דנית

דנית
Dansk
מדינות דנמרק, גרמניה, איי פארו, גרינלנד
אזורים צפון אירופה
דוברים כ־6,000,000
שפת אם כ־6,000,000
כתב אלפבית לטיני
משפחה הודו־אירופית
שפות גרמאניות
גרמאנית צפונית
גרמאנית צפונית יבשתית
דנית
לאום דנמרק  דנמרק

איי פארו  איי פארו

ארגון האיחוד האירופי
מוסד מועצת הלשון הדנית
ראו גם שפהכתב • רשימת שפות

דנית (בדנית: Dansk) היא שפה סקנדינבית המדוברת בפי כ־6 מיליון בני אדם, בעיקר בדנמרק, שם היא השפה הרשמית. מבחינה בלשנית משתייכת הדנית לקבוצת השפות הגרמאניות הצפוניות אשר במשפחת השפות ההודו־אירופיות. זו גם אחת השפות הרשמיות באיי פארו והיא הייתה כזו גם בגרינלנד עד 2009, והיא שפה מוכרת במחוז שלזוויג בגרמניה שם ישנו מיעוט דני.

השפה הדנית, כמו כל השפות הגרמאניות (למעט יידיש), נכתבת באמצעות האלפבית הלטיני, ב־29 אותיות. האותיות C, Q, W, X ו־Z משמשות לכתיבת מילים השאולות משפות זרות.


הגיית השפה הדנית וכתיבתה

עיצורים

פונמות בדנית
סדקי ענבלי/
לועי
וילוני מכתשי
־חכי
מכתשי שפתי
שִנִּי)
אפי ŋ n m
סותם kʰ t pʰ
מחוכך t͡sʰ
חוכך h ʁ~ʕ ɕ s v~ʋf
מקורב
(צדי)
j ɹˠ
l
* תוספת פונמה בהתאמה
העיצורים
הסימון
הגרפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb p כהגיית פ[1]
(Cc) כהגיית כ, כהגיית ס לפני e i y – מופיע במלים שאולות בלבד
s
Dd t כהגיית ת[1] בראש הברה
- לא נהגה לפני t s או אחרי l n r
ɹˠ כהגיית R אנגלית בכל מקום אחר
Ff f כהגיית פ רפה
Gg k כהגיית כ[1] בראש הברה
ɪ̯ כהגיית י עיצורית אחרי a æ e ø
ʊ̯ כהגיית W אנגלית אחרי å o
- נהגה בקושי, או שאינו נהגה כלל אחרי i u y
Hh h כהגיית ה
- אינו נהגה כלל לפני עיצור אחר
Jj j כהגיית י עיצורית
ɪ̯
Kk כהגיית כ מנושפת בראש הברה
k כהגיית כ[1] בכל מקום אחר
Ll l כהגיית ל
Mm m כהגיית מ
Nn n כהגיית נ
ng ŋ כהגיית נ במלה "אנגלית"
Pp כהגיית פ מנושפת בראש הברה
p כהגיית פ[1] בכל מקום אחר
Rr ʁ~ʕ כהגיית ר ישראלית או כהגיית ע במבטא מזרחי בראש הברה ואחרי עיצור אחר
ɐ̯ נהגה מאד רפה, או כמעט ואינו נשמע בכל מקום אחר
Ss s כהגיית ס
Sj/sj ɕ כהגיית ש כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
Tt tˢʰ כהגיית צ מנושפת בקירוב בראש הברה
t כהגיית ת[1] בכל מקום אחר
Tj/tj t͡ɕ כהגיית טְשְׁ כשהלשון שטוחה כלפי בתר־המכתש
Ww),Vv) v כהגיית ו בראש הברה
ʊ̯ כהגיית W אנגלית בכל מקום אחר
(Xx) ks כהגיית כְּסְ, מופיע במילים שאולות בלבד
(Zz) s כהגיית ס, מופיע במילים שאולות בלבד

תנועות

אחורית כמעט אחורית מרכזית כמעט קדמית קדמית
סגורה (ː)‏u (ː)‏y ‏(ː)‏i
כמעט־סגורה (i̞(ː
חצי־סגורה (ː)‏o (ː)‏ø (ː)‏e
אמצעית (ː)‏o̞ ə (ː)‏ø̞
חצי־פתוחה (ː)‏ɔ (œ(ː ‏(ɛ(ː
כמעט־פתוחה ɐ̱̹ ɐ (ː)‏œ̞ æ
פתוחה (ː)‏ä
התנועות
הסימון
הגרפי
לפני r אחרי r בכל מקום אחר
תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי תעתיק
IPA
הערך הפונטי
Aa ä כהגיית פתח ä כנ"ל ɛ~æ/ä כהגיית a במלה האנגלית And, כהגיית פתח לפני עיצורים וילוניים ושפתיים
äː כהגיית פתח ארוכה äː כנ"ל ɛː כהגיית צירי פתוחה מעט וארוכה
Ee כהגיית חיריק פתוחה מעט e~ɛ כהגיית צירי כהגיית חיריק פתוחה מעט
i̞ː כהגיית חיריק פתוחה מעט וארוכה eː~ɛː כהגיית צירי ארוכה i̞ː כהגיית חיריק פתוחה מעט וארוכה
ɛ~æ כהגיית a במלה האנגלית And æ/ä כנ"ל, כהגיית פתח לפני עיצורים וילוניים ושפתיים e כהגיית צירי
ɛː כהגיית צירי פתוחה מעט וארוכה ɛː/ä כנ"ל, כהגיית פתח לפני האות d כהגיית צירי ארוכה
ɐ כהגיית פתח סגורה מעט ɐ כנ"ל ə כהגיית a במלה האנגלית About
Ii i כהגיית חיריק i כנ"ל i כנ"ל
כהגיית חיריק פתוחה מעט e~ɛ כהגיית צירי כהגיית חיריק פתוחה מעט
כהגיית חיריק ארוכה כנ"ל כנ"ל
Oo o כהגיית חולם סגורה מעט o̞/o כהגיית חולם, כהגיית חולם סגורה מעט בהברות פתוחות o̞/o כנ"ל
כהגיית חולם סגורה מעט וארוכה כנ"ל כנ"ל
Uu u כהגיית שורוק u~o כהגיית שורוק או כהגיית חולם סגורה מעט u כהגיית שורוק
o כהגיית חולם סגורה מעט o̞/o כהגיית חולם, כהגיית חולם סגורה מעט בהברות פתוחות o̞/o כנ"ל
כהגיית שורוק ארוכה [uː]~[oː] כנ"ל או כהגיית חולם סגורה מעט וארוכה כהגיית שורוק ארוכה
Yy y כהגיית חיריק מעוגלת y כנ"ל y כנ"ל
[ø] כהגיית צירי מעוגלת œ/œ̞ ø כנ"ל
כהגיית חיריק מעוגלת ארוכה כנ"ל כנ"ל
Ææ ɛ~æ כהגיית a במלה האנגלית And æ/ä כנ"ל, נהגית כהגיית פתח לפני עיצורים וילוניים ושפתיים e כהגיית צירי
ɛː כהגיית צירי פתוחה מעט וארוכה ɛː/ä כנ"ל, נהגית כהגיית פתח לפני האות d כהגיית צירי ארוכה
Øø ø כהגיית צירי מעוגלת œ/œ̞ ø כנ"ל
øː כהגיית צירי מעוגלת וארוכה œː כהגיית צירי מעט פתוחה, מעוגלת וארוכה øː כהגיית צירי מעוגלת וארוכה
œ̞~ɐ̱̹ œ~œ̞ כהגיית צירי מעט פתוחה ומעוגלת [œ] כנ"ל
œː כהגיית צירי מעט פתוחה, מעוגלת וארוכה œː~œ̞ː כנ"ל
Åå ɔ כהגיית חולם פתוחה מעט ɐ̱̹/ɔ כהגיית פתח אחורית מעט ומעוגלת, כהגיית חולם פתוחה מעט לפני האות V ɐ̱̹/ɔ כנ"ל
ɔː כהגיית חולם פתוחה מעט וארוכה o̞ː כהגיית חולם ארוכה o̞ː כנ"ל
  • במלים המכילות מורפמה אחת, תנועות הן בדרך כלל קצרות לפני שני עיצורים או יותר + e
  • תנועות הם בדרך כלל ארוכות לפני עיצור אחד + e
  • בשתי תנועות רצופות התנועה המוטעמת תמיד ארוכה, והלא־מוטעמת תמיד קצרה.

דקדוק השפה הדנית

דקדוק השפה הדנית דומה לדקדוק השפה האנגלית. זאת משום ששתיהן שפות גרמאניות ולאוכלוסיות הדוברות אותן היו חילופי יחסים תרבותיים רבים לאורך השנים.

הטיית פעלים

בדומה לאנגלית, בדנית ניתן למצוא הטיות שונות לזמנים, הכוללות זמנים מתמשכים ומושלמים. אלו מבטאים גם את נקודת הסיום וההתחלה של התהליך שהפועל מבטא. עם זאת, בדנית השימוש בצורה נפרדת לזמן עתיד הוא לא נחוץ, ופעלים המתארים פעולה שמתבצעת בעתיד מוטים לרוב בצורת ההווה.

הפעלים אינם מוטים לפי גוף כמו בעברית.

סיומת דוגמה עברית
שם פועל -e at rejse לנסוע
הווה  -er jeg rejser אני נוסע
עבר פשוט -ede, -te, jeg troede

jeg talte

חשבתי / האמנתי

דיברתי

עבר מתמשך -et ,-t jeg har taget

jeg har talt

לקחתי

דיברתי

עבר מושלם -et, -t jeg havde taget

jeg havde talt

לקחתי

דיברתי

ציווי ללא tag den קח/י את זה
עתיד (בשימוש חלקי) ללא jeg vil tage אני אקח

מגדר דקדוקי

בדנית יש מגדר דקדוקי. עם זאת, שני המגדרים אינם זכר ונקבה כמו ברוב השפות עם מגדר דקדוקי, אלא מגדר משותף ומגדר נייטרלי. זה נובע מהדקדוק בנורדית עתיקה, בה היו המגדרים זכר, נקבה ומגדר נייטרלי. מאז השתלבו הזכר והנקבה למגדר יחיד, המגדר המשותף.

שמות תואר מוטים לפי המגדר. ללא תוספת במגדר המשותף, בתוספת -t במגדר הנייטרלי, ובתוספת -e ברבים.

ה"א הידיעה וצורת הרבים

ה"א הידיעה מתבטאת בהוספת סיומת בסוף המילה. סיומת זו היא -en בשמות עצם מהמגדר המשותף, ואילו -et במגדר הנייטרלי.

צורת הרבים מתבטאת באחת מהסיומות -er, -e. ה"א הידיעה יחד עם צורת הרבים מתקבלת על ידי הסיומות -erne, -ene בהתאמה. לדוגמה, by - עיר, byerne - הערים, וכן hund - כלב, hundene - הכלבים.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. 1 2 3 4 5 6 ללא נישוף אלופוני
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.