באר בשדה

באר בשדהראשי תיבות ב"ב) הוא אחד מספרי הפירושים שנכתבו על פירוש רש"י על התורה, הספר נכתב על ידי רבי מאיר בנימין מנחם דנון. בספר ניתן דגש ליישוב קושיות הנחלת יעקב על דברי הרא"ם.

מאפייני הספר

רבי מאיר בנימין מנחם דנון קבע זמנים מיוחדים ללימוד חומש עם פירוש רש"י ופירוש הרא"ם על פירוש רש"י והיה לומד בכל שבוע את הפרשה ומלמדה לתלמידיו. הנהגתו זו נבעה מדברי הריקאנטי[1] שמי שאינו קורא תורה שבכתב יחד עם תורה שבעל פה נקרא ""מפריד אלוף יבושו זדים"". בנוסף לכך היה לומד את פירוש השפתי חכמים וכן למד את פירושו של רבו רבי דוד פארדו - המשכיל לדוד ובכל פעם שנזכר בספר מוה"ר כוונתו לרבו רבי דוד פארדו.

את חידושיו שחידש באותו זמן כתב בספרו באר בשדה[2].

המחבר כתב הקדמה לספרו ובה הוא מפרט את אופן וסיבת כתיבת הספר, את הטעמים שקרא לספרו בשם זה, ומודה לאלו שעזרו לו.

בהקדמה הוא מתאר את גדולתו של פירוש רש"י על התורה ואת הביאור הנרחב של הרא"ם לפירושו, הוא מזכיר את הנחלת יעקב (רבי יעקב סלניק) בתארי כבוד ועם כל זאת משיג על כך שתקף את הרא"ם בקושיות רבות, וכותב "כי ברוב מקומות השיג עליו בחינם, ואגב חורפיה לא דק, חורפא קדים לליבונא, תולה ארש על בלימה, ובכמה מקומות לעניות דעתי לא ירד לסוף דעת הרא"ם וכתב עליו מרירות בקצף באף ובחימה, ואף על גב דצורבא דרבנן אורייתא מרתחא ליה, ונפקין זיקוקי דנורא מפומיה, מכל מקום איבעי ליה ליתובי דעתיה, ודבר דבר בשפה ברורה ובנעימה"[3].

בתחילת הספר הוסיף המחבר פסק דין שכתב ותשובה הלכתית לשאלה שנשאל.

בספר 180 דפים.

טעמי שם הספר

שם הספר נקרא באר בשדה (כלשון הכתוב בראשית כט, ב) על שם תורה שבכתב הנקראת באר[4], ותורה שבעל פה הנקראת שדה[5].

בשם זה נרמז בראשי תיבות גם תוכן הספר ביאור אמרי רש"י - בראשית שמות דברות הדברים (המילה דברות מכוונת לחומשים ויקרא ובמדבר המתחילים בלשון "וידבר").

בשם הספר נרמז גם שם המחבר בגימטריה, באר בשדה בגימטריה 514 (שרי"ד) וכן שמו מאיר בנימין מנחם בגימטריה (עם שלושה כוללים) 514.

רמז נוסף לשמו נמצא בראשי התיבות של שם הספר בן אסתר רפאל (שמות הוריו) שמי הצעיר בנימין דאנון.

ראשי תיבות נוספים לשם הספר הם - בני ארץ רביתאי היא שאראי דמן בושנה[6].

הדפסת הספר

הספר הוגה על ידי זאב וואלף וואלפינזאהן ונדפס לראשונה בירושלים בדפוס של ישראל ב"ק בשנת ה'תר"ו[7].

בשנת ה'תשנ"ב הוציא מפעל תורה מפורשת של עוז והדר סדרת ספרים בשם המאורות הגדולים הכוללת אחד עשר מפרשים[8] על פירוש רש"י על התורה ואף הספר באר בשדה נכלל בתוכה.

איזכורים

השדי חמד[9] כותב שהשיג את הספר באר בשדה ומעתיק את דבריו "לפי שהספר היקר הזה אינו מצוי".

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. בפרשת יתרו
  2. על פי עמוד השער והקדמתו לספרו
  3. על פי הקדמתו לספרו
  4. מדרש בראשית רבה פרשת ויצא פרשה ע פסקה ח
  5. סוטה מד
  6. על פי הקדמתו לספרו
  7. על פי עמוד השער לספרו, שם נכתב שנת שוש אשיש בה'
  8. הרא"ם, גור אריה, לבוש האורה, שפתי חכמים, ספר הזכרון, יריעות שלמה, הואיל משה, צדה לדרך, נחלת יעקב, משכיל לדוד, באר בשדה ובנוסף שפתי חכמים רמב"ן ואור החיים
  9. כללים מערכת הלמ"ד כלל יב
ערך זה הוא קצרמר, אך הוא סווג כקצרמר מסוג שאינו ברשימת הקצרמרים בהמכלול. נא לתקן ולבחור שם מהרשימה.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.