בר קפרא


שגיאות פרמטריות בתבנית:אישיות רבנית (זמני)

פרמטרים ריקים [ בניו, אביו ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

בר קפרא
שנות הפעילות אחרון לתנאים (תקופת המעבר)
רבותיו רבי יהודה הנשיא, רבי מאיר
תלמידיו רבי אושעיא ור' יהושע בן לוי

בר קפרא - חכם בדור המעבר שבין התנאים והאמוראים. תלמידו של רבי יהודה הנשיא. היה ידוע כבדחן[1]. בילדותו למד תורה מפי רבי מאיר[2].

יש המזהים אותו עם רבי אלעזר הקפר, ואחרים אומרים שהוא ר' אלעזר בנו של רבי אלעזר הקפר. סידר קובץ משניות ערוך המכונה "משנת בר קפרא" {בבא בתרא}. קובץ זה מקביל ומשלים את משנת רבי יהודה הנשיא.

על תלמידיו נמנה רבי יהושע בן לוי שמסר רבים מאמרותיו ופסקיו.

בשנת תש"ע נמצא קברו באזור כרמיאל - למרות שעד אז חשבו שהוא קבור עם רבי אלעזר הקפר.

מתורתו

בר קפרא נחלק עם חבריו בהגדרת ההבדל בין גניבה לגזילה[3]: "איזהו גזלן? בר קפרא אמר: זה שהוא גוזל בפרהסיא... רבי אבהו בשם ריש לקיש אמר: לפני תשעה - גנב, ולפני עשרה - גזלן.". בניגוד לדעת רבי אבהו המגדיר את ההבדל בין גניבה לגזילה בהבדל דק כחוט השערה, ומגדיר אותו בהגדרה השווה להגדרות דומות באיסורי תורה (למשל המחלל שבת בפרהסיא שנחשב לכזה רק אם חיללה לעיני עשרה אנשים) ובמצוות (תפילה בציבור), שבהם "פרהסיא" הוא מעשה הנעשה בפני ציבור חשוב של עשרה אנשים המוגדר בהלכה כ"עדה", בר קפרא הגדיר את הדברים בדרך פחות פורמלית. הרמב"ם אף אימץ את דעתו בספר "משנה תורה": "איזה הוא גנב? זה הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעין, כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו ולקח מעותיו, ואין הבעלים רואין, וכן כל כיוצא בזה. אבל, אם לקח בגלוי בפרהסיא בחוזק יד, אין זה גנב, אלא גזלן. לפיכך, ליסטים מזוין שגנב, אינו גזלן, אלא גנב, אף על פי שהבעלים יודעים בשעה שגנב", וכך גם נפסק בשולחן ערוך[4][5].

לקריאה נוספת

  • בנימין לאו, "בר קפרא בלוד", בספרו: חכמים, כרך רביעי: ממשנה לתלמוד, 2012, עמ' 61-56.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף נ עמוד ב, במפרש ד"ה לא אזמניה.
  2. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף מו עמוד א, אומר היה רבי מאיר..
  3. בראשית רבה פרשה נד, ג.
  4. שולחן ערוך, חושן משפט, סימן שמח, סעיף ג.
  5. ראו: עו"ד אברהם וינרוט על הגניבה והגזילה ומה שביניהן, באתר משרד המשפטים
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.