בסיסי נתונים - מונחים

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

הערה: כל הדוגמאות בהמשך נלקחות ממערכת מרשם התושבים, בהנחה שכל קורא ראה תעודת זהות או לפחות יש לו מושג בסיסי על המידע הנכלל בה.

 • שדה (field): יחידת הנתונים הקטנה ביותר בבסיס נתונים או בקובץ, למשל שם פרטי של אדם.
 • רשומה (record): אוסף כל השדות המתארים נושא מסוים, למשל רשומת תושב במרשם התושבים.
 • טבלה (table): בבסיס נתונים יחסי, טבלה היא אוסף כל הרשומות בנושא מסוים. טבלת כתובות במרשם התושבים, למשל, תכיל את כל רשומות הכתובת של כל התושבים.
 • מפתח (key): שדה המשמש לאיתור רשומה, למשל מספר זהות או שם משפחה ושם פרטי.
  • מפתח ראשי (primary key): שדה המשמש לזיהוי חד משמעי של הרשומה, למשל מספר זהות.
  • מפתח מורכב: מפתח המורכב משדות אחדים, למשל שם משפחה ושם פרטי.
  • מפתח זר (foreign key): שדה בטבלה אחת, המצביע על מפתח בטבלה אחרת, ובכך מקשר בין הטבלאות.
 • קובץ (file): אוסף של מידע המיועד למחשב או למשתמש. קובץ הנו יחידת המידע שאליה מתייחס המחשב ואותה ניתן לשמור בהתקן זיכרון לטווח ארוך כמו דיסק קשיח ודיסקט.
 • בסיס נתונים או מסד נתונים (database): תוכנה לאחסון נתונים ואחזורם ומימושה הפיזי של תוכנה זו בצורת קבצים המאוחסנים על-גבי דיסק
  • בסיס נתונים יחסי (relational database): המודל הדומיננטי כיום לבסיסי נתונים, ולפיו הנתונים מאוחסנים בטבלאות.
  • בסיס נתונים רשתי: בסיס נתונים המציג את מסד הנתונים כרשת של צמתים וערוצים, כאשר כל הצמתים מייצגים רשומות נתונים והערוצים מייצגים יחסים בין הרשומות.
  • בסיס נתונים היררכי (hierarchical database): בסיס נתונים שישויות המידע ("סגמנטים") קשורים ביניהן ביחסים של היררכיה, כאשר בראש ההיררכיה יש מופע אחד ולסגמנטי הבנים יכולים להיות כמה מופעים
  • בסיס נתונים מונחה עצמים (object-oriented database):
 • נירמול בסיס נתונים (database normalization): יצירת מבנה תקין של טבלאות ושדות, למניעת בעיות בבסיס הנתונים.
 • מודל ישויות-קשרים (entity–relationship model): שיטה לייצוג בסיסי נתונים יחסיים.

מונחים נוספים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.