בן איש חי (ספר)

בן איש חי הוא ספר דרשות לפי פרשיות השבוע, ובו ביאור על פרשת השבוע והלכות שחובר על ידי חכם יוסף חיים מבגדאד (18341909), לפי סדר דרשותיו של הרב לקהילתו בשבתות. הספר התקבל כספר הלכה קובע בחלק מקהילות המזרח התיכון ובעיקר על יהדות בבל. פסקי הרב מחמירים בדרך כלל, שכן הם משלבים בתוכם חומרות המבוססות על הקבלה והאר"י.

הספר נקרא, כמו ספרים אחרים שחיבר החכם, על שם הפסוק בשמואל (ב' כג, כ): "וּבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ (חי) [חַיִל] רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִאֵל מוֹאָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת (האריה) [הָאֲרִי] בְּתוֹךְ הַבֹּאר בְּיוֹם הַשָּׁלֶג".

הספר מכיל שני חלקים: הלכות ודרשות.

חלק הדרשות

בהקדמה לספר מבאר הרב שספר זה נכתב בהתחלה כספר דרשות, אך החליט לצרף לחיבור הלכות פסוקות. בחלק הדרשות משתמש הרב בדברי חז"ל שהובאו בגמרא ובמדרשים, תוך שילוב של גימטריות ודברים על פי הקבלה. הרב גם מרבה לחדש חידושים משלו בספר זה.

חלק ההלכות

חכם יוסף חיים סידר וחילק את ההלכות בספר לפי דרשותיו במשך שנתיים, כך שרוב פרשיות השבוע מופיעות פעמיים. בשנה הראשונה הפרשיות שנהוג לפעמים לחברן כולן מחוברות, ובשנה השנייה הן נפרדות. ישנן פרשות שיש רק שנה אחת למשל פרשת וישב (שם מציין הרב: "יען כי דרכי לדרוש בפרשה זו בהלכות חנוכה בכל שנה ושנה").

דרכו של הרב לפתוח בדרשה (לעיתים על פי הקבלה ולעיתים על פי הפשט) ולקשר את מה שנאמר בדרשה להלכות אותם הוא רוצה לדרוש. דרך הפסיקה של הרב בספר היא על-פי מרן השולחן ערוך כמנהג הספרדים, אך הוא נוטה לשלב את פסקי האר"י ודברים על פי הקבלה ופוסק לפעמים אף נגד מרן השולחן ערוך. הרב נוטה להחמיר בהלכות כדי לצאת ידי חובת הדעות המובאות בפוסקים ובאחרונים. בימינו המשיך את דרך פסיקה זו, הרב מרדכי אליהו.

ספר נוסף של חכם יוסף חיים שדומה במתכונתו לספר "בן איש חי" הוא ספרו "עוד יוסף חי" בו משלב הרב גם שני חלקים של דרשות והלכות. לעיתים אף חזר בו הרב מפסקים שכתב ב"בן איש חי", ולעיתים הוסיף פסקי הלכה שלא הביאם ב"בן איש חי".

מספר ספרים נכתבו על ספר הלכות הבן איש חי, ביניהם הספר "הליכות עולם" לרב עובדיה יוסף שעיקרו השגות על הספר תוך משא ומתן הלכתי והבאת המקורות. מהדורה אחת של הספר כוללת הערות של הרב מאיר מאזוז.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.