בניינים בעברית

בדומה לדקדוק של שפות שמיות אחרות, בדקדוק העברי, בניין הוא מערכת נטייה של הפועל: כל בניין של פועל הוא קבוצה של תבניות לשוניות קבועות; בשפה העברית כדי ליצור פועל משבצים שורש מסוים בהתאם לזמן ולגוף בתוך התבנית של הבניין.

בעברית לכל תקופותיה נוהגים למנות שבעה מבנים עיקריים של בנייני הפועל, שאליהם נוספו עוד כמה בניינים נדירים. שמם של בנייני הפועל בעברית נקבע על פי צורת היסוד השכיחה שלהם, שהיא בזמן עבר ובגוף נסתר (הוא). הסיבה לכך היא שלצורת העבר הנסתר אין מוספיות לפני צורת היסוד ואחריה. שבעת הבניינים העיקריים בעברית הם: פָּעַל (מכונה גם "קל"), נִפְעַל, הִפְעִיל, הֻפְעַל, פִּעֵל, פֻּעַל, הִתְפַּעֵל.

הצירוף בנייני הפועל הוא צורת סמיכות, המורכבת משני שמות עצם בדרך של השאלה. מערכת הבניינים בעברית אינה סימטרית[1]. שבעת בנייני הפועל מתחלקים לשלוש קבוצות: הבניינים קל ונפעל, הבניינים הפעיל והופעל, ומערכת הבניינים הכבדים - פיעל, פוּעל והתפעל. לחלק מהבניינים הפעילים קיימים בניינים מקבילים, המשמשים להם סבילים פנימיים. בנייני הסביל הפנימי נבדלים מהבניינים המקוריים רק בתנועות, והשינוי הזה גורם משמעות סבילה ביחס לבניין המקורי. בעברית מתאפיינים הסבילים הפנימיים בתנועת u: בניין הֻפְעַל (להִפְעִיל) ובניין פֻּעַל (לפִּעֵל). בלשון המקרא היה קיים סביל פנימי גם לבניין קל.

הערה: צורות הפועל המוצגות כאן מתאימות לגזרת השלמים. לשאר הגזרות ישנן צורות נטייה שונות, לפי המאפיינים המיוחדים של כל גזרה.

בניין פָּעַל

בניין זה מכונה גם בניין קל, מפני שהוא "קל בתוספות", כלומר בצורת היסוד שלו מופיעים רק שלושת עיצורי השורש ללא מוספיות וללא דגש חזק תבניתי.

עבר

נטיית פָּעַל
פָּקַדְתִּי
פָּקַדְתָּפָּקַדְתְּ
פָּקַדפָּקְדָה
פָּקַדְנוּ
פְּקַדְתֶּםפְּקַדְתֶּן
פָּקְדוּ
נטיית פָּעֵל
זָקַנְתִּי
זָקַנְתָּזָקַנְתְּ
זָקֵןזָקְנָה
זָקַנּוּ
זְקַנְתֶּםזְקַנְתֶּן
זָקְנוּ
נטיית פָּעֹל
יָכֹלְתִּי
יָכֹלְתָּיָכֹלְתְּ
יָכֹליָכְלָה
יָכֹלְנוּ
יְכָלְתֶּםיְכָלְתֶּן
יָכְלוּ

בניין קל נוטה בזמן עבר לפי שלוש דרכי נטייה שונות, המכונות פָּעַל, פָּעֵל ופָּעֹל. מבחינה היסטורית הן התפתחו כנראה מהצורות qatila ,*qatala*, ו-qatula* בהתאמה. רוב השורשים נוטים לפי פָּעַל. מעט שורשים נוטים לפי פָּעֵל, והם בעיקר שורשים המציינים מצב (למשל: וַיְהִי כִּי-זָקֵן יִצְחָק, בראשית, כ"ז, א'). בשאר הגופים הצירה הפך לפתח בגלל חוק פיליפי: זָקַנְתִּי. הצירה השתמר בגופים האחרים בעיקר בגזרת ל"א: שָׂנֵאתִי, שְׂנֵאתֶם. השורשים הנוטים לפי פָּעֹל הם נדירים: יָכֹלְתִּי,קָטֹנְתִּיּ,יָגֹרְתִּי. בגוף שני רבים ורבות, בגלל תזוזת הטעם הופך החולם לקמץ קטן: יְכָלְתֶּם.

עתיד וציווי

נטיית יִקְטֹל
אֶפְקֹד
תִּפְקֹדתִּפְקְדִי
יִפְקֹדתִּפְקֹד
נִפְקֹד
תִּפְקְדוּתִּפְקֹדְנָה
יִפְקְדוּתִּפְקֹדְנָה
נטיית יִקְטַל
אֶשְלַח
תִּשְלַחתִּשְלְחִי
יִשְלַחתִּשְלַח
נִשְלַח
תִּשְלְחוּתִּשְלַחְנָה
יִשְלְחוּתִּשְלַחְנָה
ציווי - קְטֹל
שְמֹרשִמְרִי
שִמְרוּשְמֹרְנָה
 
ציווי - קְטַל
שְלַחשִלְחִי
שִלְחוּשְלַחְנָה

צורת העתיד קיימת (בגזרת השלמים) בשתי נטיות: יִקְטַל ויִקְטֹל (היסטורית: yaqtulu ,*yiqtalu*). חלק מהשורשים נוטים לפי יקטַל (למשל ילבש, ישכב, יטעם) וחלק לפי יקטֹל (למשל ישמור, יפקוד, יקלוט). במקביל גם בציווי קיימות הצורות לְמַד, שְמֹר. יש שורשים נדירים הנוטים בשתי הצורות, למשל יחפַּץ וגם יחפֹּץ. בפעלים העלולים יש שרידים של נטייה שלישית: יִקְטֵל (yaqtilu*), למשל יִתֵּן.

מקור

בבניין קל קיימות שתי צורות מקור: המקור המוחלט והמקור הנטוי (שם הפועל). צורת המקור המוחלט היא כמעט תמיד שָמוֹר, וצורת המקור הנטוי היא לִשְמֹר.

הצורה לִשְׁכַּב היא חריגה. שגיאה נפוצה היא הטיית המקור של השורש ר.כ.ב בדומה להטייה חריגה זו - אך נטיית המקור התקינה היא לִרְכֹּב.

בינוני

נטיית הבינוני היא יוֹשֵב, יוֹשֶבֶת (או: יוֹשְבָה), יוֹשְבִים, יוֹשְבוֹת. במקביל לנטיות קָטֵל, קָטֹל בנטיית העבר גם בבינוני יש גָּדֵל, גְּדֵלָה, גְּדֵלִים, גְּדֵלוֹת; יָכוֹל, יְכוֹלָה, יְכוֹלִים, יְכוֹלוֹת. בבניין קל קיימת גם צורה סבילה מיוחדת, בינוני פָּעוּל: שָמוּר, שְמוּרָה, שְמוּרִים, שְמוּרוֹת.

בניין נִפְעַל

נטיית עבר
נִכְנַסְתִּי
נִכְנַסְתָּנִכְנַסְתְּ
נִכְנַסנִכְנְסָה
 
נִכְנַסְנוּ
נִכְנַסְתֶּםנִכְנַסְתֶּן
נִכְנְסוּ
נטיית עתיד
אֶכָּנֵס
תִּכָּנֵסתִּכָּנְסִי
יִכָּנֵסתִּכָּנֵס
 
נִכָּנֵס
תִּכָּנְסוּתִּכָּנַסְנָה
יִכָּנְסוּתִּכָּנַסְנָה
בינוני
נִכְנָסנִכְנֶסֶת
נִכְנָסִיםנִכְנָסוֹת
ציווי
הִכָּנֵסהִכָּנְסִי
הִכָּנְסוּהִכָּנֵסְנָה
מקור
הִכָּנֵסלְהִכָּנֵס

בניין נפעל מתאפיין במוספית תחילית נו"ן, המופיעה בנטיית העבר והבינוני, והופכת לדגש - בגלל הידמות מלאה - בנטיית העתיד (כלומר נשבר בעבר - יִנְשָבֵר בעתיד - הפך ליִשָּבֵר). הוראתו המקורית של בניין נפעל היא פעולה חוזרת של בניין קל (נעצב, נסמך), אולם לאחר היעלמות הסביל הפנימי של בניין קל, החל נפעל לשמש גם כסביל של בניין קל (נכתב, נשבר, נגנב). לבניין נפעל מספר משמעויות, הדומות למשמעויות של בניין התפעל:

 • פעולה חוזרת (רפלקסיבית): נשמר מפני..., נקבצו, נַסוג, נמלט (כנראה בהשפעת היעלמות הבניין הרפלקסיבי של בניין קל).
 • פעולה הדדית: נאבקו, נדברו, נפגשו.
 • שינוי מצב: נושן, נשחק.

הבניין המקביל לבניין זה בערבית, הן מבחינת צורה והן מבחינת המשמעות המרכזית הוא בניין 7, إِنْفَعَلَ - אִנְפַעַלַ.

מערכת בניין הִפְעִיל

מערכת בניין הפעיל כוללת את הבניינים הִפְעִיל ובניין הֻפעל: בניין הפעיל הוא בניין פעיל, ואילו בניין הופעל משמש כסביל פנימי של בניין הפעיל.

בניין הִפְעִיל

נטיית עבר
הִפְקַדְתִּי
הִפְקַדְתָּהִפְקַדְתְּ
הִפְקִידהִפְקִידָה
 
הִפְקַדְנוּ
הִפְקַדְתֶּםהִפְקַדְתֶּן
הִפְקִידוּ
נטיית עתיד
אַפְקִיד
תַּפְקִידתַּפְקִידִי
יַפְקִידתַּפְקִיד
 
נַפְקִיד
תַּפְקִידוּתַּפְקֵדְנָה
יַפְקִידוּתַּפְקֵדְנָה
בינוני
מַפְקִידמַפְקִידָה
מַפְקִידִיםמַפְקִידוֹת
ציווי
הַפְקֵדהַפְקִידִי
הַפְקִידוּהַפְקֵדְנָה
מקור
הַפְקֵדלְהַפְקִיד

בניין הפעיל מתאפיין בתחילית ה' ובחיריק מלא בעי"ן הפועל, שהופך בנטיות מסוימות לפתח בגלל חוק פיליפי. משערים שהה' התחילית הייתה מנוקדת בעבר בתנועת a, שנשתמרה למשל בצורות הציווי והמקור. בזמן עתיד ובבינוני נבלעה הה' בשכנותיה (מְהַפְקִיד > מַפְקִיד), ושרידים שלה נשתמרו בכמה פעלים במקרא (דַּלֹּתִי וְלִי יְהוֹשִׁיעַ, תהילים, קט"ז) ובעיקר בשמות פרטיים כמו יהודה, יהוסף ויהושע.

הוראתו העיקרית של בניין הפעיל היא בניין גורם של בניין קל: האכיל לעומת אכל, השתיק לעומת שתק, הקפיץ לעומת קפץ. גרימה במונחים תחביריים מתבטאת בהוספת מושא נוסף לפועל: לעומת "לבש את הבגד" (מושא אחד), "הלביש את הילד בבגד" (שני מושאים). משמעות זו דומה למשמעותו המרכזית של הבניין המקביל לו, בערבית, أَفْعَلَ - אַפְעַלַ.

משמעויות נוספות של בניין הפעיל הן שינוי מצב: השמין, הסמיק (בדומה לבניין התשיעי בערבית, إِفْعَلَّ - אִפְעַלַּ) והכרזה: הצדיק – הכריז עליו שהוא צודק, הרשיע – הכריז עליו כעל רשע. בנוסף לכך קיימים בבניין הפעיל פעלים הגזורים משמות תואר: החריש – גזור מחֵרֵש, מלבין - גזור מלבן, הזקין - גזור מזָקֵן, ואף פעלים הגזורים משם עצם: השׂכיל - גזור משׂכל.

יש גם פעלים השקולים בבניין הפעיל שמייצגים פעולה רגילה לגמרי: הצליח, הקשיב, הקפיד, הפסיד, ועוד.

בניין הֻפְעַל

נטיית עבר
הֻפְקַדְתִּי
הֻפְקַדְתָּהֻפְקַדְתְּ
הֻפְקַדהֻפְקְדָה
הֻפְקַדְנוּ
הֻפְקַדְתֶּםהֻפְקַדְתֶּן
הֻפְקְדוּ
נטיית עתיד
אֻפְקַד
תֻּפְקַדתֻּפְקְדִי
יֻפְקַדתֻּפְקַד
נֻפְקַד
תֻּפְקְדוּתֻּפְקַדְנָה
יֻפְקְדוּתֻּפְקַדְנָה
בינוני
מֻפְקָדמֻפְקֶדֶת
מֻפְקָדִיםמֻפְקָדוֹת

בניין הופעל הוא הסביל הפנימי של בניין הפעיל, כלומר בניין שיש בו אותם עיצורים כמו בבניין הפעיל, פרט לכך שהתנועות שונות, וההבדל בתנועות מסמן את הסבילות. מאחר שהופעל הוא בניין סביל אין לו ציווי ומקור. סימנו של בניין הופעל הוא תנועת קובוץ בה' התחילית, אולם לפעמים מופיע קמץ קטן במקום הקובוץ, בעיקר בלשון המקרא.

מערכת הבניינים הכבדים

בשם "הבניינים הכבדים" וכן "הבניינים הדגושים" מכנים את שלושת הבניינים פִּעֵל, פֻּעַל, והִתְפַּעֵל, שמתאפיינים בדגש חזק תבניתי בעי"ן הפועל: קִשֵּר, קֻשַּר, הִתְקַשֵּר. הדגש החזק התבניתי מוביל להכפלה של עי"ן הפועל, וכתוצאה מכך נהגים בהם ארבעה עיצורים שורשיים (qittel, hitqattel). לפיכך מתאימים "הבניינים הכבדים" לשיבוץ של שורשים בני ארבעה עיצורים: פרס"ם – פרסם, פורסם התפרסם.

בניין פִּעֵל

נטיית עבר
שִלַּמְתִּי
שִלַּמְתָּשִלַּמְתְּ
שִלֵּםשִלְּמָה
 
שִלַּמְנוּ
שִלַּמְתֶּםשִלַּמְתֶּן
שִלְּמוּ
נטיית עתיד
אֲשַלֵּם
תְּשַלֵּםתְּשַלְּמִי
יְשַלֵּםתְּשַלֵּם
 
נְשַלֵּם
תְּשַלְּמוּתְּשַלֵּמְנָה
יְשַלְּמוּתְּשַלֵּמְנָה
בינוני
מְשַלֵּםמְשַלֶּמֶת
מְשַלְּמִיםמְשַלְּמוֹת
ציווי
שַלֵּםשַלְּמִי
שַלְּמוּשַלֵּמְנָה
מקור
שַלֵּםלְשַלֵּם

כאמור בניין פיעל מתאפיין בדגש חזק בעי"ן הפועל, שהוא חלק מתבנית בניין זה. התנועה השנייה היא צירה, אבל פעמים רבות גם פתח: אִבַּד וְשִׁבַּר בְּרִיחֶיהָ (איכה, ב'). בפעלים מסוימים מופיעה במקרא תנועת סגול: דִּבֶּר, כִּפֶּר. משערים שבמקור הפרוטו-שמי שתי התנועות היו פתוחות: qattal* (בדומה לבניין המקביל בערבית, פַעַּלַ, فَعَّلَ). לדגש יש נטייה להיעלם כאשר עה"פ מנוקדת בשווא: יְשַלְמוּ. אולם הוא בדרך כלל איננו נעלם באותיות בג"ד כפ"ת: קִבְּלוּ. בעברית החדשה התרחב השימוש בבניין, ורוב הפעלים החדשים נגזרים בבניין פיעל.

המשמעויות של הבניין הן בין השאר:

 • חיזוק הפעולה, כנראה, הוראתו הבסיסית של בניין זה: שיבר לעומת שבר, חישב לעומת חשב, שימר לעומת שמר.
 • גרימה (בדומה למשמעות המרכזית של הבניין המקביל בערבית, פַעַּלַ, فَعَّلَ): שיתק, חיזק, גידל.
 • פעולה מתמשכת או חוזרת על עצמה, או מתייחסת להרבה נושאים או מושאים: כיבד.
 • הפעולה ההפוכה לבניינים אחרים באותו שורש: השריש-שירש, סקל-סיקל. בָּרַא-בֵּרֵא, חַטָא-חִטֵא, הִכִּיר-נִכֵּר.
 • לפעמים משמעות הוראת הפועל פעילה ללא משמעות מיוחדת: דיבר, צילם.

בניין פֻּעַל

נטיית עבר
שֻלַּמְתִּי
שֻלַּמְתָּשֻלַּמְתְּ
שֻלַּםשֻלְּמָה
שֻלַּמְנוּ
שֻלַּמְתֶּםשֻלַּמְתֶּן
שֻלְּמוּ
נטיית עתיד
אֲשֻלַּם
תְּשֻלַּםתְּשֻלְּמִי
יְשֻלַּםתְּשֻלַּם
נְשֻלַּם
תְּשֻלְּמוּתְּשֻלַּמְנָה
יְשֻלְּמוּתְּשֻלַּמְנָה
בינוני
מְשֻלָּםמְשֻלֶּמֶת
מְשֻלָּמִיםמְשֻלָּמוֹת

בניין פועל הוא הסביל הפנימי של בניין פיעל, ולפיכך מאפייניו דומים לאלו של בניין פיעל מלבד ההבדל בתנועות. בלשון חז"ל הבניין הזה נעלם ונשארה רק צורת הבינוני שלו, שהיא צורה שמנית מובהקת: משובש, מרובע. לבניין פועל, בדומה לבניין הופעל, אין צורות ציווי ומקור.

בניין הִתְפַּעֵל

נטיית עבר
הִתְפַּקַּדְתִּי
הִתְפַּקַּדְתָּהִתְפַּקַּדְתְּ
הִתְפַּקֵּדהִתְפַּקְּדָה
 
הִתְפַּקַּדְנוּ
הִתְפַּקַּדְתֶּםהִתְפַּקַּדְתֶּן
הִתְפַּקְּדוּ
נטיית עתיד
אֶתְפַּקֵּד
תִּתְפַּקֵּדתִּתְפַּקְּדִי
יִתְפַּקֵּדתִּתְפַּקֵּד
 
נִתְפַּקֵּד
תִּתְפַּקְּדוּתִּתְפַּקֵּדְנָה
יִתְפַּקְּדוּתִּתְפַּקֵּדְנָה
בינוני
מִתְפַּקֵּדמִתְפַּקֶּדֶת
מִתְפַּקְּדִיםמִתְפַּקְּדוֹת
ציווי
הִתְפַּקֵּדהִתְפַּקְּדִי
הִתְפַּקְּדוּהִתְפַּקֵּדְנָה
מקור
הִתְפַּקֵּדלְהִתְפַּקֵּד

בניין התפעל מתאפיין בשתי מוספיות תחיליות: הת- (בעבר, או אית"ן + ת בעתיד, או מת- בבינוני) ובדגש חזק תבניתי בעי"ן הפועל. בלשון חז"ל מופיע בניין זה עם תחילית נו"ן במקום ה"א ובקמץ בעי"ן הפועל: "נִתְפַּעָל": נתבקש, נשתנה, נשתמר. אולם, למרות שצורת "נתפעל" כבר לא נחשבת לצורתו הרשמית של בניין התפעל, היא נפוצה, יחסית, בעברית המודרנית (המילה "נשתמר", לדוגמה, מופיעה במאות ערכים בוויקיפדיה העברית).

כאשר פ"א הפועל ד', ז', ט', או צ' מתרחשת הידמות חלקית או מלאה בין פ"א הפועל לת"ו של הבניין: *התדיין > הידיין, *הזתמן > הזדמן, *הצתלם > הצטלם; אם פ"א הפועל היא אחד מהעיצורים ז', ס', ש' או צ' מתרחש שיכול עיצורים: *התשמע > השתמע, *התסרק > הסתרק.

המשמעויות של הבניין:

 • פעולה חוזרת (רפלקסיבית) - פעולה שהנושא עושה על עצמו: התלבש, התפטר.
 • פעולה הדדית - פעולה ששני אנשים עושים זה עם זה: התחתן, התכתב.
 • פעולה סבילה: התבטל, התקבל.
 • העמדת פנים: התחלה, התפאר, התחפש, היתמם, התחכם.
 • שינוי מצב: התייבש, התקמט.

התפעל יכול להיות צורה חוזרת לפיעל פעיל ופוּעל סביל. למשל: גילח, גולח, התגלח. גילח הוא הצורה הפעילה, גולח הוא צורת הסבילה והתגלח (=גילח את עצמו) הוא צורה החוזרת.

מערכת הבניינים ובניינים נדירים או חריגים

מערכת הבניינים

כפי שתואר, אפשר לסווג את הבניינים לשלוש קבוצות: בניין קל, מערכת בניין הפעיל ומערכת הבניינים הכבדים. מצד שני אפשר לתאר את הבניינים לפי מאפיינים צורניים וסמנטיים: פעיל, סביל (עם תנועת u) וחוזר (עם קידומת הת-). (בניין נפעל אינו משתלב במערכת זו). סידור של הבניינים בטבלה לפי המאפיינים האלה ייראה כך:

 פעילסבילחוזר
קלפָּעַל(1)(2)
הפעילהִפְעִילהֻפְעַל(3)
כבדיםפִּעֵלפֻּעַלהִתְפַּעֵל

החוסר הבולט ביותר הוא במשבצת (1), בניין שיהווה סביל פנימי לבניין קל. מסתבר שבמקרא בניין כזה היה קיים, כפי שיפורט להלן. במקביל, משמש בעברית המודרנית בניין נפעל כסביל (לא פנימי) לבניין קל (שבר-נשבר, בנה-נבנה וכו'). קיימים שרידים מעטים במקרא לבניין עם תחילית הת- במערכת קל (משבצת (2)): הִתְפָּקְדוּ (בלי דגש בעה"פ ובקמץ בפה"פ). במערכת הפעיל קיים בניין עם תחילית הת- (3) בלשון חז"ל: בניין הִתַּפְעַל (במקור הִתְהַפְעַל, תחילית הִת + הצורה המקורית של הפעיל, הַפְעַל). הוא קיים בעיקר בגזרת פ"ו: נִתּוֹסַף, מִתּוֹכַח, ומקורו מן הארמית.

הסביל הפנימי של בניין קל

במקרא אנו מוצאים פעמים רבות צורת קֻטַּל, כלומר לכאורה צורה בבניין פֻּעַל, אולם מתברר שהצורה הפעילה המתאימה לה היא בבנין קל ולא בבניין פיעל. למשל: טָרֹף טֹרַף יוֹסֵף; וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם; משערים שלפנינו צורות בבניין הסביל הפנימי של קל. הדגש בעה"פ נוצר, כנראה, מהיקש לבניין פֻּעַל או בגלל הכפלה תניינית. לסביל הפנימי של בניין קל צורת בינוני ייחודית: מַֽה־נַּעֲשֶׂ֖ה לַנַּ֥עַר הַיּוּלָּֽד; וְהַסְּנֶ֖ה אֵינֶ֥נּוּ אֻכָּֽל. בנוסף אנו מוצרים צורות יֻקטל, כלומר לכאורה צורה בבניין הֻפעל, אולם מתברר שהצורה הפעילה המתאימה לה היא בבנין קל. למשל: יֻתַּ֞ן אֶת־הָאָ֧רֶץ הַזֹּ֛את.  מניחים גם, שכמה צורות עתיד בבניין נפעל כמו יִגָּנֵב, יִטָּרֵף הן במקורן יֻגְנַב, יֻטְרַף בבניין זה (שהרי אין במקרא צורות נגנב, נטרף בנפעל עבר). אלא שהמדקדקים, שלא הכירו את הבניין, העבירו אותן לבניין נפעל - בדומה לבניין הסביל בלשונות שמיות מגוונות, כמו ערבית (إِنْفَعَلَ אִנְפַעַלַ) ואכדית[2]. בלשון חז"ל הבניין הזה כבר נעלם לגמרי, כשם שגם בניין פֻּעַל הולך ונעלם בעברית הישראלית החדשה בלשון הדיבור.

הסביל הפנימי של בניין התפעל

בספר במדבר, פרק א', פסוק מ"ז נמצאת צורת פועל סבילה של בניין התפעל "וְהַלְוִיִּם, לְמַטֵּה אֲבֹתָם--לֹא הָתְפָּקְדוּ, בְּתוֹכָם" צורה זו מופיעה גם בבמדבר, ב', ל"ג.

בזמן המודרני החל שימוש נוסף בצורת פועל סבילה של בניין התפעל. בעוד המשמעות הנפוצה של פועל בבניין התפעל היא "ביצע פעולה שהשפיעה על עצמו" (צורה חוזרת), הצורה הסבילה המודרנית מתארת בדרך כלל אדם שאולץ לבצע פעולה שכזו. כך לדוגמה נפוץ השימוש בפועל "הִתְפּוּטַר", שמשמעותו "התפטר לאחר שאולץ לעשות כך".

בניין שִפְעֵל

בעברית המקראית לא קיים בכלל בניין שפעל. הוא קיים בארמית (יש שלוש צורות שפעל בארמית שבמקרא), ובהשפעתה הוא חדר ללשון חז"ל: שעבד, שחרר, שרבב. בעברית החדשה חזרו להשתמש בבניין שפעל, לפעמים כחלופה לבניין הפעיל (שכנע, שכפל) ולפעמים כתחליף לקידומת הלועזית re- (שעתק, שכתב, שחזר). יש מחלוקת אם אפשר לקרוא לשפעל בניין בעברית הישראלית, או שמדובר בשורש של ארבעה עיצורים השקול בבניין פיעל. אם מקבלים את הגדרתו כבניין, יש מקום להוסיף עוד בניינים למערכת הבניינים בשפה העברית: תִּפעל (תִּחקר, תִּשאל, תִּפקד, תִּסכל, תִּזמר, תּדלק, תִּמרץ), פִּעלל (שִקלל, אִשרר, דִּברר), אִפעל (אִחזר) ועוד.

חיזוק נוסף להשערה, כי הבניינים "הפעיל" ו"שפעל" הם אותו בניין (ואולי "שפעל" הוא הצורה העתיקה של "הפעיל"), ניתן לקבל מהבלשנות ההשוואתית. לבד מהעברית של מאה השנים האחרונות, אין אף שפה שמית, שבה הבניינים הפעיל ושפעל קיימים במקביל. באכדית, למשל, קיימים בניינים מקבילים ל-שפעל ול-השתפעל (צורת החוזר של שפעל), אם כי לא קיים שם בניין מקביל ל-הפעיל ולא בניין מקביל לצורת החוזר שלו. בערבית, דווקא כן קיים בניין מקביל ל-הפעיל (أَفْعَلَ אַפְעַלַ), אולם צורת החוזר שלו דומה ל-השתפעל (إِسْتَفْعَلَ אִסְתַפְעַלַ)[3].

צורות פועל חריגות במקרא

 • בניין פּוֹעֵל: מצויות במקרא הצורות וְאֶת-הַנְּעָרִים יוֹדַעְתִּי; לִמְשֹׁפְטִי אֶתְחַנָּן (שמואל א', כ"א, ג'). מניחים שמדובר בשרידים של בניין פוֹעֵל. הבניין הזה נפוץ כתחליף של פִּעֵל בגזרות ע"ו וע"ע: קוֹמֵם, סוֹבַבְתִּי.
 • הרכבה של תחילית פועלית על צורה שמנית: צורות נדירות כמו וְכָל-מִקְנְךָ תִּזָּכָר, וְכָל-הַמְּלָאכָה נְמִבְזָה הן כנראה הרכבה של תחילית מתחום הפועל (תִּ-) על שם עצם (זָכָר).
 • הרכבה של שני בניינים: לפעמים יש במקרא צורה שיש לה מאפיינים של שני בניינים שונים, למשל "כַפֵּיכֶם נְגֹאֲלוּ בַדָּם" (ישעיהו, נ"ט, ג'): נְגֹאֲלוּ - נִפעל+פֻּעַל וכן "וְהֶעָרִים הַמִּבְדָּלוֹת" (יהושע, ט"ז, ט'): הַמִּבְדָּלוֹת - בינוני נִפעל+הֻפעל. התופעה נמצאת גם בעברית הישראלית בצורות כמו: הִתְפֻּטַּר, הִתְנֻדַּב (התפעל+פעל), בעיקר כדי לציין מישהו שעשה פעולה שנכפתה עליו. המונח הלועזי של התופעה הוא קונטמינציה ( = זיהום, במשמעות חדירה של צורת פועל אחת למערכת נטייה אחרת).

ראו גם

לקריאה נוספת

 • יהושע בלאו, תורת ההגה והצורות, הקיבוץ המאוחד, 1972
 • יהושע בלאו, דקדוק עברי שיטתי, חלק ב', ירושלים, תשל"ה
 • יהושע בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, ירושלים תש"ע
 • משה גושן-גוטשטיין, הדקדוק העברי השימושי, הוצאת שוקן/ירושלים-ת"א, 1996
 • י. צדקה, הדקדוק העברי המעשי, הוצאת קרית-ספר, ירושלים, 1968
 • ג. ברקוביץ, להתפעל מהפועל, ספר לכל, 1997
 • ד. רביד, י. שלזינגר, צ. ישראל, צירופי הסמיכות - רבדים ומשלבים, ירושלים: משרד החינוך
 • רפאל ניר, מבוא לבלשנות: יחידות 6-7, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1989
 • רפאל ניר, סמאנטיקה עברית: משמעות ותקשורת כרכים 1-3, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1989
 • ספר זיידל, מאמרים בחקר התנ"ך מוגש לכבוד ד"ר משה זיידל למלאת לו שבעים וחמש שנה, בעריכת א' אלינר, חמ"י גבריהו, י"א זיידמן, הוצאת קריית ספר, ירושלים, ה'תשכ"ב

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.