דיני מסים

דיני מסים או דיני מס הם מערכת החוקים שמכוחם מוטלים מסים על הפעילות הכלכלית על ידי השלטונות.

חוק המטיל מס קובע את האוכלוסייה והפעילות שעליהם מוטל המס ואת כללי חישוב המס. כללים אלה בדרך כלל מורכבים למדי, וסכסוכים בין גובי המס לבין משלמי המס מובאים לעיתים קרובות לדיון בבית המשפט. משלמי המסים עוסקים לעיתים בפעולות של תכנון מס, שהן אמצעים חוקיים להפחתת חבות המס, ואף בפעולות של השתמטות ממס, שהן צעדים בלתי חוקיים שמטרתם הקטנת גובה המס.

על מורכבותו של חוק מס הכנסה, האופיינית גם לחוקי מסים אחרים, כתב ד"ר אלפרד ויתקון:

"על חוק מס הכנסה – וכיוצא בו שאר דיני המסים – נאמר שהוא 'מסובך ומסורבל ומעורפל'. ועדות שנתמנו, בארצות רבות, על מנת לתת לחוק זה צורה פשוטה ומובנת לכל אדם, הגיעו לכלל דעה שאין זה אלא משאלת הדיוטות, ושאך בור גמור בעניין הנדון יכול לצפות שיינתן לו חוק מס הכנסה פשוט. שכן הנושא עצמו מסובך ומסורבל מטבעו ומעיקרו".[1]
מטרות דיני המס.
המטרות המקובלות של מערכת המס הן-
  1. העברת משאבים מן הציבור למדינה- כדי לקיים את המדינה היא צריכה משאבים, אם חושבים שהארגון החברתי המכונה מדינה הוא חשוב, אנו רוצים להיות חברים בו, עלינו לממן אותו כדי שתאגיד גדול זה יוכל לפעול. אנו חושבים שזה חשוב כי יש דברים שאנו לא יכולים לספק לעצמנו ללא מדינה- אלו מוצרים ציבוריים, כמו- צבא, תשתיות, מערכת משפט, משטרה, כיבוי אש וכדומה. מערכת המס זה הכלי המרכזי המאפשר זאת.
  2. חלוקה מחדש של העושר- למערכת המס יש תפקיד חלוקתי- אנו ממשים העדפות חברתיות לחלוקה מחדש בחב' דרך מערכת המס. במדינות מערביות אין ספק שאנו רוצים לחלק מחדש, לצמצם את הפערים, המחלוקות הן כמה לצמצם ואיך לעשות זאת. מדיניות שמחלקות יותר מחדש הן מדינות סוציאליסטיות יותר, אך כולן עושות זאת. הכלי המרכזי לחלוקה מחדש זו מערכת המס.
  3. רגולציה (הכוונת התנהגות)- אנו כחברה שולטים על ההתנהגות של פרטים בחב' בעיקר במצבים שאנו מטילים סיכון על אחרים. כל המדינות משתמשות בדיני המס ע"מ לשלוט על התנהגות בצורה מסוימת. ניתן לעשות זאת מחוץ למערכת המס למשל על ידי נתינת כסף. 

בישראל

בישראל, חוק יסוד: משק המדינה קובע: "מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו."

החוקים העיקריים שמכוחם מוטלים מסים בישראל הם:

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. א. ויתקון וי. נאמן, דיני מסים, הוצאת שוקן, מהדורה רביעית, 1969, עמ' א
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.