דופן עקומה

דופן עקומה הוא מושג בהלכות סוכה, שפירושו הוא שמצרפים את סכך הסוכה הפסול אל הדופן הסמוכה לו מתחתיו, ועי"ז מחשיבים את הסכך כאילו הוא המשך הדופן, וזאת על מנת להכשיר את הסוכה. דין זה אינו מפורש בתורה, ובתלמוד אמרו שהוא מהלכה למשה מסיני.[1]

מהות הדין

מהתורה החומר ממנו ניתן להשתמש לסיכוך הסוכה הוא אך ורק חומר העומד בשלושת תנאים אלו, א. שהוא מן הצומח ב. שאינו מקבל טומאה ג. רק כשהוא תלוש מן הקרקע. כל חומר אחר הרי הוא פסול לסיכוך. כאשר בכל זאת סיכך בסכך זה, והסכך הפסול נמצא באמצע גג הסוכה בשיעור של ארבעה טפחים או יותר – הסוכה נפסלת, מאחר שלמקום הסיכוך אין דפנות שסמוכות אליו שיוכלו להיחשב כמחיצות הסוכה.

אולם כאשר הסכך הפסול נמצא מן הצד, סמוך לדופן, אין הסוכה נפסלת מחמת חסרון מחיצה, מפני שאומרים בזה 'דופן עקומה' פירוש מפני שרואים את הסכך הפסול כאילו הוא המשכו של הדופן הסמוכה לו, וכאילו הדופן מתעקמת בראשה עד הסכך ונמצא שהדופן סמוכה לסכך הכשר[2]. לדוגמה בית שגגו נהרס, אך בצדדיו סמוך לקירות, ישנה תקרה שפסולה לסיכוך, יכול לסכך באמצע הגג, ועל מה שבצדדים יהיה דין דופן עקומה[3]. דוגמה נוספת: סוכה שסמוך לדפנות היא גבוהה יותר מעשרים אמה, ובאמצעה קרקע הסוכה מוגבהת, שאין מהרצפה עד הסכך עשרים אמה, המקום המוגבה כשר לסוכה, ומה שגבוה יותר מעשרים אמה נכלל בדופן עקומה.[4]

הגבלות לדין

דין זה של דופן עקומה שרואים את הסכך הפסול כאילו הוא המשך הדופן, נאמר רק בזמן ששיעור הסכך הפסול הוא עד ארבע אמות, מעבר לזה אי אפשר להכשיר על ידי דין דופן עקומה. וכן נאמר רק בסוכה גדולה, כלומר, שיש בה סכך כשר כשיעור המינימלי של הסוכה, שהוא שבעה טפחים על שבעה טפחים, אך בפחות מכך אי אפשר להכשיר על ידי דופן עקומה.

הגדרת הדין

לפי מרבית הפרשנים דין דופן עקומה אינו מכשיר את הסכך הפסול עד כדי שיהיה מותר לאכול ולישון תחתיו, אלא רק מונע מהסוכה להיפסל על ידי הסכך הפסול, וכך נפסק להלכה.[5]

הערות שוליים

  1. תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף ו עמוד ב
  2. רש"י סוכה דף יז עמוד א ד"ה אם יש
  3. משנה סוכה פרק א משנה י
  4. תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף ד עמוד א
  5. שולחן ערוך, אורח חיים סימן תרלב, א.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.