בית תלמי

בית תלמי[1] היה שושלת מלוכה הלניסטית ששלטה על מצרים. תקופת שלטונם מוכרת בספרות בשם תקופת מצרים התלמיית. השושלת שלטה במצרים במשך כ-300 שנה, מ-323 לפנה"ס עד 30 לפנה"ס.

תלמי הראשון, מייסד השושלת, היה אחד ממצביאיו של אלכסנדר הגדול ומקדוני במוצאו. לאחר מותו של אלכסנדר הגדול בשנת 323 לפנה"ס, הוא מונה לנציב (סטראפ) מצרים, ובשנת 305 לפנה"ס הכריז על עצמו כמלך מצרים ונטל את השם "סוֹטֵר" (מילולית, מושיע). המלכה האחרונה לבית תלמי הייתה קלאופטרה השביעית, שנודעה כמאהבתו של יוליוס קיסר ומאוחר יותר גם של מרקוס אנטוניוס. קלאופטרה הצליחה לשמור על עצמאותה של מצרים, אך התאבדה לאחר תבוסתו של אנטוניוס בקרב אקטיום (31 לפנה"ס) וניצחונו של אוגוסטוס. לאחר מותה הסתיים שלטונו של בית תלמי, ומצרים הפכה לפרובינקיה רומית.

חלק מבנות המשפחה נישאו למלכים מבית סלאוקוס, שושלת מלוכה הלניסטית נוספת ששלטה בסוריה והפכו לחלק מבית מלוכה זה. בנים נוספים מבני המשפחה שלטו בקפריסין ובקירינה.

זיהויים של בני תלמי השונים על פי מספר הוא המצאה מודרנית שנועדה להקל על ההבחנה בין בני המלוכה השונים של שושלת זאת, שבחרו במספר שמות קבועים כמו תלמי, קלאופטרה, ברניקי וארסינואי. במקורות היוונים העתיקים הבחינו בין התלמיים השונים תוך שימוש בכינוי שניתן להם. המספור בטבלה זו הוא על פי המקובל כעת.[2]


בית תלמי
שם המלך כינוי תקופת חיים
(לפנה"ס)
שנות שלטון
(לפנה"ס)
הערות
תלמי הראשוןסוטר367 - 283323 - 283מייסד השושלת. אשתו הייתה ברניקי הראשונה
תלמי השניפילדלפוס309 - 246284 - 246החל את שלטונו בשיתוף עם אביו. חיזק את השליטה של השושלת במצרים. אשתו הראשונה הייתה ארסינואי הראשונה. לאחר מכן נישא לאחותו ארסינואי השנייה
תלמי השלישיאורגטס284 - 221246 - 222אשתו הייתה ברניקי השנייה
תלמי הרביעיפילופטור244 - 204222 - 204בתקופתו החלה השקיעה של בית תלמי
הדף את התקפתו של אנטיוכוס הגדול. נישא לאחותו ארסינואי השלישית
תלמי החמישיאפיפנס210 - 181204 - 181
קלאופטרה הראשונהאפיפנס204 - 176180 - 176הייתה העוצרת של בנה תלמי השישי, ולמעשה שלטה עד מותה
תלמי השישיפילומטור191 - 145180 - 164
163 - 145
בין השנים 164-170 מלך עם אחותו ואשתו קלאופטרה השנייה, ועם אחיו תלמי השמיני. הודח בשנת 164 על ידי תלמי השמיני וחזר לשלטון כעבור שנה.
תלמי השביעינאוס פילופטורשלט פרק זמן קצר בשנת 145.
תלמי השמיניאורגטס השני182 - 116170 - 163
145 - 131
127 - 116
בהתחלה שלט עם תלמי השישי, הוגלה על ידי קלאופטרה השנייה בין 131 - 127.
קלאופטרה השנייהפילומטורה סוטרה185 - 116131 - 127הייתה באופוזיציה לתלמי השמיני.
קלאופטרה השלישיתפילומטור סוטרה
דיקאיוסין ניקפורוס
161 - 101116 -101בהתחלה שלטה במשותף עם תלמי התשיעי 116 - 107, ולאחר מכן עם תלמי העשירי 107 - 101.
תלמי התשיעיפילומטור סוטר השני140 - 81116 - 110
109- 107
88 - 81
בתקופת שלטונו הראשונה שלט עם קלאופטרה השלישית ובשנה הראשונה גם עם אשתו קלאופטרה הרביעית.
תלמי העשיריאלכסנדר הראשון140 - 87110 - 109
107 - 88
ברניקי השלישיתפילופטור120 - 8081 - 80לפעמים קוראים לה קלאופטרה ברניקי.
תלמי האחד עשראלכסנדר השני80שלט תקופה קצרה מאד.
תלמי השנים עשרנאוס דיוניסוס, אאולטס117 - 5180 - 58
55 - 51
אשתו הייתה קלאופטרה החמישית
בהתחלה ברניקי הרביעית[3] עם קלאופטרה החמישית או השישית ובהמשך ברניקי הרביעית, כנראה, עם בעלה ארכלאוס58 - 55ידוע על שתי בנותיו של תלמי ה-12 ששלטו בתקופה זו[4], אך מתוכן רק ברניקי הרביעית היא שליטה ודאית. ייתכן ששלטה עם אחותה קלאופטרה השישית; יחד עם זאת, יש אפשרות שקלאופטרה השישית וקלאופטרה החמישית (אשתו של תלמי השנים עשר) הן אותה אישה ולמעשה מדובר באשתו של תלמי ולא בבתו.[5] כך שייתכן ששלטה ביחד עם אמה, ולא עם אחותה. כמו כן, אין ודאות לגבי ארכלאוס[6] אם כי סביר להניח שכן שלט ביחד איתה.
קלאופטרה השביעיתתיאה פילופטור70 - 3051 - 30בתחילה שלטה יחד עם אחיה, תחילה עם תלמי השלושה עשר ולאחר מכן עם תלמי הארבעה עשר. הייתה המאהבת של יוליוס קיסר ומרקוס אנטוניוס.
כשאומרים "קלאופטרה" מתכוונים לקלאופטרה זו.
תלמי השלושה עשרתאוס פילופטור61/62 - 4751 - 47שלט עם אחותו קלאופטרה השביעית
תלמי הארבעה עשר60/59 - 4447 - 44שלט עם אחותו קלאופטרה השביעית
תלמי החמישה עשרקיסריון, פילופטור פילומטור47 - 3044 - 30בנה של קלאופטרה השביעית מיוליוס קיסר ששלט במשותף עם אמו.

חלק מבני המשפחה הנוספים

עץ משפחה

ברניקי הראשונה
 
תלמי הראשון, סוטר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארסינואי הראשונה
 
תלמי השני, פילדלפוס
 
ארסינואי השנייה
 
ליסימכוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי השלישי, אורגטס
 
ברניקי השנייה
 
תלמי הבן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי הרביעי, פילופטור
 
ארסינואי השלישית
 
אנטיוכוס השלישי
 
 
 
 
 
 
 
תלמי החמישי, אפיפנס
 
 
 
קלאופטרה הראשונה, אפיפנס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי השישי, פילומטור
 
קלאופטרה השנייה, פילומטורה סוטרה
 
תלמי השמיני, אורגטס השני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלאופטרה השלישית, פילומטור סוטרה
 
תלמי השביעי, נאוס פילופטור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי העשירי, אלכסנדר הראשון
 
קלאופטרה סלנה
 
‏‏תלמי התשיעי, פילומטור סוטר השני
 
קלאופטרה הרביעית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי האחד עשר, אלכסנדר השני
 
ברניקי השלישית, פילופטור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלאופטרה החמישית[7]
 
 
 
 
תלמי השנים עשר, נאוס דיוניסוס[8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי הארבעה עשר
 
קלאופטרה השביעית, תיאה פילופטור
 
תלמי השלושה עשר, תאוס פילופטור
 
קלאופטרה השישית[7]
 
ברניקי הרביעית
 
ארסינואי הרביעית
 
 
 
 
 
 
מרקוס אנטוניוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוליוס קיסר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמי פילדלפוס
 
קלאופטרה סלנה השנייה
 
אלכסנדר הליוס
 
תלמי החמישה עשר, קיסריון

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

  1. המלכים לבית תלמי מכונים לעיתים גם לאָגִידִים, על שם לאגוס, אביו של תלמי הראשון.
  2. במאה ה-19 היו ויכוחים בין החוקרים מיהם התלמיים שיש לייחס להם שלטון, ולכן לעיתים הספרור של במקורות במאה ה-19 הוא קצת שונה.
  3. מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי, יחידות 11-12, כרך 6 אוריאל רפפורט, עם' 15
  4. דוד גולן, תולדות העולם ההלניסטי, הוצאת מגנס, תשמ"ז, ע"מ 775
  5. ראו את עץ משפחת התלמיים עם תהיות לגבי קלאופטרה השישית והחמישית במקום זה וכלל רק שלוש בנות ולא ארבע: (Sheila L. Ager, Familiarity Breeds: Incest and the Ptolemaic Dynasty, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 125 (2005), p. 4).
  6. http://www.tyndalehouse.com/egypt/ptolemies/berenice_iv.htm
  7. 1 2 ייתכן שמדובר באותה אישה
  8. אימו היתה, כנראה, פילגשו של תלמי התשיעי
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.