גדר (ביטוי הלכתי)

גֶּדֶר הוא ביטוי ישיבתי והלכתי משובש לגָּדֵר, שפירושו: הגדרת מושג של עניין מסוים, בדרך כלל מושג תלמודי או הלכתי.

לדוגמה: "מה הַגֶּדֶר של פיקוח נפש רוחני"[1]. "הַגֶּדֶר של קלות ראש הוא שתהא הפעולה מצד עצמה קלות ראש"[2].

הביטוי אינו תקני בשפה העברית. בעברית גָּדֵר משמשת בלשון נקבה, ואילו גֶּדֶר משמש בלשון זכר; גָּדֵר בלשון רבים היא גְּדֵרִים וכן גְּדֵרוֹת, ואילו לשון רבים של גֶּדֶר היא גְּדָרִים; נטייתה של גָּדֵר היא גְּדֵרוֹ, גְּדֵרִי וכו', ואילו נטייתו של גֶּדֶר היא גִּדְרוֹ, גִּדְרִי וכו'. עם זאת, יש לציין שגם בלשון חז"ל משמש גָּדֵר בלשון זכר. לדוגמה: "ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים"[3].

צורת משנה נוספת היא בְּגֶדֶר, שמשמעה: בתחום, בהגדרה. לדוגמה: "אין זה בגדר מקח וממכר"[4]. מילה זו תקנית בעברית.

הערות שוליים

  1. הרב שמואל וואזנר, שו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן קס"ה שאלה ט'
  2. הרב צבי פסח פרנק, שו"ת הר צבי אורח חיים א' סימן ע"ג.
  3. מסכת עירובין פרק א' משנה ח'.
  4. הרב יחיאל מיכל אפשטיין, ערוך השולחן אורח חיים סימן שכ"ג סימן א'.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.