אלפבית ערבי

אלפבית ערבי
ا ب ت ث ج ح
خدذرزس
شصضطظع
غفقكلم
نهوي
ء
ژ

האלפבית הערבי התפתח מהאלפבית הארמי הנבטי ושימש תחילה לכתיבת השפה הערבית בלבד, אך עם התחזקות האסלאם החלו שפות נוספות להיכתב בו. האלפבית הערבי היה בשימוש מאז המאה ה-4 לספירה בחצי האי ערב, אך המסמך המתועד הראשון של השימוש באלפבית הערבי הוא מ-512 לספירה. בשפה הארמית הנבטית פחות עיצורים מאשר בערבית כך שלצורך כתיבת הערבית נוספו לאלפבית אותיות נוספות באמצעות תוספת נקודות בצורות גרפיות קיימות. עם תפוצת השימוש באלפבית הערבית לשפות אחרות נוספו לו סימנים נוספים לצלילים שאינם קיימים בערבית.

האלפבית הערבי נכתב אופקית מימין לשמאל חוץ מהספרות הנכתבות משמאל לימין. מכיוון שנכתב ומודפס בכתב מחובר והחיבור הוא לפי דפוס קבוע, יש בו ארבע גרסאות שונות לכל אות בהתאם למיקומה במילה למעט אותיות שנעדרות יכולת קישור בעמדות מסוימות. קיימים שני סדרים לאלפבית הערבי. האחד, أبجدي, אבג'די, שמקורו בסדר האותיות באלפבית הפיניקי דומה לסדר הקיים באלפבית העברי, גם הוא מאותו מקור. סדר זה משמש לנתינת ערכים מספריים לאותיות (גימטריה). השני, هجائي, הג'אי שמסודר לפי מקבצי צורות אותיות האלפבית הערבי, הוא הסדר המשמש במילונים (לפיו מסודרות האותיות בתיבה השמאלית העליונה).

צורות האותיות

במקרים שבהם ויקיפדיה העברית אימצה תקן שונה מזה של האקדמיה ללשון, מופיעים התעתיקים החלופיים זה לצד זה, מימין תקן האקדמיה[1] ומשמאל תקן ויקיפדיה העברית[2]. אם קיים תקן לתעתיק מדויק השונה מהתעתיק הפשוט אזי מופיע התעתיק המדויק מתחת לפשוט.

אותיות האלפבית הערבי
מבודדת תחילית אמצעית סופית צורות נוספות שם האות תעתיק לעברית הגייה (IPA) דוגמה למילה
אל״ע ויקיפ׳ אל״ע ויקיפד׳
ا أإآٱـأـإـآـٱ אליף א [ʔ] או [aː] قَالَ - קַאלַ

אָמַר

ـﻼ ﻷﻹﻵـﻸـﻺـﻶ לאם+אליף לַא מִשתנה[2] أَوْلاد - אַוְלַאד

ילדים

ب بـ ـبـ ـب בַּא בּ [b] بَدَأَ - בַּדַאַ

התחיל

ت تـ ـتـ ـت תַּא ת [t] بِنْت - בִּנְת

בת

ث ثـ ـثـ ـث ת׳א ת׳ [θ] ثَوْم - תַ'וְם

שׁוּם

ج جـ ـجـ ـج ג׳ים ג׳ [ʤ] جَدَا - גַ'דַא

מאוד

ح حـ ـحـ ـح חא ח [ħ] حِمَار - חימאר

חמור

خ خـ ـخـ ـخ ח׳א ח׳ [χ] או [x] خَطَر - חַ'טַר

סכנה

د ـد דַאל ד [d] دَار - דַאר

בית

ذ ـذ ד׳אל ד׳ [ð] ذَهَبَ - דַ'הַבַּ

הָלַך

ر ـر רא ר [r] رَأْس - רַאְס

ראש

ز ـز זאי ז [z] وَزِير - וַזִיר

שָׂר

س سـ ـسـ س סין ס [s] سَبْع - סַבְּע

שֶׁבע

ش شـ ـشـ ـش שׁין ש [ʃ] عَاشَ - עַאשַׁ

חַי (פועל בעבר)

ص صـ ـصـ ـص ס׳אד
צאד
סאד
צאד
פשוט: ס׳
מדויק: צ/ץ
פשוט: ס
מדויק: צ/ץ
[sˤ] صَغِير - צַעִ'יר

קטן

ض ضـ ـضـ ـض דאד
ד֗אד
דאד
צ׳אד
פשוט: ד
מדויק: ד֗
פשוט: ד
מדויק: צ׳
[dˤ] أَرْض - אַרְדֿ

ארץ

ط طـ ـطـ ـط טא ט [tˤ] طَوِيل - טַוִיל

ארוך

ظ ظـ ـظـ ـظ זא
ז֗א
זא
ט׳א
פשוט: ז
מדויק: ז֗
פשוט: ז
מדויק: ט׳
[ðˤ] ظِل - טִ'ל

צל

ع عـ ـعـ ـع עַיְן ע [ʕ] عَلِمَ - עַלִםַ

דגל

غ غـ ـغـ ـغ ר׳ין
גֿין
רין או גין
ע׳ין
פשוט: ר׳
(למעט בכתיב מושרש,
כגון "אבו גוש")

מדויק: גֿ
פשוט: ר או ג
מדויק: ע׳
[ʁ] או [ɣ] لُغَة - לֻעַ'הֿ

שׂפה

ف فـ ـفـ ـف פא פֿ [f] فَهِمَ - פַהִםַ

הבין

ق قـ ـقـ ـق קאף ק [q] قَصْر - קַצְר

ארמון

ك كـ ـكـ ـك כאף כ (גם בסוף מילה) [k] كَبُرَ - כַּבֻּרַ

גידל

ل لـ ـلـ ـل לאם ל [l] عَلَى - עַלַא

על

م مـ ـمـ ـم מים מ [m] مَعَ - מַעַ

עִם

ن نـ ـنـ ـن נון נ או ן [n] نَصْفَ - נַצְפַ

מחצית

ه هـ ـهـ ـه הַא ה [h] هٰذَا - הָדַ'א

זֶה

ة ـة תַּא מַרְבּוּטַה (לא ממש אות) בנפרד: ה, בנסמך: ת كُرَة - כֻּרַהֿ

כדור

و ـو װַאוּ ו [w], [uː] وَصَلَتْ - וַצַלַתְּ

הִגיעה

ى ـى אַלִיף מַקְצוּרַה (לא ממש אות) א א مُسْتَشْفَى - מֻסְתַשְׁפַא

בית חולים

ي يـ ـيـ ـي יא י [j], [i] جَدِيد - גַ'דִיד

חדש


(וגםأ إ ؤ ئ)
המזה (לא ממש אות) פשוט: א
מדויק: א׳
[ʔ] مَاء - מַאא'

מים

דוד' ארז (دوذ ارز)

כל האותיות באלפבית הערבי מתחברות לאות הבאה אחריהן, מלבד קבוצה של שש אותיות: אליף, ואו, דאל, ד'אל, רא וזאי.

6 אותיות אלו הן 6 האותיות היחידות בערבית שכאשר הן בתחילת מילה או באמצע מילה אין הן מתחברות מצד שמאל, כמו למשל במילה "ظروف" (מעטפות), שבה לפני ה"ואו" יש "רא" ולכן ה"ואו" לא מתחברת מצד ימין (כי "רא" היא גם אות דוד' ארז והיא לא מתחברת משמאל) והיא מתחברת מצד ימין.

השפות הנכתבות באלפבית הערבי

תפוצת האלפבית הערבי בעולם
  מדינות בהן האלפבית הערבי הוא הכתב הרשמי היחיד
  מדינות בהן משמש האלפבית הערבי לצד כתבים אחרים

בעקבות תפוצת האסלאם הפך האלפבית הערבי למקובל לא רק לכתיבת השפה הערבית אלא גם לכתיבת שפות נוספות.

השפות הבאות נכתבות באמצעות גרסאות שונות של האלפבית הערבי:

קליגרפיה ערבית

האלפבית הערבי על אותיותיו היה אחד הנושאים החשובים באומנות הערבית כפי שניתן לראות בעבודות קליגרפיה ערביות. עוד ניתן לומר כי האותיות הערביות שולבו באומנות הערבסקה (כמו בדוגמה למטה). במאה ה-19 איברהים אל-יאזג'י הקטין מספר הסימנים מכ-300 ל-60, דבר שאפשר בהמשך להתקדם לבניית מכונת כתיבה ערבית.

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

  1. האקדמיה ללשון העברית, תעתיק פשוט לצורכי שילוט ומיפוי, ע׳ 5 – 6
  2. תלוי בתפקוד של הלאם (אות רגילה או אות שימוש) והאם האליף אם-קריאה או נשמעת
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.