אלקטרוניקה ספרתית

אלקטרוניקה ספרתית (דיגיטלית) הוא תחום של תכנון מכשירים אלקטרוניים, העוסק במעגלים אלקטרוניים המבוססים על רמות מתח בדידות.

המעגלים הדיגיטליים נמצאים בבסיסם של מוצרים דיגיטליים (ספרתיים) כגון: מחשב, מחשבון, טלפון סלולרי, שעון דיגיטלי ועוד.

בניגוד למעגלים אנלוגיים, במעגל דיגיטלי אין חשיבות לרמת המתח המדויקת, אלא רק להיותה גבוהה או נמוכה מסף מסוים. נהוג להגדיר תחום מתח גבוה, תחום מתח נמוך, ו"אזור לא חוקי" ביניהם, על מנת למנוע מצב של אי בהירות. רמת מתח גבוהה נקראת "אחד לוגי", ורמת מתח נמוכה נקראת "אפס לוגי". מעגל דיגיטלי בסיסי הוא שער לוגי, המבצע פעולה לוגית פשוטה (כמו "או", "וגם"), פעולה שממנה ניתן לבנות מערכת המבצעת פעולות מורכבות יותר.

האלקטרוניקה הדיגיטלית התפתחה בד בבד עם המחקר בתחום המוליכים למחצה. רכיבי האלקטרוניקה הדיגיטלית הראשונים ממוליכים למחצה מומשו על ידי טכנולוגיה שנקראת "לוגיקת נגד-טרנזיסטור" (RTL). טכנולוגיות מתקדמות יותר היו "לוגיקת דיודה-טרנזיסטור" (DTL) ו"לוגיקת טרנזיסטור-טרנזיסטור" (TTL). האחרונה הייתה הנפוצה ביותר במהלך שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90 של המאה העשרים, אולם כיום הטכנולוגיה הנפוצה ביותר הינה CMOS, בזכות המהירות, הצפיפות הגבוהה וצריכת ההספק הנמוכה שלה.

ראו גם

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.