירותם של קצינים ונגדים. שער המעבר הראשון לקצינים הוא לאחר 7 שנות קבע: קצינים שלא קודמו לדרגת רס"ן עד שלב זה, בשל חוסר בתקן, ישוחררו מן המערכת. השער השני מגיע לאחר 12 שנות קבע, ועד שלב זה על הקצין לקבל דרגת סא"ל, אחרת ישוחרר בטרם פרישה ולא יזכה להטבות פרישה כמו פנסית גישור. לנגדים שער אחד: לאחר 7 שנות קבע עליהם להיות בדרגת רס"ר, כלומר להיות בתפקיד בעל תקן כזה.

העלאה בדרגה לאחר המוות

פקודת מטכ"ל 38.0124[2] מסדירה את התנאים ואת ההליכים להעלאה בדרגה לאחר המוות במקרה של מוות במהלך השירות. ההעלאה בדרגה נעשית במקרים הבאים:

 • קצינים יועלו בדרגה אם הם ממלאים תפקיד המחייב דרגה גבוהה יותר מדרגתם בפועל (בפרט קצינים בדרגת סגן משנה, המועלים לדרגת סגן).
 • חיילים בשירות קבע יועלו בדרגה אם הם ממלאים תפקיד בכיר במסגרת מסלול נגדים או תפקיד של קצין, או אם השלימו לפחות מחצית מן הפז"ם הדרוש להעלאה בדרגה וקצין בדרגת סגן-אלוף המליץ על כך.
 • חיילים בשירות חובה יועלו בדרגה אם נפלו בפעילות מבצעית, פעולות לחימה או כתוצאה מפעולת איבה. כמו כן יועלו בדרגה חיילים שהיו חניכים בקורס המסמיך לדרגה, חיילים שמילאו בפועל תפקיד של חייל בשירות קבע ושהומלצו להעלאה בדרגה על ידי מפקד היחידה וחיילים שהשלימו לפחות מחצית מהפז"ם הנדרש להעלאה בדרגה.
 • צוערים בקורס קצינים, על שלביו השונים, יועלו לדרגת סגן משנה. אקדמאים בדרגת קמ"א וצוערים בדרגה של רס"ר לפחות, יועלו לדרגת סגן. אקדמאים בדרגת קא"ב יועלו לדרגת סרן.

בכל מקרה, אין מעלים בדרגה אם המוות היה כתוצאה מהתאבדות או בנסיבות שיש בהן קלון. כללים אלו תקפים גם למקרים של חיילי מילואים שנהרגו בזמן שירות מילואים פעיל.

דרגת ייצוג

דרגת ייצוג על פי הוראות הפיקוד העליון של צה"ל, היא דרגת קצונה, המוענקת במקרים מיוחדים לחייל לתקופה קבועה מראש והגבוהה מדרגת הקבע שנושא החייל באותה עת. דרגת ייצוג ניתנת למשל לבעלי תפקידים מסוימים, כמו שופטים, רופאים, ורבנים, או למשימות מסוימות, כגון ייצוג צה"ל במשלחות לחו"ל, בממשק עם אוכלוסייה זרה, ועוד.[3]

אם הדרגה לא מחודשת עד סוף התקופה או שהחייל מפסיק למלא את התפקיד בגינו הוענקה הדרגה, הוא חוזר לדרגתו הקודמת. במקרים מסוימים הופכת דרגת הייצוג לדרגת קבע לאחר פרק זמן, לדוגמה: חייל מילואים שענד דרגות ייצוג לפחות חמש שנים והשתחרר בגלל תום שירות, דרגותיו לא יבוטלו.

דוגמה לבעלי דרגות ייצוג הם שופטים במערכת המשפט האזרחית המשרתים במילואים בתפקיד שופטים בבית דין צבאי (למשל גבריאל בך שקיבל דרגת אלוף-משנה). מכיוון ששופטים צבאיים חייבים להיות שווים בדרגה או גבוהים בדרגה מהנשפטים בפניהם, ניתנת להם דרגת ייצוג לצורך משפט ספציפי. כך קיבלה נשיאת בית הדין הצבאי המיוחד, אלוף-משנה נילי פלד, דרגת ייצוג של תת-אלוף כדי לשפוט את תא"ל רמי דותן, למשך הדיונים בלבד וכן דרגות אלוף כדי לשפוט במשפטי תעבורה של אלופים, ודבורה ברלינר קיבלה דרגת ייצוג של אלוף בדיון בית הדין הצבאי לערעורים על ערעור הפרקליטות הצבאית באשר לאי שלילת דרגותיו של יצחק מרדכי. דוגמאות נוספות הן דובר צה"ל, מנצח תזמורת צה"ל והחזן הצבאי הראשי.

חוגרים

חוגר הוא חייל הנושא דרגת טוראי עד סמל ראשון. דרגות החוגר, מדרגת רב-טוראי עד דרגת סמל ראשון, תפורות לשרוולי החולצה בין המרפק לכתף.

המילה חוֹגֵר לקוחה מן התנ"ך. במקורה היא מציינת את קשירת חגור החרב על המותניים, ומכאן גם את הלוחמים: "וְכָל מוֹאָב שָׁמְעוּ כִּי עָלוּ הַמְּלָכִים לְהִלָּחֶם בָּם וַיִּצָּעֲקוּ מִכֹּל חֹגֵר חֲגֹרָה וָמַעְלָה וַיַּעַמְדוּ עַל הַגְּבוּל" (מלכים ב ג, כא).[4]

רקע הדרגה של חיילים המשרתים בחיל האוויר הוא כחול. צבע הדרגה של חיילים המשרתים בחיל הים הוא זהוב. צבע הדרגה של יתר החיילים הוא ירוק-זית. עלה הסמ"ר (המכונה "פלאפל") הוא בצבע זהב בחיל הים, כסף בחיל האוויר וארד בחילות היבשה. בעבר היה עשוי העלה ממתכת. החל ממחצית שנת 2006 הוחלפו הסיכות ממתכת בעלה רקום.

החל משנת 2018 נכנסו לשימוש דרגות זרוע מיוחדות ללוחמי חוד,[5] בהם הרקע הוא ירוק או שחור (חיל הרגלים או חיל הים והאוויר, בהתאמה) וקווי התפר בצבע, שחור לחיל הרגלים, זהב לחיל הים ולבן לחיל האוויר.

דרגהמשמעות הדרגה והתנאים לקבלתהסמל הדרגה

בזרוע היבשה

סמל הדרגה

בזרוע האוויר

סמל הדרגה

בזרוע הים

טוראי (טור') דרגת הטוראי היא דרגת החוגרים הנמוכה ביותר הניתנת לכל חייל מיום גיוסו ותחילת השירות.

דרגת הטוראי נלקחת מהמילה "טור" ומשמעותה כי החייל בתחילת דרכו ומצוי כחלק מטור חיילים מתחילים.

אין
אין אין
טוראי ראשון (טר"ש). דרגה זו הייתה קיימת בעבר, וניתנה לחניך מצטיין בטירונות, לנופלים מקורס מ"כים ועוד. כיום איננה קיימת עוד. צורת הדרגה הייתה "פס" אחד.
רב-טוראי (רב"ט). דרגה זו מבטאת התקדמות בטור החיילים - חייל בדרגה זו הוא "רב בטור החיילים" ונחשב למעט יותר מתקדם מהטוראים.

במערך הקרבי טוראים מועלים לדרגה זו בתום ההכשרה הבסיסית, לרוב לאחר שבעה חודשים מיום גיוסם. חיילים תומכי לחימה (תומכ"ל) מועלים לדרגה זו בתום שמונה חודשים מגיוסם או, אם אינם לוחמים או תומכי לחימה, כעשרה חודשים מיום גיוסם. עתודאים אשר סיימו לימודי הנדסאי טרם גיוסם (כיתות יג'-יד') מקבלים דרגה זו חודשיים מיום גיוסם. בוגרי חלק מקורסי ההדרכה והפיקוד מקבלים דרגה זו בסיום הקורס (בין חודשיים לשלושה חודשים מגיוסם). שוחרים בשלוחות המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר (תלמידים המתעתדים לשרת בחיל ולומדים לקראת זה) מקבלים דרגה זו ביום גיוסם. בצה"ל ישנה מסורת שלוחמים בזרוע היבשה לא עונדים דרגת רב"ט על המדים.

סמל. דרגת הסמל היא דרגת הפיקוד הנמוכה ביותר,[6] חייל בדרגה זו נחשב ל"סגן מחוץ למניין" של קציניו, כלומר, יד ימינם של הקצינים. החל מדרגה זו ניתן לפקד על חיילים אחרים בתפקידים מסוימים (אם כי ישנם תפקידים בצבא בהם גם בעלי דרגת רב"ט מפקדים על חיילים אחרים)

בוגרי כיתות י"ג/י"ד, עתודה ועתודה טכנולוגית, מקבלים את דרגת הסמל אחרי שנה ו-4 חודשים.

מערך קרבי – אחרי שנה וארבעה חודשים.

חייל קרבי שהוא בוגר קורס מפקדים, מקבל דרגת "סמל" עם סיום הקורס.

צוער שמסיים בהצלחה קורס קצינים מועלה לדרגה זו, אם לא היה כבר זכאי לה.

תומך לחימה – אחרי שנה וחצי.

חייל עורפי - אחרי שנה ו-8 חודשים.

על פי רוב, על מנת לקבל את דרגת הסמל צריך מעבר לפז"מ לעבור "מבחן סמל" (אשר למעשה מבטא הסמכה לדרגת סמל אף אם החיל לא עבר הכשרה מקצועית למקצוע צבאי כלשהו).

חיילים שהיו עריקים במהלך שירותם מעל 75 ימים ונשפטו בדין פלילי, אינם רשאים לשאת דרגה פיקודית ולכן לא זכאים לקבל את דרגת הסמל.

סמל ראשון (סמ"ר). בעל דרגה זו הוא "סגן מחוץ למניין ראשון", יד ימינם הראשון של הקצינים.

סמלים מועלים לדרגה זו כשנה לאחר קבלת דרגת הסמל. חיילים עורפיים בשירות חובה שמשכו שנתיים ושמונה, זכאים לדרגת סמ"ר 8 חודשים לאחר קבלת דרגת הסמל שהם שנתיים וארבע בשירות. לאור קיצור משך שירות החובה קוצר גם הזמן לקבלת הדרגה בחודשיים.

סמלות מועלות לדרגה זו בתנאי שחתמו קבע לשנה מיום שהועלו לדרגת סמל.

סמלות המשרתות בשירות חובה שמשכו 2 שנים ו-8 חודשים, במסגרת "דין אישה כדין גבר", מועלות לדרגה זו במהלך השירות הסדיר, בתנאים זהים לגברים. כמו כן, סמלות יכולות לקבל את הדרגה במהלך שירות מילואים פעיל (אם הן נקראות לבצע שירות מילואים).

ישנן יחידות אשר בהן חיילים אשר עברו קורס פיקודי, מקבלים את דרגת הסמ"ר לאחר שנתיים וחודש מיום גיוסם.

נגדים

נגד הוא חייל בשירות קבע שלא עבר קורס קצינים, בדרגות סמל ראשון עד רב-נגד. המילה נַגָּד חודשה במשקל בעלי המקצוע. השורש נ.ג.ד במשמעות הובלה והנהגה מוכר מן המילה המקראית נָגִיד – שפירושה שליט – וכן מן הארמית של התלמוד.[4] דרגות הנגדים ענודות על כותפת החולצה (באופן זהה לדרגות הקצונה).

דרגה פרק זמן מינימלי לקבלת הדרגה (פז"ם)סמל הדרגה

בזרוע היבשה

סמל הדרגה

בזרוע האוויר

סמל הדרגה

בזרוע הים

רב-סמל (רָסָ"ל) הדרגה מוענקת על פי רוב שנתיים לאחר דרגת הסָמָ"ר.
רב-סמל ראשון (רָסָ"ר) הדרגה מוענקת לכל היותר תשע שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ל.
רב-סמל מתקדם (רָסָ"ם) הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ר.
רב-סמל בכיר (רָסָ"בּ) הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ם.
רב-נגד משנה (רָנָ"ם)[7] הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"בּ.

בפועל הדרגה לא בשימוש

רב-נגד (רָנָ"ג) דרגה זו מוענקת למספר מצומצם של נגדים, לרוב בעלי פז"ם של לפחות 5 שנים מקבלת דרגת הרָנ"ם, ולא אוטומטית לאחר צבירת ותק כמו הדרגות האחרות, אלא לפי הערכה אישית.

ב-1948 נקבע כי דרגות הנגדים תהיינה סמל ראשון (סמ"ר), רב-סמל (רס"ל) ורב-סמל ראשון (רס"ר). דרגות הסמ"ר והרס"ל נענדו על השרוולים, בדומה לדרגות החוגרים, ואילו הרס"ר ענד בקיץ את הדרגה על "שעון" עור על פרק ידו הימנית, ואילו במדי החורף נענדו הדרגות על אמות השרוולים של "באטל-דרס".

ב-1950 חל שינוי: בעוד שדרגות הסמ"ר נותרו בעינן נענדו דרגות הרס"לים והרס"רים על "שעונים". יתר על כן, נקבעו סימני דרגה שונים לרס"ל ורס"ר מקצועיים ולרס"ל ורס"ר יחידתיים. 

בשנת 1958 בוטלו דרגות הנגדים ה"מקצועיים" והושוו לאלה של הנגדים היחידתיים. כמו כן נקבע כי הרס"רים יענדו בצמוד לסמל הדרגה גם כוכבי וותק: כוכב מתכת או רקום קטן דמוי מגן דוד על כל חמש שנות וותק בדרגה. במשך השנים התפרסמו בצה"ל כמה "רס"רים-חמישה-כוכבים" ותיקים כמו רס"ר חזי מבקו"ם, רס"ר ויקטור מהקריה, רס"ר עשהאל ("הסוס הלבן") מבית הספר לשריון בג'וליס ועוד.

בסוף שנות ה-70 נקבע כי הסמ"רים לא ייחשבו עוד כנגדים, ומאידך, רס"ר שיצבור וותק בדרגה של מעל 20 שנה (ארבעה כוכבים) יזכה בדרגת "רב-סמל בכיר" (רס"ב). 

בשנות ה-80 הוחלט כי דרגות הנגדים יוקטנו וייענדו על צווארוני המדים. בד בבד הוחלט לבטל את כוכבי הוותק של הרס"רים ולקבוע במקום זאת דרגות נגדים נוספות כדלקמן:

רב-סמל (רס"ל), רב-סמל ראשון (רס"ר), רב-סמל מתקדם (רס"ם), רב-סמל בכיר (רס"ב) ורב-נגד (רנ"ג).

עם זאת נקבע כי על הסוודרים, הדובונים והפליין-ז'קטים - הנגדים יענדו את דרגות החורף רקומות כמקודם, על אמות השרוולים.

דרגות בצורת שברונים, "דרגות כתף" לנגדים הונהגו בצה"ל משנת 1998.

אחד השיקולים בחידוש דרגות הנגדים לדרגות הנוכחיות - הכוונה להבחין בהן מרחוק, וכך לחזק את מעמד הנגדים לזה של קצינים.

חיילי מילואים חוגרים ממשיכים להתקדם בסולם הדרגות במהלך שירות המילואים, כאשר בין דרגה לדרגה מפריד פָּזָ"ם של כמה עשרות ימי שירות, המתפרסים על מספר שנים. חיילים שסיימו את השירות הסדיר בדרגת סמ"ר, יקבלו במהלך שנות המילואים דרגות רס"ל, רס"ר, רס"ם ורס"ב אף כי אינם אנשי קבע. עם זאת, אנשי מילואים שאינם קצינים נוהגים שלא לענוד סמלי דרגות בעת שירות המילואים.

לאחר העלאת גיל הפרישה בצה"ל אישר ראש המטה הכללי בני גנץ ב-2011 דרגה חדשה לנגדים, רב-נגד משנה (רנ"ם). הדרגה החדשה ממוקמת בין רב-סמל בכיר לרב-נגד.[7]

קצינים

קצין הוא חייל בוגר קורס קצינים, או שהוסמך לקצונה במסגרת אחרת (כגון במהלך קורס טיס או קורס חובלים); אפשרות אחרת היא קבלת מינוי קצונה ללא קורס (כגון עתודאים אקדמאים, או קבלת דרגת ייצוג), מדרגת סָגָ"ם (סגן-משנה) עד רב-אלוף. לפי ההגדרה המקובלת, קצין זוטר הוא קצין בדרגת סג"ם (סגן-משנה) עד דרגת רָסָ"ן (רב-סרן), וקצין בכיר הוא קצין בדרגת סָאָ"ל (סגן-אלוף) ואילך[דרוש מקור]. דרגת אלוף-משנה (אָלָ"ם) הוענקה החל מיוני 1950, ודרגת תת-אלוף (תָאָ"ל) החל מיולי 1968, בעקבות מלחמת ששת הימים.[8]

המילה קָצִין מקורה בתנ"ך. קָצִין הוא מנהיג – אם במלחמה, כגון בדברי זקני גלעד ליפתח: "לְכָה וְהָיִיתָה לָּנוּ לְקָצִין וְנִלָּחֲמָה בִּבְנֵי עַמּוֹן" (שופטים, י"א, ו'), ואם בהקשרים אחרים, כגון "לֵךְ אֶל נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם, אֲשֶׁר אֵין לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמֹשֵׁל" (משלי, ו', ו'-ז'). יש הקושרים את המילה קָצִין למילים הערביות קַדַא (שָׁפַט) וקַאדִי (שופט).[4]

דרגות הקצונה הן כעין "מזוזות" מתכתיות, נענדות על כותפות המדים, והן בצבע ארד (מחומצן) על רקע אדום ברוב חילות ומערכי צה"ל, פרט לדרגות בחיל האוויר – שצבען כסוף, והדרגות בחיל הים – שצבען זהוב.

דרגה הזכאות לדרגה ואופן השגתה סמל הדרגה בזרוע היבשה סמל הדרגה בזרוע האוויר סמל הדרגה בזרוע הים תפקיד בזרוע היבשה (דוגמאות) תפקיד בזרוע האוויר (דוגמאות) תפקיד בזרוע הים (דוגמאות) תפקיד בדרג המטה (דוגמאות)
סגן משנה (סָגָ"ם) מעבר קורס קצינים והשלמה חיילית. מפקד מחלקה (מ"מ),

מפקד פלגה (מפל"ג בתותחנים),

מפ"ל (במערך ההגנה האווירית) קצין מטה זוטר (קַמָּ"ט זוטר),

ראש צוות (רַשָ"צ)

סגן
 1. אחרי שנה בדרגת סגן משנה או מיד לאחר כניסה לשירות קבע (המוקדם מבין השניים)
 2. מעבר קורס קצינים, השלמה חילית ו-42 חודשי שירות עם סיום ההשלמה החילית
 3. אחרי מעבר קורס קצינים, השלמה חילית ותעודת תואר ראשון (בגיוס לקבע מהאזרחות)
 • סגן מפקד פלוגה (סמ"פ),
 • קצין מבצעים גדודי,
 • מפקד מחלקה,
 • סגן מפקד סוללה (סַמסוֹ"ל)
בוגר קורס טיס בוגר קורס חובלים,

סגן מפקד מחלקה בספינת טילים,

סגן מפקד מחלקה בצוללות

קצין מטה (קַמָ"ט), קצין מודיעין (קמ"ן),

בוגר תוכניות עילית (ברקים, חבצלות, פסגות, תלפיות), ראש לשכה (רל"ש) של קצין בדרגת תת-אלוף.

סרן
 1. אחרי שלוש שנים בדרגת סגן, ובקבלת מינוי סרן
 2. בעל תעודת תואר שני, ולאחר מעבר קורס קצינים, השלמה חילית (בגיוס לקבע מהאזרחות)
מפקד מחלקה בספינת טילים,

מפקד מחלקה בצוללת,

מפקד דבורה

עוזר ראש מדור (ע' רַמָ"ד),

קצין מטה בכיר (קַמָ"בּ),

במטות מסוימים יכול לשמש כרַלָ"ש, עוזר או מזכיר של תָאָ"ל ושל אלוף

רב-סרן (רָסָ"ן)
 1. אחרי שלוש שנים בדרגת סרן, ובקבלת מינוי רב-סרן
 2. בעל תואר ד"ר, ולאחר מעבר קורס קצינים, השלמה חילית (בגיוס לקבע מהאזרחות)
 • סגן מפקד גדוד (סַמגָ"ד),
 • מפקד פלוגה
סגן מפקד טייסת (סַמָ"ט), מפקד גף מפקד ספינת טילים מדגם סער 4.5,

מפקד סיירת דבורות (מס"ר)

עוזר של תָאָ"ל או רַלָ"ש או מזכיר של אלוף,

בתפקידי מטה: ראש מדור (רַמָ"ד)

ובמקומות אחרים, ראש תחום (רַתָ"ח)

סגן-אלוף (סָאָ"ל). רבי-סרנים מועלים לדרגה זו בהחלטת קצין בדרגת אלוף (בתפקידים מסוימים שהוגדרו לכך) ובאישור הרמטכ"ל או ראש אכ"א מפקד גדוד (מַגָ"ד),

סגן מפקד חטיבה (סַמחָ"ט),

סגן מפקד מחוז בפיקוד העורף (סמח"ז).

מפקד טייסת סגן מפקד שייטת (סַמשָ"ט), מפקד צוללת,

מפקד ספינת טילים מדגם סער 5, מפקד פלגת ים (מפל"ג), מפקד פלגת חוף (מַפלָ"ג) (בחיל הים)

מפקד יחידה,

ראש ענף (רָעָ"ן) ביחידה עורפית, מפקד מפעל (בחיל החימוש),

מפקד מגמה (ממ"ג) (בבסיסי הדרכה)

אלוף-משנה (אָלָ"ם). סגני-אלוף מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון מפקד חטיבה (מָחָ"ט),

מפקד מחוז בפיקוד העורף (מח"ז) סגן מפקד אוגדה (סמאו"ג), מפקד אגד ארטילרי,

מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד יהל"ם

מפקד כנף,

סגן מפקד בסיס חיל אוויר (בָּחָ"א)

סגן מפקד בסיס של חיל הים, מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים, מפקד שייטת (מַשָ"ט) מפקד יחידה,

ראש מחלקה (רַמָ"ח),

נשיא בית דין צבאי

תת-אלוף (תָאָ"ל). אלופי משנה מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון. מפקד חיל, מפקד אוגדה (מָאוֹ"ג), ראש מטה פיקוד מרחבי (רַמָ"ט), מפקד בסיס חיל-אוויר (בָּחָ"א), מפקד בסיס חיל הים ראש מטה (רַמָ"ט) זרוע,

ראש חטיבה (רָחָ"ט),

ראש להק (בחיל האוויר),

ראש מִספן (בחיל הים),

מפקד מערך גדול באמ"ן: מפקד מערך המבצעים המיוחדים ומפקד 8200,

קצין חיל ראשי,

המזכיר הצבאי של ראש הממשלה

אלוף. תתי-אלוף מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון. מפקד פיקוד, מפקד זרוע היבשה, מפקד גיס מפקד חיל האוויר מפקד חיל הים סגן ראש המטה הכללי (סגן הרָמַטכָּ"ל),

ראש אגף במטכ"ל (למשל: אגף המודיעין, אגף המבצעים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ועוד), מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד ההכשרות והקורסים הבכירים, מפקד המכללות הצבאיות,

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים

רב-אלוף (רא"ל). אלופים מועלים לדרגה זו בהמלצת שר הביטחון ובאישור ממשלת ישראל
[9]
הדרג הפיקודי העליון בצה"ל ראש המטה הכללי (הרָמַטכָּ"ל)

קצונה מקצועית בצה"ל

דרגהסמל הדרגה בזרוע היבשה סמל הדרגה בזרוע האוויר סמל הדרגה בזרוע הים
קצין מקצועי אקדמאי (קָמָ"א); חייל בעל תואר ראשון המשובץ במקצוע, שאינו בוגר קורס קצינים. הדרגה מקבילה לדרגת סגן,[10] נהוגה בשירות חובה בלבד וצורתה מלבן שטוח.
קצין מקצועי אקדמאי בכיר (קָאָ"בּ); חייל מקצועי אקדמאי בשירות קבע, שאינו בוגר קורס קצינים. הדרגה מקבילה לדרגת סרן.[10]
 • קצין אקדמאי שברצונו להתקדם בדרגה לסרן, מחויב לעבור קורס קצינים, אך לעיתים נדירות יכול לקבל "דרגה אישית".
 • קצין רפואה (קָרָ"פּ) - עתודאי בוגר לימודי רפואה.
 • קצין רפואת שיניים (קָרָ"ש) - עתודאי בוגר לימודי רפואת שיניים.
 • קצין משפטים (קַמָ"ש) - עתודאי בוגר לימודי משפטים, שעבר קורס קציני משפטים בבית הספר למשפט צבאי (קורס השלמה לקצונה של הפרקליטות הצבאית) בטרם סיים קורס קצינים.
 • רב צבאי (רַבָּ"ץ).

דרגות הקצינים המקצועיים הופיעו בצה"ל כבר בשנות ה-60. תחילה היו אלה דרגות של קצין משפטים וקצין רפואה שהוענקו לבוגרי העתודה האקדמית. שאר העתודאים חויבו לעבור קורס קצינים, אשר בסיומו קיבלו דרגת סגן. עתודאי שנשר מקורס הקצינים המשיך את שירותו כחוגר במעמד "חוגר אקדמאי". משנת 1979 לבוגרי העתודה שנשרו מקק"צ הוענקה דרגת ממ"ק.[11] בשנות ה-80 הונהגו דרגת רב צבאי ודרגה כללית לבוגרי העתודה האקדמית "קצין מקצועי אקדמאי" שייתרה את הצורך להעניק דרגות זמניות לעתודאים שנשרו מקורס הקצינים. לקצינים המקצועיים לא היו סימני דרגות מיוחדים, והם ענדו סרט עם שם הדרגה על הכותפת. במחצית שנות ה-90, עם ביטולה של דרגת ממ"ק, הונהגו סימני דרגה מיוחדים לדרגת קמ"א - פס מתכת שטוח עם עלה של זית וקלף מגולגל. מאז סוף שנות ה-90 ועד מחצית העשור הבא כלל הקצינים המקצועיים בצה"ל ענדו את סימני הדרגות של קמ"א, אך ממחצית העשור הראשון של שנות ה-2000 שוב הוחזרו סרטים מיוחדים של סימני הדרגות של רב"צ, קמ"ש, קר"פ וקר"ש.

קצין מקצועי אקדמאי

(עד להופעת דרגת קמ"א ממתכת)

רב צבאי קצין משפטים קצין רפואה קצין רפואת שיניים קמ"א וחוגר אקדמאי
 • ממלא מקום קצין (ממ"ק), דרגה זו הוענקה מאז 1952 לחיילים בוגרי קורס קצינים שלא השלימו את ההכשרה החילית או לחוגרים שמילאו תפקיד קצין מבלי לעבור קורס קצינים. צורתה - מלבן לבן ריק ושטוח. הדרגה בוטלה בתחילת שנות ה-90.[12]

מעמדות אחרים

 • שוחר - חניך בקורס קדם-צבאי (קָדָ"ץ) או תלמיד בבית ספר מקצועי.
 • צוער - חניך בקורס קצינים. זוהי אינה דרגה כי אם מעמד (המקביל לסמל).
 • אע"צ (אזרח עובד צה"ל)
  • בחזקת חוגר (בָחָ"ג) בחזקת קצין (בָּחָ"ק) - עובד צה"ל הממלא תפקיד בתקן חוגר/קצין.
  • בעבר הייתה קיימת דרגת בח"ן (בחזקת נגד) אך היא אינה בשימוש יותר.
 • מש"ק (מפקד שאינו קצין): הוא חוגר או נגד, אשר יש בסמכותו תפקיד פיקודי, והוא אחראי על הכפופים לו. המש"קים אינם בוגרי קורס קצינים. בצבא ההגנה לישראל, מקבל תואר זה הנגד/החוגר לאחר שעבר קורס מסמיך, או לאחר הסמכה בשטח (OJT - לימוד והכשרה תוך כדי העבודה). דוגמאות לתפקידים מסוג זה הן "מש"ק לו"ז" - מש"ק שיש באחריותו להדריך לוחמה זעירה (מלחמת גרילה) ו"מש"קית ת"ש" (ראשי תיבות: תנאי שירות) - מש"קית האחראית על בקשות חיילים שונים להקלות על תנאי שירותיהם.

דרגות למדי עבודה (מדי ב')


סימני הזיהוי של צוערים

אף כי מעמדו של צוער איננו נחשב בצה"ל לדרגה בפני עצמה, המסלולים העיקריים המכשירים את אנשי הקצונה לעתיד (קורס קצינים, קורס חובלים וקורס טיס), וכמו כן תוכנית חבצלות ותוכנית תלפיות, משתמשים בדרגות כתף מיוחדות לסימון חניכיהם, תוך הפרדה ברורה בין כל שלב ושלב בתהליך הכשרתם של הצוערים. לכן, ניתן לראות בדרגות כתף אלה מעין סימני דרגות.

קורס קצינים
השלב הבסיסי השלמה חילית למערך הלוחם השלמה חילית למערך תומכי הלחימה וקציני מטה
קורס טיס
שלב מכין שלב בסיסי שלב ראשוני (עד 2002)

שלב אקדמי (מאז 2002)

שלב ראשוני (מאז 2002) שלב מתקדם
קורס חובלים
שלב ימאות ופיקוד שלב בסיסי שלב מתקדם שלב אקדמיה שלב ייעודי בבסיס ההדרכה של חיל הים שלב ייעודי שטח
תוכנית חבצלות
תוכנית תלפיות

היסטורית עיצוב

כאות הוקרה לטייסים הראשונים בחיל האוויר, עוצבה דרגת שלב מתקדם של קורס טיס בדמיון רב לדרגת פקד אוויר (בין השנים 1948–1951).

ההיסטוריה של דרגות צה"ל

ההגנה

בארגון ההגנה, שצה"ל קם על בסיסו, לא הונהגו דרגות. תוארם של המפקדים נקבע בהתאם לתפקידיהם:

 • מפקד כיתה (מ"כ)
 • מפקד מחלקה (מ"מ)
 • מפקד פלוגה (מ"פ)
 • מפקד גדוד (מג"ד)
 • מפקד חטיבה (מח"ט)
 • רמטכ"ל - ראש המטה הכללי, שהוקם בשנת 1939. המטה הכללי (המטכ"ל) היה המטה המבצעי של ההגנה, והיה כפוף למפקדה הארצית. התואר "רמטכ"ל" נשמר עם כינון צה"ל, כתוארו של המפקד העליון של הצבא.
 • ראש המפקדה הארצית (רמ"א), שהייתה המטה המדיני של הארגון.

עם תחילת מלחמת העצמאות, וקליטתם של עשרות אלפי חיילים חדשים בשורות ההגנה, נוצר מצב שהפקודים לא תמיד הכירו בפנים את כל מפקדיהם, לכן גם הופיע הצורך ביצירת מערכת סימני זיהוי חיצוניים לכל שרשרת הפיקוד. השימוש בסימנים כאלה נעשה לראשונה במהלך מבצע "נחשון" באפריל 1948. הייתה זאת המערכה הצבאית הראשונה שבה השתתפו בו זמנית כמה גדודים. לאחר שקבוצה של חיילים חדשים סירבה למלא פקודה של קצין בכיר שפשוט לא היה מוכר להם, מפקד המבצע שלמה שמיר שיגר חייל לתל אביב בהוראה לרכוש סרטים צבעוניים שהיו אמורים לסמן את מפקדי הכיתות, המחלקות, הפלוגות והגדודים. החייל פנה לגרשון ריבלין, העורך הראשי של "מערכות". ריבלין שלח את החייל לחנות סדקית ברחוב גרוזנברג ושם נרכשו הסרטים בצבעים שונים שהפכו לסימני הדרגות הראשונים. שמיר, שלו לא נותר צבע משלו, ענד על כתפיו שני סרטים אדומים מוצלבים.[13]

כחודש לאחר מכן, בעת המערכה על ירושלים, שמיר, שפיקד על חטיבה 7, פרסם פקודה, שלפיה כל בעלי התפקידים בחטיבה חויבו לענוד סימני זיהוי המעידים על תפקידם:[14]

 • מפקד גדוד: שני פסים אדומים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • סגן מפקד הגדוד: פס אדום על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • מפקד פלוגה: שלושה פסים לבנים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • סגן מפקד פלוגה: שני פסים לבנים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • שליש: שני פסים לבנים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • קצין אפסנאי: שני פסים לבנים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • קצין תחבורה: שני פסים לבנים על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • מפקד מחלקה: פס לבן על רקע תכלת משני צדי הכתף
 • רב-סמלים גדודי: שתי חרבות עטורות עלי דפנה, מסביבן זר דפנה על רקע תכלת כרצועה על פרק יד ימין
 • רב-סמלים פלוגתי: מגן דוד זהוב וסביבו זר עלי דפנה על רקע תכלת כרצועה על פרק יד ימין
 • רב-סמלים אפסנאי גדודי: מגן דוד זהוב וסביבו זר עלי דפנה על רקע תכלת כרצועה על פרק יד ימין
 • אפסנאי פלוגתי: שלושה סרטים ומעליהם חרב עטור עלי דפנה על רקע תכלת על זרוע יד ימין
 • סמל: שלושה סרטים לבנים ל רקע תכלת על זרוע יד ימין
 • נגד: שני סרטים לבנים על רקע תכלת על זרוע יד ימין
 • תת-נגד: סרט לבן אחד על רקע תכלת על זרוע יד ימין

צורת סימני הדרגות

הכלל הראשון, שעליו התבסס צה"ל כצבא צעיר בקביעת סימני הדרגות הוא שהם לא יהיו דומים לסימני הדרגות של הצבא הבריטי, אך בה בעת גם לא יפרו את האיסור הדתי של עבודת הכוכבים והמזלות. לפיכך, לא רק ה"פיפס" הבריטים לא התאימו, אלא גם הכוכבים שנהוגות במרבית צבאות העולים. על כן, הוחלט לעשות שימוש בסוגי הצמחייה הנפוצה בארץ-ישראל: ענף זית לקצינים זוטרים ועלה גפן לקצינים בכירים. רבי-סמלים ורב-אלוף התהדרו בנוסף גם בזר דפנה.[15] ולמרות זאת, על אף השאיפה לא להיות "כמו הבריטים והאמריקאים", בפועל אפוא, דימו סימני הדרגות של צה"ל לסימני הדרגות של שני צבאות אלה.

דרגות החוגרים

דרגות החוגרים, מדמות את דרגות הצבא הבריטי על ידי "שבירה" של תצורת הדרגה הבסיסית.

צה"ל הצבא הבריטי
שם הדרגה תצורת הדרגה קיצור בעברית שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור באנגלית
טוראי אין סמל טור' טוראי אין סמל Private Pte
טוראי ראשון טר"ש רב-טוראי משנה Lance Corporal

Lance Bombardier

LCpl
רב-טוראי רב"ט רב-טוראי

(רב"ט)

Corporal

Bombardier

CPL
סמל סמל סמל Sergeant Sgt
סמל ראשון סמ"ר סמל ראשון Staff Sergeant

Colour Sergeant

SSgt

דרגות נגדים (1948)

דרגות הנגדים (רס"ל ורס"ר) בתצורתם המקורית (1948) הועתקו מדרגת ה-Warrant Officer class 2 הבריטית, כאשר הכתר האימפריאלי (Tudor Crown) הוחלף בצה"ל בעלה גפן.

דרגות נגדים (1948)
בצה"ל בצבא הבריטי המלכותי
שם הדרגה תצורת הדרגה תיאור קיצור שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור
רב-סמל ראשון עלה גפן ומסביבו זר עלה דפנה רס"ר תת-קצין שני Warrant Officer class 2 WO2

דרגות הקצינים

תצורת דרגות הקצונה מדמות את אלה של הצבא האמריקאי בדרגות סגן-משנה ורב-סרן

דרגות קצינים
בצה"ל בחיל האוויר האמריקאי
שם הדרגה תצורת הדרגה תיאור קיצור שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור
סגן-משנה ענף זית אחד סג"ם לוטננט שני Second Lieutenant 2nd Lt
רב-סרן עלה גפן אחד רס"ן מייג'ור Major Maj

גם דרגת אלוף, לאחר שתצורתה שונתה בשנת 1950, דימתה להפליא לדרגת מייג'ור גנרל הבריטית.

דרגת אלוף
צה"ל חיל היבשה הבריטי
שם הדרגה תצורת הדרגה תיאור קיצור שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור
אלוף ענף זית משולב עם חרב

עם עלה גפן אחד

-- מייג'ור גנרל Major General Maj Gen

קביעת הדרָגות בצה"ל

על אף העובדה שלא היה צבא יהודי סדיר, בתקופת היישוב, היו לחלק מדרגות צבאיות לועזיות גם שמות עבריים. וכך, לצד שנות בריטיים ורוסיים, בשפה העברית נעשה שימוש בתארים כגון סמל לסרג'נט, סגן ללייטננט, אלוף לקולונל או המצביא לגנרל. מקביל, התארגנויות צבאיות או צבאיות למחצה, כגון בית"ר, אצ"ל או "ברית החשמונאים" השתמשו במערכת שמות הדרגות משלהם.

ב-11 במרץ 1948 הציעו אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן מערכת שמות ותארים שאמורים היו לשמש את צבא המדינה היהודית לכשתקום. מערכת השמות כללה תארים נפרדים לחוגרים, רבי סמלים, קצינים זוטרים, קצינים בכירים וגנרלים. במהלך החודשים אפריל-מאי 1948 המערכת עברה שינויים מסוימים. כך, כפי שמספר רוביק רוזנטל, חיפש בן-גוריון חלופה עברית עבור גנרל. לשם כך פנה לנשיא ועד הלשון, נפתלי הרץ טור-סיני. טור-סיני הציע לו את המילה תַרְתָן המופיעה בישעיהו: "בִּשְׁנַת בֹּא תַרְתָּן אַשְׁדּוֹדָה, בִּשְׁלֹחַ אֹתוֹ סַרְגוֹן מֶלֶךְ אַשּׁוּר, וַיִּלָּחֶם בְּאַשְׁדּוֹד וַיִּלְכְּדָהּ". במכתב הסביר כי המילה tartanu מופיעה בכתובות אשוריות פעמים רבות בדרגת גנרל. בן-גוריון דחה את ההצעה בנימוס. במקרא, הוא כותב, זהו שמו של איש פרטי, והוא אינו רואה דרך לאשר שם פרטי אשורי לקצין בצבא הישראלי. גם רפאל ידידיה שפירא, שמונה לעמוד בראש ועדת המינוח הצבאית התנגד לתרתן, והציע 'שַׂרְגִיוּס', 'שַׂרְגַיָּס' או 'שָׂרָר'. אך גם שמות אלה לא התקבלו. הצעות נוספות שנדחו היו "שורא", "שורן" או "חייל" לטוראי, כמוהו "כחייל ראשון" לטר"ש, כיון שאת המונח הזה ניתן היה גם לפרש אחרת - "ראשון החיילים", כלומר הרמטכ"ל.[16] בסופו של דבר, ב-13 ביוני 1948 אישר בן-גוריון את מערכת השמות בצורתה הסופית.1948.[17] עם זאת, עד לפרסומה באוגוסט 1948 בכתב העת "מערכות", מערכת השמות של דרגות צה"ל עברה אי אילו שינויים נוספים.

הצעת שלונסקי-אלתרמן מ-11.3.1948 שינויים במהלך אפריל-מאי 1948 הוגש לאישורו של דוד בן-גוריון 1.6.1948 פרסום ב"ידיעות מעריב" ב-30.7.1948 מערכת השמות הסופית ב"מערכות" תרגום לאנגלית
טוראי טוראי טוראי טוראי טוראי Private
ראש-טוראי תת-נגד טוראי ראשון טוראי ראשון טוראי ראשון Private First Class
נגד נגד רב-טוראי רב-טוראי רב-טוראי Corporal
סמל סמל סמל סמל סמל Sergeant
סמל אפסנאי סמל אפסנאי - - סמל ראשון Sergeant Quartermaster
רב-סמל אפסנאי רב-סמל אפסנאי - - Master Sergeant Quartermaster
רב-סמל הפלוגה רב-סמל פלוגתי רב-סמל רב-סמל רב-סמל Platoon Sergeant Major
רב-סמל הגדוד רב-סמל גדודאי רב-סמל גדודאי רב-סמל גדודי רב-סמל ראשון Battalion/Regemantal Sergeant Major
תת-קצין תת-סגן - - - Sub-Lieutenant
קצין סגן סגן ראשון סגן ראשון סגן ראשון Lieutenant
רב-קצין רב-סגן סגן סגן סגן Lieutenant 1st Class
תת-שר רבן סרן סרן סרן Captain
סגן שר הגדוד ? רב-סרן רב-סרן רב-סרן Major
שר הגדוד סגן-אלוף סגן-אלוף סגן-אלוף סגן-אלוף Lieutenant-Colonel
אלוף אלוף אלוף אלוף אלוף Colonel
מצביא עליון מצביא עליון רב-אלוף רב-אלוף רב-אלוף General

דוד מרכוס היה הראשון שקיבל דרגת אלוף כאשר מונה בידי דוד בן-גוריון למפקד חזית ירושלים ב-28 במאי 1948. במהלך ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, שהחלה ב-21 ביולי 1948, נקבעו שאר דרגות צה"ל.

הוחלט על שבע דַרגות קצונה:

 • סגן (לאחר זמן כונה "סגן משנה") - מפקדי מחלקות
 • סגן ראשון (לאחר זמן כונה "סגן")
 • סרן - מפקדי פלוגות
 • רב-סרן - מפקדי גדודים
 • סגן-אלוף - מפקדי חטיבות
 • אלוף - מפקד פיקוד
 • רב-אלוף - הרמטכ"ל

העיקרון של שמות הדרגות אמנם נקבע כבר בתחילת יוני, אך טרם התקבלה החלטה סופית לגבי צורתם. ואמנם, בשלהי יוני 1948 נוצר צורך בענידת דרגות בעת לוייתו של האלוף דוד מרכוס, שעתידה הייתה להתקיים, על-פי צוואתו, בארצות-הברית. ליווי הארון וייצוגו של צה"ל הוטלו על משה דיין ויוסף הראל. לשם המשימה, השניים הועלו באופן זמני לדרגת סגן-אלוף (דרגת הקבע שלהם הייתה באותה עת רב-סרן) כדי להלום את מעמדו של מרכוס. כך מתאר שבתאי טבת את המשך הסיפור: "עתה נותרה רק שאלת סימני הדרגות. במקום תשובה הציג לפניהם [דיין והראל] משה צדוק, ראש אכ"א, הצעות מצוירות אחדות לסימני הדרגות בצה"ל, אותן הגיש, לדבריו, לבן-גוריון וטרם זכה לקבל ממנו החלטה. משה אמר לצדוק, "תיכף תראה איך מקבלים אישור." הוא נטל בידיו את הצעת הדרגה שנראתה לאכ"א, נכנס עמה למשרדו של בן-גוריון, הציג לעיניו את הציור והסביר את הדחיפות בהחלטה. בן-גוריון נתן בו במקום את אישורו לאותה הצעה. אלא שעתה כבר לא נותר זמן להזמין את רקימת הדרגות בבית-מלאכה. רות - היא ורעייתו של אלכס ברוידא נלוו לטיסה – קיבלה על עצמה לרקום את סימני הדרגות לפי הציור שנלקח מלשכת ראש אכ"א. את עלה הגפן הראשון החלה לרקום בעת העלייה למטוס בשדה התעופה הצבאי בעקרון, את האחרון החלה, כשהיו בשמי בוסטון וסיימה אותו ברגע הנחיתה בניו יורק".[18][19]

הפעם הראשונה שבה הופיעו קצינים עטורים בדרגות החדשות הייתה במצעד צה"ל הראשון שהתקיים ב-27 ביולי 1948.

בצה"ל היו כאמור רק שבע דרגות קצונה, וכאשר קידמו קצין מדרגת סגן-אלוף העניקו לו דרגת אלוף. ב-1950 נוספה דרגת קצונה שמינית בין סגן-אלוף לאלוף: אלוף-משנה, אשר נועדה למפקדי חטיבות ולמפקדי שירותים (חילות). כבר ביולי 1949 דובר על כך שיתווספו שתי דרגות קצונה: סרן ראשון לקצינים זוטרים (בין סרן ורב-סרן) ואלוף ראשון לקצינים בכירים (בין אלוף לרב-אלוף). לגבי הדרגה האחרונה, הוצע גם להנהיג במקומה דרגה בכירה מעל רב-אלוף שתיוחד לרמטכ"ל - "המצביא".[20] לבסוף, ב-2.11.1949 כתב בן-גוריון ביומנו, שתונהג דרגת קצונה בכירה אחת אלוף-משנה בלבד.[21] ביולי 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, הונהגה בצה"ל דרגת קצונה תשיעית, בין אלוף-משנה לאלוף: תת-אלוף. דרגה זו נועדה למפקדי אוגדות, מפקדי חילות, ראשי חטיבות במטכ"ל, ראשי להק בחיל האוויר וראשי מספן בחיל הים.

דרגות הקצונה נקראו בשמות שמקורם בתנ"ך:

 • סגן וסגן-ראשון - כשם סגני הכהנים.
 • סרן ורב-סרן - כשם סרני הפלשתים: "וַיַּעֲלוּ אֵלֶיהָ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים, וַיֹּאמְרוּ לָהּ פַּתִּי אוֹתוֹ וּרְאִי בַּמֶּה כֹּחוֹ גָדוֹל, וּבַמֶּה נוּכַל לוֹ, וַאֲסַרְנוּהוּ לְעַנּוֹתוֹ; וַאֲנַחְנוּ, נִתַּן-לָךְ, אִישׁ, אֶלֶף וּמֵאָה כָּסֶף" (שופטים, ט"ז, ה').
 • סגן-אלוף, אלוף-משנה, תת-אלוף, אלוף ורב-אלוף - על פי משמעותה המקראית של המילה "אלוף": שליט, ראש שבט; כמוזכר בבראשית, ל"ו, ט"ו-י"ט: "אֵלֶּה, אַלּוּפֵי בְנֵי-עֵשָׂו: בְּנֵי אֱלִיפַז, בְּכוֹר עֵשָׂו - אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף אוֹמָר, אַלּוּף צְפוֹ אַלּוּף קְנַז... אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּאֶרֶץ אֱדוֹם, אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה. וְאֵלֶּה, בְּנֵי רְעוּאֵל בֶּן-עֵשָׂו - אַלּוּף נַחַת אַלּוּף זֶרַח, אַלּוּף שַׁמָּה אַלּוּף מִזָּה; אֵלֶּה אַלּוּפֵי רְעוּאֵל, בְּאֶרֶץ אֱדוֹם..." וכשם אלופי אדום: "...וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם, אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עליה (עַלְוָה) אַלּוּף יְתֵת. אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה, אַלּוּף פִּינֹן. אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן, אַלּוּף מִבְצָר. אַלּוּף מַגְדִּיאֵל, אַלּוּף עִירָם; אֵלֶּה, אַלּוּפֵי אֱדוֹם" (דברי הימים א', א', נ"א-נ"ד).

במקביל נקבעו בצה"ל שבע דרגות חוגרים:

 • טוראי - מהמילה "טור". חייל בדרגת טוראי הוא ה"חייל הפשוט" - החייל מן השורה, החייל מן הטור.
 • טוראי ראשון (טר"ש) - מכיוון שהוא העומד בראש הטור. הדרגה, שצורתה הייתה פס אופקי אחד, אינה קיימת עוד כיום (בוטלה בשנת 1999).
 • רב-טוראי
 • סמל - מקור שמהּ של הדרגה הוא בראשי התיבות "סגן מחוץ למניין".[22] חוגר בעל דרגה זו מחזיק בדרך כלל בתפקיד פיקודי כלשהו, או בסמכות מקצועית כלשהי (ביחס לחיילים הצעירים יותר, ולכן הוא נחשב למש"ק). הצירוף "מחוץ למניין" מציין כי "סגן" זה הוא מחוץ למניין הקצינים. עם הזמן הפכו ראשי תיבות אלו למילה בפני עצמה.
 • סמל אפסנאי (לאחר זמן שונה שם הדרגה ל"סמל ראשון")
 • רב-סמל פלוגתי (לאחר זמן שונה שם הדרגה ל"רב-סמל")
 • רב-סמל גדודי (לאחר זמן שונה שם הדרגה ל"רב-סמל ראשון")

שינויים במבנה הדרגות

 • רב-אלוף - בשנת 1954 נקבע בהוראות הפיקוד העליון, כי דרגת רב-אלוף תהיה דרגה צמודה לרמטכ"ל המכהן ובסיום כהונתו יורד לדרגת אלוף,[23] אך נוהל זה בוטל ב-1960.[24]
 • בשנת 1955 פוצלו דרגות הנגדים לשני מסלולים מקבילים: רבי-סמלים מקצועיים ורבי-סמלים יחידתיים: לקבוצה הראשונה השתייכו נגדים שלא מילאו תפקידים פיקודיים ברמת היחידות, ואילו לקבוצה השנייה השתייכו נגדים המכונים כיום "נגדי משמעת". רבי-סמלים מקצועיים המשיכו לעמוד סימני דרגות שהונהגו בשנת 1951, בעוד רבי-סמלים יחידתיים קיבלו סימני דרגות חדשים לחלוטין. החלוקה בוטלה בשנת 1958 וכל רבי-הסמלים החלו לענוד את סימני הדרגות שעד אז יוחדו לרבי-סמלים יחידתיים בלבד. בשנים 1955–1956 סימני הדרגות של רבי-הסמלים המקצועיים בחיל הים היו שונים משאר דרגות הנגדים: במקום "עלה גפן" במרכזים היה סמל המקצוע של כל איש קבע. בשנת 1956 חזרו רבי-הסמלים המקצועיים של חיל הים לענוד את סימני הדרגות הכלל-צה"ליים בצבע זהוב.
סימני הדרגות של רבי-סמלים בשנים 1955–1958
חילות היבשה חיל האוויר חיל הים
מקצועי יחידתי מקצועי יחידתי מקצועי יחידתי
רב-סמל
רב-סמל ראשון
סימני הדרגות של רבי-סמלים בשנים 1958–1987
חילות היבשה חיל האוויר חיל הים
רב-סמל
רב-סמל ראשון
רב-סמל בכיר

(מאז 1977)

  במהלך שנות ה-60, בהפלגות לחוץ לארץ, ענדו רבי- הסמלים של חיל הים דרגות ייצוג מיוחדות המדמות את סימני הדרגות של Chief Petty Officer בחיל הים הבריטי המלכותי: שלושה כפתורים מוזהבים הממוקמים בקצה השרוול.

  דרגות נגדים בכירים
  עד אמצע שנות השבעים, דרגת רס"ר הייתה הדרגה הגבוהה שאינה קצונה. לסימן הדרגה נוספו כוכבים, כוכב כנגד כל 5 שנות ותק. בשנת 1977 נוספה דרגת רָסָ"בּ (רב-סמל בכיר).[25] לבעל דרגה זו היו תנאי שירות (משכורת ורכב) של סא"ל שלאחר זמן קצר הורדו לרמת רס"ן. הרעיון היה ליצור מעמד מיוחד לנגדים מקצועיים ובתחילה הדרגה הוענקה למעטים והותנתה בתנאים מיוחדים (תואר הנדסאי ובגרות מלאה). לאחר זמן מועט נשחק הרעיון המקורי, הדרישה לתעודת בגרות ירדה ונותרה דרישה לתואר טכנאי.
  בשנת 1987 נוספה דרגת רב-סמל מתקדם.[26] דרגת רב-נגד (רנ"ג) נוספה בשנת 1993 ודרגת רב-נגד משנה (רנ"ם) נוספה בין דרגת רס"ב לדרגת רנ"ג בשנת 2011. תחילה נענדו דרגות הנגדים על פרק יד ימין ברצועה (כמעין שעון יד); משנות השמונים ועד לשנות התשעים נענדו הדרגות על צווארון החולצה; מסוף שנות התשעים ואילך נענדות דרגות הנגדים על כותפות החולצה, כמו דרגות הקצינים.
  דרגת רב-טוראי ראשון - הונהגה למשך ארבע שנים בין 1968 ל-1972, במטרה לעודד חיילים בשירות סדיר לחתום לשירות הקבע תוך עלייה בדרגה. שימשה בעיקר נהגים בשירות קבע.[27]
  עד לשנת 2006, שבה הוחלף עלה גפן מתכתי בדרגתו של סמל ראשון בעלה רקום,[28] לפי פקודת מטכ"ל מס' 33.0602, סמל ראשון המשרת בחיל המשטרה הצבאית או בתזמורת צה"ל, אמור היה לענוד על גבי פסי השרוול עלה גפן מוזהב (של חיל הים) ולא מחומצן (של חילות היבשה).[29] עם זאת, רוב החיילים לא הקפידו על הכלל הזה.
  • דרגות שונות בחיל האוויר, חיל הים והג"א (התגוננות בפני גזים והתקפות אויר) - חיל האוויר, חיל הים והג"א עשו שימוש בדרגות בעלות שם שונה מכלל צה"ל מיום הקמתם, בדומה לנהוג ברוב צבאות העולם. להלן שמות הדרגות שנקבעו בשנותיו הראשונות של צה"ל:
  1948
  חילות היבשה חיל האוויר חיל הים
  טוראי אוויראי מלח
  טוראי ראשון אוויראי ראשון מלח ראשון
  רב-טוראי אוויראי מוסמך רב מלח
  סמל סמל אוויר סמל
  סמל ראשון סמל טייס (אין מקבילה)
  רב-סמל סמל תעופה רב-סמל
  רב-סמל ראשון חסין אוויר (אין מקבילה)
  סגן פקד אוויר משיט
  סגן ראשון פקד טייס סגן חובל
  סרן פקד תעופה חובל
  רב-סרן ראש טייסת חובל ראשון
  (אין מקבילה) ראש כנף רב חובל
  סגן-אלוף ראש להק סגן קברניט
  אלוף אלוף אוויר קברניט
  רב-אלוף (אין מקבילה) (אין מקבילה)
  1950
  חילות היבשה חיל האוויר חיל הים
  טוראי אוויראי מלח
  טוראי ראשון אוויראי ראשון מלח ראשון
  רב-טוראי אוויראי מוסמך רב מלח
  סמל סמל אוויר סמל
  סמל ראשון סמל טייס סמל ראשון
  רב-סמל סמל תעופה רב-סמל
  רב-סמל ראשון חסין אוויר רב-סמל ראשון
  סגן פקד אוויר סגן חובל
  סגן ראשון פקד טייס חובל
  סרן פקד תעופה חובל ראשון
  רב-סרן ראש טייסת רב חובל
  סגן-אלוף ראש כנף סגן קברניט
  אלוף-משנה ראש להק קברניט
  אלוף אלוף אוויר אלוף ים
  רב-אלוף (אין מקבילה) (אין מקבילה)


  סימני הדרגות של שלוש הזרועות העיקריות של צה"ל בשנים 1948–1951

  בסוף 1950 בוטלו השמות השונים ומערכת הדרגות אוחדה.[30][31][32]

  בחיל הים נותרו סימני דרגה בצורת פסי זהב רקומים על רקע כחול-כהה ומעליהם סמל חיל הים (או כפי שכונו, "גולדבנד") עד שנת 1972. מאז, משמשים סימני דרגה אלו רק במדי הייצוג של קציני חיל הים כאשר הם שוהים בחו"ל.[33] בשנים 1972-1951 סימני הדרגות של סמל ראשון בחיל הים נבדלו מאלו של חילות היבשה וחיל האוויר: במקום עלה גפן על שלושת הפסים נענד סמל חיל הים - עוגן ששימש גם לדרגות הקצינים. עם ביטול דרגות ה"גולדבנד", שונו גם סימני הדרגה של סמל ראשון.

  סימני הדרגות של קציני חיל הים (גולדבנד) סימני הדרגה של סמל ראשון בחיל הים בשנות ה-50 סימני הדרגה של סמל ראשון בחיל הים בשנות ה-60 (עד 1972)

  דרגות הג"א

  בתחילת 1953 נקבעו דרגות נפרדות לקצינים וסמלים בהג"א, הוא שירות ההגנה בפני התקפות אוויר (מאוחר יותר: ההתגוננות בפני גזים והתקפות אויר). דרגות אלה נועדו לחיילי מילואים או מתנדבים המוצבים ביחידות הג"א, בעוד שהחיילים בשירות סדיר המשיכו לשאת דרגות כלל צה"ליות. תחילת נקבעו שבע דרגות לחוגרים וארבע לקצינים.[34] בשנות ה-60 שונו סימני הדרגות של קצינים בכירים, תוך הוספת דרגת קצונה נוספת "רב פקד בכיר" המקבילה לסגן-אלוף. בשנות ה-80 חל שינוי נוסף בסימני דרגות הקצינים של הג"א: פס מתכת חלק בצורה של מקבילית לקצינים זוטרים ועלה גפן לקצינים בכירים. דרגות נפרדות לאנשי הג"א בוטלו עם הקמת פיקוד העורף בשנת 1991.

  סימני דרגות החוגרים והסמלים סימני דרגות הקצינים, כפי שנקבעו בשנת 1953 סימני הדרגות של קצינים בכירים, כפי שנקבעו בשנות ה-60 סימני הדרגה של פקד משנה לבגדי עבודה (מדי ב'), שנות ה-80 סימני הדרגה של פקד בכיר לבגדי עבודה (מדי ב'), שנות ה-80 סימני הדרגה של רב פקד לבגדי עבודה (מדי ב'), שנות ה-60

  סימני דרגות הנגדים

  מאז מחצית שנות ה-80 ועד 1998 נענדו סימני דרגות הנגדים (רס"ל - רנ"ג) על צווראן של חולצה. במקביל, עד מחצית שנות ה-90, המשיכו הנגדים לענוד את סימני הדרגות על קצהו התחתון של שרוול מעיל החורף.

  רב-סמל רב-סמל ראשון רב-סמל מתקדם רב-סמל בכיר רב-נגד
  חילות היבשה
  חיל האוויר
  חיל הים
  נגדי משמעת

  מיקום דרגות הקצינים

  בעוד שבצבאות העולם, סימני הדרגות של קצינים יכולים להיות ממוקמים על כתפיים, על שרוול, על צווארון, על חזה או, אפילו, על כובע או קסדה, סימני הדרגות של קציני צה"ל מאז ומעולם מוקמו על הכתפיים בלבד (למעט דרגות הייצוג של קציני חיל הים). עם זאת, במהלך שנות ה-60, כמקרה יוצא דופן, חבשו קציני של חיל הים קסדות שעל גביהן צוירו סימני הדרגות שלהם.

  צבעי רקע לדרגות קצונה

  בשנת 1953 הוצע כי הבד עליו מונחות הדרגות של קצינים בחילות היבשה יהיה בצבעי רקע שונים בהתאם לחיל שבו הם משרתים.[35] לדוגמה:

  הצעה דומה הוגשה גם לגבי צבעי רקע שונים עבור סימני הדרגות של חיל הים:[35]

  • ארגמן - הנדסה ומכונאים
  • כחול - אפסנאות
  • ירוק - שלישות
  • אדום - רפואה
  • ללא רקע - חובלים

  כיום הרקע לדרגה נקבע על פי שיוך פיקודי, זרועי ואגפי:

  • "ירוקים" (זרוע היבשה, פיקודים וכו') - על פי רוב סָגָ"ם וסגן על גבי כותפת מבד ירוק, סרן ומעלה על גבי בד כחול, רקע הדרגה עצמה אדום.
  • חיל האוויר - כותפת מבד כחול, דרגה כסופה, חסרת רקע.
  • חיל הים - כותפות מבד כהה, דרגה זהובה, חסרת רקע.

  על מעיליהם החדשים של משרתי הקבע (בצבע שחור) נענדות דרגות רקומות על פי הצבע החיילי, דומות במרקמם לדרגות הנגדים, על כותפת שחורה.

  שינויים בתצורת סימני הדרגות

  מלבד השינויים המשמעותיים בסימני דרגות מסוימים, כגון החלפת סימני הדרגה של רב-אלוף ב-1950 או השינויים התכופים בסימני הדרגות של הנגדים, גם יתר סימני הדרגות עברו מאז 1948 ועד ימינו תהליך של שינוי בצורתם החיצונית. כך, סימני הדרגות הראשונים של קצינים זוטרים "ענף זית" היו אמנם עשויים ממתכת, אך פס המתכת היה שטוח ולא בולט, כפי שהוא כיום (בדומה לסימני הדרגות של ממ"ק או קמ"א). גם "עלה הגפן" של הקצינים הבכירים שינה את תצורתו במרוצת השנים. סימני הדרגות הראשונים לבגדי העבודה נרקמו על הבד ולא הודפסו, כפי שנהוג כיום. השינוי המשמעותי ביותר של תצורת סימני הדרגות התרחש בשנת 2001, כאשר סימני הדרגות המתכתיים של נגדים וקצינים הוחלפו ברקומים. בעקבות ההתנגדות העזה מצד הקצינים, שמחו נגד פגיעה, לכאורה, במעמדם, מספר חודשים לאחר מכן הוחזרו להם סימני הדרגות המתכתיים, למעט למעילי החורף, שעליהם חויבו הקצינים להמשיך ולענוד סימני דרגות רקומים. לעומתם, סימני הדרגות של הנגדים נותרו רקומים.

  ענף זית מתכתי, 1948 ענף זית מתכתי, דגם עכשווי ענף זית רקום לבגדי העבודה, 1948 ענף זית (חיל הים) רקום, מאז 2001
  עלה גפן מתכתי, 1948 עלה גפן מתכתי, שנות ה-50 עלה גפן מתכתי, דגם עכשווי עלה גפן רקום, מאז 2001 עלה גפן רקום לבגדי העבודה, 1948 שלוש צורות של עלה גפן מודפס לבגדי העבודה
  דרגת רס"ר (חיל האוויר) למדי קיץ (פרק כף היד) דרגת רס"ר (חיל האוויר) רקומה למדי חורף ולמעיל (שרוול) דרגת רס"ר (חיל האוויר) לצווארון סימני דרגת רב-נגד (חילות היבשה) ממתכת (2001-1998) סימני דרגת רב-נגד (חילות היבשה) רקומים, מאז 2001

  השינוי המשמעותי האחרון בתצורת סימני הדרגות נעשה ביוני 2018, כאשר מתוך שאיפה "לייצר ייחודיות לאור תרומתם הרבה והמהותית לביטחון אזרחי המדינה ותושביה" של לוחמי החוד, הוחלט להעניק להם סימני דרגות רקומים ייחודיים.[36]

  סלנג

  יש המכנים בסלנג את הדרגות על פי צורתן:

  דרגות חוגרים:

  • "סרדינים" - כינוי לסמלי הדרגות רב"ט - סמ"ר, כיוון שצורת הסמל נראית כמו 2–3 סרדינים בקופסת שימורים.
  • "פס" - כינוי לסמלי הדרגות רב"ט - סמ"ר מכיוון שדרגות אלו מסומנות על ידי מספר פסים שונה בכל דרגה על גבי הזרוע.
  • "דרגת אומץ" - כינוי לדרגת טר"ש (שבוטלה), לעג לחייל שענד אותה.

  דרגות נגדים:

  • "סיטרואן" - כינוי לצורת דרגת הרָסָ"ל, על שם צורת הסמל של יצרנית המכוניות "סיטרואן". כל דרגות הנגדים כוללות "סיטרואנים", מלבד דרגת הסמ"ר, אשר נחשבת דרגת הקבע ההתחלתית בקרב אנשי הקבע הגברים.
  • "כוכב" - כינוי למגן דוד, בדרגות רָסָ"ם עד רָנָ"ג. לדרגות הכוללות את הכוכב קוראים בסלנג הצבאי גם "סיטרואן עם מזגן".
  • "דפרון" - כינוי לדרגות הנגדים עד לשנת 1998 אשר ענדו בשני צידי הצווארון. דפ"ר ראשי תיבות: דרוג פסיכוטכני ראשוני, כלעג לנגד שענד אותה.
  • "שעון" - כינוי לדרגות הנגדים עד לשנות השמונים, אשר נענדו על שרוול חולצת המדים, כמו שעון יד.

  דרגות קצינים:

  • "ארון" - כינוי למלבן הבולט עם ענף הזית, בדרגות סג"ם עד סרן. יש המכנים את הדרגה בשם המקברי "ארון מתים", משום שצורתה דומה לכיסוי של סרקופג (ארון מתים קדום).
  • "ארון שטוח", "ארון דפוק","ארון מפונצ'ר" או "סטיקר" - כינוי למלבן המתכת הדק המשמש לדרגות הקצונה המקצועית קמ"א וקא"ב.
  • "פלאפל" - כינוי לעלה הגפן המופיע בחלק מדרגות צה"ל.
  • "חרבות", "איקס" או "סכין ומזלג" - כינויים להצלבת החרב וענף הזית, בדרגות תא"ל עד רא"ל.
  • "גולדבנד" - דרגות הפסים של הקצינים בחיל הים בשנים 1951–1971.

  ראו גם

  קישורים חיצוניים

  הערות שוליים

  1. 1 2 3 4 עושים לכם סדר בדרגות, באתר צה"ל
  2. פ"מ 38.0124 העלאת חלל בדרגה לאחר מותו, בשעת רגיעה ובשעת חירום, באתר פקודות מטכ"ל
  3. הוראה 3.0208, הוראות הפיקוד העליון, באתר צה"ל.
  4. 1 2 3 מקור שמות הדרגות בצה"ל
  5. הן נחשפות: הכירו את הסיכה והדרגות החדשות של לוחמי החוד, אתר צה"ל
  6. ניתן להעלות חייל למשפט על "התנהגות שאינה הולמת" מדרגת סמל ומעלה
  7. 1 2 חנן גרינברג, לאור העלאת גיל הפרישה בצה"ל: הרמטכ"ל אישר דרגה חדשה לנגדים, באתר ynet, 21 ביוני 2011
  8. דויד מושיוב, דרגה חדשה בצה"ל לקידום קצינים בכירים, דבר, 23 ביולי 1968
  9. מעולם לא כיהן רמטכ"ל מזרוע הים
  10. 1 2 הוראת הפיקוד העליון, מס' 3.0210.
  11. בוגרי עתודה יוכלו לשרת במקצועם אם נפלטו מקורס קצינים, עיתון "מעריב", 9.1.1979.
  12. דרגה חדשה של מ"מ קצין בצבא, עיתון "חרות", 27.6.1952.
  13. סיפור קצר - דרגות - תגים, אתר מילוים בסבבה.
  14. שלמה שמיר, בכל מחיר לירושלים, הוצאת משרד הביטחון, 1994
  15. סיפור קצר - דרגות / תגים, אתר מילואים בסבבה.
  16. רוביק רוזנטל, התַרְתָן, הבדאי והתִפְתַחַת, בלוג השפה העברית של מילון רב-מילים, 17 במרץ 2014
  17. יומן דוד בן-גוריון, 13.6.1948. הנספח עם פירוט שמות הדרגות מתאריך 1.6.1948. המסמך נמצא בארכיון דוד בן-גוריון בשדה בוקר.
  18. שבתאי טבת, משה דיין: ביוגרפיה, 1971
  19. David Gendelman, www.facebook.com
  20. "מעתה יהיו לנו גם גנרלים", עיתון "מעריב", 1 ביולי 1949.
  21. יומן דוד בן-גוריון, 2.11.1949.
  22. יחזקאל קוטשר, מלים ותולדותיהן, ירושלים תשכ"ה, עמ' 72, וראו הערה בעמ' 116. המונח מקביל למונח הלועזי NCO - Non-commissioned Officer
  23. דרגת רב-אלוף צמודה לדרגת הרמטכ"ל, דבר, 15 באפריל 1954
  24. אורי דן, פעם רב-אלוף, תמיד רב-אלוף, מעריב (עיתון), 26 במאי 1960
  25. תוספות שכר והטבות ניכרות - לאנשי הקבע, עיתון "מעריב", 6.4.1977
  26. הדרגה החדשה בצה"ל - רב-סמל מתקדם, עיתון "מעריב", 26.11.1986
  27. דרגה חדשה בצה"ל - רב-טוראי ראשון, עיתון "דבר", 11.6.1968; בוטלה דרגת רב"ט ראשון, עיתון "מעריב", 27.1.1972.
  28. אמיר בוחבוט, מורידים את ה"פלאפל" לפז"מניקים, באתר nrg, 28 במאי 2006
  29. 33.0602 – דגלים, תגי כובע, סימני דרגות וסמלים בצה"ל.
  30. השינויים בפיקוד - לא אישיים בלבד, מעריב (עיתון), 15 בדצמבר 1950
  31. על פי אתר "פרש"
  32. דרגות אחידות בחילות היבשה והאוויר, עיתון "מעריב", 8 בנובמבר 1950
  33. אמיר אורן, דרגה אחת יותר מדי, באתר הארץ, 26 ביוני 2008
  34. נקבעו הדרגות בשרות הג"א, הצופה, 21 בינואר 1953
  35. 1 2 במחנה, 8.1.1953.
  36. לוחמי חוד? מעכשיו, לאחר 12 חודשי שירות קרבי אתם עומדים לקבל סיכה חדשה ודרגות ייחודיות. איך תיראו? סידרנו לכם הצצה, אתר צה"ל, 18 ביוני 2018


  זרועות, פיקודים ואגפּים
  אגפּיםאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף כוח האדםאגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף התכנוןאגף התקשוב וההגנה בסב"ראגף אסטרטגיה ומעגל שלישי (בהקמה)
  זרועותזרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
  פיקודים מרחבייםפיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
  גופים נוספיםדובר צה"להמכללות הצבאיותהגיס הצפוניהגיס המטכ"ליהפרקליטות הצבאיתהרבנות הצבאיתיחידת בתי הדין הצבאייםמפקדת העומקפיקוד ההכשרות והאימונים (בהקמה)
  חילות צה"ל
  חילות השדהחיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל הגנת הגבולות
  חילות נוספיםחיל החינוך והנוערחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל הלוגיסטיקהחיל המודיעיןחיל משאבי האנושחיל המשטרה הצבאיתהחיל הכלליחיל הקשר והתקשובחיל הרפואה
  חילות היסטורייםחיל המדעחיל נשיםחיל האיסוף הקרבי
  שונות
  מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםדין משמעתי
   קטגוריה •  פורטל צה"ל
  הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
  רישיון cc-by-sa 3.0
  This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.