אלקימוס

אלקימוס (בספרות חז"ל מופיע גם תחת השמות אליקים, יקים, וכן "יקום איש צרורות"[1] ) היה כהן גדול מתיוון שקנה את משרת הכהונה הגדולה לאחר הוצאתו להורג של מנלאוס. הכהן הגדול האחרון לפני הכהנים הגדולים מבית חשמונאי. מונה למשרתו על ידי דמטריוס הראשון והצר רבות ליהודי ארץ ישראל בתקופה שקדמה למרד החשמונאים[2]. היה אחיינו של יוסי בן יועזר איש צרידה - נשיא הסנהדרין הראשון מתקופת הזוגות. על פי חז"ל בעת הוצאת דודו להורג, ניסה לקנטר את דודו בדברי כפירה, אך תשובתו של יוסי גרמה לו להתחרט ולחזור בו, וככפרה על מעשיו המית את עצמו על ידי שקיים בגופו את כל הארבע מיתות בית דין בצורה ייחודית. יוסי בן יועזר, שעדיין פרפר, אמר עליו שנכנס מיד לגן עדן[3].

הערות שוליים

  1. (בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה סה אות כב ד"ה ויגש וישק)
  2. יוסיפון פרק י"ג "ויבאו פריצי עמינו מנלאוס ושמעון ואלקימוס ושאר רשעי עמינו ויעוררו את אנטיוכוס להרע את ישראל." ראו גם יוסיפון כ"ד
  3. בראשית רבה, פרשה ס"ה, פסקה כ"ב.
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.