אלפית

אלפית היא יחידת מידה למדידת גודל של זווית, השווה בקירוב לאלפית הרדיאן.

חלוקת המעגל לאלפיות

כיוון שבמעגל ישנם 2π רדיאנים, הרי שצריכות היו להיות בו כ-6,283 אלפיות. בפועל, מכיוון שרוב שימושיה של האלפית הם צבאיים, מעדיפים הצבאות המשתמשים ביחידת מידה זו להשתמש בחלוקה מעוגלת יותר:

 • צבאות המערב מחלקים את המעגל ל-6,400 אלפיות.
 • הצבא האדום מחלק את המעגל ל-6,000 אלפיות.
 • צבא שוודיה מחלק את המעגל ל-6,300 אלפיות.

האלפיות וכיווני השמיים

החלוקה ל-6,400 אלפיות מסייעת מאד בתרגום אזימוט שניתן באלפיות לכיוון במפה, שכן מספר זה מתחלק בקלות ל - 4, 8 ואף 16. כך, למשל, אזימוט של 1,600 אלפיות הוא כיוון מזרח, ואזימוט של 2,400 אלפיות הוא דרום מזרח.


               צ פ ו ן
                 0 
        צפון מזרח     |     צפון מערב 
         800       |      5,600 
                 |
                 |   
         מזרח      |      מערב
         1,600 ---------- ---------- 4,800
                 |
                 |  
                 |   
                 |
                 |
        דרום מזרח    דרום   דרום מערב
        2,400      3,200    4,000


חוק האלפית

האלפית משמשת לרוב בחישובים הנוגעים לטיווח. "חוק האלפית" קובע כי אלפית לקילומטר = מטר, דהיינו אורכו של המיתר בקשת שקצותיה מסומנים על ידי שתי הנקודות שבהן נחתכת זווית מרכזית, שגודלה אלפית, על פני קוטר מעגל שהרדיוס שלו הוא קילומטר שווה למטר. במילים אחרות, מדובר באלפית הרדיאן.

חוק האלפית קושר בין אורכו של עצם במטרים ובאלפיות ובין מרחקו של העצם מהצופה.

אלפית X מרחק (בקילומטרים) = אורך העצם (במטרים)*.

דוגמאות:

 • עצם במרחק של 4 קילומטרים, נראה בגודל של 20 אלפיות דרך משקפת המתבונן, ולכן ניתן לקבוע כי אורכו של העצם הוא 80 מטרים.
 • עצם נראה בגודל של 20 אלפיות דרך משקפת המתבונן, וידוע כי אורכו במציאות הוא 80 מטרים; נובע מכך כי העצם נמצא במרחק של 4 קילומטרים.

הערכה זו שימושית ביותר בטיווח, ובמיוחד כאשר מדובר בתנאי שדה, ובמכשירים שאינם מאד מדויקים, כגון משקפת שדה.

השנתות בכוונות טלסקופיות של כלי נשק דוגמת רובי צלפים ומערכת הירי של טנקים מצוירות לרוב בגדלים ומרחקים המוגדרים במספר ידוע של אלפיות (ציור פני עדשה). סימון האלפיות משמש לשתי מטרות - הערכת טווח ותיקוני מסלול. בקביעה על פני כמה אלפיות משתרע אובייקט שגודלו ידוע, ניתן להעריך את המרחק אל האובייקט ברמה סבירה של דיוק. צלף מיומן יכול להשתמש בסימוני האלפיות המאונכים והמאוזנים על מנת לחשב טווח, ולהסתייע בכך לתיקונים הנוגעים למסלול הבליסטי של הכדור, ולסטייה הנובעת ממהירות הרוח.


 • במידה ומשתמשים במשקפת עם מידת הגדלה גדולה נחלק את גודל העצם פי 5

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.