גוף סטטוטורי

גוף סְטָטוּטוֹרִי הוא ישות משפטית אוטונומית למחצה אשר פועלת מתוקף חוק ויכולה להחזיק בסמכויות חקיקתיות, ביצועיות ושיפוטיות. לעיתים מוקם גוף סטטוטורי ביוזמת חקיקה ממשלתית בכנסת, ולעיתים זהו גוף פרטי שמקבל סמכויות בחוק. המונח "סטטוטורי" פירושו "על פי החוק".

מטרת גופים סטוטוריים היא להוות אוטונומיה חוקית מקצועית וביצועית בתחום מסוים אשר לרשויות השלטון אין את המשאבים המקצועיים (לדוגמה: במכון התקנים) או בתחום בו יש צורך באוטונומיה פוליטית (לדוגמה: לשכת עורכי הדין או בנק ישראל) ואין יכולת להעניק לגוף סמכויות על ידי תיאגוד (פרטי או ציבורי).

על מנת להעניק לגופים אלה את הסמכויות הנדרשות להם למלא את ייעודם ומאידך לתחום סמכויות אלה לייעודם המקורי בלבד, נדרשת חקיקה.

גופים סטטוטוריים בישראל (רשימה חלקית)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
שם הגוףחוק מסדירתאריך הקמהצורת התאגדות
מגן דוד אדוםחוק מגן דוד אדום1950
מכון התקנים הישראליחוק התקנים1953חברה בע"מ
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהחוק זכרון השואה והגבורה1953תאגיד סטטוטורי
המוסד לביטוח לאומיחוק הביטוח הלאומי1954
בנק ישראלחוק בנק ישראל1954
המוסד לבטיחות ולגיהותחוק ארגון הפיקוח על העבודה1954
מועצת רואי חשבון בישראלחוק רואי חשבון1955
המועצה להשכלה גבוההחוק המועצה להשכלה גבוהה1958
שירות התעסוקה הישראליחוק שירות התעסוקה1959
לשכת עורכי הדיןחוק לשכת עורכי הדין1961
רשות השידורחוק רשות השידור1965
המועצה להסדר ההימורים בספורטחוק להסדר ההימורים בספורט1967
רשות ניירות ערך חוק ניירות ערך1968
מועצת הפסיכולוגיםחוק הפסיכולוגים1977
רשות שדות התעופהחוק רשות שדות התעופה1977
הרשות למלחמה בסמיםחוק הרשות למלחמה בסמים1988
רשות העתיקות חוק רשות העתיקות1990
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיוחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו1991
תאגיד השידור הישראליחוק השידור הציבורי הישראלי2015

הערות שוליים

    This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.