גירוש הגר וישמעאל

גירוש הגר וישמעאל הוא סיפור המופיע בספר בראשית, פרק כ"א, פסוקים ט'-כ'. לשרה ואברהם נולד יצחק לאחר שנים של עקרות. שרה רואה את ישמעאל "מְצַחֵק",[1] ודורשת מאברהם לגרש את הגר וישמעאל. התורה מדגישה כי לאברהם יש קושי עם דרישתה של שרה אך הוא נענה לצו האלוקי: "כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ".[2] אברהם משלח את הגר לדרכה ובידיהם רק "לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם". הגר תועה במדבר, ולאחר שנגמרים המים באמתחתה היא משליכה את בנה כדי לא לראות במותו הקרב. מלאך אלוקים מראה לה באר מים ומבטיח שישמעאל יהיה "לְגוֹי גָּדוֹל".[3]

גירוש הגר וישמעאל

לאחר הולדת יצחק עורך אברהם משתה "בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת-יִצְחָק".[4] שרה רואה את ישמעאל "מְצַחֵק"[1] ודורשת מאברהם: "גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת, וְאֶת-בְּנָהּ".[5]

הסיבות לגירוש

חז"ל עמדו על הסיבות לגירושם של הגר וישמעאל ובתוספתא מובאות כמה סיבות לגירוש. על פי המובא בתוספתא, רבי עקיבא דרש כי הסיבה לגירוש היא כי ישמעאל חטא בעבודה זרה. רבי אליעזר סבר כי ישמעאל חטא בגילוי עריות ורבי ישמעאל קבע כי חטא בשפיכות דמים. לדעת רבי שמעון בר יוחאי אין זה יכול להיות שבביתו של אברהם יתקיימו חטאים אלו ופירש כי חטאו של ישמעאל היה בזלזול ביצחק ולשיטתו עניין אחד הוא בסיפור, ירושה:[6]

אמר רבי שמעון בן יוחאי ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ודברי נראין מדבריו דרש רבי עקיבא (בראשית כ"א) "ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק". אין צחוק האמור כאן אלא עבודת כוכבים שנאמר: (שמות ל"א) "וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק". מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל... וצד חגבים ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אין צחוק האמור כאן אלא גילוי עריות שנאמר (בראשית ל"ט) "בא אלי העבד ... לצחק בי" מלמד שהיתה [אמנו שרה] רואה את ישמעאל מכבש את [הגנות] ומענה את הנשים. ר' ישמעאל אומר אין לשון צחוק אלא שפיכות דמים שנאמר: (שמואל ב', ב') "ויאמר אבנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו...". מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל נוטל קשת וחצים ומזרק כלפי יצחק שנאמר: (משלי כ"ו) כמתלהלה היורה זקים וגו' כן איש רמה [וגו'] ואני אומר חס ושלום שיהיה בביתו של [אותו] צדיק ההוא כך. אפשר [למי] שנאמר עליו: (בראשית י"ח) "כי ידעתיו למען אשר יצוה ..." יהא בביתו עבודת כוכבים [וגילו] עריות ושפיכות דמים אלא אין צחוק האמור כאן אלא לענין ירושה שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו היו הכל שמחין ואומרין נולד בן לאברהם [נולד בן לאברהם] נוחל את העולם ונוטל שני חלקים והיה ישמעאל מצחק [בדעתו] ואומר אל תהי שוטים [אל תהי שוטים] אני בכור ואני נוטל שני חלקים שמתשובת הדבר אתה למד [שנאמר] (בראשית כ"א) כי לא יירש בן האמה ... ורואה אני את דברי מדברי רבי עקיבא.

המפרשים עמדו על הקושי בתיבה "מְצַחֵק". לשורש צ-ח-ק בתורה הקשר של גילוי עריות בסיפור ירידת יצחק ורבקה בעקבות הרעב לגרר,[7] בסיפור יוסף ואשת פוטיפר[8][9] ובסיפור חטא העגל.[10] תרגום השבעים מתרגם את המילה "מְצַחֵק" כמשחק בין שני הבנים.

זכויות הירושה

שרה דורשת מאברהם שיגרש את הגר ובנה "כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת, עִם-בְּנִי עִם-יִצְחָק".[5] ישנם דעות שכינוי "בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת" אינו רק כינוי גנאי. הכינוי בֶּן-הָאָמָה הַזֹּאת מציין את מעמדו של ישמעאל, ושרה מבקשת כך להסדיר את מעמדו של בנה, יצחק כממשיכו של אברהם. לשיטתם פרק כ"א בבראשית דן בזכויות הירושה של ישמעאל על כל המשתמע מכך. בפרק התגלות ה' לאברהם מפקיעה את זכויות הירושה מידי ישמעאל ואמו.

תגובת אברהם

בשונה מתגובתו של אברהם בסיפור בריחת הגר ולידת ישמעאל בספר בראשית, פרק ט"ז בסיפור זה תגובה ישירה לדרישתה של שרה. אברהם רואה בישמעאל כבנו הלגיטימי והדרישה רעה בעיניו. באמצעות המילה "מְאֹד"[11] מעצים המחבר המקראי את רגשותיו של אברהם אשר רואה בישמעאל כבנו.[12] ה'הוא זה שמתיר לאברהם לשלח את הגר ובנו. בצד בקשתו הוא אומר לאברהם : "וְגַם אֶת-בֶּן-הָאָמָה, לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ: כִּי זַרְעֲךָ, הוּא."[13] אברהם משכים קום ורצף הפעולות מעידות על הזדרזות :"יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד--וַיְשַׁלְּחֶהָ".[14] המדרש בפרקי דרבי אליעזר פותח צוהר לתחושותיו של אברהם: "ומכל הרעות שבאו על אברהם היה קשה ורע הדבר הזה מאד."[15] ואילו הרמב"ן בפירושו טוען כי אברהם חושש לגורל ישמעאל במדבר: "ומפני שהיה אברהם מפחד עליו, שלא יקראנו אסון בשלחו אותו ממנו, אמר כי ישימנו לגוי גדול".[16]

הגר וישמעאל במדבר

הגר וישמעאל מגיעים למדבר והמחבר המקראי מספר כי היא מאבדת את דרכה במדבר: "וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע.".[17] ייתכן כי הגר עברה דרך קדש ברנע במדבר פארן לכיוון מצרים אל אזור המערבי של המדבר.[18] הכתוב מוסר כי לאחר שנגמרים המים באמתחתה משליכה הגר את ישמעאל במרחק "כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת",[19] אשר גווע אל מול עיניה.[17] ייתכן והשימוש בפועל ש-ל-כ, בו משתמש המחבר המקראי מבטא את ייאושה וכעסה של הגר על מצבם.[20] המחבר המקראי מספר כי "וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד, וַתִּשָּׂא אֶת-קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ"[19]

בספרו קדמוניות היהודים מוסיף יוסף בן מתיתיהו פרטים על גורל הגר ובנה במדבר. בן מתיתיהו כותב כי הגר: "...הניחה את התינוק תחת שיח תומר, שלא תראהו בנפחו רוחו, והוסיפה ללכת. אז נזדמן לה מלאך ה' ואמר לה שיש מעיין סמוך למקום וציווה עליה לדאוג לגידול הילד... . הבשורות שנתבשרה חיזקו את רוחה ושפגשה רועים נחלצה ממצוקתה בדאגם לה." אין הסיפור המקראי מזכיר את השיח. בן מתיתיהו משתמש בשורש נ-ו-ח בניגוד למתואר בסיפור המקראי, שם משתמש המחבר בשורש ש-ל-כ. כמו כן הרועים הדואגים למחסורה של הגר, אינם מוזכרים בתורה.[21]

התגלות המלאך וה'

מי ששומע את בכיו של ישמעאל הוא ה' אך מי שפונה אל הגר הוא מלאך ה'. הגר אינה עונה להוראותיו ולברכתו: "אַל-תִּירְאִי, כִּי-שָׁמַע אֱ-לֹהִים אֶל-קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא-שָׁם יח קוּמִי שְׂאִי אֶת-הַנַּעַר, וְהַחֲזִיקִי אֶת-יָדֵךְ בּוֹ: כִּי-לְגוֹי גָּדוֹל, אֲשִׂימֶנּוּ."[22] מי שפוקח את עיני ישמעאל הוא ה', הוא זה שמראה להגר את באר המים.

הישיבה במדבר

המחבר המקראי מוסר שה' עומד לצידו של ישמעאל. עוד ממוסר המחבר כח ישמעאל יהיה "רֹבֶה קַשָּׁת", כלומר עיסוק בציד ויתיישב במדבר פארן. יש הטוענים כי הישיבה במדבר מגשימה את הייעוד שבהבטחת ה' להגר בסיפור בריחת הגר ולידת ישמעאל שישמעאל יהיה "פֶּרֶא אָדָם".[23] וישיבתו תהיה ישיבת קבע במדבר.[24]

השונה והדומה בין סיפור גירוש הגר וישמעאל לבין סיפור בריחת הגר ולידת ישמעאל

ערך מורחב – בריחת הגר ולידת ישמעאל

בין שני הסיפורים המופיעים בספר בראשית אודות הגר קיים דמיון.

הדמיון בין שני הסיפורים

בשני הסיפורים פועלות אותן דמויות ושני הסיפורים אף פותחים בכעסה של שרה ואיבתה כלפי הגר וישמעאל. כעס ואיבה אלה מניעים את גירושה של הגר וישמעאל. בשני הסיפורים אברהם נענה לדרישתה של שרה. בשני הסיפורים הגר עוזבת את בית אדוניה. בבראשית ט"ז היא בורחת ובסיפור המובא בבראשית כ"א היא מגורשת. בשני הסיפורים הגר מאבדת את דרכה במדבר ובשני הסיפורים מתגלה מלאך ה' אליה ואף ליד באר מים. שני הסיפורים מסתיימים בברכת ה' להגר על עתיד בנה.

השוני בין שני הסיפורים

בסיפור המובא בבראשית ט"ז הגר מתגרה בשרה ומזלזלת בה. שרה מענה אותה ולכן היא בורחת ואילו בסיפור המובא בבראשית כ"א הגר מגורשת עם בנה אל המדבר. בבראשית ט"ז מתעלם אברהם ממצוקת הגר ואילו בסיפור בבראשית כ"א מוסר המחבר את תחושותיו של אברהם: "וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד, בְּעֵינֵי אַבְרָהָם, עַל, אוֹדֹת בְּנוֹ".[11] הגר לא מאבדת את דרכה במדבר בסיפור המובא בבראשית ט"ז אלא רק בסיפור המובא בבראשית כ"א. רק בבראשית ט"ז הגר רואה פנים מול פנים את מלאך ה' והוא מנהל איתה דו-שיח. בסיפור המובא בבראשית כ"א הגר רק שומעת את קולו ואין דו-שיח מתקיים. הגר רק מודה לו וקוראת את שם הבאר על שם ה'. באפילוג לסיפור המובא בבראשית ט"ז הגר חוזרת לבית אדוניה, אברהם ושרה ואילו בסיום הסיפור בבראשית כ"א הגר וישמעאל מתיישבים במדבר ואינם חוזרים לאברהם ושרה. בסיפור המובא בבראשית כ"א בולטת העובדה ששמו של ישמעאל אינו מוזכר.

השונה והדומה בין סיפור עקדת יצחק לסיפור גירוש הגר וישמעאל

ערך מורחב – עקדת יצחק

הדמיון בין שני הסיפורים

קיים דמיון רב בין שני הסיפורים, סיפור עקדת יצחק בספר בראשית, פרק כ"ב וסיפור הגירוש המובא בבראשית כ"א. בשני הסיפורים קדם צו ה' לאברהם קודם למעשה. בשני הסיפורים מצוה ה' על אברהם להיפרד מבניו לתמיד. בסיפור המובא בבראשית כ"א קיים סיכון כמעט וודאי למות הילד ובסיפור עקדת יצחק המוות הוא וודאי אילולא ה' עוצר בעד אברהם. שתי הדרישות המובאות בסיפורים מבקשות להדגיש את גודל הקורבן שאברהם נאלץ להקריב. בשני הסיפורים אברהם מזדרז להיענות לבקשת ה'. בשני הסיפורים קיים סיכון כמעט וודאי למוות אלמלא עזרת ה'. בשני הסיפורים מברך ה' את שני הבנים בהבטחה לאומית: זרע ומקום התיישבות ובהבטחה אישי.

השוני בין שני הסיפורים

בסיפור עקדת יצחק פני אברהם ויצחק לכיוון הר המוריה ואילו פני הגר ובנה לכיוון מדבר באר שבע. לאברהם יש מטרה ברורה, לקיים את צו ה' ואילו הגר נשלחת מבית אדוניה ללא מטרה לכיוון המדבר. בין אברהם ויצחק מתנהל דו-שיח ואילו הגר ובנה אינם משוחחים. העיר באר שבע היא המקום הראשון אליו מגיעה הגר ואילו בסיפור העקדה מסתיים הסיפור בבאר שבע שם מתיישב אברהם.[25]

הסיפור בתרבות

שירים רבים נכתבו בהשראת הסיפור. רבים מהשירים נגעו במצוקתה של הגר, אהבתה לבנה והקשיים שחוותה. בין הידועים השיר 'הגר' של יוכבד בת-מרים, שירו של אהרן אמיר 'הגר', השיר 'הגר' של ק.א. ברתיני ו-'שני שירים להגר' של יוכבד בן-דור.[26]

ציירים רבים ציירו בהשראת הסיפור את גירושם של הגר וישמעאל כמו גוסטב דורה ובנג'מין ווסט. יש שתיארו בציוריהם את הגירוש כשילוח לחופשי ויש כגירוש. גבריאל מטסו תיאר בציורו את אברהם דוחף את הגר מביתו וברקע צופה בנעשה שרה. תנועות ידיהם של שרה ואברהם מכוונות את הגר החוצה. שרה הצופה מחלון ביתה נמצאת במקום גבוה מה שמלמד על הוראתו של האל. התיאור של שרה מביטה מהחלון מזכיר את מוטיב האישה בחלון הידוע מהמקרא. בציור צייר מטסו, עננים המבשרים את הגשם העומד לבוא וזאת בניגוד לצמא שיהיו מנת חלקם של הגר וישמעאל במדבר. אריק זפרן טוען כי רבים מאנוסי פורטוגל הזמינו את הציורים העוסקים בגירושם של הגר וישמעאל מתוך הזדהות לסיפורם האישי כמגורשי ספרד. לצייר ההולנדי יאן ויקטורס אשר צייר אף הוא את סיפור גירושם של ישמעאל ואמו, היה קשר ליהודים שחזרו בתשובה והם אשר מימנו את פעילותו האמנותית והם אלה שהזמינו את ציוריו.[27]

הערות שוליים

 1. 1 2 ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק ט'
 2. ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י"ב
 3. ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י"ח
 4. ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק ח'
 5. 1 2 ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י'
 6. תוספתא ו', ג'
 7. ספר בראשית, פרק כ"ו, פסוק ח'
 8. ספר בראשית, פרק ל"ט, פסוק י"ד
 9. ספר בראשית, פרק ל"ט, פסוק י"ז
 10. ספר שמות, פרק ל"ב, פסוק ו'
 11. 1 2 ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י"א
 12. פנינה גלפז-פלר, ויולד: יחסי הורים וילדים בסיפור המקראי, ירושלים, כרמל, 2006, ע"מ 26-25
 13. ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י"ג
 14. אוריאל סימון, בקש שלום ורדפהו, תל אביב, ידיעות אחרונות, 2002, ע"מ 56
 15. פרקי דרבי אליעזר, פרק 30 דף לג
 16. יוסף עופר, יהונתן יעקבס, תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל", ירושלים, הרצוג, תשע"ג, ע"מ 176-175
 17. 1 2 ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק י"ד
 18. אנסון רייני, עולם התנ"ך: בראשית, תל אביב, דוידזון עתי, 1993, ע"מ 136
 19. 1 2 ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק ט"ז
 20. יעל שמש, אבלות במקרא: דרכי התמודדות עם אבדן בספרות המקראית, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2015, ע"מ 251
 21. יוסף בן מתיתיהו, קדמוניות היהודים, ירושלים, מוסד ביאליק, 2002, ע"מ 24
 22. ספר בראשית, פרק כ"א, פסוקים י"ז-י"ח
 23. ספר בראשית, פרק ט"ז, פסוק י"ב
 24. מרדכי ברויאר, פרק ב': פרשיות וירא-ויחי - פרקי בראשית, ירושלים, הרצוג, תשנ"ט, ע"מ 491
 25. מלכה שקד, לנצח אנגנך: המקרא בשירה העברית החדשה - אנתולוגיה, תל אביב, ידיעות אחרונות, 2005, ע"מ 408-403
 26. יעל מאלי, אמנות כפרשנות: פרשת השבוע בראי האמנות, תל אביב, ידיעות אחרונות, 2017, ע"מ 53-46
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.