אתר מורשת עולמית

אתר מורשת עולמית הוא אתר שהוכרז על ידי ועדת המורשת העולמית של אונסק"ו כאתר הראוי לשימור בזכות חשיבותו המיוחדת למורשת המשותפת לאנושות.

האספה הכללית של אונסק"ו החלה בתוכנית להגנה על אתרי מורשת עולמית עם ניסוח "האמנה בדבר הגנת המורשת הטבעית והתרבותית העולמית" (Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage) ביום 16 בנובמבר 1972, ומכוחה הוקמה ועדת המורשת העולמית, האחראית על בחירת אתרים חדשים ופיקוח על ניהולם של האתרים שברשימה. עד כה אישררו 190 מדינות את האמנה.

האתרים שברשימה יכולים, בכפוף לתנאים מסוימים, לזכות במימון וסיוע כספי מקרן המורשת העולמית, ולהכללתו של אתר ברשימה נודעת גם חשיבות כלכלית ותדמיתית.

בשנת 2018 כללה רשימה אתרי המורשת העולמית 1,092 אתרים ב-167 מדינות וישויות (כולל קוסובו והרשות הפלסטינית). 845 מהאתרים מוגדרים כאתרי תרבות, 209 כאתרי טבע ויתר 38 האתרים משלבים את שני התחומים.

היסטוריה

ב-1959 יזמה ממשלת מצרים את הקמתו של סכר אסואן הגבוה, מבנה אשר אמור היה להביא להצפת שטח נרחב, בו שכנו מקדשי אבו סימבל ואתרים ארכאולוגיים אחרים. למרות מחאות מצד ממשלות מצרים וסודאן פתח ארגון אונסק"ו במסע ציבורי להגנת האתרים. בסופו של דבר פורקו מקדש אבו סימבל ומקדש פילה, והועברו לאתר גבוה יותר שם שוחזרו והורכבו מחדש. מחירו של המיזם הגיע לסכום של 80 מיליון דולר ומחציתו גויסה מ-50 מדינות שונות אשר נרתמו למאמץ. האירוע זכה להצלחה והביא למיזמים דומים בוונציה, בעיר העתיקה מואנג'ודארו בפקיסטן ובמקדש בורובודור באינדונזיה. עקב כך ניסח ארגון אונסק"ו, יחד עם הוועדה הבינלאומית למונומנטים ולאתרים (International Council on Monuments and Sites), טיוטה לאמנה בדבר הגנת המורשת התרבותית העולמית. ב-1965 החלה ארצות הברית לקדם את הקמתה של קרן מורשת עולמית (World Heritage Trust) ואת הרעיון לשמר אתרי טבע לצד אתרי תרבות. "האיחוד הבינלאומי לשימור הטבע" הציע הצעה ברוח דומה ב-1968, והן הוצגו בפני כנס האומות המאוחדות בעניין הסביבה האנושית ב-1972. משהוסכם על נוסח אחיד נוסחה האמנה בדבר הגנת המורשת הטבעית והתרבותית העולמית, וזו אומצה על ידי האספה הכללית של אונסק"ו ב-1972.

תהליך הצגת המועמדות

על מדינה חברה המבקשת להעמיד אתר להכללה ברשימה לערוך תחילה "רשימה ראשונית" של כל האתרים בעלי הערך התרבותי והטבעי שבשטחה. ניתן להציע מועמדות להכללה אך ורק מתוך רשימה זו, ולשם כך יש לערוך תיק מועמדות בעזרתו של המרכז למורשת עולמית. תיק המועמדות נבדק על ידי "הוועדה הבינלאומית למונומנטים ולאתרים" ו"איחוד השימור העולמי", אשר עורכים את המלצתם לוועדת המורשת העולמית. הוועדה דנה במועמדות האתר בהתאם לקריטריונים מנחים.

הקריטריונים לבחירת האתר

על מנת להיכלל ברשימת האתרים על המועמד להיות בעל ערך עולמי יוצא מהכלל ולעמוד לפחות באחד מעשרת הקריטריונים. אלו נחלקים לשתי קבוצות: שישה לבחירת אתר תרבות וארבעה לבחירת אתר טבע. אתר עשוי לשלב קריטריונים משתי הקבוצות ואז הוא מכונה "אתר מעורב". הניהול, ההגנה, האמינות והמצב התקין של האתרים נלקחים גם הם בחשבון. משנת 1992 נשקלים גם יחסי הגומלין בין האדם לבין הטבע באתרים.

 • אתר תרבות נבחר בהתאם לקריטריונים (1) עד (6)
 • אתר טבע נבחר בהתאם לקריטריונים (7) עד (10)

קריטריונים לאתר תרבות

 • (1) - האתר הוא יצירת מופת של פאר היצירה האנושית.
 • (2) - מציג שינוי חשוב בערכים אנושיים, לאורך תקופת זמן או באזור תרבותי של העולם, באמצעות פתרונות יצירתיים בתחומי: האדריכלות, טכנולוגיה, מפעלי אומנות אדירים, תכנון ערים או עיצוב נוף.
 • (3) - עדות ייחודית או לפחות יוצאת דופן למסורת התפתחות תרבותית (cultural tradition) או למסורת התפתחות חברתית-כלכלית (civilization).
 • (4) - האתר הוא דוגמה יוצאת דופן לסוג בנייה, אדריכלות, טכנולוגיה והנוף המדגים שלבים משמעותיים בתיזמור (ensemble) הכולל שלהם בשלבים משמעותיים בהיסטוריה של האנושות.
 • (5) - האתר הוא דוגמה יוצאת דופן להתיישבות מסורתית של בני האדם, לשימוש בקרקע או בים. דוגמה המייצגת תרבות, או יחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, בייחוד אם האתר הפך פגיע לשינויים בלתי הפיכים שעומדים לערוך בסביבתו.
 • (6) - קשור לאירועים או למסורות חיות בעלות רעיונות, אמונות או יצירות אומנות ועבודות ספרותיות בעלי מובהקות בינלאומית (המועצה מעדיפה שהאתר יעמוד בקריטריון נוסף).

קריטריונים לאתר טבע

 • (7) - כולל תופעות טבעיות יוצאות דופן באזורים בעלי יופי טבעי יוצא דופן ובעלי חשיבות אסתטית.
 • (8) - דוגמה לחריגות, להצגת התפתחויות בתולדות האנושות. כולל במהלך החיים, תהליכים גאולוגיים במהלך התהוותם בפיתוח תצורות נוף ומאפיינים גאומורפיים (עיצוב פני הקרקע) או פיזיוגרפיים (physiographic).
 • (9) - דוגמה יוצאת דופן בייצוג תהליכים ביולוגיים ואקולוגיים בהתפתחות היבשות (terrestrial), המים הזורמים, המערכת האקולוגית של חוף הים והים (coastal and marine ecosystems) ואוכלוסיות הצמחייה והחי שבהן.
 • (10) - בית גידול טבעי, במקומו המקורי אין סיטו, מגוון ביולוגי חשובה ומובהקת, כולל אלה המצויים בסכנת פגיעה בשל היבטים מהסביבה מנקודת ראות מדעית או של שמירת הטבע.

ועדת המורשת העולמית

מבנה והרכב הוועדה

בוועדה למורשת עולמית חברות 21 מדינות ומשך החברות הוא בן שש שנים, אולם רוב המדינות מסיימות את חברותן ביוזמתן לאחר ארבע שנים בלבד על מנת לאפשר למדינות אחרות להצטרף לוועדה. בחירות לחברות בוועדה נערכות אחת לשנתיים, ובכל פעם נבחרות לפחות 7 חברות חדשות.

תפקידי הוועדה

הוועדה נפגשת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בניהולם השוטף של האתרים המופיעים ברשימה ולקבל בקשות לצירוף אתרים חדשים. אחת לשנה מתקיימת "ישיבת ועדת המורשת העולמית" ("World Heritage Committee Session") ובה מצורפים אתרים חדשים לרשימה באופן רשמי. ישיבות אלה מתקיימות כל שנה בעיר אחרת באחת המדינות החברות, למעט ישיבות רבות שהתקיימו בפריז, מקום מושבה של הנהלת אונסק"ו. תפקידה השלישי של הוועדה הוא לבחון בקשות לסיוע בינלאומי מקרן המורשת העולמית.

ישיבות הוועדה השנתיות

הישיבות מתקיימות ברציפות מדי שנה מאז 1977, ואלה הן[1]:

ישיבה מספר שנה תאריך עיר
1 1977 27.6-1.7 צרפת פריז, צרפת
2 1978 5.9-8.9 ארצות הברית וושינגטון הבירה, ארצות הברית
3 1979 22.10-26.10 מצרים (1972-1984) קהיר, לוקסור, מצרים
4 1980 1.9-5.9 צרפת פריז, צרפת
5 1981 26.10-30.10 אוסטרליה סידני, אוסטרליה
6 1982 13.12-17.12 צרפת פריז, צרפת
7 1983 5.12-9.12 איטליה פירנצה, איטליה
8 1984 29.10-2.11 ארגנטינה בואנוס איירס, ארגנטינה
9 1985 2.12-6.12 צרפת פריז, צרפת
10 1986 24.11-28.11 צרפת פריז, צרפת
11 1987 7.12-11.12 צרפת פריז, צרפת
12 1988 5.12-9.12 ברזיל ברזיליה, ברזיל
13 1989 11.12-15.12 צרפת פריז, צרפת
14 1990 7.12-12.12 קנדה באנף, קנדה
15 1991 9.12-13.12 תוניסיה קרתגו, תוניסיה
16 1992 7.12-14.12 ארצות הברית סנטה פה, ארצות הברית
17 1993 6.12-11.12 קולומביה קרטחנה, קולומביה
18 1994 12.12-17.12 תאילנד פוקט, תאילנד
19 1995 4.12-9.12 גרמניה ברלין, גרמניה
20 1996 2.12-7.12 מקסיקו מרידה, מקסיקו
21 1997 1.12-6.12 איטליה נפולי, איטליה
22 1998 30.11-5.12 יפן קיוטו, יפן
23 1999 29.11-4.12 מרוקו מרקש, מרוקו
24 2000 27.11-2.12 אוסטרליה קיירנס, אוסטרליה
25 2001 11.12-16.12 פינלנד הלסינקי, פינלנד
26 2002 24.6-29.6 הונגריה בודפשט, הונגריה
27 2003 30.6-5.7 צרפת פריז, צרפת
28 2004 28.6-7.7 הרפובליקה העממית של סין סוג'ואו, סין
29 2005 10.7-17.7 דרום אפריקה דרבן, דרום אפריקה
30 2006 8.7-16.7 ליטא וילנה, ליטא
31 2007 23.6-1.7 ניו זילנד קרייסטצ'רץ', ניו זילנד
32 2008 2.7-10.7 קנדה קוויבק סיטי, קנדה
33 2009 22.6-30.6 ספרד סביליה, ספרד
34 2010 25.7-3.8 ברזיל ברזיליה, ברזיל
35 2011 19.6-29.6 צרפת פריז, צרפת
36 2012 24.6-6.7 רוסיה סנקט פטרבורג, רוסיה
37 2013 16-27.6 קמבודיה פנום פן, קמבודיה
38 2014 15-25.6 קטר (מדינה) דוחה, קטר
39 2015 28.6-8.7 גרמניה בון, גרמניה
40 2016 10-20.7 טורקיה איסטנבול, טורקיה
41 2017 2-12.7 פולין קרקוב, פולין
42 2018 24.6-4.7 בחריין מנאמה, בחריין
43 2019 30.6-10.7 אזרבייג'ן באקו, אזרבייג'ן

אתרי המורשת בעולם

ערך מורחב – רשימת אתרי מורשת עולמית

נכון לשנת 2018, ישנם 1,092 אתרי מורשת עולמית הממוקמים ב-167 מדינות וישויות ברחבי העולם. האתרים מחולקים לפי אתרים טבעיים, אתרי תרבות שנבנו בידי אדם ואתרים מעורבים (נוצרו בידי הטבע והאדם). אזורי האתרים מחולקים על ידי אונסק"ו ל-5 אזורים:

המדינה עם מספר אתרי המורשת הרבים ביותר היא איטליה עם 54 אתרים, לאחריה נמצאת סין עם 53 אתרים וספרד שלישית עם 47 אתרים.

אתרים הנתונים בסכנה

הוועדה רשאית לקבל אתר ולהכלילו ברשימה כאתר הנתון בסכנה, ולאשרר אתר הנמצא כבר ברשימה, או להסירו מהקטגוריה. נכון ל-2018 כוללת רשימה זו 54 אתרים, ובהם ירושלים שבין החומות (לבקשת ירדן) ופסלי בודהה בבמיאן בעמק במיאן באפגניסטן שנהרסו על ידי הטליבאן. השיקולים להכללת אתרים ברשימה זו עשויים להיות פוליטיים כפי שמעיד עניינה של ירושלים או כל האתרים שהוכרזו כשייכים לרשות הפלסטינית. עד כה הוסרה ההכרזה משני אתרים בלבד - מקלט הראם הלבן בעומאן (2007) ועמק האלבה בדרזדן שבגרמניה (2009).

במרץ 2014 פורסם מחקר המפרט אתרי מורשת הנמצאים בסכנת טביעה, עקב עליית גובה פני הים[2].

אתרי המורשת בישראל

ישראל משויכת על פי החלטת אונסק"ו לאזור אירופה ואמריקה הצפונית.[3] תיקי מורשת עולמית של אונסק"ו מטופלים בישראל על ידי הוועד הישראלי לאונסק"ו, הנמצא תחת פיקוח משרד החינוך והתרבות. שר החינוך והתרבות הוא נשיא אונסק"ו ישראל. ועדת מורשת עולמית של אונסק"ו ישראל היא שמחליטה כל שנה אילו אתרים ישראלים יוגשו להכרזה העולמית. אתרי המורשת העולמית בישראל נכון לשנת 2015 (לצד שנת ההכרה בהם):

אתרים ברשות הפלסטינית

ראו גם

עיינו גם בפורטל

פורטל המורשת העולמית הוא שער לכל הנושאים הקשורים בנושא. הפורטל מציג את אתרי המורשת העולמית מזוויות שונות ותוך התמקדות במדינות ובנושאים נבחרים, ומספק מידע אודות אופן פעולתם של ועדת המורשת העולמית והגופים המסייעים לה.


קובץ:Office-book.svg ספר: אתרי מורשת עולמית בישראל
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.
 • רשימת אתרי מורשת עולמית
 • רשימת אתרי מורשת עולמית בישראל
 • משמעות תרבותית של נכסי מורשת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.