דמוגרפיה

דֶּמוֹגְרַפְיָהיוונית דמוס = עם, אוכלוסייה; גרפיה = רישום, תיעוד) היא תחום דעת במדעי החברה ובגאוגרפיה, העוסק במחקר ותיעוד האוכלוסייה, בהרכבה, ובתמורות החלות בה עם הזמן במונחים של גודל האוכלוסייה, הגידול בה, הרכבה ופיזורה הגאוגרפי, מדמוגרפיה של העולם כולו ועד לדמוגרפיה של מדינה או אפילו עיר, וכן דמוגרפיה של קבוצות אתניות.

מינוח

מקור המונח דמוגרפיה, הוא מן השפה היוונית. פירוש המילה "דמוס" הוא עם, וגרפיה זה רישום או תיעוד. השימוש הראשוני במונח נעשה על ידי החוקר הצרפתי אשיל גיאר, שטבע את המונח בשלהי המאה ה-19. אשיל גיאר הגדיר את הדמוגרפיה, כמדע החוקר את ההיסטוריה החברתית והטבעית של האדם וכן, את המחקר המספרי של האוכלוסייה האנושיות. האו"ם מגדיר את הדמוגרפיה, כמדע החוקר את אוכלוסיות האדם ובדגש על התייחסות לגודלן, מרכיביהן והתפתחותן.

היסטוריה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.

החוקר האנגלי ג'ון גראונט היה מחלוצי מדע הדמוגרפיה. הוא פיתח במשותף עם ויליאם פטי (William Petty) שיטות סטטיסטיות ושיטות מפקד אוכלוסין שהיוו את הבסיס לדמוגרפיה המודרנית. בספרו "תצפיות מדעיות ופוליטיות על רשומות התמותה (1662)" ניתח גראונט את רשומות התמותה בראשית ימיה של לונדון המודרנית. באותה תקופה ניסו צ'ארלס השני מלך אנגליה ופקידי ממשל אחרים לפתוח שיטה לחיזוי התפרצויות של מגפת הדבר בעיר. בסופו של דבר לא הגיעה שיטת החיזוי לכדי מימוש, אך מחקריו של גראונט הניבו את האומדן הסטטיסטי הראשון של אוכלוסיית לונדון. בעקבות פרסומיו של ג'ון גראונט, שנה לאחר מכן (1663) פרסם המדען האנגלי אדמונד היילי נתונים סטטיסטיים שהרחיבו את עבודותיו של גראונט.

מושגי יסוד

אוכלוסייה

ערך מורחב – אוכלוסייה

כלל התושבים במקום מוגדר (מדינה, אזור, עיר) ובזמן מוגדר (תאריך). צפיפות אוכלוסייה (או צפיפות אוכלוסין) היא מונח בתחום הדמוגרפיה, המציין את יחס האוכלוסייה לשטח עבור מרחב גאוגרפי. היחס נמדד לרוב במספר תושבים לקמ"ר, או מ"ר לתושב.

גידול אוכלוסייה וריבוי טבעי

ערך מורחב – ריבוי טבעי

השינוי בגודל האוכלוסייה הנובע מילודה, תמותה ומאזן הגירה בתקופה נתונה. שינוי זה יכול להיות חיובי (האוכלוסייה גדלה) או שלילי (האוכלוסייה קטנה). ריבוי טבעי זו הגדרה מצומצמת יותר המתייחסת להפרש בין הילודה לתמותה עבור אותה אוכלוסייה בתקופה נתונה.

ילודה ותמותה

ערכים מורחבים – ילודה, תמותה

ילודה זה השיעור הממוצע של תינוקות הנולדים מדי פרק זמן באוכלוסייה מסוימת. ותמותה זה השיעור הממוצע של מקרי המוות מדי פרק זמן באוכלוסייה מסוימת.

הגירה

הגירה היא שינוי באזורי המגורים של אוכלוסייה מסוימת כתוצאה מתנועה פיזית של פרטים. ישנם סוגים שונים של הגירה:

  • הגירה פנימית: הגירה בתוך אזור ההתייחסות.
  • הגירה חיצונית: הגירה אל או מחוץ לאזור ההתייחסות.
  • מאזן הגירה: ההפרש בין הנכנסים לאזור מוגדר לבין היוצאים ממנו בתקופה נתונה.
  • הגירה חיובית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים גדולה מכמות המהגרים ממנו.
  • הגירה שלילית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים קטנה מכמות המהגרים ממנו.

תוחלת חיים

ערך מורחב – תוחלת חיים

תוחלת חיים אורך החיים הממוצע של פרט באוכלוסייה נתונה.

פיזור אוכלוסין

ערך מורחב – פיזור אוכלוסין

פיזור אוכלוסין היא שיטה בה נוקטות ממשלות על מנת למנוע ריכוזיות יתר של אוכלוסייתן בערים הגדולות. בעזרת מדיניות התומכת בפיזור אוכלוסין, מנסות הממשלות לשמור על האוכלוסייה הכפרית באזור ככוח מגן על גבולות הטריטוריה שלה.

התפלגות תעסוקתית

ערך מורחב – תעסוקה

אוכלוסייה בלתי תלויה (אוכלוסייה יצרנית), היא פלח אוכלוסייה המהווה את העוסקים בייצור. אוכלוסייה תלויה (אוכלוסייה בלתי יצרנית), היא פלח אוכלוסייה המהווה את אלו שאינם עוסקים בייצור. יחס תלות, הוא מונח המתייחס ליחס בין הילדים והקשישים באוכלוסייה (אוכלוסייה תלויה) לבין מספר התושבים בגיל העבודה (אוכלוסייה יצרנית). יחס תלות הנהוג בישראל הוא בין התושבים בני 0-19 ובני 65 ומעלה (התלויים) לבין התושבים בני 20-64 (היצרנים).

מבנה גילאי

ערכים מורחבים – קבוצת גיל, ילד, בוגר, קשיש

קבוצת גיל סך הפרטים בחברה השייכים לטווח גילאים מסוים. נוהגים לחלק את האוכלוסייה לשלוש קבוצות אוכלוסייה:

  • קבוצת הילדים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 0-14;
  • קבוצת הבוגרים: (נקראת גם קבוצת הביניים) קבוצת גיל של סביבות הגילאים 15-64;
  • קבוצת הקשישים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 65 ומעלה.

פירמידת גילאים היא ביטוי גרפי מקובל לאוכלוסיית אזור מסוים בנקודת זמן מסוימת, המצביעה על התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות מין וגיל, באחוזים או באופן כמותי.

ראו גם

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.